Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Όταν ένα σχολικό λεωφορείο σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, με ποια βασική ενέργεια ενημερώνονται οι οδηγοί των άλλων οχημάτων:
1. Με αναμμένα τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
2. Με αναμμένο το δεξί φλας.

Ερώτηση 2 ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Αν ένα σχολικό λεωφορείο κινείται σε οδόστρωμα με δύο λωρίδες κυκλοφορίας και έχει σταματήσει για την επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών, τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί των κινουμένων στην ίδια κατεύθυνση οχημάτων:
1. Να σταματήσουν και να περιμένουν να επιβιβασθούν ή να αποβιβασθούν όλοι οι μαθητές και, αφού ξεκινήσει το σχολικό λεωφορείο, να συνεχίσουν την πορεία τους.
2. Να κινούνται με ταχύτητα μέχρι το ανώτερο όριο (50 km/h) και να προσπεράσουν το σχολικό λεωφορείο με προσοχή.
3. Να μειώσουν ταχύτητα και να προσπεράσουν με προσοχή το σχολικό λεωφορείο.

Ερώτηση 3 ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Για την αποφυγή ενοχλητικών θορύβων κατά την κυκλοφορία πρέπει μεταξύ των άλλων:
1. Να χρησιμοποιείτε την κόρνα για να ειδοποιήσετε έναν άλλο οδηγό, μόνο εάν έπραξε ένα σφάλμα σε βάρος σας.
2. Να χρησιμοποιείτε το ακουστικό σήμα (κόρνα) ως προειδοποίηση μόνο στην περίπτωση μακριάς αναμονής.
3. Να αποφεύγετε τα απότομα φρεναρίσματα, εάν δεν είναι απολύτως απαραίτητα.

Ερώτηση 4 ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο οδόστρωμα μειώνεται από:
1. Τη συχνή χρήση των φρένων.
2. Τη χρήση μικρής σχέσεως μεταδόσεως στο κιβώτιο.
3. Την ύπαρξη λαδιού ή νερού στο οδόστρωμα.

Ερώτηση 5 ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Η πρόσφυση των τροχών επάνω στο δρόμο μειώνεται από:
1. Τη χαμηλή ταχύτητα του οχήματος.
2. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
3. Την παρουσία φύλλων επάνω στο οδόστρωμα.

Ερώτηση 6 ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το φαινόμενο της υδρολισθήσεως έχει ως αποτέλεσμα:
1. Τη μείωση της ιπποδυνάμεως του κινητήρα.
2. Την απώλεια του ελέγχου του συστήματος διευθύνσεως.
3. Τη φθορά των ελαστικών.

Ερώτηση 7 ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:
1. Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.
2. Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
3. Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ερώτηση 8 ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Η ελάχιστη συνολική απόσταση ακινητοποιήσεως ενός οχήματος:
1. Μικραίνει, εάν αυξηθεί η ετοιμότητα του οδηγού.
2. Μικραίνει, εάν το πέλμα των ελαστικών είναι φθαρμένο.
3. Δεν εξαρτάται από την κατάσταση των ελαστικών.

Ερώτηση 9 ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:
1. Την ατμοσφαιρική πίεση.
2. Την εξωτερική θερμοκρασία.
3. Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.

Ερώτηση 10 ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Κατά την πέδηση ενός οχήματος, με κανονικές συνθήκες, από τι κυρίως εξαρτάται η απόσταση πεδήσεως:
1. Από τη δύναμη, με την οποία πιέζεται τον ποδομοχλό των φρένων.
2. Από το είδος του συστήματος πεδήσεως.
3. Από την ταχύτητα με την οποία κινείται το όχημα.

Ερώτηση 11 ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ένα όχημα πραγματοποιεί στροφή αριστερά, ποιος τροχός τρέχει περισσότερο:
1. Και οι δύο το ίδιο.
2. Ο δεξιός.
3. Ο αριστερός.

Ερώτηση 12 ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται πάνω σε στροφή, ποιοι τροχοί διαγράφουν μεγαλύτερη τροχιά:
1. Οι οπίσθιοι τροχοί.
2. Οι εσωτερικοί τροχοί.
3. Οι εξωτερικοί τροχοί.

Ερώτηση 13 ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Οι αντιολισθητικές αλυσίδες τοποθετούνται:
1. Στους τροχούς του κινητήριου άξονα.
2. Στον έναν τροχό του διευθυντήριου άξονα και στον αντιδιαμετρικό αυτού κινητήριο άξονα.
3. Στους τροχούς του διευθυντήριου άξονα.

Ερώτηση 14 ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
1. Πάντοτε, γιατί σε περίπτωση πεδήσεως το όχημα παρεκκλίνει της οδού.
2. Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
3. Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.

Ερώτηση 15 ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Γιατί δεν επιτρέπεται να κινείστε με σβησμένη τη μηχανή, ιδιαίτερα μάλιστα όταν το όχημά μας είναι εφοδιασμένο με αερόφρενα:
1. Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως υπάρχει κίνδυνος να μείνετε χωρίς φρένα.
2. Διότι από τη συνεχή χρήση του συστήματος πεδήσεως προκαλείτε γρήγορη φθορά στο συμπλέκτη.
3. Διότι το όχημα μένει ακυβέρνητο.

Ερώτηση 16 ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Πώς μπορείτε να περάσετε ασφαλέστερα ένα τμήμα δρόμου, που είναι ολισθηρό:
1. Φρενάροντας συνεχώς το αυτοκίνητο.
2. Κινούμενοι με μικρή ταχύτητα και αποφεύγοντας το φρενάρισμα.
3. Επιταχύνοντας το αυτοκίνητο.

Ερώτηση 17 ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Μετά το πλύσιμο του αυτοκινήτου, διαπιστώνετε ότι κατά την πέδηση παρουσιάζεται ολίσθηση στις επιφάνειες τριβής. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να χρησιμοποιήσετε αντί για το ποδόφρενο το χειρόφρενο.
2. Να πατήσετε επανειλημμένα και διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως, οδηγώντας με μικρή ταχύτητα.
3. Να οδηγήσετε το αυτοκίνητο αμέσως στο ειδικό συνεργείο.

Ερώτηση 18 ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Πότε έχετε καλύτερη πέδηση (μικρότερη διαδρομή πεδήσεως) του οχήματος:
1. Όταν πιέζετε με δύναμη και αφήνετε διαδοχικά τον ποδομοχλό πεδήσεως.
2. Όταν πιέζετε με τόση δύναμη τον ποδομοχλό ώστε ανάλογα με την κατάσταση του οδοστρώματος να μην ακινητοποιούνται (μπλοκάρονται) οι τροχοί.
3. Όταν πιέζετε με όλη τη δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.

Ερώτηση 19 ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 20 ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Σε οδούς με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.
2. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.