Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-29
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα εκτός επιβατηγών.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
1. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση 3

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 11.500 kg.
2. 12.000 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 4

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:
1. Οι εξωτερικοί τροχοί.
2. Οι εσωτερικοί τροχοί.
3. Οι οπίσθιοι τροχοί.

Ερώτηση 5

Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
2. Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
3. Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.

Ερώτηση 6

Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:
1. Με ψεκασμό των λαδιών.
2. Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
3. Με μικτό σύστημα.

Ερώτηση 7

Από τι προκαλείται η υπερθέρμανση των ταμπούρων των τροχών:
1. Από την κακή λειτουργία του διαφορικού.
2. Από αντικανονική πίεση στα ελαστικά των τροχών.
3. Από κακή λειτουργία των επανατατικών ελατηρίων των σιαγόνων.

Ερώτηση 8

Για ποιους λόγους επιβλήθηκε η χρήση του συστήματος περιορισμού της ταχύτητας στα λεωφορεία:
1. Για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς του λεωφορείου.
2. Για λόγους ανέσεως των επιβατών.
3. Για περιβαλλοντικούς λόγους και λόγους οδικής ασφάλειας.

Ερώτηση 9

Ο περιοριστής ταχύτητας (κόφτης) τοποθετείται στα λεωφορεία, σε εφαρμογή της οδηγίας 92/6/ΕΟΚ, και περιορίζει την ταχύτητα αυτών σε:
1. 90 km/h.
2. 100 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 10

Πριν το φύλλο καταγραφής (δίσκος ή ταινία) εισαχθεί στη συσκευή του ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει:
1. Να συμπληρώσει σε αυτό τα στοιχεία, που προβλέπονται από τις σχετικές για τους ταχογράφους διατάξεις.
2. Να το τοποθετήσει στη συσκευή χωρίς καμιά συμπλήρωση.
3. Να αναγράψει σε αυτό μόνο το ονοματεπώνυμό του.