Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
1. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2. Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
3. Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
1. Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
2. Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3. Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

Ερώτηση 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.
2. 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
3. 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Ερώτηση 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
1. 25 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 70 ώρες.