Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
1. Οδικής ασφάλειας.
2. Συντήρησης του οχήματος.
3. Αντιμετώπισης της ανεργίας.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στον ανταγωνισμό.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
1. 9 επιβάτες.
2. 15 επιβάτες.
3. 19 επιβάτες.

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
3. Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 5

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
2. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
3. Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7

Διαδρομές που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου εκτός δημόσιας οδού χαρακτηρίζονται ως:
1. Άλλη εργασία.
2. Περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 8

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου από/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
1. Χρόνος οδήγησης.
2. Άλλη εργασία.
3. Διάλειμμα.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 8 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 8 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 12 ώρες.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 45 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 90 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 13

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Της επόμενης Κυριακής.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
2. Γευματίζει.
3. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εκτός του οχήματος μόνο.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εντός ή εκτός του οχήματος.

Ερώτηση 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 16

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 4,5 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 15 ή 30 λεπτών.

Ερώτηση 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.

Ερώτηση 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 45 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 35 λεπτών.

Ερώτηση 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 19

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Άλλης εργασίας.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Οδήγησης άλλου οχήματος.

Ερώτηση 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Πρέπει να κοιμάται.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.

Ερώτηση 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
1. Από 9 έως 11 ώρες.
2. Από 8 έως 10 ώρες.
3. Από 8 έως 11 ώρες.

Ερώτηση 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

Ερώτηση 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 24

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
1. Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
2. Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3. Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.

Ερώτηση 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 25

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.

Ερώτηση 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. Μίας ημερολογιακής ημέρας.

Ερώτηση 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 28

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

Ερώτηση 29 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 29

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 30 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 30

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
1. Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
2. Ημερολογιακών εβδομάδων.
3. Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.

Ερώτηση 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
1. 4,5 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 45 ωρών.

Ερώτηση 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 45 λεπτών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 48 ωρών.

Ερώτηση 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 33

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

Ερώτηση 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 34

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ερώτηση 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 35

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Πέντε 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Επτά 24ωρα.

Ερώτηση 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 36

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 37

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Καταγράφεται στον ταχογράφο.

Ερώτηση 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Το πολύ 45 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Τουλάχιστον 57 ωρών.

Ερώτηση 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 39

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 56 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 50 ώρες.

Ερώτηση 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 41

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 112 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 42

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
1. 144 ώρες.
2. 96 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
1. Ως άλλη εργασία.
2. Ως ανάπαυση.
3. Ως ύπνος.

Ερώτηση 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 44

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Καθόλου.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Πάνω από 2 φορές.

Ερώτηση 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τη 1 ώρα.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τα 30 λεπτά.

Ερώτηση 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 46

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.

Ερώτηση 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 21 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 30 ωρών.

Ερώτηση 48 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 48

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
1. 10 ώρες.
2. 20 ώρες.
3. 30 ώρες.

Ερώτηση 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 49

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι (έχει καταργηθεί η ερώτηση):
1. 10 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 18 ώρες.

Ερώτηση 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 50

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 51 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 51

Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
1. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης του.
2. Χωρίς προϋποθέσεις.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.

Ερώτηση 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 52

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Ανάπαυση».
3. «Άλλη εργασία».

Ερώτηση 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 53

Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως συνοδηγός λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Ανάπαυση».
3. «Άλλη εργασία».

Ερώτηση 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 54

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες εργασίας.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες ύπνου.

Ερώτηση 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 55

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Την ταχύτητα κίνησης.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Τη χιλιομετρική θέση.

Ερώτηση 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 56

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει όλα τα λεωφορεία με χωρητικότητα άνω των:
1. 8 θέσεων επιβατών.
2. 16 θέσεων επιβατών.
3. 24 θέσεων επιβατών.

Ερώτηση 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 57

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
1. Τα αστικά λεωφορεία.
2. Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
3. Τα τουριστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 58 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 58

Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
1. Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
2. Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Που ανήκουν στο στρατό.

Ερώτηση 59 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 59

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Προαιρετικός.
2. Υποχρεωτικός.
3. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.

Ερώτηση 60 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 60

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό μόνο.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό και το όχημα.

Ερώτηση 61 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 61

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.

Ερώτηση 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 62

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Ως πιστωτική κάρτα.

Ερώτηση 63 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 63

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. «Έξυπνη κάρτα».
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.

Ερώτηση 64 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 64

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
2. Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
3. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.

Ερώτηση 65 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 65

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
1. Τη συσκευή του ταχογράφου.
2. Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3. Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Ερώτηση 66 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 66

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.

Ερώτηση 67 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 67

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 68 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 68

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
1. «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 69

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.

Ερώτηση 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 70

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες»

Ερώτηση 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 72

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Μόνο ιδιοχείρως.
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».

Ερώτηση 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 73

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

Ερώτηση 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 74

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από κάθε επισκευή του.

Ερώτηση 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 75

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 76

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Κάθε χρόνο.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.

Ερώτηση 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε αλλαγή οδηγού.

Ερώτηση 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 78

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
1. Πάντοτε.
2. Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.

Ερώτηση 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 79

Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
1. Συγκοινωνία.
2. Μεταφορά λουομένων.
3. Μεταφορά μαθητών.

Ερώτηση 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 80

Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α ;
1. Απαγορεύεται.
2. Επιτρέπεται πάντοτε.
3. Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Ερώτηση 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 81

Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
1. Απαγορεύεται.
2. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
3. Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.

Ερώτηση 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 82

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Πυροσβεστήρα.
2. Εφεδρικό τροχό.
3. Αντιραντάρ.

Ερώτηση 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 83

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Εφεδρικό ταχογράφο.
2. Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
3. Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.

Ερώτηση 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 84

Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
1. Εργαλεία.
2. Προειδοποιητικό τρίγωνο.
3. Παιδικά καθίσματα.

Ερώτηση 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 85

Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
1. 3 ετών.
2. 8 ετών.
3. 10 ετών.

Ερώτηση 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 86

Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
1. Οι έγκυες γυναίκες.
2. Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
3. Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.

Ερώτηση 87 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Λεωφορείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας. Υποχρέωση χρήσης της ζώνης:
1. Έχει μόνο ο οδηγός.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 88

Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
1. Αστικά λεωφορεία.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 89

Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
1. Δεν έχει κανείς.
2. Έχουν μόνο οι επιβάτες.
3. Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.

Ερώτηση 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
1. Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
2. Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
3. Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.

Ερώτηση 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 91

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 92

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
2. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
3. Μεγαλύτερο χρόνο αναμονής στις στάσεις.

Ερώτηση 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 93

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
2. Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
3. Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.

Ερώτηση 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 94

Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
1. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
3. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.

Ερώτηση 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 95

Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
1. Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
2. Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
3. Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.

Ερώτηση 96 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 96

Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
1. Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για ιην απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
2. Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
3. Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.