Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:
1. Με αναμμένο το δεξί φλας.
2. Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση 2 ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Αν ένα σχολικό λεωφορείο κινείται σε οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των κινουμένων στην ίδια κατεύθυνση οχημάτων:
1. Να μειώσουν ταχύτητα και να προσπεράσουν με προσοχή το σχολικό λεωφορείο.
2. Να κινούνται με ταχύτητα μέχρι το ανώτερο όριο (50 km/h) και να προσπεράσουν το σχολικό λεωφορείο με προσοχή.
3. Να σταματήσουν και να περιμένουν να επιβιβασθούν ή να αποβιβασθούν όλοι οι μαθητές και, αφού ξεκινήσει το σχολικό λεωφορείο, να συνεχίσουν την πορεία τους.

Ερώτηση 3 ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:
1. Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.
2. Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
3. Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.

Ερώτηση 4 ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:
1. Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.
2. Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
3. Τη συχνή χρήση των φρένων.

Ερώτηση 5 ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
1. Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.
2. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
3. Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 6 ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:
1. Τη φθορά των ελαστικών.
2. Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
3. Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.

Ερώτηση 7 ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:
1. Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
2. Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
3. Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

Ερώτηση 8 ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Η ελάχιστη συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από την κατάσταση των ελαστικών.
2. Μικραίνει, εάν το πέλμα των ελαστικών είναι φθαρμένο.
3. Μικραίνει, εάν αυξηθεί η ετοιμότητα του οδηγού.

Ερώτηση 9 ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:
1. Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
2. Την εξωτερική θερμοκρασία.
3. Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση 10 ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:
1. Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.
2. Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
3. Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.

Ερώτηση 11 ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
1. Ο αριστερός.
2. Ο δεξιός.
3. Και οι δύο το ίδιο.

Ερώτηση 12 ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:
1. Οι εξωτερικοί τροχοί.
2. Οι εσωτερικοί τροχοί.
3. Οι οπίσθιοι τροχοί.

Ερώτηση 13 ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται:
1. Στους τροχούς του διευθυντήριου άξονα.
2. Στον έναν τροχό του διευθυντήριου άξονα και στον αντιδιαμετρικό αυτού κινητήριο άξονα.
3. Στους τροχούς του κινητήριου άξονα.

Ερώτηση 14 ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
1. Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.
2. Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
3. Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.

Ερώτηση 15 ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Γιατί δεν επιτρέπεται να κινείστε με σβησμένη τη μηχανή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το όχημά μας είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα:
1. Διότι το όχημα μένει ακυβέρνητο.
2. Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως προκαλείτε γρήγορη φθορά στο συμπλέκτη.
3. Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς φρένα.

Ερώτηση 16 ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:
1. Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.
2. Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
3. Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.

Ερώτηση 17 ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.
2. Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
3. Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.

Ερώτηση 18 ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:
1. Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
2. Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
3. Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση 19 ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 20 ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Σε οδούς με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.