Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΤΡΟΦΕΣ 01

Αυτή η πινακίδα τονίζει μια σειρά στροφών από τις οποίες η πρώτη είναι προς τα αριστερά:
i01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2 ΣΤΡΟΦΕΣ 02

Αυτή η πινακίδα τονίζει αλλεπάλληλες στροφές για απόσταση 200 m:
i02
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 3 ΣΤΡΟΦΕΣ 03

Πώς πρέπει να ενεργήσετε βλέποντας τις πινακίδες της φωτογραφίας και γιατί:
i03
1. Πρέπει να εντείνετε την προσοχή σας ανακόπτοντας την ταχύτητα του οχήματός σας αν είναι ανάγκη, επειδή οι πινακίδες προειδοποιούν για επικίνδυνη καμπύλη προς τα αριστερά.
2. Πρέπει να κινηθείτε προς τα αριστερά, επειδή οι πινακίδες δηλώνουν ότι είναι υποχρεωτική η πορεία προς τα αριστερά.

Ερώτηση 4 ΣΤΡΟΦΕΣ 04

Γιατί εδώ πρέπει να οδηγείτε με ιδιαίτερη προσοχή:
i04
1. Γιατί μετά τη δεξιά στροφή μπορεί να υπάρχει επικίνδυνη αριστερή στροφή.
2. Γιατί η ορατότητα εμποδίζεται από τη στροφή και το οδόστρωμα είναι βρεγμένο.

Ερώτηση 5 ΣΤΡΟΦΕΣ 05

Ποια είναι η προειδοποίηση των πινακίδων της φωτογραφίας:
i05
1. Επειδή θα συναντήσετε διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, πρέπει η ταχύτητά σας να περιορισθεί σε 40 km/h.
2. Μπροστά σας υπάρχουν δύο επικίνδυνες αντίρροπες ή διαδοχικές συνεχείς στροφές, η πρώτη αριστερά και η ταχύτητά σας πρέπει να περιορισθεί σε 40 km/h.

Ερώτηση 6 ΣΤΡΟΦΕΣ 07

Η φυγόκεντρη δύναμη:
1. Μπορεί, μερικές φορές, να γίνει αισθητή στη δεξιά πλευρά του οχήματος.
2. Ωθεί το όχημά σας προς το εξωτερικό της στροφής.
3. Ωθεί το όχημά σας προς το εσωτερικό της στροφής.

Ερώτηση 7 ΣΤΡΟΦΕΣ 08

Από τι επηρεάζεται το μέγεθος της φυγόκεντρου δυνάμεως επάνω στη στροφή:
1. Από την ταχύτητα.
2. Από τον αέρα που δημιουργείται κατά την πορεία του οχήματος.

Ερώτηση 8 ΣΤΡΟΦΕΣ 09

Όταν οδηγείτε σε στροφή η ελάχιστη ταχύτητα του οχήματός σας θα πρέπει να είναι όταν:
1. Εξέρχεσθε από τη στροφή.
2. Εισέρχεστε στη στροφή.

Ερώτηση 9 ΣΤΡΟΦΕΣ 10

Στις στροφές, εάν το αυτοκίνητό σας είναι υπερφορτωμένο:
1. Μειώνεται ο κίνδυνος εκτροπής.
2. Αυξάνεται ο κίνδυνος εκτροπής.

Ερώτηση 10 ΣΤΡΟΦΕΣ 11

Πώς συμπεριφέρεσθε σε κλειστές στροφές:
1. Ελαττώνετε την ταχύτητα μόνο όταν βρίσκεσθε στην κορυφή της καμπύλης.
2. Ελαττώνετε την ταχύτητα προ της στροφής και επιταχύνετε μόνο όταν, μετά τη στροφή, βγείτε πάλι στην ευθεία.

Ερώτηση 11 ΣΤΡΟΦΕΣ 12

Τι μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα επικίνδυνες καταστάσεις κατά την κίνηση σε στροφή:
1. Η αλλαγή λωρίδας μέσα στη στροφή.
2. Η σταθερή ταχύτητα μέσα στη στροφή.

Ερώτηση 12 ΣΤΡΟΦΕΣ 14

Σε τι πρέπει να υπολογίζει ο οδηγός ενός οχήματος που ακολουθεί ένα βαρύ όχημα το οποίο θέλει να στρίψει δεξιά σε ένα δρόμο:
1. Το βαρύ όχημα θα πάρει θέση στο δεξιό άκρο του δρόμου.
2. Το βαρύ όχημα πριν στρίψει θα μετακινηθεί στο αριστερό μέρος του δρόμου.

Ερώτηση 13 ΣΤΡΟΦΕΣ 15

Κάθε φορά που η ταχύτητα διπλασιάζεται η φυγόκεντρη δύναμη πολλαπλασιάζεται:
1. Επί τέσσερα.
2. Επί τρία.
3. Επί δύο.

Ερώτηση 14 ΣΤΡΟΦΕΣ 16

Κινείσθε γρήγορα με το επιβατηγό σας σε μία στροφή. Τι μπορεί να συμβεί εάν ξαφνικά φρενάρετε δυνατά:
1. Το επιβατηγό μπορεί να εκτραπεί από το δρόμο.
2. Το επιβατηγό παραμένει ασφαλές στην πορεία του.

Ερώτηση 15 ΣΤΡΟΦΕΣ 17

Αλλάζετε σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων μέσα σε στροφή:
1. Είναι λανθασμένος χειρισμός.
2. Είναι σωστός χειρισμός.