Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
2. 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
3. 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 2

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
1. Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
2. Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3. Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.

Ερώτηση 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

Ερώτηση 4

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 5

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 6

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:
1. Υδροπνευματικό σασμάν.
2. Αυτόματο σασμάν.
3. Μηχανικό σασμάν.

Ερώτηση 7

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 8

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
1. 110 km/h.
2. 120 km/h.
3. 130 km/h.

Ερώτηση 9

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 10

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 11

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Προστατεύει το περιβάλλον.

Ερώτηση 13

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 14

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

Ερώτηση 15

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 16

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 17

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 18

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 19

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 20

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 21

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του κατασκευαστή του οχήματος.
2. Του οδηγού.
3. Του οικείου ΚΤΕΟ.

Ερώτηση 22

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:
1. Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
2. Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3. Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.

Ερώτηση 23

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 24

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
1. Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2. Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3. Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).

Ερώτηση 25

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 26

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
2. Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3. Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.

Ερώτηση 27

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
2. Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

Ερώτηση 29

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 45 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 30

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 31

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 32

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τη 1 ώρα.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τα 30 λεπτά.

Ερώτηση 33

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 34

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό μόνο.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό και το όχημα.

Ερώτηση 35

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 36

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από κάθε επισκευή του.

Ερώτηση 37

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
1. Συγκοινωνία.
2. Μεταφορά λουομένων.
3. Μεταφορά μαθητών.

Ερώτηση 38

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
1. Απαγορεύεται.
2. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Ερώτηση 39

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

Ερώτηση 40

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 41

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 42

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η ιθαγένεια.
2. Το όνομα πατρός.
3. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Ερώτηση 43

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η διεύθυνση κατοικίας.
2. Η ημερομηνία γέννησης.
3. Το σημείο διάβασης των συνόρων.

Ερώτηση 44

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
2. Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
3. Η οικογενειακή κατάσταση.

Ερώτηση 45

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 46

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 47

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Ο καφές και το νερό.
2. Οι χάρτες.
3. Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 48

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 49

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Ανώφελη.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Υποχρεωτική.

Ερώτηση 51

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
1. Φωτεινό σηματοδότη.
2. Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3. Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.

Ερώτηση 52

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 53

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
1. Φρούτων και λαχανικών.
2. Νερού.
3. Πουλερικών ή/και ψαριών.

Ερώτηση 54

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 55

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:
1. Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
2. Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
3. Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

Ερώτηση 56

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
1. Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
2. Διαρκή κόπωση.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 57

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:
1. Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
2. Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
3. Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.

Ερώτηση 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 59

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
2. Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
3. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.