Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η βλάβη του θερμοστάτη.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.
2. Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.
3. Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.
2. Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
3. Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει την μπαταρία.

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tην πίεση των ελαστικών.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17

Από τι προκαλείται η υπερθέρμανση των ταμπούρων των τροχών:
1. Από κακή λειτουργία των επανατατικών ελατηρίων των σιαγόνων.
2. Από αντικανονική πίεση στα ελαστικά των τροχών.
3. Από την κακή λειτουργία του διαφορικού.

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:
1. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.
2. Καθημερινά.
3. Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποια είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.
2. Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητήρα.
3. Έχει κοπεί ο ιμάντας.

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28

Όταν το σύστημα τροφοδοσίας είναι καλά ρυθμισμένο, πού οφείλεται η εκπομπή γαλάζιου καπνού από πετρελαιοκινητήρα:
1. Στο ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
2. Στο ότι ο κινητήρας δεν έχει το κανονικό αβάνς.
3. Στο ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Στις πλευρές του πέλματος.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 38

Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:
1. Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.
2. Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
3. Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
3. Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
1. Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.
2. Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
3. Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
1. Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.
2. Την εξωτερική θερμοκρασία.
3. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:
1. Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.
2. Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
3. Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.

Ερώτηση 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12

Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:
1. 2 mm.
2. 1,5 mm.
3. 1,6 mm.