Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 03

Για να αποφύγετε την υδρολίσθηση:
iz03
1. Οδηγείτε με υψηλή σχέση ταχυτήτων.
2. Οδηγείτε με μειωμένη ταχύτητα.

Ερώτηση 2 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 04

Ο πάγος:
iz04
1. Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.
2. Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
3. Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.

Ερώτηση 3 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 08

Η πρόσφυση σε ένα βρεγμένο οδόστρωμα μειώνεται σε σχέση με το στεγνό, κατά:
1. 75%.
2. 50%.
3. 25%.

Ερώτηση 4 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 09

Υδρολίσθηση συμβαίνει:
1. Όταν το όχημά σας γλιστρά σε ένα στρώμα νερού του δρόμου.
2. Όταν βρέχετε τους άλλους χρήστες με το νερό του δρόμου.

Ερώτηση 5 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 10

Τι πρέπει να κάνετε όταν μειώνεται η πρόσφυση:
1. Περιορίζετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου σας στα 50 km/h.
2. Επιβραδύνετε και αποφεύγετε τις απότομες κινήσεις με το τιμόνι.

Ερώτηση 6 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 11

Ποιοι κίνδυνοι δημιουργούνται από την υδρολίσθηση:
1. Δεν μπορείτε να κατευθύνετε το όχημα με το τιμόνι και να φρενάρετε με ασφάλεια.
2. Το τιμόνι θα γίνει «βαρύ» (δεν θα στρίβει εύκολα).
3. Το όχημα αναπτύσει μεγαλύτερη ταχύτητα.

Ερώτηση 7 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 12

Επιταχύνετε το αυτοκίνητό σας πολύ απότομα και αυτό αρχίζει να ολισθαίνει. Η πρώτη σας ενέργεια είναι να:
1. Φρενάρετε απότομα.
2. Φρενάρετε απαλά.
3. Αφήσετε το γκάζι.

Ερώτηση 8 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 14

Για ποιο λόγο, όταν αρχίσει να βρέχει, πρέπει η απόσταση ασφαλείας να είναι μεγαλύτερη:
1. Η ορατότητα αυξάνεται.
2. Η απόσταση πεδήσεως μειώνεται.
3. Είναι πολύ πιθανόν, από τη βρωμιά του δρόμου, να δημιουργηθεί επάνω στο οδόστρωμα ένα επικίνδυνο στρώμα γλίτσας, το οποίο αυξάνει την απόσταση πεδήσεως.

Ερώτηση 9 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 15

Οι παγωμένοι δρόμοι είναι συχνά πιο ολισθηροί:
1. Όταν αρχίζει να λειώνει το χιόνι.
2. Στην αρχή της ανοίξεως.
3. Όταν αρχίζει να χιονίζει.

Ερώτηση 10 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 17

Μετά από μια μεγάλη περίοδο ξηρασίας ένας δρόμος είναι πιθανό να είναι πιο ολισθηρός:
1. Όταν σταματήσει να βρέχει.
2. Μετά από δύο ώρες βροχής.
3. Όταν αρχίσει να βρέχει.

Ερώτηση 11 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 18

Νοιώθετε τους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου σας να γλιστρούν προς τα δεξιά. Για να διορθώσετε την ολίσθηση θα πρέπει να:
1. Στρίψετε το τιμόνι προς τα δεξιά.
2. Φρενάρετε και να κρατήσετε στιβαρά το τιμόνι.
3. Στρίψετε το τιμόνι προς τα αριστερά.

Ερώτηση 12 ΠΡΟΣΦΥΣΗ 22

Κινείσθε σε μία ευθεία με μεγάλη ταχύτητα. Ποιο μέρος του αυτοκινήτου χαμηλώνει αν το επιβραδύνετε απότομα:
1. Το οπίσθιο μέρος.
2. Το εμπρόσθιο μέρος.
3. Κανένα.