Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
1. Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
2. Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
3. Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).

Ερώτηση 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

Ερώτηση 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
2. Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
3. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

Ερώτηση 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
1. Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
2. Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
3. Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.

Ερώτηση 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

Ένα λεωφορείο μεταφέρει 50 επιβάτες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 km) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 30 επιβάτες. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 20 ευρώ/επιβάτη. Το έργο αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 40.000 επιβατοχιλιόμετρα.
2. 1.600 επιβατοχιλιόμετρα.
3. 1.000 επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.

Ερώτηση 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
1. 70 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 25 ώρες.