Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι οδικές επιβατικές μεταφορέα:
1. Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
2. Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
3. Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.

Ερώτηση 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Η μετακίνηση μιας ομάδας τουριστών από ένα ξενοδοχείο σε ένα μουσείο είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Τακτική.

Ερώτηση 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Δωρεάν.

Ερώτηση 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνηση του είναι:
1. Αυτόνομη.
2. Συνδυασμένη.
3. Δωρεάν.

Ερώτηση 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν επιβάτες σε αεροδρόμια, εκτελούν:
1. Αυτόνομο μεταφορικό έργο.
2. Ανταγωνιστικό μεταφορικό έργο.
3. Συμπληρωματικό μεταφορικό έργο.

Ερώτηση 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
1. Μόνο τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες
2. Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες
3. Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.

Ερώτηση 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών μεταφορικών μέσων υπάρχει συνήθως μεταξύ:
1. Αυτόνομων μετακινήσεων.
2. Διεθνών μετακινήσεων.
3. Έκτακτων μετακινήσεων.

Ερώτηση 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

Στην Ελλάδα, το συνηθέστερο -ανταγωνιστικό του αστικού λεωφορείου- μέσο μεταφοράς είναι:
1. Ο σιδηρόδρομος.
2. Το ΙΧΕ.
3. Το τρόλεϊ.

Ερώτηση 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Στην Ελλάδα, ανταγωνιστικό του υπεραστικού λεωφορείου μέσο μεταφοράς είναι:
1. Ο σιδηρόδρομος.
2. Το μετρό.
3. Το πλοίο.

Ερώτηση 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το λεωφορείο των ΚΤΕΛ είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.

Ερώτηση 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13

Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή:
1. Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
2. Το τρένο είναι μέσο συμπληρωματικό.
3. Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.

Ερώτηση 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

Η βασική μορφή οργάνωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων απαρτίζεται από:
1. Τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές.
2. Το γραφείο και τους οδηγούς.
3. Τη διοίκηση και τις υπηρεσίες.

Ερώτηση 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
1. Ειδική τακτική γραμμή.
2. Τακτική γραμμή.
3. Έκτακτη γραμμή.

Ερώτηση 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21

Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
1. Ειδικές τακτικές γραμμές.
2. Τακτικές γραμμές.
3. Έκτακτες γραμμές.

Ερώτηση 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Οι μεταφορικές επιχειρήσεις των χωρών της ΕΕ:
1. Μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Δεν επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3. Επιτρέπεται να παράσχουν υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ μόνο αν ο ιδιοκτήτης έχει την ιθαγένεια της χώρας αυτής ή διαμένει σε αυτήν μόνιμα.

Ερώτηση 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
1. Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
2. Του κράτους-μέλους προέλευσης.
3. Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.

Ερώτηση 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Η άδεια αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 15 χρόνια.
3. 5 χρόνια μετά το 65ο έτος ηλικίας.

Ερώτηση 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος;
1. Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
2. Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
3. Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.

Ερώτηση 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Η διοίκηση μίας μεταφορικής επιχείρησης αποτελείται συνήθως από:
1. Τον οδηγό και το συνοδηγό.
2. Τον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και το διοικητικό συμβούλιο.
3. Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και το γραμματέα.

Ερώτηση 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
2. Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
3. Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.

Ερώτηση 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28

Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
1. Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
2. Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
3. Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.