Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2

Αν ένα αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο μεταφέρει όρθιους επιβάτες, ποιο είναι το ανώτερο όριο ταχύτητας που επιτρέπεται να αναπτύσσει:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3

Ποιο το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 70 km/h.
2. 80 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 3 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 5

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 4 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 6

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων, εκτός αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας και κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 5 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 7

Ποιο το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 6 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 8

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων μεταφοράς μαθητών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 50 km/h.
2. 60 km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 7 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 9

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας αρθρωτών λεωφορείων εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:
1. 70 km/h.
2. 80 km/h.
3. 90 km/h.

Ερώτηση 8 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 80 km/h.
2. 90 km/h.
3. 100 km/h.

Ερώτηση 9 ΤΑΧΥΤΗΤΑ 4

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας διόροφων λεωφορείων, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 70 km/h.
2. 80 km/h.
3. 90 km/h.