ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
7 χρόνια.
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:

Η αριστερή στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η δεξιά στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:

110 km/h.
120 km/h.
130 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:

Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:

Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:

Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:

Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Προστατεύει το περιβάλλον.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:

Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:

Υψηλές στροφές του κινητήρα.
Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):

Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:

Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:

Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:

Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:

Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:

Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:

Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:

Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:

Στον ανταγωνισμό.
Στην εύρεση εργασίας.
Στις μετακινήσεις των μεταναστών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:

Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:

Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:

Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
Μίας ημερολογιακής ημέρας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:

Πέντε 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Επτά 24ωρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:

112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:

Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:

Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Που ανήκουν στο στρατό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:

Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:

«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες»

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:

3 ετών.
8 ετών.
10 ετών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:

Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:

Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:

Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Οι σωστές διατροφικές συνήθειες είναι:

Ίδιες για όλους τους ανθρώπους.
Διαφορετικές για κάθε άνθρωπο.
Ίδιες για τούς ανθρώπους ίδιας ηλικίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται το:

Πρωί.
Μεσημέρι.
Βράδυ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:

Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:

Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:

Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:

5 χρόνια.
15 χρόνια.
5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.
χρονος
Unknown outcome