Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1

Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
1. Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτων διαδρομής.
2. Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
3. Μόνο σε αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 2 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Ιδιωτικής χρήσης μπορεί να είναι ένα λεωφορείο που ανήκει:
1. Σε ένα ξενοδοχείο και μεταφέρει δωρεάν τους ενοίκους από το λιμάνι.
2. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και δρομολογείται στη γραμμή Βούλγαρη-Σιαθμό ΚΤΕΑ.
3. Στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) και δρομολογείται στη γραμμή Σύνταγμα-Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 3 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Τα τουριστικά λεωφορεία:
1. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
2. Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
3. Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.

Ερώτηση 4 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
1. Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
2. Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
3. Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.

Ερώτηση 5 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
1. Η δεξιά στροφή.
2. Η οπισθοπορεία.
3. Η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 6 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Τα περισσότερα λεωφορεία είναι:
1. Ηλεκτροκίνητα.
2. Βενζινοκίνητα.
3. Πετρελαιοκίνητα.

Ερώτηση 7 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 7

Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
1. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

Ερώτηση 8 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 9 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

Ερώτηση 10 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 11 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.

Ερώτηση 12 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Συμπίεσης αέρα.
2. Επαγωγής.
3. Ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ερώτηση 13 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 14 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 15 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.

Ερώτηση 16 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.

Ερώτηση 17 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 18 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο) και το λεωφορείο κινείται:
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.

Ερώτηση 19 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 20 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί

Ερώτηση 21 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.

Ερώτηση 22 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και των τροχών.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και ίου κιβωτίου ταχυτήτων.

Ερώτηση 23 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβή«» συνεργάζεται με:
1. Μηχανικό σασμάν.
2. Αυτόματο σασμάν.
3. Υδροπνευματικό σασμάν.

Ερώτηση 24 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.

Ερώτηση 25 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 26 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία ίου κινητήρα.

Ερώτηση 27 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

Ερώτηση 28 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Τον κινητήρα με το διαφορικό.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

Ερώτηση 29 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
2. Το ΑBS.
3. Τον αναστολέα διαφορικού.

Ερώτηση 30 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 30

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.

Ερώτηση 31 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 32 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Κάθε τροχός αποτελείται από ένα σώτρο «ζάντα) και ένα ελαστικό, εκτός της περίπτωσης «δίδυμου τροχού». Τα λεωφορεία έχουν ελαστικά:
1. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.

Ερώτηση 33 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Η μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού των ελαστικών λεωφορείου είναι τα:
1. 130 km/h.
2. 120 km/h.
3. 110 km/h.

Ερώτηση 34 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 34

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά

Ερώτηση 35 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 35

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 36 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 37 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 38 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 38

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης ίου κινητήρα και ίων στροφών.

Ερώτηση 39 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 40 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 40

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 41 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 42 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 42

Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
1. Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
2. Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
3. Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 43 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 44 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 44

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 45 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 45

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 46 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

Ερώτηση 47 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 47

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην πράσινη περιοχή.

Ερώτηση 48 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.

Ερώτηση 49 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 49

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

Ερώτηση 50 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 51 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 51

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 52 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 53 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 53

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Α. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 55 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
2. Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3. Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.

Ερώτηση 56 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 56

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 57 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 57

Το κύριο σύστημα πέδησης των λεωφορείων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 58 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει ίδια απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει μικρότερη απόδοση.

Ερώτηση 59 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 59

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.

Ερώτηση 60 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Του κινητήρα.
2. Των ελαστικών.
3. Των κυκλωμάτων πέδησης.

Ερώτηση 61 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 61

Το σύστημα πέδησης με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά πνευματικό.

Ερώτηση 62 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 62

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 63 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 64 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 64

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή υγρού φρένων.

Ερώτηση 65 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

Ερώτηση 66 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 67 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 68 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 68

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 69 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 70 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 70

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 71 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 71

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 72 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 72

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 73 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 73

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 74 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

Ερώτηση 75 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 75

Το σύστημα ΑLB είναι:
1. Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2. Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3. Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 76 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 76

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 77 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του λεωφορείου:
1. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

Ερώτηση 78 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 79 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 79

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 80 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 80

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

Ερώτηση 81 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο

Ερώτηση 82 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 83 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 84 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 84

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 85 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 85

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 86 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 87 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 87

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.

Ερώτηση 88 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Πτώσης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Αύξησης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 89 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 89

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 90 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 91 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 92 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 92

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,
3. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

Ερώτηση 93 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 93

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Ακινητοποίηση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 94 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒ5.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.

Ερώτηση 95 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 95

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 96 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 96

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 97 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 97

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στο κέντρο βάρους.
2. Στην επιφάνεια επαφής ίου ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 98 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 98

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Θερμική.
2. Κινητική.
3. Ελκτική.

Ερώτηση 99 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 99

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.

Ερώτηση 100 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 100

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η ισχύς και η απόδοση.
3. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.

Ερώτηση 101 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 101

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. θερμότητα.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. Αιολική ενέργεια.

Ερώτηση 102 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 102

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.

Ερώτηση 103 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 103

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Του όγκου του.
2. Της ύλης του.
3. Των κιλών του.

Ερώτηση 104 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Ελκτική δύναμη.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Δύναμη βαρύτητας.

Ερώτηση 105 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 106 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 106

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 107 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 107

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερή.

Ερώτηση 108 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 108

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 109 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 109

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 110 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 110

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 111 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 112 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 113 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 114 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 114

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
1. Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
2. Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
3. Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.

Ερώτηση 115 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 115

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.

Ερώτηση 116 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν κινείται.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν είναι σε στάση.

Ερώτηση 117 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 117

Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
1. Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
2. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
3. Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.

Ερώτηση 118 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 118

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 4 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 7,5 τόνοι.

Ερώτηση 119 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μέγιστο μεικτό βάρος.
2. Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
3. Μέγιστο απόβαρό.

Ερώτηση 120 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το βάρος των επιβατών και των αποσκευών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 6 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 18 τόνους.

Ερώτηση 121 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 6 τόνους.
2. 12 τόνους.
3. 18 τόνους.

Ερώτηση 122 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 123 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 123

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

Ερώτηση 124 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 124

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

Ερώτηση 125 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 125

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 126 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 127 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το απόβαρο είναι το βάρος του οχήματος χωρίς επιβάτες και αποσκευές. Σε αυτό περιλαμβάνεται το βάρος:
1. Της δεξαμενής καυσίμου γεμάτης στο 100%.
2. Του εφεδρικού τροχού.
3. Του οδηγού.

Ερώτηση 128 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

Ερώτηση 129 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 129

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το μεικτό βάρος του οχήματος.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

Ερώτηση 130 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 130

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Ίδια.
2. Μικρότερη.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 131 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 131

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 132 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 133 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 133

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τον όγκο του οχήματος.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 134 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 134

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 135 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 135

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 136 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή:
1. Σε στροφή.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε ανωφέρεια.

Ερώτηση 137 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 137

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιτάχυνση.
2. Στροφή.
3. Επιβράδυνση.

Ερώτηση 138 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 138

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

Ερώτηση 139 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 139

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 140 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μεγαλύτερο.
2. Ίσο.
3. Μικρότερο.

Ερώτηση 141 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 141

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα φρένα.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα ελαστικά.

Ερώτηση 142 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 143 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 144 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 144

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το εσωτερικό της στροφής.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το δάπεδο του λεωφορείου.

Ερώτηση 145 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 145

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
1. Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
2. Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 146 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 146

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.

Ερώτηση 147 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 147

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

Ερώτηση 148 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 148

Οι επιβάτες ενός λεωφορείου επηρεάζονται:
1. Και από την ορμή και από την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Από την ένταση του πλευρικού ανέμου.

Ερώτηση 149 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς το εσωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 150 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 150

Η επιβράδυνση ωθεί τους επιβάτες:
1. Προς το εξωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 151 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 151

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Μέσα σε σήραγγες.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Εκτός κατοικημένων περιοχών.

Ερώτηση 152 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 152

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Αρνητικά.
3. Θετικά.

Ερώτηση 153 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 153

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 154 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 154

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.

Ερώτηση 155 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 155

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στους χειρισμούς του οδηγού.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στην ανατροπή.

Ερώτηση 156 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.

Ερώτηση 157 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 157

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 158 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 158

Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 159 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 159

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
3. Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 160 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Ερώτηση 161 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 162 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 162

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Στα τέλη κυκλοφορίας.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Της ηχορύπανσης.

Ερώτηση 163 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το χρόνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το εξάμηνο.

Ερώτηση 164 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση του κόστους συντήρησης.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 165 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 165

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 166 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 166

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 167 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 167

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Όπισθεν.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

Ερώτηση 168 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 168

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 169 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Υψηλές στροφές του κινητήρα.

Ερώτηση 170 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
1. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 171 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 171

Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
1. Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
3. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 172 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Ηχορύπανση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

Ερώτηση 173 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

Ερώτηση 174 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 174

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστων να ενδιαφέρεται για:
1. Την ασφάλεια των επιβατών.
2. Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
3. Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.

Ερώτηση 175 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
1. Την καταβολή του κομίστρου.
2. Την ασφάλεια των επιβατών.
3. Την πληροφόρηση του κοινού.

Ερώτηση 176 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
1. Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
2. Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
3. Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 177 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 177

Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
1. Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
2. Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
3. Μόνο εξωτερικά του οχήματος.

Ερώτηση 178 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 178

Στην άδεια κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός:
1. Ορθίων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός καθήμενων.
2. Καθήμενων επιβατών και ο μέγιστος αριθμός ορθίων.
3. Καθήμενων επιβατών και ενδεικτικός αριθμός ορθίων.

Ερώτηση 179 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
1. Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
2. Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
3. Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.

Ερώτηση 180 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 180

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο ανεφοδιασμός πρέπει να αποφεύγεται. Αν είναι απολύτως αναγκαίος, οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται:
1. Εντός του οχήματος.
2. Εκτός του οχήματος και γύρω από αυτό.
3. Εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 181 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 181

Σε περίπτωση αναγκαστικής ρυμούλκησης του λεωφορείου:
1. Απαγορεύεται να αποβιβάσετε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.
2. Αποβιβάστε τους επιβάτες αν δεν τηρούνται όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.
3. Αποβιβάστε τους επιβάτες σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 182 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
1. Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
2. Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
3. Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).

Ερώτηση 183 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 183

Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
1. Του οικείου ΚΤΕΟ.
2. Του οδηγού.
3. Του κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 184 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 184

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών. Πρέπει να ελέγχετε για αποφυγή τραυματισμών:
1. Και με τον εσωτερικό και με τον εξωτερικό καθρέπτη.
2. Μόνο με τον εξωτερικό καθρέπτη.
3. Μόνο με τον εσωτερικό καθρέπτη.

Ερώτηση 185 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 185

Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
1. Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
2. Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
3. Μόνο από τον οδηγό.

Ερώτηση 186 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 186

Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
1. Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
2. Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
3. Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.

Ερώτηση 187 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 187

Κάποιοι επιβάτες μπορεί να εκδηλώσουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Σε αυτήν την περίπτωση, συνίσταται όπως ο οδηγός:
1. Τους επιπλήξει ευγενικά και χαμηλόφωνα.
2. Τους επιπλήξει παρουσία των υπολοίπων επιβατών.
3. Τους ζητήσει αμέσως να εγκαταλείψουν το λεωφορείο.

Ερώτηση 188 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 188

Σε αυτοκινητόδρομους:
1. Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.

Ερώτηση 189 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 189

Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 190 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 190

Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 191 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
1. Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
2. Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
3. Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ερώτηση 192 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 193 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 193

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
1. 90km/h.
2. 80km/h.
3. 70 km/h.

Ερώτηση 194 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 194

Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
1. Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
2. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
3. Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.

Ερώτηση 195 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 195

Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
1. Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
2. Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
3. Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.

Ερώτηση 196 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενος φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει;
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του φορτηγού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 197 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 197

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
2. Ο οδηγός του συρμού.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου.

Ερώτηση 198 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 198

Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
1. Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
2. Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
3. Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.

Ερώτηση 199 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 199

Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
1. Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
2. Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
3. Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.

Ερώτηση 200 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 200

Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
1. Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
2. Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
3. Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 201 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 201

Κατά την οδήγηση σε πεζοδρομημένες περιοχές, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος:
1. Πλαγιομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα
2. Παράσυρσης πεζού.
3. Νωτομετωπικής σύγκρουσης με IX επιβατικά αυτοκίνητα.

Ερώτηση 202 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 202

Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
1. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
2. Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των IX επιβατικών αυτοκίνητων.
3. Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.

Ερώτηση 203 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 203

Στις λεωφορειολωρίδες, η είσοδος δικύκλων:
1. Επιτρέπεται ή απαγορεύεται κατά περίπτωση.
2. Επιτρέπεται πάντα.
3. Απαγορεύεται πάντα.

Ερώτηση 204 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 204

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση ίδια με αυτή της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο δεξί άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Στις αριστερές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

Ερώτηση 205 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 205

Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
1. Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
2. Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
3. Στις στάσεις κατά την από/επιβίβαση.

Ερώτηση 206 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 206

Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
2. Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά
3. Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.

Ερώτηση 207 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 207

Για την από/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
2. Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
3. Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.

Ερώτηση 208 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 208

Κάποιο ΑμεΑ χρειάζεται πολύ χρόνο για να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, αλλά δεν θέλει βοήθεια από τρίτους. Ο οδηγός οφείλει να:
1. Ρωτήσει τους υπόλοιπους επιβάτες αν θέλουν να περιμένουν
2. Παραχωρήσει το χρόνο που απαιτείται.
3. Βοηθήσει για να επιταχυνθεί η διαδικασία.

Ερώτηση 209 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 209

Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
1. Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
2. Της φλυαρίας τούς.
3. Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.

Ερώτηση 210 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 210

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
1. Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
2. Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
3. Επί κεντρικής λεωφόρου.

Ερώτηση 211 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 211

Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνονται υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνίσταται:
1. Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
2. Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
3. Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης

Ερώτηση 212 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 212

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
2. Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
3. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

Ερώτηση 213 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 213

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
2. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
3. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.

Ερώτηση 214 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 214

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
2. Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.

Ερώτηση 215 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 215

Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
1. Δεν μιλούν στο κινητό.
2. Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε μονή σειρά.

Ερώτηση 216 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 216

Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
1. Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
2. Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
3. Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.