Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-32
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Απαγορεύεται η διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-29
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα εκτός επιβατηγών.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-27
1. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας οδοστρώματος.
3. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 4

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-28
1. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 5

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-05
1. Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας.
2. Προτεραιότητα της αντιθέτως ερχόμενης κυκλοφορίας.
3. Προαναγγελία οδού διπλής κυκλοφορίας.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 6

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-14
1. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
2. Αυτοκινητόδρομος.
3. Επιτρέπεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 7

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-15
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα επιβατηγά αυτοκίνητα.
2. Τέλος αυτοκινητόδρομου.
3. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 8

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-16
1. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
2. Αυτοκινητόδρομος.
3. Αδιέξοδος.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 9

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-17
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Τέλος αδιεξόδου.
3. Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-13
1. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών.
2. Διάβαση πεζών.
3. Υπόγεια διάβαση πεζών.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-10
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 12

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-11
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-12
1. Αρίθμηση εθνικών οδών.
2. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 14

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-08
1. Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-09
1. Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίες με μορφή βέλους.
2. Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής.
3. Κατεύθυνση με μορφή βέλους μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 16

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-19
1. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 17

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-20
1. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 18

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-18
1. Ελάχιστο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ανώτατο όριο ταχύτητας ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Γενικά, όρια ταχύτητας.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-23
1. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 20

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-21
1. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-22
1. Κατεύθυνση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εισόδου στον αυτοκινητόδρομο.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 22

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-06
1. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-07
1. Διασταύρωση, όπου ισχύει η από δεξιά προτεραιότητα.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, επί της οποίας οι κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση με οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 24

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-24
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 25 ΣΗΜΑΝΣΗ 25

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-25
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 26 ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-26
1. Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
2. Οδός προτεραιότητας.
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 27 ΣΗΜΑΝΣΗ 28

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-01
1. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση 28 ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-30
1. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση 29 ΣΗΜΑΝΣΗ 30

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-31
1. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με δεξιά στροφή.
3. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.

Ερώτηση 30 ΣΗΜΑΝΣΗ 31

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-02
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 31 ΣΗΜΑΝΣΗ 32

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-03
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 32 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-04
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση 33 ΣΗΜΑΝΣΗ 34

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
b-34
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Οδός που επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.