Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
1. Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
2. Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3. Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.

Ερώτηση 2

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η αριστερή στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 3

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 5

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 6

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 7

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 8

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 9

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 10

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 11

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.

Ερώτηση 12

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 13

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 14

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε καιρό βροχής.

Ερώτηση 15

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 16

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Αύξησης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Πτώσης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 17

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Επιτάχυνση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Ακινητοποίηση.

Ερώτηση 18

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 19

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 20

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.

Ερώτηση 21

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 22

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 23

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της καταπόνησης των τροχών.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 24

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 25

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το δάπεδο του λεωφορείου.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 26

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
1. Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Και από την ορμή και από την αδράνεια.

Ερώτηση 27

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 28

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 29

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Μειώνεται.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 30

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 31

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2. Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
3. Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν

Ερώτηση 32

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
1. Επί κεντρικής λεωφόρου.
2. Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3. Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.

Ερώτηση 33

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
3. Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.

Ερώτηση 34

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 45 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 35

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

Ερώτηση 36

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 37

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
1. 144 ώρες.
2. 96 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 38

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
1. Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
2. Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Που ανήκουν στο στρατό.

Ερώτηση 39

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 40

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 41

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Απαγορεύεται.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ερώτηση 42

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Πυροσβεστήρα.
2. Εφεδρικό τροχό.
3. Αντιραντάρ.

Ερώτηση 43

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3. Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.

Ερώτηση 44

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 45

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Λιγότερο αποδοτική.

Ερώτηση 46

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 47

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.
2. Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3. Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.

Ερώτηση 49

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
2. Το σβήσιμο του κινητήρα.
3. Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.

Ερώτηση 51

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
1. Φωτεινό σηματοδότη.
2. Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3. Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.

Ερώτηση 52

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
1. Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
2. Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
3. Δυο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.

Ερώτηση 53

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
1. Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
2. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
3. Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

Ερώτηση 54

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του πνεύματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του σώματος.

Ερώτηση 55

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Τακτική.

Ερώτηση 56

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
1. Ο σιδηρόδρομος.
2. Το ΙΧΕ.
3. Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 57

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.

Ερώτηση 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.

Ερώτηση 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
1. Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
2. Του κράτους-μέλους προέλευσης.
3. Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.