Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 2

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Συμπίεσης αέρα.
2. Επαγωγής.
3. Ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ερώτηση 3

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 4

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 5

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
1. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.

Ερώτηση 6

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 7

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 8

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 9

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

Ερώτηση 10

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 11

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο

Ερώτηση 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 13

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.

Ερώτηση 14

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
1. Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
2. Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
3. Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.

Ερώτηση 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο μεικτό βάρος.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο απόβαρό.

Ερώτηση 16

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 17

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 18

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 19

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
1. Και από την ορμή και από την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.

Ερώτηση 20

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς το εξωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 21

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Ερώτηση 22

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
1. Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3. Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).

Ερώτηση 23

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Μόνο από τον οδηγό.

Ερώτηση 24

Σε αυτοκινητόδρομους:
1. Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.

Ερώτηση 25

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 26

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
1. Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
2. Παράσυρσης πεζού.
3. Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 27

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.

Ερώτηση 28

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
1. Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
2. Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3. Επί κεντρικής λεωφόρου.

Ερώτηση 29

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
2. Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
3. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

Ερώτηση 30

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Διάλειμμα.
2. Άλλη εργασία.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 31

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Της επόμενης Κυριακής.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

Ερώτηση 32

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 33

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 34

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
1. Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
2. Ημερολογιακών εβδομάδων.
3. Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

Ερώτηση 35

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 48 ωρών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 45 λεπτών.

Ερώτηση 36

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 37

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
2. Υποχρεωτικός.
3. Προαιρετικός.

Ερώτηση 38

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 39

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Απαγορεύεται.

Ερώτηση 40

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.

Ερώτηση 41

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 42

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Απέλαση.

Ερώτηση 43

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 44

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Λιγότερο αποδοτική.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ερώτηση 45

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στην ευστάθεια του οχήματος.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

Ερώτηση 46

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το ύψος του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 47

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Ο άνθρωπος.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Τα έργα υποδομής.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησης του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
1. Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
2. Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
3. Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.

Ερώτηση 49

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

Ερώτηση 51

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 52

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Διοξειδίου του άνθρακα.
2. Ξηράς κόνης.
3. Νερού.

Ερώτηση 53

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Υποχρεωτική.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Ανώφελη.

Ερώτηση 54

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του προσφέρετε νερό.

Ερώτηση 55

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Ερώτηση 56

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
1. Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
2. Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
3. Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.

Ερώτηση 57

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:
1. Διαρκή κόπωση.
2. Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
3. Διαρκή ευφορία.

Ερώτηση 58

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Δωρεάν.
2. Συνδυασμένη.
3. Αυτόνομη.

Ερώτηση 59

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.

Ερώτηση 60

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
1. Έκτακτες γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Ειδικές τακτικές γραμμές.