Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:
c007
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c023
1. Έξοδος από περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.
2. Έξοδος από περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
3. Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 3

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c071
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.

Ερώτηση 4

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c077
1. Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα.
2. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.
3. Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Ερώτηση 5

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c094
1. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km/h.
2. Συνιστώμενη ταχύτητα 60 km/h.
3. Ανώτατη ταχύτητα 60 km/h.

Ερώτηση 6

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c100
1. Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
3. Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση 7

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c161
1. Επιτρέπεται η κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
2. Υποχρεωτική διέλευση αριστερά ή δεξιά του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

Ερώτηση 8

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c185
1. Απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας εμπρός.
2. Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά ή αριστερά.

Ερώτηση 9

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c207
1. Καμιά κατεύθυνση.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Η κατεύθυνση α-β.

Ερώτηση 10

Όταν το κίτρινο φως αναβοσβήνει σε μία διασταύρωση:
d018
1. Ισχύουν οι πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα στη διασταύρωση.
2. Οφείλετε να επιβραδύνετε ιδιαίτερα, και να παραχωρείτε την προτεραιότητα στους κινούμενους στο δρόμο που διασταυρώνεται με το δικό σας.

Ερώτηση 11

Σε αυτήν την υπόδειξη του τροχονόμου:
d023
1. Σταματάτε.
2. Επιβραδύνετε.

Ερώτηση 12

Ποιο όχημα επιτρέπεται να περάσει πρώτο τη διασταύρωση:
d045
1. Το όχημα 3.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 13

Ποιο όχημα έχει προτεραιότητα:
d055
1. Κανένα και οι οδηγοί πρέπει να συνεννοηθούν.
2. Το όχημα 2.
3. Το όχημα 1.

Ερώτηση 14

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζει τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας λευκή συνεχής γραμμή, επιτρέπεται η υπέρβασή της:
1. Ναι, αν είναι να προσπεράσετε άλλο όχημα που κινείται με μικρή ταχύτητα.
2. Όχι, σε καμιά περίπτωση.
3. Ναι, εάν δεν βλέπετε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση οχήματα.

Ερώτηση 15

Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια ημέρα του Ιουλίου. Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέξετε:
h25
1. Τη δεξιά.
2. Την αριστερή.

Ερώτηση 16

Παραχωρείτε τη διέλευση στα οχήματα άμεσης ανάγκης:
1. Πάντοτε.
2. Μόνο όταν χρησιμοποιούν τις ειδικές ηχητικές ή φωτεινές προειδοποιήσεις.

Ερώτηση 17

Πώς προειδοποιεί κάποιος οδηγός την υπόλοιπη κυκλοφορία όταν διαπιστώσει βλάβη στο όχημά του ενώ κινείται και υποχρεώνεται να το ακινητοποιήσει:
1. Πρέπει αμέσως να ανάψει τα φώτα θέσεως.
2. Πρέπει αμέσως να θέτει σε λειτουργία τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).

Ερώτηση 18

Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την αποτελεσματικότητα των φρένων. Πώς πρέπει να ενεργείτε στην περίπτωση αυτή:
1. Να συμπληρώσετε τα υγρά των φρένων.
2. Να κινείστε με μικρή ταχύτητα και να φρενάρετε επανειλημμένα, ελαφρά.
3. Να φρενάρετε πολλές φορές ενώ το όχημα είναι σταματημένο.

Ερώτηση 19

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:
1. Αφού εισέλθετε επιβραδύνετε σε όλο το μήκος της.
2. Φρενάρετε πριν εισέλθετε.

Ερώτηση 20

Οδηγείτε σε αυτοκινητόδρομο. Βρέχει και αυτό προκαλεί μείωση της ορατότητας. Θα πρέπει:
1. Να μην χρησιμοποιήσετε τα φώτα.
2. Να χρησιμοποιήσετε τα φώτα έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
3. Να χρησιμοποιήσετε τα φώτα σας.

Ερώτηση 21

Οι παγωμένοι δρόμοι είναι συχνά πιο ολισθηροί:
1. Όταν αρχίζει να λειώνει το χιόνι.
2. Στην αρχή της ανοίξεως.
3. Όταν αρχίζει να χιονίζει.

Ερώτηση 22

Τι είναι ο πολλαπλασιαστής:
1. Μία συσκευή που καταστέλλει τα παράσιτα.
2. Μία συσκευή, που διανέμει το ρεύμα υψηλής τάσεως στους σπινθηριστές (μπουζί).
3. Μία συσκευή, που μετατρέπει την τάση ρεύματος από χαμηλή σε υψηλή.

Ερώτηση 23

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση κυκλοφορίας ενός οχήματος που έχει άδεια κυκλοφορίας:
1. Ο οδηγός.
2. Η ασφαλιστική εταιρεία.
3. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 24

Τι μπορεί να συμβεί, όταν οι τροχοί του ίδιου άξονα παρουσιάζουν ανομοιόμορφη πέδηση:
1. Το μήκος φρεναρίσματος μικραίνει.
2. Ο τροχός που φρενάρει λιγότερο ακινητοποιείται πρώτος.
3. Το όχημα μπορεί να φύγει πλευρικά.

Ερώτηση 25

Ένας σιδηροδρομικός υπάλληλος κουνάει σε μία διάβαση σιδηροδρομικής γραμμής ένα κόκκινο φως. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Περνάτε τις σιδηροτροχιές επιταχύνοντας.
2. Περνάτε σιγά τις σιδηροτροχιές.
3. Σταματάτε σε ασφαλή απόσταση πριν από τη διάβαση της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ερώτηση 26

Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:
1. Σας κατάσχουν την άδεια.
2. Σας αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και για να οδηγήσετε ξανά πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις.

Ερώτηση 27

Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 28

Η οικονομική οδήγηση:
1. Αυξάνει τη φθορά του οχήματος.
2. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμων, βελτιώνει την ασφάλεια και είναι ευεργετική για το περιβάλλον.

Ερώτηση 29

Πού πρέπει να τοποθετήσετε, κατά το δυνατόν, τις αποσκευές σας για να εξοικονομήσετε καύσιμο:
1. Σε ένα ρυμουλκούμενο μεταφοράς αποσκευών (μπαγκαζιέρα).
2. Στο χώρο αποσκευών (πορτ μπαγκάζ).
3. Επάνω στη σχάρα της οροφής.

Ερώτηση 30

Για να μειωθεί η μόλυνση του αέρα που προκαλείται από την κυκλοφορία των βενζινοκίνητων οχημάτων, πρέπει:
1. Να πατάτε το γκάζι επαναλαμβανόμενα σταματημένοι για να κρατήσετε ζεστό τον κινητήρα και να βελτιώσετε την απόδοσή του
2. Να αποφεύγετε την παρατεταμένη χρήση χαμηλών σχέσεων μετάδοσης
3. Να ελέγχετε συχνά το σύστημα μετάδοσης