Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1

Αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και βρεθεί υπό την επήρεια αλκοόλ, η ασφαλιστική εταιρεία θα καλύψει κάθε ζημιά χωρίς καμιά απαίτηση απ' αυτόν:
1. Ναι. Θα καταβάλει την αποζημίωση χωρίς καμιά επίπτωση σ' αυτόν.
2. Όχι. Θα καταβάλει την αποζημίωση σε τρίτους, αλλά στη συνέχεια θα στραφεί εναντίον του.

Ερώτηση 2 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 7

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως:
1. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.

Ερώτηση 3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 8

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 3 μήνες μέχρι 2 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 μήνες μέχρι 3 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 1 μήνα μέχρι 1 χρόνο.

Ερώτηση 4 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 9

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν ένας οδηγός γίνεται υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με θάνατο:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 5 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 4 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως από 2 έως 3 χρόνια.

Ερώτηση 5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 10

Τι ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγός, κατά το αλκοτέστ, βρεθεί για δεύτερη φορά εντός δύο ετών (υπότροπος) να έχει πάνω από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, ανεξαρτήτως της περιεκτικότητας αλκοόλ στην πρώτη παράβαση:
1. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 2 χρόνια.
2. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 3 χρόνια.
3. Αφαίρεση άδειας οδηγήσεως για 5 χρόνια.

Ερώτηση 6 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 11

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
1. Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.
2. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
3. Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη.

Ερώτηση 7 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 2

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:
1. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 20 χρόνια τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 15 χρόνια τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 χρόνια τουλάχιστον.

Ερώτηση 8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ 3

Τι παρεπόμενες ποινές προβλέπονται αν κάποιος οδηγεί όχημα χωρίς να έχει τη νόμιμη άδεια οδήγησης:
1. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 10 έτη τουλάχιστον.
2. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 5 έτη τουλάχιστον.
3. Στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως άδειας οδηγήσεως για 3 έτη τουλάχιστον.