ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Πλησιάζετε οδηγώντας το δίκυκλό σας σε διασταύρωση, όπου ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως. Στο οδόστρωμα μπροστά υπάρχει σημασμένη διάβαση πεζών. Πού θα σταματήσετε περιμένοντας ο σηματοδότης να δείξει πράσινο φως:

Πριν ακριβώς από τη σημασμένη διάβαση των πεζών.
Μόλις περάσετε τη σημασμένη διάβαση των πεζών.
Επάνω στη σημασμένη διάβαση των πεζών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Η αλυσίδα της μοτοσυκλέτας χρειάζεται περιοδική λίπανση:

Όχι, γιατί έτσι μπορεί να βγει από τα γρανάζια και να ακινητοποιήσει τον πίσω τρόχο.
Όχι, γιατί φροντίζει ο κινητήρας για τη λίπανσή της.
Ναι, γιατί έτσι μειώνονται οι φθορές και η θερμοκρασία τόσο της αλυσίδας όσο και των γραναζιών μεταδόσεως της κινήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Οι ντίζες γκαζιού, συμπλέκτη και φρένων του δικύκλου χρειάζονται λίπανση:

Χρειάζονται λίπανση όταν ο οδηγός αντιλαμβάνεται ότι αρχίζουν να σφίγγουν.
Χρειάζονται περιοδικό έλεγχο και λίπανση γιατί διαφορετικά ξηραίνονται και κόβονται.
Όχι, γιατί ο κατασκευαστής έχει φροντίσει για τη λίπανσή τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Οδηγώντας τη μοτοσυκλέτα σας δεν επιτρέπεται:

Να κινείσθε στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
Να χρησιμοποιείτε ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητό ραδιόφωνο ή μαγνητόφωνο.
Να κρατάτε το τιμόνι της με τα δυο σας χέρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Ποιοι από τους παρακάτω ελέγχους, που αφορούν στο δίκυκλό σας, πρέπει να γίνονται σε εξειδικευμένο συνεργείο που λειτουργεί νόμιμα:

Έλεγχος της τάσεως της αλυσίδας μόνον.
Έλεγχος του αναφλεκτήρα, της τάσεως της αλυσίδας και ειδικά ο έλεγχος του εξαεριωτήρα.
Έλεγχος αναφλεκτήρα μόνον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Μια φθαρμένη ή κομμένη εξάτμιση επηρεάζει αρνητικά την απόδοση του κινητήρα:

Ναι, την επηρεάζει θετικά.
Ναι, την επηρεάζει αλλάζοντας απρόβλεπτα την ιπποδύναμη, αυξάνοντας το θόρυβο και μειώνοντας τη μακροβιότητα του κινητήρα.
Όχι, δεν την επηρεάζει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Μια βασική μετατροπή στο δίκυκλό σας:

Μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
Είναι επικίνδυνη εφόσον γίνεται χωρίς την τήρηση των προβλεπομένων προδιαγραφών του κατασκευαστή.
Δεν επηρεάζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας του δικύκλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η μοτοσυκλέτα σας έχει ελαστικά με αεροθαλάμους. Τότε:

Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους μαζί με τα ελαστικά.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους όταν αλλάζετε το πίσω λάστιχο.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 10.000 km.
Πρέπει να αντικαθιστάτε τους αεροθαλάμους κάθε 6 μήνες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ποια από τα ακόλουθα δεν θα σας κάνουν πιο ορατούς την ημέρα:

Η χρήση ενός ρούχου με ανακλαστήρες.
Το άναμμα των φώτων.
Ένα άσπρο κράνος.
Ένα μαύρο κράνος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Αφού δείξατε με το αριστερό σας χέρι ότι στρίβετε αριστερά, γιατί πρέπει να το κατεβάσετε την ώρα που στρίβετε:

Γιατί οι άλλοι οδηγοί θα πιστέψουν ότι θα σταματήσετε στη γωνία
Γιατί θα χρειαστεί να πατήσετε το μοχλό του συμπλέκτη
Γιατί αλλιώς έχετε λιγότερη δυνατότητα ελέγχου της κατευθυντικότητας.
Γιατί μπορεί να χτυπήσετε έναν πεζό.
χρονος
Unknown outcome