Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος, που αντέχει να μεταφέρει το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος φορτωμένου οχήματος, το οποίο αναγράφεται ως μικτό βάρος στην άδεια κυκλοφορίας του.
3. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο επιτρέπεται να φορτωθεί το όχημα.

Ερώτηση 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3

Σύμφωνα με τη νομοθεσία μικτό βάρος είναι:
1. Το μέγιστο βάρος φορτίου, με το οποίο έχει φορτωθεί το όχημα.
2. Το μέγιστο βάρος του οχήματος χωρίς το μεταφερόμενο φορτίο.
3. Το εκάστοτε πραγματικό βάρος του οχήματος μετά του φορτίου, του πληρώματος και των επιβατών.

Ερώτηση 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το ωφέλιμο φορτίο του λεωφορείου προκύπτει από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όταν αφαιρέσομε το απόβαρο.
2. Το άθροισμα του απόβαρου και του φορτίου.
3. Το μικτό φορτίο, όταν αφαιρέσομε το φορτίο.

Ερώτηση 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 7.500 kg.
2. 8.000 kg.
3. 7.000 kg.

Ερώτηση 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 16.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 24.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος λεωφορείου, για διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 8 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος λεωφορείου, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 3,80 m.
2. 4,00 m.
3. 4,20 m.

Ερώτηση 9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το ελάχιστο ύψος υπερυψωμένου λεωφορείου πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τα 3 m.
2. Τα 3,20 m.
3. Τα 3,50 m.

Ερώτηση 10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 16.000 kg.
2. 18.000 kg.
3. 19.000 kg.

Ερώτηση 11 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 25.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 29.000 kg.
3. 32.000 kg.

Ερώτηση 13 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού λεωφορείου που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 29.000 kg.
3. 32.000 kg.

Ερώτηση 14 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε λεωφορείο είναι:
1. 10.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 15 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:
1. 25.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 21

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 17.000 kg.
2. 20.000 kg.
3. 22.000 kg.

Ερώτηση 17 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 25

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 11.500 kg.
2. 12.000 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 18 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 26

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού λεωφορείου, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 12.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8

Το μέγιστο μήκος ενός αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. 15,00 m.
2. 16,00 m.
3. 18,75 m.

Ερώτηση 20 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος διαξονικού λεωφορείου για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 11,5 m.
2. 13,5 m.
3. 12,5 m.