ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:

Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:

110 km/h.
120 km/h.
130 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το μέγεθος της ροπής είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η απόσταση ακινητοποίησης:

Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:

Ελκτική.
Κινητική.
Θερμική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:

Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Τριβή ονομάζεται:

Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:

Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:

Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:

Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εξωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;

Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:

Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Όπισθεν.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:

Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:

Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:

Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:

Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:

Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:

Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:

8 ώρες.
10 ώρες.
12 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:

Το πολύ 45 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Τουλάχιστον 57 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:

«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Άλλη εργασία».

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:

Τις ώρες εργασίας.
Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
Τις ώρες ύπνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:

Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:

«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
«Διαθεσιμότητα».
«Διάλειμμα».

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε αλλαγή οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

Εφεδρικό ταχογράφο.
Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:

Έχει μόνο ο οδηγός.
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:

Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:

50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:

Του προσφέρετε νερό.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:

Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι:

Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:

Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Είναι θετική για την υγεία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:

Αλκοόλ.
Καφέ.
Χυμούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:

Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:

Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Διαρκή κόπωση.
Διαρκή ευφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το ΙΧΕ.
Το τρόλεϊ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:

Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:

Ειδική τακτική γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Έκτακτη γραμμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:

Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
χρονος
Unknown outcome