ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-22
Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-24
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
Οδός προτεραιότητας.
Τέλος οδού προτεραιότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-04
Ολισθηρό οδόστρωμα.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:

Με αναμμένο το δεξί φλας.
Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:

Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.
Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:

Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.
Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:

Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:

Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού λεωφορείου είναι:

15,00 m.
16,00 m.
18,75 m.
χρονος
Unknown outcome