Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 2

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
1. Ο αριστερός.
2. Ο δεξιός.
3. Και οι δύο το ίδιο.

Ερώτηση 3

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 4

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 5

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):
1. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.
2. Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
3. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).

Ερώτηση 6

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:
1. Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
2. Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
3. Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.

Ερώτηση 7

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 8

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
1. Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
2. Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
3. Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Ερώτηση 9

Τα αστικά λεωφορεία υποχρεούνται να φέρουν σύστημα περιορισμού ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/ΕΕ:
1. Όχι.
2. Ναι.

Ερώτηση 10

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
1. Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
2. Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
3. Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.