Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 1

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:
1. Μέχρι 12 ώρες.
2. Μέχρι 24 ώρες.
3. Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΕΣ 2

Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:
1. Ναι.
2. Όχι.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΕΣ 3

Όταν ένα λεωφορείο πάθει βλάβη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
1. Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
2. Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
3. Σε απόσταση τουλάχιστον 100 m.

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Μετά από συνεχή οδήγηση τεσσεράμισι ωρών, πόσος είναι ο χρόνος της διακοπής για την ανάπαυση του οδηγού λεωφορείου:
1. Δέκα πρώτα λεπτά.
2. Τριάντα πρώτα λεπτά.
3. Σαράντα πέντε πρώτα λεπτά.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΕΣ 7

Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:
1. 6 kg.
2. 8 kg.
3. 10 kg.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΕΣ 8

Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:
1. Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Στα τουριστικά λεωφορεία.
3. Στα σχολικά λεωφορεία.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΕΣ 10

Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:
1. Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
3. Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:
1. Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.
2. Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.
3. Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:
1. Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.
2. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
3. Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Οι ζώνες ασφαλείας:
1. Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
2. Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
3. Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΕΣ 14

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:
1. Κάθε 6 μήνες.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:
1. Κάθε τρία (3) χρόνια.
2. Κάθε πέντε (5) χρόνια.
3. Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
1. Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
2. Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
3. Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
1. Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.
2. Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
3. Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΕΣ 20

Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:
1. 25%.
2. 30%.
3. 50%.

Ερώτηση 16 ΚΑΝΟΝΕΣ 21

Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:
1. Κάθε 6 μήνες.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε δύο χρόνια.

Ερώτηση 17 ΚΑΝΟΝΕΣ 22

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:
1. 11 ώρες.
2. 14 ώρες.
3. 15 ώρες.

Ερώτηση 18 ΚΑΝΟΝΕΣ 23

Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:
1. Μία (1) φορά.
2. Δύο (2) φορές.
3. Τρεις (3) φορές.

Ερώτηση 19 ΚΑΝΟΝΕΣ 24

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:
1. 80 ώρες.
2. 90 ώρες.
3. 100 ώρες.

Ερώτηση 20 ΚΑΝΟΝΕΣ 25

Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:
1. 5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
2. 4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
3. 3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.