Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΕΣ 07

Εάν συγκεντρώσετε το ανώτατο όριο βαθμών ποινής:
1. Σας κατάσχουν την άδεια.
2. Σας αφαιρείται η άδεια οδηγήσεως και για να οδηγήσετε ξανά πρέπει να ξαναδώσετε εξετάσεις.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΕΣ 08

Οι παραβάσεις τιμωρούνται συνήθως με:
1. Κατάσχεση του οχήματος.
2. Πρόστιμα, ποινές φυλακίσεως, προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας οδηγήσεως, αφαίρεση πινακίδων του οχήματος.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΕΣ 09

Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών διαθέσιμο κάθε στιγμή:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΕΣ 11

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:
1. Μία μοτοσυκλέτα.
2. Ένα φορτηγό όχημα του οποίου το μεικτό βάρος δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.
3. Ένα όχημα 10 θέσεων αν μεταφέρετε μόνο 8 επιβάτες.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΕΣ 12

Η άδεια Β κατηγορίας θα σας επιτρέψει να οδηγήσετε:
1. Μία μοτοσυκλέτα.
2. Ένα όχημα του οποίου το βάρος με φορτίο δεν υπερβαίνει τα 5.000 kg.
3. Ένα επιβατηγό όχημα που περιλαμβάνει 9 θέσεις με αυτήν του οδηγού.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΕΣ 13

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις, ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:
1. Η έλλειψη σεβασμού στην πινακίδα STOP.
2. Η φυγή σε ατύχημα.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΕΣ 15

Ανάμεσα σε αυτές τις παραβάσεις ποια μπορεί να διωχθεί ως πλημμέλημα:
1. Περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα ανώτερη από 1,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. Η μη ακινητοποίηση του οχήματος στην πινακίδα STOP.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΕΣ 16

Αποτελεί παράβαση να οδηγείτε ένα αυτοκίνητο με φώτα που δεν λειτουργούν:
1. Οποιαδήποτε ώρα.
2. Κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3. Κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΕΣ 17

Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με τραυματισμό. Θα πρέπει να αναφέρετε το ατύχημα στην αστυνομία μέσα σε:
1. Το ταχύτερο δυνατόν.
2. 48 ώρες.
3. 24 ώρες.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΕΣ 18

Σε ποια περίπτωση μπορούν οι αρχές να διατάξουν την επανεξέταση στην οδήγηση ενός προσώπου που έχει άδεια οδηγήσεως:
1. Μετά τη λήξη της ισχύος της άδειας οδηγήσεως.
2. Αν προκάλεσε τροχαίο ατύχημα.
3. Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ικανότητα να οδηγεί.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΕΣ 19

Ποιο άτομο επιτρέπεται να αφήσετε να οδηγήσει το όχημά σας:
1. Κανένα.
2. Άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών, που γνωρίζει να οδηγεί ή εκπαιδεύεται στην οδήγηση.
3. Κάτοχο διπλώματος, που του δίνει το δικαίωμα να οδηγεί όχημα της ίδιας κατηγορίας με το δικό σας.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΕΣ 21

Χρειάζεται να φοράτε γυαλιά ή φακούς επαφής έτσι, ώστε να καλύπτετε το ελάχιστο επιτρεπόμενο από το νόμο όριο οράσεως για να οδηγείτε. Πρέπει να τα φοράτε όταν οδηγείτε:
1. Σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας.
2. Μόνο τη νύκτα.
3. Πάντοτε.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΕΣ 22

Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ζημιωθέντα άμεσα ή έμμεσα μέσα σε:
1. 7 ημέρες.
2. 48 ώρες.
3. 24 ώρες.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΕΣ 25

Σε ποια περίπτωση πρέπει να δηλώσετε στην Υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας τις τροποποιήσεις (που τυχόν γίνονται) στο επιβατηγό σας αυτοκίνητο:
1. Στην περίπτωση εγκαταστάσεως ενός ραδιοφώνου.
2. Στην περίπτωση αλλαγής χρωματισμού.
3. Στην περίπτωση τοποθετήσεως μιας σχάρας (αποσκευών) στην οροφή.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΕΣ 27

Σε ποια περίπτωση πρέπει να δηλώσετε στην υπηρεσία εκδόσεως αδειών κυκλοφορίας, τις τροποποιήσεις (που πρόκειται να γίνουν) στο επιβατηγό σας αυτοκίνητο:
1. Στην περίπτωση τοποθετήσεως ζωνών ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα
2. Στην περίπτωση που λόγω της επισκευής του πλαισίου ο χαραγμένος αριθμός πλαισίου αναμένεται να αλλοιωθεί.