Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
1. Αντιμετώπισης της ανεργίας.
2. Συντήρησης του οχήματος.
3. Οδικής ασφάλειας.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στον ανταγωνισμό.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
1. 19 επιβάτες.
2. 15 επιβάτες.
3. 9 επιβάτες.

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3. Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 5

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
3. Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3. Άλλη εργασία.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 8

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Διάλειμμα.
2. Άλλη εργασία.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 12 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 12 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 56 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 45 ώρες.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 112 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 13

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Της επόμενης Κυριακής.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εντός ή εκτός του οχήματος.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εκτός του οχήματος μόνο.

Ερώτηση 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 16

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

Ερώτηση 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 19

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 11 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 9 ώρες.

Ερώτηση 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
1. Από 8 έως 11 ώρες.
2. Από 8 έως 10 ώρες.
3. Από 9 έως 11 ώρες.

Ερώτηση 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 24

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
1. Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
2. Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3. Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.

Ερώτηση 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 25

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.

Ερώτηση 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. Μίας ημερολογιακής ημέρας.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

Ερώτηση 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 28

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 29 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 29

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 30 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 30

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
1. Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
2. Ημερολογιακών εβδομάδων.
3. Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

Ερώτηση 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
1. 45 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 48 ωρών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 45 λεπτών.

Ερώτηση 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 33

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.

Ερώτηση 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 34

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 36

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 37

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Καταγράφεται στον ταχογράφο.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.

Ερώτηση 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 39

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 41

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 90 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 42

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
1. 90 ώρες.
2. 96 ώρες.
3. 144 ώρες.

Ερώτηση 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
1. Ως ύπνος.
2. Ως ανάπαυση.
3. Ως άλλη εργασία.

Ερώτηση 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 44

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Πάνω από 2 φορές.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Καθόλου.

Ερώτηση 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τα 30 λεπτά.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τη 1 ώρα.

Ερώτηση 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 46

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ερώτηση 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 30 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 21 ωρών.

Ερώτηση 48 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 48

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
1. 30 ώρες.
2. 20 ώρες.
3. 10 ώρες.

Ερώτηση 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 49

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):
1. 18 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 10 ώρες.

Ερώτηση 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 50

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.

Ερώτηση 51 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 51

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
1. Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
2. Χωρίς προϋποθέσεις.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.

Ερώτηση 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 52

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Άλλη εργασία».
2. «Ανάπαυση».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 53

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Άλλη εργασία».
2. «Ανάπαυση».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 54

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες ύπνου.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες εργασίας.

Ερώτηση 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 55

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τη χιλιομετρική θέση.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 56

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
1. 24 θέσεων επιβατών.
2. 16 θέσεων επιβατών.
3. 8 θέσεων επιβατών.

Ερώτηση 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 57

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
1. Τα τουριστικά λεωφορεία.
2. Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3. Τα αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 58 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 58

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
1. Που ανήκουν στο στρατό.
2. Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.

Ερώτηση 59 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 59

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
2. Υποχρεωτικός.
3. Προαιρετικός.

Ερώτηση 60 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 60

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό και το όχημα.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό μόνο.

Ερώτηση 61 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 61

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

Ερώτηση 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 62

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Ως πιστωτική κάρτα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

Ερώτηση 63 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 63

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. «Έξυπνη κάρτα».

Ερώτηση 64 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 64

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
2. Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

Ερώτηση 65 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 65

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
1. Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
2. Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3. Τη συσκευή του ταχογράφου.

Ερώτηση 66 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 66

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

Ερώτηση 67 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 67

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 68 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 68

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 69

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.

Ερώτηση 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 70

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες»
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 72

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Μόνο ιδιοχείρως.

Ερώτηση 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 73

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

Ερώτηση 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 74

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από κάθε επισκευή του.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

Ερώτηση 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 75

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 76

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
2. Κάθε χρόνο.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε αλλαγή οδηγού.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

Ερώτηση 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 78

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
1. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
2. Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3. Πάντοτε.

Ερώτηση 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 79

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
1. Μεταφορά μαθητών.
2. Μεταφορά λουομένων.
3. Συγκοινωνία.

Ερώτηση 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 80

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Απαγορεύεται.

Ερώτηση 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 81

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
1. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
2. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Απαγορεύεται.

Ερώτηση 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 82

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Αντιραντάρ.
2. Εφεδρικό τροχό.
3. Πυροσβεστήρα.

Ερώτηση 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 83

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.
2. Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
3. Εφεδρικό ταχογράφο.

Ερώτηση 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 84

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Παιδικά καθίσματα.
2. Προειδοποιητικό τρίγωνο.
3. Εργαλεία.

Ερώτηση 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 85

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
1. 10 ετών.
2. 8 ετών.
3. 3 ετών.

Ερώτηση 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 86

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
1. Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
2. Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 87 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχει μόνο ο οδηγός.

Ερώτηση 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 88

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 89

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
1. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Δεν έχει κανείς.

Ερώτηση 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
1. Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
2. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3. Ο οδηγός και ο συνοδηγός.

Ερώτηση 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 91

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.

Ερώτηση 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 92

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.
2. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

Ερώτηση 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 93

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.

Ερώτηση 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 94

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
3. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 95

Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
1. Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
2. Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3. Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Ερώτηση 96 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 96

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.