Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΓΑΝΑ 16

Οδηγείτε με την 4η ταχύτητα, ο κινητήρας δυσκολεύεται (σκορτσάρει) και κινδυνεύει να σταματήσει εντελώς τότε:
1. Περνάτε στην 3η ταχύτητα.
2. Περνάτε στην 5η ταχύτητα.

Ερώτηση 2 ΟΡΓΑΝΑ 17

Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία πορεία, τοποθετείται στις:
1. Εννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.
2. Εννέα.
3. Έντεκα και πέντε.

Ερώτηση 3 ΟΡΓΑΝΑ 21

Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως του σηματοδότη:
1. Έχετε «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
2. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).
3. Έχετε το μοχλό ταχυτήτων στη «νεκρά» και πιέζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.

Ερώτηση 4 ΟΡΓΑΝΑ 22

Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας:
1. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά.
2. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή κατεύθυνση.
3. Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

Ερώτηση 5 ΟΡΓΑΝΑ 24

Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή ταχυτήτων, το αριστερό πόδι:
1. Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να τον πιέζει.
2. Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.
3. Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.

Ερώτηση 6 ΟΡΓΑΝΑ 28

Πώς μπορείτε να μεταφέρετε κατά το δυνατόν ασφαλέστερα με το επιβατηγό σας αυτοκίνητο ένα μικρό παιδί:
1. Στη θέση του συνοδηγού.
2. Στην αγκαλιά ενός προσώπου που κάθεται στο εμπρός κάθισμα.
3. Στο πίσω κάθισμα, σε ένα εγκεκριμμένου τύπου, για το σκοπό αυτό, παιδικό κάθισμα.

Ερώτηση 7 ΟΡΓΑΝΑ 29

Τι μπορεί να συμβεί, εάν επιβάτες που κάθονται στο πίσω κάθισμα, δεν χρησιμοποιούν τις υπάρχουσες ζώνες ασφαλείας:
1. Σε μία σύγκρουση δημιουργούν για τον οδηγό και τον συνοδηγό ένα πρόσθετο κίνδυνο τραυματισμού.
2. Τίποτα διότι τα μαξιλάρια κεφαλής των μπροστινών καθισμάτων προσφέρουν επαρκή προστασία από τραυματισμούς.

Ερώτηση 8 ΟΡΓΑΝΑ 31

Σε πόση απόσταση τουλάχιστον πρέπει να φωτίζουν επαρκώς την οδό, με συνθήκες αιθρίας, κατά τη νύκτα τα φώτα πορείας (μεγάλα) του αυτοκινήτου:
1. 100 m.
2. 40 m.
3. 300 m.

Ερώτηση 9 ΟΡΓΑΝΑ 32

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση των καθρεπτών ενός επιβατηγού:
1. Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή την πλήρη oρατότητα προς τα δεξιά.
2. Σε μία ορισμένη περιοχή (νεκρή γωνία) είναι δυνατόν να μην είναι ορατά αυτοκίνητα που προσπερνούν.

Ερώτηση 10 ΟΡΓΑΝΑ 34

Ο ήχος που εκπέμπεται από το ηχητικό όργανο του οχήματος (κόρνα) πρέπει να είναι:
1. Συνεχής με ίδιο τόνο.
2. Διαπεραστικός.
3. Εναλλασσόμενος.

Ερώτηση 11 ΟΡΓΑΝΑ 35

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι απαραίτητη και από τους επιβάτες των πίσω καθισμάτων:
1. Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος.
2. Όχι, γιατί δεν προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.
3. Όχι, γιατί προστατεύονται από τα μπροστινά καθίσματα.

Ερώτηση 12 ΟΡΓΑΝΑ 36

Ποια είναι τα φώτα διασταυρώσεως του αυτοκινήτου:
1. Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 100 m.
2. Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 m.
3. Τα μικρά φώτα στο εμπρόσθιο μέρος.

Ερώτηση 13 ΟΡΓΑΝΑ 37

Όταν δεν λειτουργούν τα φώτα τροχοπεδήσεως του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτόν που ακολουθεί, ότι έχετε πρόθεση να σταθμεύσετε:
1. Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.
2. Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.
3. Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.

Ερώτηση 14 ΟΡΓΑΝΑ 41

Τι πρέπει να προσέχει ο οδηγός κατά τη χρησιμοποίηση του καθρέπτη ενός επιβατηγού:
1. Οι καθρέπτες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στον εκάστοτε οδηγό.
2. Ο εσωτερικός καθρέπτης καθιστά πάντα δυνατή τη πλήρη ορατότητα προς τα δεξιά.