ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:

1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:

Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:

25 ώρες.
35 ώρες.
70 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:

Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Τα τουριστικά λεωφορεία:

Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:

Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:

Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:

Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:

Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:

Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:

Το φορτίο.
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:

Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:

Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
Στο κέντρο βάρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:

7,5 τόνοι.
4,5 τόνοι.
4 τόνοι.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:

Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:

Τα ελαστικά.
Την ανάρτηση.
Τα φρένα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:

Το δάπεδο του λεωφορείου.
Το εξωτερικό της στροφής.
Το εσωτερικό της στροφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:

Στην ανατροπή.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στους χειρισμούς του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:

Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

Της ηχορύπανσης.
Της οικονομίας καυσίμου.
Στα τέλη κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:

Παραμένει σταθερή.
Μειώνεται.
Αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:

Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:

Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:

Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
Παράσυρσης πεζού.
Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:

Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:

Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:

9 ώρες.
10 ώρες.
11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:

Από 9 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 8 έως 11 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:

Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:

Τη 1 ώρα.
Τα 15 λέπια.
Τα 30 λεπτά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:

8 θέσεων επιβατών.
16 θέσεων επιβατών.
24 θέσεων επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;

Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:

Πυροσβεστήρα.
Εφεδρικό τροχό.
Αντιραντάρ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:

Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:

Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:

Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

Τα έργα υποδομής.
Οι καιρικές συνθήκες.
Ο άνθρωπος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:

Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:

100.
112.
911.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:

Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:

Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι:

1/2 λίτρο.
1 λίτρο.
2 λίτρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,10 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,50 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εμπνεόμενου αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:

Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:

Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:

Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:

Ο σιδηρόδρομος.
Το μετρό.
Το πλοίο.
χρονος
Unknown outcome