Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
1. Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
2. Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3. Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.

Ερώτηση 2 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
1. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.
2. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3. Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.

Ερώτηση 3 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Τα τουριστικά λεωφορεία:
1. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
2. Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
3. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 4 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.

Ερώτηση 5 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η αριστερή στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 6 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
1. Πετρελαιοκίνητα.
2. Βενζινοκίνητα.
3. Ηλεκτροκίνητα.

Ερώτηση 7 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 7

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.

Ερώτηση 8 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

Ερώτηση 9 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 10 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 11 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.

Ερώτηση 12 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 13 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 14 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 15 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Είναι λιγότερο θορυβώδης.

Ερώτηση 16 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 17 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 18 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 19 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
2. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 20 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.

Ερώτηση 21 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.

Ερώτηση 22 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και των τροχών.

Ερώτηση 23 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:
1. Υδροπνευματικό σασμάν.
2. Αυτόματο σασμάν.
3. Μηχανικό σασμάν.

Ερώτηση 24 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 25 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 26 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 27 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 28 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Τον κινητήρα με το διαφορικό.

Ερώτηση 29 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τον αναστολέα διαφορικού.
2. Το ΑBS.
3. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.

Ερώτηση 30 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 30

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.

Ερώτηση 31 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 32 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
1. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.

Ερώτηση 33 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
1. 110 km/h.
2. 120 km/h.
3. 130 km/h.

Ερώτηση 34 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 34

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 35 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 35

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 36 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 37 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.

Ερώτηση 38 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 38

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 39 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 40 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 40

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 41 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 42 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 42

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.

Ερώτηση 43 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 44 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 44

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 45 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 45

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.

Ερώτηση 46 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.

Ερώτηση 47 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 47

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην κόκκινη περιοχή.

Ερώτηση 48 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 49 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 49

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

Ερώτηση 50 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 51 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 51

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 52 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 53 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 53

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Α. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.

Ερώτηση 55 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
2. Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3. Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.

Ερώτηση 56 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 56

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 57 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 57

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 58 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει μικρότερη απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει ίδια απόδοση.

Ερώτηση 59 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 59

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.

Ερώτηση 60 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Των κυκλωμάτων πέδησης.
2. Των ελαστικών.
3. Του κινητήρα.

Ερώτηση 61 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 61

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά πνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.

Ερώτηση 62 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 62

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 63 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε καιρό βροχής.

Ερώτηση 64 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 64

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή υγρού φρένων.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Ερώτηση 65 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

Ερώτηση 66 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 67 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 68 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 68

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 69 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 70 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 70

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 71 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 71

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 72 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 72

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 73 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 73

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 74 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 75 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 75

Το σύστημα ΑLB είναι:
1. Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2. Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3. Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 76 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 76

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Το φορτίο.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Την ταχύτητα.

Ερώτηση 77 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 78 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 79 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 79

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
1. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
2. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

Ερώτηση 80 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 80

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 81 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 82 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 83 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.

Ερώτηση 84 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 84

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 85 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 85

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 86 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 87 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 87

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.

Ερώτηση 88 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Αύξησης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Πτώσης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 89 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 89

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.

Ερώτηση 90 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

Ερώτηση 91 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Προστατεύει το περιβάλλον.

Ερώτηση 92 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 92

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
3. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.

Ερώτηση 93 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 93

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Επιτάχυνση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Ακινητοποίηση.

Ερώτηση 94 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.

Ερώτηση 95 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 95

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κλιματισμός λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κινητήρας λειτουργεί.

Ερώτηση 96 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 96

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.

Ερώτηση 97 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 97

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στον κινητήρα.
2. Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στο κέντρο βάρους.

Ερώτηση 98 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 98

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Ελκτική.
2. Κινητική.
3. Θερμική.

Ερώτηση 99 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 99

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 100 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 100

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
1. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
2. Η ισχύς και η απόδοση.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 101 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 101

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Αιολική ενέργεια.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. θερμότητα.

Ερώτηση 102 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 102

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.

Ερώτηση 103 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 103

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Των κιλών του.
2. Της ύλης του.
3. Του όγκου του.

Ερώτηση 104 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Δύναμη βαρύτητας.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Ελκτική δύναμη.

Ερώτηση 105 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 106 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 106

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.

Ερώτηση 107 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 107

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Είναι σταθερή.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Ερώτηση 108 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 108

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 109 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 109

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 110 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 110

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 111 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 112 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.

Ερώτηση 113 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 114 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 114

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
1. Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
2. Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
3. Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.

Ερώτηση 115 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 115

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.

Ερώτηση 116 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 117 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 117

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.

Ερώτηση 118 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 118

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 119 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο απόβαρό.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο μεικτό βάρος.

Ερώτηση 120 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 121 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 18 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 6 τόνους.

Ερώτηση 122 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.

Ερώτηση 123 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 123

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 124 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 124

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.

Ερώτηση 125 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 125

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 126 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της καταπόνησης των τροχών.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 127 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:
1. Του οδηγού.
2. Του εφεδρικού τροχού.
3. Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.

Ερώτηση 128 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.

Ερώτηση 129 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 129

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 130 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 130

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Μεγαλύτερη.
2. Μικρότερη.
3. Ίδια.

Ερώτηση 131 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 131

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Μειώνεται.
2. Αυξάνεται.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 132 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Δεν μεταβάλλεται.

Ερώτηση 133 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 133

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τις καιρικές συνθήκες.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τον όγκο του οχήματος.

Ερώτηση 134 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 134

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 135 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 135

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 136 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
1. Σε ανωφέρεια.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε στροφή.

Ερώτηση 137 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 137

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιβράδυνση.
2. Στροφή.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 138 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 138

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 139 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 139

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 140 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μικρότερο.
2. Ίσο.
3. Μεγαλύτερο.

Ερώτηση 141 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 141

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα ελαστικά.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα φρένα.

Ερώτηση 142 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 143 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 144 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 144

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το δάπεδο του λεωφορείου.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 145 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 145

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
1. Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
2. Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 146 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 146

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 147 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 147

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 148 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 148

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
1. Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Και από την ορμή και από την αδράνεια.

Ερώτηση 149 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 150 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 150

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς το εξωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 151 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 151

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Μέσα σε σήραγγες.

Ερώτηση 152 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 152

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 153 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 153

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Αύξηση της ταχύτητας.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 154 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 154

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.

Ερώτηση 155 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 155

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στην ανατροπή.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στους χειρισμούς του οδηγού.

Ερώτηση 156 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 157 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 157

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 158 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 158

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 159 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 159

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 160 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.

Ερώτηση 161 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της κλιματικής αλλαγής.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.

Ερώτηση 162 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 162

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Της ηχορύπανσης.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Στα τέλη κυκλοφορίας.

Ερώτηση 163 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το εξάμηνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το χρόνο.

Ερώτηση 164 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση του κόστους συντήρησης.

Ερώτηση 165 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 165

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 166 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 166

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Παραμένει σταθερή.
2. Μειώνεται.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 167 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 167

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 168 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 168

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να επιταχύνει ομαλά.

Ερώτηση 169 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Υψηλές στροφές του κινητήρα.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.

Ερώτηση 170 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
1. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 171 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 171

Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
1. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 172 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Ηχορύπανση.

Ερώτηση 173 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.

Ερώτηση 174 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 174

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:
1. Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
2. Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Την ασφάλεια των επιβατών.

Ερώτηση 175 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
1. Την πληροφόρηση του κοινού.
2. Την ασφάλεια των επιβατών.
3. Την καταβολή του κομίστρου.

Ερώτηση 176 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
1. Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
2. Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3. Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 177 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 177

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
1. Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
2. Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.

Ερώτηση 178 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 178

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
1. Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.
2. Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
3. Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.

Ερώτηση 179 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
1. Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
2. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3. Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.

Ερώτηση 180 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 180

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
1. Εκτός του οχήματος.
2. Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3. Εντός του οχήματος.

Ερώτηση 181 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 181

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
1. Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2. Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3. Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 182 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
1. Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
2. Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3. Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ερώτηση 183 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 183

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του κατασκευαστή του οχήματος.
2. Του οδηγού.
3. Του οικείου ΚΤΕΟ.

Ερώτηση 184 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 184

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 185 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 185

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Μόνο από τον οδηγό.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.

Ερώτηση 186 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 186

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
1. Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
2. Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
3. Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 187 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 187

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:
1. Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.
2. Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3. Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.

Ερώτηση 188 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 188

Σε αυτοκινητόδρομους:
1. Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
3. Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.

Ερώτηση 189 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 189

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 190 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 190

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 191 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
1. Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
2. Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3. Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).

Ερώτηση 192 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 193 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 193

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
1. 70 km/h.
2. 80km/h.
3. 90km/h.

Ερώτηση 194 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 194

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
1. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
2. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
3. Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.

Ερώτηση 195 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 195

Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
1. Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
2. Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
3. Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 196 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 197 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 197

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.

Ερώτηση 198 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 198

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.

Ερώτηση 199 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 199

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
1. Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
2. Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
3. Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.

Ερώτηση 200 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 200

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.

Ερώτηση 201 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 201

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
1. Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.
2. Παράσυρσης πεζού.
3. Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα

Ερώτηση 202 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 202

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ερώτηση 203 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 203

Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
1. Απαγορεύεται πάντα.
2. Επιτρέπεται πάντα.
3. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.

Ερώτηση 204 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 204

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.

Ερώτηση 205 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 205

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.

Ερώτηση 206 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 206

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
2. Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3. Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.

Ερώτηση 207 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 207

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
2. Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
3. Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.

Ερώτηση 208 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 208

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.
2. Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
3. Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν

Ερώτηση 209 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 209

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.

Ερώτηση 210 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 210

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
1. Επί κεντρικής λεωφόρου.
2. Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3. Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.

Ερώτηση 211 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 211

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
1. Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης
2. Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3. Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).

Ερώτηση 212 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 212

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2. Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
3. Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.

Ερώτηση 213 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 213

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
2. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
3. Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.

Ερώτηση 214 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 214

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
2. Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.

Ερώτηση 215 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 215

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.
2. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Δεν μιλούν στο κινητό.

Ερώτηση 216 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 216

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
1. Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
2. Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
3. Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).