Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 10

Σε αυτοτελές όχημα με αερόφρενα, ο χρόνος πληρώσεως των αεροφυλακίων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από:
1. Δέκα (10) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.
2. Δεν υπάρχει όριο, αρκεί να γεμίσουν τα αεροφυλάκια.
3. Τρία (3) λεπτά για αύξηση της πιέσεως από το 0 στο 65% της μέγιστης πιέσεως.

Ερώτηση 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 14

Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Ερώτηση 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 16

Σε στροφόμετρο λεωφορείου, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:
1. Στην κόκκινη.
2. Στην πράσινη.
3. Στην κίτρινη.

Ερώτηση 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 17

Στο στροφόμετρο ορισμένων λεωφορείων υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα. Σε ποια κλίμακα είναι ο δείκτης όταν έχετε υπερβολική κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με την αποδιδόμενη ισχύ του κινητήρα:
1. Στην κόκκινη.
2. Στην πράσινη.
3. Στην κίτρινη.

Ερώτηση 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 18

Ποια είναι η λειτουργία του βοηθητικού άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Λαμβάνει την κίνηση από τον πρωτεύοντα άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Ερώτηση 6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 21

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):
1. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε (σε βρεγμένο δρόμο).
2. Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
3. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.

Ερώτηση 7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 26

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
1. Περίπου 14-15 bar.
2. Περίπου 9-10 bar.
3. Περίπου 5-6 bar.

Ερώτηση 8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 27

Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
1. Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
2. Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
3. Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Ερώτηση 9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 30

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ) είναι ρύπος, που περιέχεται κυρίως στα προϊόντα καύσεως ενός:
1. Ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου.
2. Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.
3. Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 32

Σε ένα πλήρως συγχρονισμένο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την όπισθεν.
2. Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα, εκτός από την πρώτη.
3. Όλες οι ταχύτητες αλλάζουν συγχρονισμένα.

Ερώτηση 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 33

Πώς μεταδίδουν τα έμβολα την πίεση, που δημιουργείται από την έκρηξη του μείγματος, στο στροφαλοφόρο άξονα:
1. Με τη βοήθεια των διωστήρων (μπιέλες).
2. Με τα ωστήρια των βαλβίδων.
3. Με τον εκκεντροφόρο άξονα.

Ερώτηση 12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 34

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλας) είναι:
1. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.

Ερώτηση 13 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 35

Στο ελαστικό 175/70 R 15 87T το μέγεθος 15 δηλώνει:
1. Το ύψος του πέλματος του ελαστικού σε ίντσες.
2. Τη διάμετρο της ζάντας σε ίντσες.
3. Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού σε ίντσες.

Ερώτηση 14 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 36

Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι ρύπος που περιέχεται στα προϊόντα καύσεως ενός:
1. Υγραεριοκίνητου αυτοκινήτου.
2. Πετρελαιοκίνητου αυτοκινήτου.
3. Βενζινοκίνητου αυτοκινήτου.

Ερώτηση 15 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 37

Τι αναρροφά ένας τετράχρονος πετρελαιοκινητήρας κατά το χρόνο της εισαγωγής:
1. Μόνο αέρα.
2. Μόνο πετρέλαιο.
3. Μείγμα πετρελαίου και αέρα.

Ερώτηση 16 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 38

Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
1. Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
2. Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση 17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 40

Ο οξειδωτικός καταλύτης στα λεωφορεία:
1. Αυξάνει την ιπποδύναμη του κινητήρα.
2. Μειώνει τους ρύπους που εκπέμπονται από την εξάτμιση.
3. Διευκολύνει την εξαγωγή των καυσαερίων.

Ερώτηση 18 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 41

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:
1. Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
2. Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
3. Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.

Ερώτηση 19 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 43

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα λεωφορεία διότι:
1. Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
2. Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
3. Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.

Ερώτηση 20 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 45

Σε έναν τετράχρονο πετρελαιοκινητήρα, όταν ο στροφαλοφόρος άξονας κάνει δύο στροφές, πόσες στροφές κάνει ο εκκεντροφόρος:
1. Τέσσερις στροφές.
2. Δύο στροφές.
3. Μία στροφή.

Ερώτηση 21 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 46

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:
1. Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
2. Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
3. Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση 22 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 47

Η λίπανση των τριβομένων επιφανειών των κινητήρων των σημερινών αυτοκινήτων γίνεται:
1. Με μικτό σύστημα.
2. Με αναγκαστική κυκλοφορία του λαδιού.
3. Με ψεκασμό των λαδιών.

Ερώτηση 23 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 48

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα λεωφορεία με σκοπό:
1. Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
2. Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
3. Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.

Ερώτηση 24 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 50

Ο αεροσυμπιεστής:
1. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.
2. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
3. Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.

Ερώτηση 25 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 52

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:
1. Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
2. Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
3. Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 26 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 53

Τα ελατήρια του λαδιού έχουν προορισμό:
1. Να μην αφήνουν να διαφεύγουν τα αέρια της καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.
2. Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φθάνει στο θάλαμο καύσεως.
3. Να λιπαίνουν το διανομέα.

Ερώτηση 27 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 54

Οι αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) είναι μηχανισμοί που:
1. Συνδέουν το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τα ελαστικά.
2. Ελέγχουν και αποσβένουν γρήγορα τις ταλαντώσεις των ελατηρίων όταν οι τροχοί συναντούν ανωμαλία στο δρόμο.
3. Καθιστούν σταθερή την οδήγηση του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 28 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 57

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
1. Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
2. Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
3. Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

Ερώτηση 29 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 58

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

Ερώτηση 30 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 62

Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
1. Στην ανακούφιση του κινητήρα.
2. Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
3. Στην οικονομία καυσίμων.

Ερώτηση 31 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 63

Σε ένα λεωφορείο εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
1. Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
2. Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
3. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

Ερώτηση 32 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 64

Ποια από τα πιο κάτω εξαρτήματα παίρνουν κίνηση από τον εκκεντροφόρο άξονα:
1. Οι βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής.
2. Ο ανεμιστήρας.
3. Ο στροφαλοφόρος άξονας.

Ερώτηση 33 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 65

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
1. Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
2. Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
3. Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 34 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 66

Πόσα είναι κατ' ελάχιστον τα εσωτερικά κυκλώματα φωτισμού ενός λεωφορείου:
1. Τρία (3).
2. Δύο (2).
3. Ένα (1).

Ερώτηση 35 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 67

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του λεωφορείου:
1. Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
2. Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
3. Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

Ερώτηση 36 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 68

Πόσους κατ' ελάχιστον εξωτερικούς καθρέπτες οπισθοσκοπήσεως πρέπει να φέρει ένα λεωφορείο:
1. Τέσσερις (4).
2. Τρεις (3).
3. Δύο (2).

Ερώτηση 37 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 69

Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:
1. Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.
2. Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
3. Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.

Ερώτηση 38 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 70

Ο διακόπτης κινδύνου, με τον οποίο είναι εφοδιασμένο κάθε λεωφορείο, που προορίζεται για να περιορίσει τον κίνδυνο πυρκαϊάς, όταν το όχημα είναι σε στάση, διακόπτει:
1. Το κύκλωμα κεντρικού ηλεκτρονικού κλειδώματος θυρών.
2. Το κύκλωμα του εσωτερικού φωτισμού κινδύνου.
3. Την παροχή του καυσίμου.

Ερώτηση 39 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 73

Γιατί, όταν πιέζετε το γκάζι, αυξάνεται η ισχύς που παράγεται από έναν κινητήρα Diesel:
1. Γιατί φθάνει στα μπουζί ρεύμα μεγαλύτερης εντάσεως.
2. Γιατί φθάνει περισσότερη ποσότητα πετρελαίου στους εγχυτήρες καυσίμου.
3. Γιατί ανοίγει περισσότερο η βαλβίδα εισαγωγής.

Ερώτηση 40 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 78

Ποια είναι η λειτουργία του σιγαστήρα της εξατμίσεως:
1. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να ζεστάνει τον εσωτερικό χώρο του οχήματος.
2. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου.
3. Να μειώσει την ταχύτητα εξαγωγής των καυσαερίων, για να μειωθεί ο θόρυβος.