Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η βλάβη του θερμοστάτη.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Για να εγγυηθείτε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να αλλάζετε τα λαμπάκια των φώτων με άλλα μεγαλύτερης αποδόσεως για να εξασφαλίσετε μία μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
2. Να καθαρίζετε συχνά τις φωτιστικές επιφάνειες των φώτων.
3. Να ελέγχετε περιοδικά την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα των εφεδρικών λαμπτήρων.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 8

Για να επιτύχετε την ασφάλεια της κυκλοφορίας και να αποφύγετε τα ατυχήματα είναι απαραίτητο, μεταξύ των άλλων:
1. Να αλλάζετε τις λάμπες με άλλης μεγαλύτερης τάσεως λειτουργίας, για να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα των φώτων.
2. Να αφήνετε λερωμένα με σκόνη τα τζάμια των φώτων για να αποφεύγετε το ξεθώριασμά τους.
3. Να ελέγχετε περιοδικά τη λειτουργία των φλας.

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει την μπαταρία.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 14

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 17

Από τι προκαλείται η υπερθέρμανση των ταμπούρων των τροχών:
1. Από την κακή λειτουργία του διαφορικού.
2. Από αντικανονική πίεση στα ελαστικά των τροχών.
3. Από κακή λειτουργία των επανατατικών ελατηρίων των σιαγόνων.

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Κάθε πότε πρέπει ο οδηγός να ελέγχει την ποσότητα λαδιού στον κινητήρα:
1. Πριν ξεκινήσει για μεγάλη διαδρομή.
2. Καθημερινά.
3. Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία της πιέσεως του λαδιού.

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν μπορεί να λειτουργήσει, ποια είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Έχει κοπεί ο ιμάντας.
2. Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητήρα.
3. Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του λεωφορείου σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28

Όταν το σύστημα τροφοδοσίας είναι καλά ρυθμισμένο, πού οφείλεται η εκπομπή γαλάζιου καπνού από πετρελαιοκινητήρα:
1. Στο ότι ο οδηγός χρησιμοποιεί μεγάλη ταχύτητα.
2. Στο ότι ο κινητήρας δεν έχει το κανονικό αβάνς.
3. Στο ότι ο κινητήρας έχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Στις πλευρές του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 38

Τα χαλασμένα αμορτισέρ προκαλούν:
1. Μικρότερη πλευρική κλίση του οχήματος στις στροφές.
2. Μη κανονική συμπεριφορά του οχήματος ειδικά στις στροφές.
3. Μη κανονική λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.
2. Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
3. Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Για την ασφάλεια της κυκλοφορίας είναι χρήσιμο:
1. Να φουσκώσετε τα ελαστικά σε πίεση μικρότερη από εκείνη που συνιστά ο κατασκευαστής.
2. Να ελέγξετε την πίεση των ελαστικών πριν από το ταξίδι.
3. Να οδηγείτε με τη χρήση των φώτων πορείας.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Η πρόσφυση μεταξύ ελαστικών και δρόμου επηρεάζεται από:
1. Τον αυξημένο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Την εξωτερική θερμοκρασία.
3. Την ποιότητα και την πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 43

Τι θα συμβεί, όταν η κλίση των πίρων των ακραξονίων δεν είναι κανονική:
1. Δε θα έχετε κανονική επαναφορά του τιμονιού και σταθερότητα διευθύνσεως.
2. Θα έχομε πρόωρη φθορά του συστήματος διευθύνσεως.
3. Δεν μπορείτε να στρίψετε εύκολα το όχημα.

Ερώτηση 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 12

Το ελάχιστο πάχος πέλματος των ελαστικών των κινητήριων αξόνων των λεωφορείων είναι:
1. 1,6 mm.
2. 1,5 mm.
3. 2 mm.