Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 07

Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:
1. Σας αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και για να οδηγήσετε ξανά πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις.
2. Σας κατάσχουν την άδεια.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΕΣ 08

Οι παραβάσεις τιμωρούνται συνήθως με:
1. Πρόστιμα, ποινές φυλακίσεως, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως, αφαίρεση πινακίδων του οχήματος.
2. Κατάσχεση του οχήματος.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΕΣ 09

Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:
1. Ένα όχημα 10 θέσεων αν μεταφέρετε μόνο 8 επιβάτες.
2. Ένα φορτηγό όχημα του οποίου το μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.
3. Μία μοτοσυκλέτα.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:
1. Ένα επιβατηγό όχημα που περιλαμβάνει 9 θέσεις με αυτήν του οδηγού.
2. Ένα όχημα του οποίου το βάρος με φορτίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 kg.
3. Μία μοτοσυκλέτα.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις, ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:
1. Η φυγή σε ατύχημα.
2. Η έλλειψη σεβασμού στην πινακίδα STOP.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΕΣ 15

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:
1. Η μη ακινητοποίηση του οχήματος στην πινακίδα STOP.
2. Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα ανώτερη από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Αποτελεί παράβαση να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο με φώτα που δεν λειτουργούν:
1. Κατά τη διάρκεια της νύκτας.
2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3. Οποιαδήποτε ώρα.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με τραυματισμό. Θα πρέπει να αναφέρετε το ατύχημα στην αστυνομία μέσα σε:
1. 24 ώρες.
2. 48 ώρες.
3. Το ταχύτερο δυνατόν.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Σε ποια περίπτωση μπορούν οι αρχές να διατάξουν την επανεξέταση στην οδήγηση ενός προσώπου που έχει άδεια οδηγήσεως:
1. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ικανότητα να οδηγεί.
2. Αν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.
3. Μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας οδηγήσεως.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΕΣ 19

Ποιο άτομο επιτρέπεται να αφήσετε να οδηγήσει το όχημά σας:
1. Κάτοχο διπλώματος, που του δίνει το δικαίωμα να οδηγεί όχημα της ίδιας κατηγορίας με το δικό σας.
2. Άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών, που γνωρίζει να οδηγεί ή εκπαιδεύεται στην οδήγηση.
3. Κανένα.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΕΣ 21

Χρειάζεται να φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής έτσι, ώστε να καλύπτετε το ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο οράσεως για να οδηγείτε. Πρέπει να τα φοράτε όταν οδηγείτε:
1. Πάντοτε.
2. Μόνο τη νύκτα.
3. Σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΕΣ 22

Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ζημιωθέντα άμεσα ή έμμεσα μέσα σε:
1. 24 ώρες.
2. 48 ώρες.
3. 7 ημέρες.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΕΣ 25

Σε ποια περίπτωση πρέπει να δηλώσετε στην Υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας τις τροποποιήσεις (που τυχόν γίνονται) στο επιβατηγό σας αυτοκίνητο:
1. Στην περίπτωση τοποθετήσεως μιας σχάρας (αποσκευών) στην οροφή.
2. Στην περίπτωση αλλαγής χρωματισμού.
3. Στην περίπτωση εγκαταστάσεως ενός ραδιοφώνου.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΕΣ 27

Σε ποια περίπτωση πρέπει να δηλώσετε στην υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας, τις τροποποιήσεις (που πρόκειται να γίνουν) στο επιβατηγό σας αυτοκίνητο:
1. Στην περίπτωση που λόγω της επισκευής του πλαισίου ο χαραγμένος αριθμός πλαισίου αναμένεται να αλλοιωθεί.
2. Στην περίπτωση τοποθετήσεως ζωνών ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα