Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Τον τουρισμό.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

Ερώτηση 2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Τις χώρες προέλευσης.

Ερώτηση 3 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 4 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 5 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 6 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Απέλαση.

Ερώτηση 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.

Ερώτηση 8 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 8

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 9 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 9

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Απαλλάσσεται.

Ερώτηση 10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Μόνο χρηματικό πρόστιμο.

Ερώτηση 11 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 11

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 12 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 12

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Ο αριθμός του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
2. Το όνομα πατρός.
3. Η ιθαγένεια.

Ερώτηση 13 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 13

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Το σημείο διάβασης των συνόρων.
2. Η ημερομηνία γέννησης.
3. Η διεύθυνση κατοικίας.

Ερώτηση 14 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 14

Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
1. Η οικογενειακή κατάσταση.
2. Το είδος ίου χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
3. Το πλήρες ονοματεπώνυμο.

Ερώτηση 15 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 15

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

Ερώτηση 16 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 17 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 17

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

Ερώτηση 18 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 18

Σε εργονομικά σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
1. Λιγότερο αποδοτική.
2. Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
3. Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Ερώτηση 19 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 19

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στην ευστάθεια του οχήματος.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

Ερώτηση 20 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 20

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 21 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 21

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 22 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 22

Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:
1. Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
2. Να είναι σε οριζόντια στάση.
3. Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).

Ερώτηση 23 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 23

Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
1. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
2. Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
3. Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τόν ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 24 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 24

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η αύξηση της αποδοτικότητας.
2. Η ασφάλεια.
3. Η άνεση.

Ερώτηση 25 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 25

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος των αυτιών.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ερώτηση 26 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 26

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

Ερώτηση 27 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 27

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το ύψος του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 28 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 28

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Τα γυαλιά ηλίου.
2. Οι χάρτες.
3. Ο καφές και το νερό.

Ερώτηση 29 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 29

Η ζώνη ασφαλείας:
1. Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
2. Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
3. Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.

Ερώτηση 30 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 30

Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
1. Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
2. Ο οδηγός, το όχημα, το οδικό περιβάλλον.
3. Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.

Ερώτηση 31 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 31

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Ο άνθρωπος.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Τα έργα υποδομής.

Ερώτηση 32 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 32

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των λεωφορείων σε οδικά ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 33 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 33

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 34 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 34

Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα IX επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 35 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 35

Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
1. Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
2. Σχολικά λεωφορεία.
3. Αστικά λεωφορεία.

Ερώτηση 36 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 36

Σε διεθνές επίπεδο, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Πλαγιομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Νωτομετωπικές.

Ερώτηση 37 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 37

Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Πλαγιομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Νωτομετωπικές.