Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21

Δεν μπορείτε να τοποθετείτε στο όχημά σας:
1. Ελαστικά διαφορετικής κατασκευής στον ίδιο άξονα.
2. Ελαστικά ίδιας κατασκευής σε όλους τους τροχούς.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22

Δεν συνιστάται να τοποθετείτε στο όχημά σας:
1. Ελαστικά ίδιας κατασκευής σε όλους τους τροχούς.
2. Ελαστικά «ακτινικά» (Radial) μπροστά και σταυρωτά πίσω.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Όσον αφορά στη στάθμη του λιπαντικού στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Την ελέγχετε κάθε 10.000 km.
2. Ασχολείται ο τεχνικός στις προβλεπόμενες συντηρήσεις του αυτοκινήτου στο συνεργείο.

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 24

Η ευθυγράμμιση και η ζυγοστάθμιση των τροχών είναι εργασίες που ο ίδιος ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Το ανάγλυφο των ελαστικών χρησιμεύει:
1. Στο να απομακρύνει το νερό από το οδόστρωμα.
2. Στη διακόσμηση του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Μια λυχνία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 27

Μια κακή ζυγοστάθμιση:
1. Προκαλεί ταλαντώσεις στο τιμόνι και φθείρει πρόωρα τα ελαστικά
2. Παρεκκλίνει το όχημα από την πορεία του

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 28

Η κακή ευθυγράμμιση των τροχών προκαλεί:
1. Απόκλιση της πορείας και φθορά στο πέλμα του ελαστικού.
2. Ισχυρούς κραδασμούς.

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η δυσκολία του χειρισμού του τιμονιού όταν το αυτοκίνητο κινείται:
1. Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών.
2. Σε χαμηλή πίεση του αέρα των ελαστικών.
3. Σε στρέβλωση της ζάντας.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Τα ελαστικά του ίδιου άξονα πρέπει να έχουν την ίδια πίεση:
1. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν την ίδια πίεση.
2. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια πίεση.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Σε ποιο λόγο μπορεί να οφείλεται η ταλάντωση (κοσκίνισμα) του τιμονιού σε υψηλή ταχύτητα:
1. Σε έλλειψη ζυγοσταθμίσεως των εμπροσθίων τροχών.
2. Σε απώλεια πιέσεως του αέρα των ελαστικών.
3. Σε υπερβολικό φορτίο.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 34

Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί λόγω ελλείψεως ψυκτικού υγρού τι ενέργειες θα κάνετε:
1. Θα συνεχίσετε την πορεία σας μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.
2. Θα ανοίξετε με προσοχή το δοχείο πληρώσεως του ψυγείου και θα συμπληρώσετε το ψυκτικό υγρό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 35

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν ξεκινά, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
1. Κακή κατάσταση του συσσωρευτή.
2. Φθαρμένοι αναφλεκτήρες (μπουζί).
3. Δεν λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 36

Τι μπορεί να προκαλέσει ένας κατεστραμμένος θερμοστάτης που μένει κλειστός λόγω βλάβης:
1. Φθορά της αντλίας του νερού.
2. Επικίνδυνη άνοδο της θερμοκρασίας του κινητήρα.
3. Απότομη ψύξη του κινητήρα.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 37

Κάθε πότε πρέπει κανονικά να ελέγχετε την πίεση των ελαστικών του αυτοκινήτου σας:
1. Καθημερινά.
2. Κάθε εβδομάδα.
3. Κάθε μήνα.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 38

Σε περίπτωση αφαιρέσεως του καταλύτη αυτοκινήτου τι συμβαίνει:
1. Τίποτε.
2. Αυξάνεται σημαντικά η ισχύς του κινητήρα.
3. Εκπέμπονται από το αυτοκίνητο καυσαέρια βλαβερά για την υγεία.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Ποια είναι η συνέπεια ενός ακάθαρτου φίλτρου αέρα:
1. Ο κινητήρας παρουσιάζει διακοπές λειτουργίας.
2. Ο κινητήρας ξεκινά με δυσκολία.
3. Η κατανάλωση καυσίμου είναι μεγαλύτερη.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 40

Πότε επιτρέπεται να κυκλοφορείτε στους δημόσιους δρόμους ένα μηχανοκίνητο όχημα:
1. Όταν έχετε στην κυριότητά σας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Όταν το όχημα δεν πληροί τις συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 41

Σε τι οφείλεται ο μπλε καπνός που βγαίνει από την εξάτμιση βενζινοκίνητου αυτοκινήτου:
1. Στο ότι δεν λειτουργεί καλά το σύστημα ψύξεως του κινητήρα.
2. Σε βλάβη του ηλεκτρικού συστήματος.
3. Στην καύση του λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα.

Ερώτηση 20 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 42

Όταν ο εκκινητής δεν ξεκινά, ποια από τις ακόλουθες είναι η πιθανή αιτία:
1. Έχει σπάσει ο ιμάντας.
2. Υπάρχει διακοπή ρεύματος μεταξύ συσσωρευτή και εκκινητή.
3. Δεν λειτουργεί ο πολλαπλασιαστής.

Ερώτηση 21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 44

Ποια κυρίως συνέπεια έχει η μη λειτουργία του ανεμιστήρα:
1. Υπερθέρμανση του κινητήρα.
2. Υπερβολικό θόρυβο του κινητήρα.
3. Καταστροφή της αντλίας του νερού.

Ερώτηση 22 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 45

Σε ποιους τροχούς του αυτοκινήτου πρέπει κατά προτίμηση να χρησιμοποιείτε τα καινούργια ελαστικά:
1. Στους δύο εμπρόσθιους.
2. Στους δύο οπίσθιους.
3. Στον ένα εμπρόσθιο και στον ένα οπίσθιο διαγώνια.

Ερώτηση 23 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 46

Ποια, κυρίως, συνέπεια έχει το χαλάρωμα του ιμάντα της αντλίας νερού ψύξεως:
1. Υπερθέρμανση του κινητήρα.
2. Υπερβολικό θόρυβο του κινητήρα.
3. Καταστροφή της αντλίας του νερού.

Ερώτηση 24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 47

Σε περίπτωση εμπλοκής του εκκινητή (μίζας), πώς διορθώνεται η βλάβη:
1. Με την αποσυναρμολόγησή του.
2. Θέτοντας υψηλή σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων (3ης ή 4ης) και προκαλώντας τη βίαιη μετακίνηση (ώθηση) του οχήματος εμπρός και πίσω.
3. Με την αλλαγή του συσσωρευτή.

Ερώτηση 25 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 48

Πώς θα αντιληφθείτε ότι η εξάτμιση του αυτοκινήτου σας χρειάζεται αντικατάσταση:
1. Από την υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
2. Από τον υπερβολικό θόρυβο.
3. Από το χρώμα των καυσαερίων.

Ερώτηση 26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 50

Τι είναι ο πολλαπλασιαστής:
1. Μία συσκευή, που μετατρέπει την τάση ρεύματος από χαμηλή σε υψηλή.
2. Μία συσκευή, που διανέμει το ρεύμα υψηλής τάσεως στους σπινθηριστές (μπουζί).
3. Μία συσκευή που καταστέλλει τα παράσιτα.

Ερώτηση 27 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 51

Σε τι χρησιμεύει ο συμπλέκτης:
1. Για να επιτυγχάνεται αποτελεσματική επιβράδυνση του οχήματος.
2. Για να μειώνεται ο θόρυβος του κινητήρα.
3. Για να αποσυνδέει και να επανασυνδέει τον κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος μεταδόσεως κινήσεως.

Ερώτηση 28 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 52

Πότε παθαίνει ζημιά ο συσσωρευτής:
1. Όταν παραμείνει για πολύ καιρό αχρησιμοποίητος.
2. Όταν χρησιμοποιείτε (συμπληρώνετε) το κατάλληλο υγρό.
3. Όταν το υγρό καλύπτει τελείως τις πλάκες του συσσωρευτή.

Ερώτηση 29 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 53

Σε περίπτωση που καεί μία ασφάλεια την αντικαθιστάτε:
1. Με την ίδια ασφάλεια την οποία βραχυκυκλώνετε με ένα σύρμα.
2. Με καινούργια ασφάλεια της ίδιας εντάσεως ρεύματος.
3. Με καινούργια ασφάλεια μεγαλύτερης εντάσεως ρεύματος.

Ερώτηση 30 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 54

Πώς θα ελέγξετε ότι λειτουργούν οι αυτόματες ζώνες ασφαλείας:
1. Τραβώντας τες απότομα με δύναμη.
2. Αφού το αυτοκίνητο αποκτήσει μεγάλη ταχύτητα, πατώντας με δύναμη τον ποδομοχλό πεδήσεως.
3. Οι αυτόματες ζώνες ασφαλείας δεν χρειάζονται έλεγχο.

Ερώτηση 31 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 55

Αν διαπιστώσετε ότι δεν ανάβει μία λυχνία ενός από τα φώτα του οχήματός σας πρέπει πρώτα να ελέγξετε:
1. Το συσσωρευτή.
2. Τη λυχνία.
3. Τη γεννήτρια ή τον εναλλακτήρα.

Ερώτηση 32 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 57

Για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται η πέδη σταθμεύσεως (χειρόφρενο):
1. Για την ακινητοποίηση του οχήματος σε περίπτωση σταθμεύσεως και ως βοηθητική πέδη σε κάθε περίπτωση που μπορεί να απαιτηθεί.
2. Για το σταμάτημα (φρενάρισμα) του αυτοκινήτου.
3. Για την εκκίνηση στον κατήφορο.

Ερώτηση 33 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 58

Πώς αντιλαμβάνεστε, κυρίως, ότι ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί:
1. Από τις ενδείξεις του δείκτη θερμοκρασίας.
2. Από τις ενδείξεις του μανόμετρου ή της λυχνίας ενδείξεως της πιέσεως του λαδιού λιπάνσεως του κινητήρα.
3. Από το θόρυβο του κινητήρα.

Ερώτηση 34 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 59

Ποιος ο σκοπός του θερμοστάτη:
1. Να εξασφαλίζει όταν είναι ανοικτός, γρήγορη κυκλοφορία του νερού.
2. Να διατηρεί πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο τη θερμοκρασία του κινητήρα.
3. Να απαγορεύει την κυκλοφορία του νερού, όταν αυτό έχει υπερθερμανθεί.

Ερώτηση 35 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 60

Τι πρέπει να κάνετε αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία πιέσεως του λαδιού του κινητήρα ενώ αυτός λειτουργεί:
1. Να αλλάξετε το λάδι του κινητήρα.
2. Να ελέγξετε την ποσότητα του λαδιού και να συμπληρώσετε αν χρειάζεται.
3. Να αντικαταστήσετε τον ιμάντα του εκκεντροφόρου.

Ερώτηση 36 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 61

Τι πρέπει να έχουν τα ελαστικά του ίδιου άξονα:
1. Να έχουν διαφορετική μορφή πέλματος, αλλά τον ίδιο βαθμό φθοράς.
2. Να έχουν διαφορετικό βαθμό φθοράς, αρκεί να έχουν την ίδια μορφή πέλματος.
3. Να έχουν την ίδια μορφή πέλματος και τον ίδιο βαθμό φθοράς.

Ερώτηση 37 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 62

Κατά την κίνηση του αυτοκινήτου, παρατηρείτε ότι αυτό παρεκκλίνει από την ευθεία προς τη μία πλευρά. Ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Μεγάλη διαφορά φθοράς των ελαστικών των εμπροσθίων τροχών.
2. Μεγάλη διαφορά πιέσεως αέρα των ελαστικών των εμπροσθίων τροχών.
3. Μονόπλευρη φόρτωση του οχήματος.

Ερώτηση 38 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 63

Διαπιστώνετε ότι ένα ελαστικό του αυτοκινήτου έχει χάσει αέρα και πρέπει να αντικαταστήσετε τον τροχό με τον εφεδρικό (ρεζέρβα). Πώς ξεσφίγγετε τις βίδες (μπουλόνια) με τα οποία συγκρατείται ο τροχός:
1. Ανυψώνετε το αυτοκίνητο με το γρύλο και ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τροχός βρίσκεται στον αέρα.
2. Ξεσφίγγετε τα μπουλόνια με το ειδικό κλειδί ενώ ο τρόχος ακουμπά στο έδαφος.

Ερώτηση 39 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 64

Τι είδους ελαστικά πρέπει να τοποθετείτε στο αυτοκίνητό σας:
1. Αυτά που προτείνει ο τεχνίτης του συνεργείου αυτοκινήτων.
2. Αυτά που νομίζετε εσείς ότι ταιριάζουν καλύτερα στο αυτοκίνητο.
3. Αυτά που συστήνει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 40 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 66

Αν σε ηλεκτρικό κύκλωμα (π.χ. φώτων) του αυτοκινήτου σας, είναι καμένη η ασφάλεια τι πρέπει να κάνετε:
1. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια μικροτέρων ενδείξεων σε αμπέρ.
2. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια μεγαλυτέρων ενδείξεων σε αμπέρ.
3. Να την αντικαταστήσετε με καινούργια των ιδίων ενδείξεων σε αμπέρ.

Ερώτηση 41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 67

Όταν σε ένα αυτοκίνητο υπάρχει έλλειψη ψυκτικού υγρού στο ψυγείο ή είναι κομμένος ή χαλαρωμένος ο ιμάντας του ανεμιστήρα ή υπάρχει έλλειψη λαδιού στον κινητήρα, ποια είναι η πιθανή ένδειξη που θα παρατηρήσετε στα όργανα του αυτοκινήτου:
1. Κανονική θερμοκρασία.
2. Υψηλή θερμοκρασία.
3. Χαμηλή θερμοκρασία.

Ερώτηση 42 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 68

Κατά τη χειμερινή, κυρίως, περίοδο και για να αποφεύγεται το ράγισμα του κινητήρα, τι υγρό πρέπει να ρίχνετε στο ψυγείο του κινητήρα:
1. Αποσταγμένο νερό.
2. Αντιπηκτικό υγρό.
3. Νερό από τη βρύση.

Ερώτηση 43 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 69

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποια από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανά:
1. Έλλειψη ψυκτικού υγρού.
2. Υπερβολική χρήση του συστήματος θερμάνσεως (καλοριφέρ).
3. Κακή λειτουργία του κλιματισμού.

Ερώτηση 44 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 70

Όταν ο κινητήρας ενός αυτοκινήτου παρουσιάζει διακοπές κατά τη λειτουργία του και δεν οφείλεται σε έλλειψη βενζίνης, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανότερο:
1. Κακή λειτουργία του ηλεκτρικού κυκλώματος του αυτοκινήτου.
2. Ελαττωματικός συσσωρευτής (μπαταρία).
3. Έχει υπερθερμανθεί ο κινητήρας.

Ερώτηση 45 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 71

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι ο ποδομοχλός φρένων παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:
1. Να έχετε διαρροή υγρών των φρένων ή η στάθμη υγρών των φρένων να είναι πολύ χαμηλή.
2. Έχουν βραχεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).
3. Έχουν καταστραφεί οι επιφάνειες τριβής (τακάκια).

Ερώτηση 46 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 72

Γιατί πρέπει να ελέγχετε τακτικά την ποσότητα (στάθμη) λαδιού του κινητήρα:
1. Για να μην χάνετε την εγγύηση του οχήματος.
2. Για να ελέγχετε αν χρειάζεται αλλαγή του.
3. Για τυχόν διαρροές ή υπερβολική καύση λαδιού από τον κινητήρα.

Ερώτηση 47 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 75

Όταν οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, διαπιστώσετε ότι ξαφνικά ορισμένα φώτα δεν ανάβουν, τι μπορεί να συμβαίνει:
1. Βλάβη στο συσσωρευτή (μπαταρία).
2. Είναι καμένη η ασφάλεια του αντίστοιχου ηλεκτρικού κυκλώματος.
3. Βλάβη στον κινητήρα.

Ερώτηση 48 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 78

Στο ελαστικό 175/70 R15 87T το μέγεθος 15 τι δηλώνει:
1. Την εξωτερική διάμετρο του ελαστικού.
2. Τη διάμετρο της ζάντας στην οποία μπορεί να τοποθετηθεί το ελαστικό.
3. Το μέγιστο φορτίο που αντέχει το ελαστικό.

Ερώτηση 49 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 80

Τα ελαστικά του οχήματός σας έχουν φθαρεί υπερβολικά στο μέσο (κέντρο) του πέλματος. Το πιο πιθανό είναι ότι:
1. Υπήρχε υπερβολική πίεση στα ελαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Υπήρχε χαμηλή πίεση στα ελαστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Αυτός είναι ο φυσιολογικός τρόπος φθοράς.

Ερώτηση 50 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 81

Όταν διαπιστώνετε από τις ενδείξεις των οργάνων υπερθέρμανση του κινητήρα, ποιο από τα παρακάτω αίτια είναι πιθανό:
1. Κακή λειτουργία του διανομέα.
2. Κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
3. Κακή λειτουργία των φρένων.

Ερώτηση 51 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 82

Καθώς οδηγείτε παρατηρείτε ότι ο δείκτης θερμοκρασίας του οχήματός σας καταγράφει μια ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας. Η πιο πιθανή αιτία για αυτό είναι:
1. Η στάθμη του λιπαντικού του κινητήρα είναι χαμηλή.
2. Οι αναφλεκτήρες (μπουζί) έχουν λάδι.
3. Έχει κοπεί ο ιμάντας του ανεμιστήρα.

Ερώτηση 52 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 83

Η εκπομπή καπνού από έναν πετρελαιοκινητήρα ενός επιβατηγού μπορεί να οφείλεται σε:
1. Βουλωμένο φίλτρο αέρα.
2. Βλάβη στο σύστημα ψεκασμού.
3. Βουλωμένο φίλτρο καυσίμου.

Ερώτηση 53 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 84

Τι συμβαίνει όταν οδηγείτε με πολύ μικρή πίεση ελαστικών:
1. Μπορεί, εξαιτίας της υπερθερμάνσεως, να δημιουργηθούν ζημιές στα ελαστικά.
2. Μειώνεται η ευστάθεια της οδηγήσεως.
3. Τα ελαστικά έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ερώτηση 54 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 87

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση κυκλοφορίας ενός οχήματος που έχει άδεια κυκλοφορίας:
1. Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του αυτοκινήτου.
2. Η ασφαλιστική εταιρεία.
3. Ο οδηγός.

Ερώτηση 55 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 88

Τι μπορεί να συμβεί, όταν οι τροχοί του ίδιου άξονα παρουσιάζουν ανομοιόμορφη πέδηση:
1. Το όχημα μπορεί να φύγει πλευρικά.
2. Ο τροχός που φρενάρει λιγότερο ακινητοποιείται πρώτος.
3. Το μήκος φρεναρίσματος μικραίνει.

Ερώτηση 56 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 74

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος του επιβατηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσεως:
1. Κάθε τέσσερα χρόνια.
2. Κάθε δύο χρόνια.
3. Κάθε ένα χρόνο.