Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΙΣΟΔΟΣ 01

Μια λωρίδα επιταχύνσεως χρησιμεύει στο να αποφεύγεται η επιβράδυνση της κανονικής ροής κυκλοφορίας:
id01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2 ΕΙΣΟΔΟΣ 02

Για να εισέλθετε σε μια κανονική λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου:
id02
1. Επιταχύνετε, εισέρχεσθε προοδευτικά, αλλάζετε λωρίδα.
2. Κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, επιταχύνετε, αλλάζετε λωρίδα.
3. Επιταχύνετε, κοιτάζετε στον εξωτερικό καθρέπτη, αλλάζετε λωρίδα.

Ερώτηση 3 ΕΙΣΟΔΟΣ 03

Αναγνωρίζετε μία λωρίδα επιβραδύνσεως χάρη:
id03
1. Στην πινακίδα παραχωρήσεως προτεραιότητας.
2. Στην ειδική οριζόντια σήμανση.

Ερώτηση 4 ΕΙΣΟΔΟΣ 04

Μια λωρίδα επιταχύνσεως είναι:
1. Μια λωρίδα που τερματίζει με μία πινακίδα STOP.
2. Μια λωρίδα που επιτρέπει την ασφαλή είσοδο σε αυτοκινητόδρομο ή σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5 ΕΙΣΟΔΟΣ 05

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:
1. Φρενάρετε προτού εισέλθετε.
2. Προειδοποιείτε πρώτα τους υπόλοιπους χρήστες και τη χρησιμοποιείτε από την αρχή της.

Ερώτηση 6 ΕΙΣΟΔΟΣ 06

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά μια λωρίδα επιβραδύνσεως:
1. Αφού εισέλθετε επιβραδύνετε σε όλο το μήκος της.
2. Φρενάρετε πριν εισέλθετε.

Ερώτηση 7 ΕΙΣΟΔΟΣ 07

Σε ποια περίπτωση, όταν βγαίνετε από σειρά σταθμευμένων αυτοκινήτων, επιτρέπεται να διακόψετε το ρεύμα κυκλοφορίας:
1. Σε καμιά περίπτωση.
2. Όταν ο δρόμος έχει τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση ή είναι μονόδρομος.
3. Όταν έχετε ειδοποιήσει κατάλληλα τους οδηγούς των οχημάτων που έρχονται πίσω.