ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-11
Χιλιομέτρηση οδών.
Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
Αρίθμηση εθνικών οδών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-06
Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.
Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

b-31
Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

28.000 kg.
26.000 kg.
25.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Η ελάχιστη συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως ενός οχήματος:

Μικραίνει, εάν αυξηθεί η ετοιμότητα του οδηγού.
Μικραίνει, εάν το πέλμα των ελαστικών είναι φθαρμένο.
Δεν εξαρτάται από την κατάσταση των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

100 km/h.
90 km/h.
80 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:

Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:

Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.
Ότι η λίπανση είναι κανονική.
Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει την μπαταρία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:

Tην πίεση των ελαστικών.
Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:

50%.
30%.
25%.
χρονος
Unknown outcome