Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 1

Η στάθμευση των λεωφορείων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται:
1. Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.
2. Μέχρι 24 ώρες.
3. Μέχρι 12 ώρες.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΕΣ 2

Επειδή τα λεωφορεία, όταν είναι σταθμευμένα εντός κατοικημένων περιοχών, προεξέχουν από τα υπόλοιπα οχήματα και παρακωλύουν την ορατότητα των πεζών, πρέπει να αποφεύγεται η στάθμευση στις οδούς:
1. Όχι.
2. Ναι.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΕΣ 3

Όταν ένα λεωφορείο πάθει βλάβη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
1. Σε απόσταση τουλάχιστον 100 m.
2. Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.
3. Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Μετά από συνεχή οδήγηση τεσσεράμισι ωρών, πόσος είναι ο χρόνος της διακοπής για την ανάπαυση του οδηγού λεωφορείου:
1. Σαράντα πέντε πρώτα λεπτά.
2. Τριάντα πρώτα λεπτά.
3. Δέκα πρώτα λεπτά.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΕΣ 7

Κάθε λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με δύο (2) πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως ή άλλου εγκεκριμένου από το Πυροσβεστικό Σώμα υλικού ισοδύναμης κατασβεστικής ικανότητας, με καθαρό βάρος ο καθένας:
1. 10 kg.
2. 8 kg.
3. 6 kg.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΕΣ 8

Οι ζώνες ασφαλείας για τους επιβάτες είναι υποχρεωτικές:
1. Στα σχολικά λεωφορεία.
2. Στα τουριστικά λεωφορεία.
3. Στα λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΕΣ 10

Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:
1. Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.
2. Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
3. Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Σε περίπτωση που η εμπρόσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος κοπεί στα δύο, τότε πρέπει:
1. Να αγοράσετε και να τοποθετήσετε μία ανταλλακτική πινακίδα.
2. Να αποταθείτε στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για αντικατάσταση.
3. Να στερεωθούν τα δύο τμήματα μαζί.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Κατά την κυκλοφορία, η χρήση των φώτων ομίχλης:
1. Είναι υποχρεωτική ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν προσπερνάτε στρατιωτική φάλαγγα.
2. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση πυκνής ομίχλης τόσο στα αστικά κέντρα όσο και εκτός αυτών.
3. Δεν επιτρέπεται στα τούνελ.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Οι ζώνες ασφαλείας:
1. Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.
2. Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
3. Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΕΣ 14

Τα λεωφορεία πρέπει να ελέγχονται και να εφοδιάζονται με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων:
1. Κάθε δύο χρόνια.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε 6 μήνες.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Η άδεια οδηγήσεως Δ ή Δ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:
1. Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο έτος.
2. Κάθε πέντε (5) χρόνια.
3. Κάθε τρία (3) χρόνια.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Πότε επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία:
1. Όταν στην οροφή του αμαξώματος και στο διάδρομο υπάρχει ανάλογος αριθμός χειρολαβών για τη στήριξή τους.
2. Όταν το προβλέπει το εργοστάσιο κατασκευής του λεωφορείου.
3. Όταν αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Επιτρέπεται η μεταφορά ορθίων επιβατών με τα αστικά λεωφορεία; Αν ναι, μέχρι ποιο αριθμό:
1. Ναι, σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των καθημένων επιβατών.
2. Ναι, όσους αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου.
3. Ναι, όσους χωράει το λεωφορείο.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΕΣ 20

Ο μέγιστος αριθμός (σε ποσοστό) των ορθίων επιβατών έναντι των καθημένων ενός υπεραστικού λεωφορείου ποιος είναι:
1. 50%.
2. 30%.
3. 25%.

Ερώτηση 16 ΚΑΝΟΝΕΣ 21

Ο έλεγχος λεωφορείου στο ΚΤΕΟ πρέπει να γίνεται:
1. Κάθε δύο χρόνια.
2. Κάθε χρόνο.
3. Κάθε 6 μήνες.

Ερώτηση 17 ΚΑΝΟΝΕΣ 22

Πόσες ώρες τουλάχιστον πρέπει να διαρκεί η ημερήσια (περίοδος 24 ωρών) ανάπαυση του οδηγού ενός λεωφορείου:
1. 15 ώρες.
2. 14 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 18 ΚΑΝΟΝΕΣ 23

Πόσες φορές σε μία εβδομάδα ο οδηγός ενός λεωφορείου μπορεί να οδηγεί επί 10 ώρες την ημέρα:
1. Τρεις (3) φορές.
2. Δύο (2) φορές.
3. Μία (1) φορά.

Ερώτηση 19 ΚΑΝΟΝΕΣ 24

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ωρών εργασίας ενός οδηγού λεωφορείου στη διάρκεια δύο εβδομάδων:
1. 100 ώρες.
2. 90 ώρες.
3. 80 ώρες.

Ερώτηση 20 ΚΑΝΟΝΕΣ 25

Η διάρκεια της συνεχούς οδηγήσεως από τον οδηγό ενός λεωφορείου είναι:
1. 3 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
2. 4 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.
3. 5 ώρες και 30 πρώτα λεπτά.