Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Τις χώρες προέλευσης.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.

Ερώτηση 3 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

Ερώτηση 4 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 5 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 6 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 8 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 9

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Απαλλάσσεται.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

Ερώτηση 10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

Ερώτηση 11 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η δήμευση του οχήματος.

Ερώτηση 12 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 12

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η ιθαγένεια.
2. Το όνομα πατρός.
3. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.

Ερώτηση 13 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 13

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η διεύθυνση κατοικίας.
2. Η ημερομηνία γέννησης.
3. Το σημείο διάβασης των συνόρων.

Ερώτηση 14 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 14

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
2. Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
3. Η οικογενειακή κατάσταση.

Ερώτηση 15 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 16 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 17 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 17

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 18 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 18

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Λιγότερο αποδοτική.

Ερώτηση 19 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 19

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 20 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

Ερώτηση 21 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 21

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 22 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 22

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:
1. Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
2. Να είναι σε οριζόντια στάση.
3. Να είναι σε κατακόρυφη στάση.

Ερώτηση 23 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 23

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
1. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2. Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 24 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 25 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος των αυτιών.

Ερώτηση 26 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 26

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

Ερώτηση 27 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 27

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το φορτίο του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το ύψος του οχήματος.

Ερώτηση 28 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 28

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Ο καφές και το νερό.
2. Οι χάρτες.
3. Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 29 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 29

Η ζώνη ασφαλείας:
1. Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
2. Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
3. Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.

Ερώτηση 30 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 30

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
1. Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
2. Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
3. Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

Ερώτηση 31 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 31

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Τα έργα υποδομής.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Ο άνθρωπος.

Ερώτηση 32 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 33 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 33

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 34 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 34

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
1. Λιγότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 35 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Αστικά λεωφορεία.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.

Ερώτηση 36 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 37 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 37

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.