Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 01

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:
c001
1. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.
2. Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 02

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c002
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 04

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c004
1. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 05

Σε αυτήν τη φωτογραφία, λωρίδες κυκλοφορίας είναι οι:
c005
1. 1
2. 2
3. 1 και 2

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 06

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
c006
1. Μόνο τις άσπρες γραμμές.
2. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
3. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 07

Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:
c007
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 08

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c008
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 09

Αυτό το σήμα καθορίζει:
c009
1. Μια περιοχή σταθμεύσεως αριστερά.
2. Μια προειδοποίηση για αδιέξοδο δρόμο στα αριστερά.
3. Διακλάδωση αριστερά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά:
c010
1. Από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.
2. Από την κανονική κυκλοφορία.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:
c011
1. Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.
2. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 12

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c012
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ ανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε εθνική οδό.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:
c013
1. Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως.
2. Να σταθμεύσετε επί πέντε λεπτά.
3. Να σταθμεύσετε εφόσον δεν παρακωλύετε την είσοδο ή την έξοδο.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 14

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c014
1. Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.
2. Βαθιά λακκούβα.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Συναντώ αυτήν την πινακίδα με αρίθμηση:
c015
1. Σε οδό πόλεως.
2. Σε εθνική οδό.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 17

Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). Μπορείτε:
c017
1. Να πατήσετε αυτήν τη γραμμή ενώ οδηγείτε.
2. Να σταματήσετε για κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο.
3. Να σταθμεύσετε σε εκείνο το σημείο.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 18

Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο:
c018
1. Στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες.
2. Μόνο στα μοτοποδήλατα.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c019
1. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στους ποδηλάτες.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 20

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c020
1. Οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα.
2. Πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρμόζεται η προτεραιότητα από τα δεξιά.
3. Έχετε προτεραιότητα μόνο στην επόμενη διασταύρωση.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Αυτή η πινακίδα συμβολίζει την απαγόρευση να στρίψετε αριστερά:
c021
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c023
1. Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Έξοδος από περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
3. Έξοδος από περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 24

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c024
1. Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.
2. Χώρος σταθμεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.
3. Οδός αποκλειστικής διελεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c026
1. Σέβεστε μόνο την προτεραιότητα από τα δεξιά.
2. Παραχωρείτε την προτεραιότητα, δεξιά και αριστερά.
3. Διακόπτετε υποχρεωτικά την πορεία σας.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 27

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος:
c027
1. Σε κάθε όχημα.
2. Σε μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Σε όλα τα ποδήλατα και τα αγροτικά μηχανήματα.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 28

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c028
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνες στροφές.

Ερώτηση 25 ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c029
1. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
2. Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.
3. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.

Ερώτηση 26 ΣΗΜΑΝΣΗ 31

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
c031
1. Αλλάζετε λωρίδα.
2. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Ερώτηση 27 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c033
1. Απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 30 km/h.
2. Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας 30 km/h.
3. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 30 km/h.

Ερώτηση 28 ΣΗΜΑΝΣΗ 34

Όταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c034
1. ΝΑΙ
2. OXI

Ερώτηση 29 ΣΗΜΑΝΣΗ 35

Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:
c035
1. Συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).
2. Ισχυρού μετωπικού ανέμου λόγω προσεγγίσεως σε αεροδρόμιο.

Ερώτηση 30 ΣΗΜΑΝΣΗ 36

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c036
1. Διακλάδωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.

Ερώτηση 31 ΣΗΜΑΝΣΗ 37

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c037
1. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δυο κατευθύνσεις.
2. Προσέγγιση σε κυκλικό κόμβο.
3. Αδιέξοδο.

Ερώτηση 32 ΣΗΜΑΝΣΗ 40

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
c040
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 33 ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c042
1. Τέλος αρχαιολογικού χώρου.
2. Τέλος περιοχής κατοικίας.
3. Τέλος τουριστικής περιοχής.

Ερώτηση 34 ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Ποιά από αυτές τις πινακίδες σημαίνει «Μονόδρομος»:
c043
1. Η πινακίδα (Α)
2. Η πινακίδα (Β)

Ερώτηση 35 ΣΗΜΑΝΣΗ 44

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c044
1. Περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
3. Περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 36 ΣΗΜΑΝΣΗ 45

Έχομε 14 Μαΐου. Μπορείτε να σταθμεύσετε στην πλευρά της οδού όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα:
c045
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 37 ΣΗΜΑΝΣΗ 46

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c046
1. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.
2. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, στους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου.
3. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, στους εμπρόσθιους τροχούς του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 38 ΣΗΜΑΝΣΗ 47

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c047
1. Κίνδυνος λόγω συχνής διελεύσεως πεζών.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών και απαγόρευση διελεύσεως οχημάτων πλην αυτών άμεσης ανάγκης και για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3. Επιτρέπεται η διέλευση μόνον όσων πεζών συνοδεύουν παιδιά.

Ερώτηση 39 ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c048
1. Αρχή περιοχής κατοικίας.
2. Τουριστική περιοχή.
3. Αρχαιολογικός χώρος.

Ερώτηση 40 ΣΗΜΑΝΣΗ 49

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c049
1. Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν μπορούν να περιγραφούν με άλλες πινακίδες).
2. Υποχρεωτική πορεία κατ' ευθείαν εμπρός.
3. Υποχρεωτική προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση.

Ερώτηση 41 ΣΗΜΑΝΣΗ 50

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:
c050
1. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
2. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.

Ερώτηση 42 ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Σε αυτήν την εικονογράφηση, όπου κινείσθε κατά τη φορά του βέλους η οριογραμμή του οδοστρώματος αντιστοιχεί στο σημείο:
c053
1. 1
2. 2

Ερώτηση 43 ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιχειρήσετε προσπέρασμα:
c056
1. ΝΑΙ
2. OXI

Ερώτηση 44 ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c057
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
2. Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
3. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 45 ΣΗΜΑΝΣΗ 58

Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:
c058
1. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.
2. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
3. Αριστερά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Ερώτηση 46 ΣΗΜΑΝΣΗ 60

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c060
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας διτρόχων οχημάτων.

Ερώτηση 47 ΣΗΜΑΝΣΗ 61

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c061
1. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους πέντε τόνους.
2. Τα οχήματα βάρους ανά άξονα που δεν υπερβαίνει τους δύο τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους πέντε τόνους.

Ερώτηση 48 ΣΗΜΑΝΣΗ 62

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c062
1. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).
2. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
3. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 49 ΣΗΜΑΝΣΗ 63

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c063
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και πεζών.
2. Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδήλατα.

Ερώτηση 50 ΣΗΜΑΝΣΗ 64

Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
c064
1. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 200 m.
2. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
3. Τρεις εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.

Ερώτηση 51 ΣΗΜΑΝΣΗ 65

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c065
1. Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Μονόδρομος.
3. Έξοδος από χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 52 ΣΗΜΑΝΣΗ 66

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c066
1. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση 53 ΣΗΜΑΝΣΗ 67

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c067
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
2. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
3. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 54 ΣΗΜΑΝΣΗ 68

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c068
1. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα.
2. Προσοχή! Γέφυρα χωρίς κάγκελα.
3. Κινητή γέφυρα.

Ερώτηση 55 ΣΗΜΑΝΣΗ 69

Τι δείχνει το σήμα αυτό:
c069
1. Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά.
2. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία οχήματα.

Ερώτηση 56 ΣΗΜΑΝΣΗ 70

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c070
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.

Ερώτηση 57 ΣΗΜΑΝΣΗ 71

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c071
1. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.

Ερώτηση 58 ΣΗΜΑΝΣΗ 73

Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
c073
1. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
2. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
3. Καμμία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 59 ΣΗΜΑΝΣΗ 74

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c074
1. Αγροτικό Ιατρείο.
2. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
3. Νοσοκομείο.

Ερώτηση 60 ΣΗΜΑΝΣΗ 75

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c075
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
3. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.

Ερώτηση 61 ΣΗΜΑΝΣΗ 76

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c076
1. Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.
2. Δεν προσπερνάτε σε καμμία περίπτωση.
3. Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση 62 ΣΗΜΑΝΣΗ 77

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c077
1. Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
2. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.
3. Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα.

Ερώτηση 63 ΣΗΜΑΝΣΗ 78

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c078
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ερώτηση 64 ΣΗΜΑΝΣΗ 79

Τι υποδεικνύει ο συνδυασμός των πινακίδων αυτών:
c079
1. Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.
2. Η στάθμευση στα ταξί απαγορεύεται.
3. Κατεύθυνση προς χώρο σταθμεύσεως ταξί.

Ερώτηση 65 ΣΗΜΑΝΣΗ 80

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c080
1. Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.
2. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
3. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.

Ερώτηση 66 ΣΗΜΑΝΣΗ 81

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c081
1. Κινείσθε σε οδό προτεραιότητας.
2. Παραχώρηση προτεραιότητας.
3. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 67 ΣΗΜΑΝΣΗ 82

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:
c082
1. Να στρίψετε δεξιά.
2. Να συνεχίσετε ευθεία.
3. Να στρίψετε αριστερά.

Ερώτηση 68 ΣΗΜΑΝΣΗ 83

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c083
1. Αγροτικό Ιατρείο.
2. Τηλέφωνο.
3. Συνεργείο επισκευής βλαβών.

Ερώτηση 69 ΣΗΜΑΝΣΗ 84

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c084
1. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.

Ερώτηση 70 ΣΗΜΑΝΣΗ 85

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c085
1. Φρενάρετε.
2. Φρενάρετε και κατεβάζετε ταχύτητα.
3. Συνεχίζετε με την ίδια ταχύτητα.

Ερώτηση 71 ΣΗΜΑΝΣΗ 86

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c086
1. Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα.
2. Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο.
3. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών

Ερώτηση 72 ΣΗΜΑΝΣΗ 87

Ποιά πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα:
c087
1. Η πινακίδα Α.
2. Η πινακίδα Β.
3. Η πινακίδα Γ.

Ερώτηση 73 ΣΗΜΑΝΣΗ 88

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c088
1. Κίνδυνος λόγω κυκλοφορίας ζωηλάτων οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
3. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ζωήλατα οχήματα.

Ερώτηση 74 ΣΗΜΑΝΣΗ 89

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c089
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.
2. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα εκτός των χειραμαξών.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση χειραμαξών.

Ερώτηση 75 ΣΗΜΑΝΣΗ 90

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c090
1. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μία σειρά.
2. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
3. Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Ερώτηση 76 ΣΗΜΑΝΣΗ 92

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c092
1. Προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό δεξιά.
2. Διακλάδωση δεξιά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.
3. Δεξιά της οδού υπάρχει χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.

Ερώτηση 77 ΣΗΜΑΝΣΗ 93

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c093
1. Τηλέφωνο.
2. Αναψυκτήριο.
3. Νοσοκομείο.

Ερώτηση 78 ΣΗΜΑΝΣΗ 94

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c094
1. Ανώτατη ταχύτητα 60 km/h.
2. Συνιστώμενη ταχύτητα 60 km/h.
3. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km/h.

Ερώτηση 79 ΣΗΜΑΝΣΗ 95

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c095
1. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
3. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.

Ερώτηση 80 ΣΗΜΑΝΣΗ 96

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c096
1. Αστυνομία.
2. Τουριστικές πληροφορίες.
3. Τελωνείο.

Ερώτηση 81 ΣΗΜΑΝΣΗ 98

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c098
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.
2. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών.

Ερώτηση 82 ΣΗΜΑΝΣΗ 99

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c099
1. Η κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων έχει προτεραιότητα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
3. Οδός αποκλειστικής κινήσεως αγροτικών μηχανημάτων.

Ερώτηση 83 ΣΗΜΑΝΣΗ 100

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c100
1. Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση 84 ΣΗΜΑΝΣΗ 101

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c101
1. Απαγορεύεται η στάθμευση.
2. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
3. Περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Ερώτηση 85 ΣΗΜΑΝΣΗ 102

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c102
1. Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1, 2, 3, της πινακίδας.
2. Κατεύθυνση προς Κατάρα.
3. Έξοδος από την περιοχή της Κατάρας.

Ερώτηση 86 ΣΗΜΑΝΣΗ 103

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c103
1. Αγροτικό Ιατρείο.
2. Πρατήριο καυσίμων.
3. Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 87 ΣΗΜΑΝΣΗ 104

Ποιά είναι η ανώτατη ταχύτητα εκτός κατοικημένης περιοχής που επιβάλλει η πινακίδα αυτή:
c104
1. 50 km/h.
2. 90 km/h.
3. 120 km/h.

Ερώτηση 88 ΣΗΜΑΝΣΗ 105

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c105
1. Επιταχύνετε.
2. Κατεβάζετε ταχύτητα.
3. Φρενάρετε.

Ερώτηση 89 ΣΗΜΑΝΣΗ 106

Πώς ενεργείτε βλέποντας το σήμα αυτό:
c106
1. Αποφεύγετε απότομο φρενάρισμα.
2. Κινείσθε στο αριστερό μέρος του δρόμου.
3. Αυξάνετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 90 ΣΗΜΑΝΣΗ 107

Κινείσθε σε αυτοκινητόδρομο, εμπρός από ένα εργοτάξιο και συναντάτε αυτό το σήμα. Τι πρέπει να περιμένετε:
c107
1. Μεταφορά του ρεύματος κυκλοφορίας σας σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας.
2. Θάμβωση λόγω της αντίθετης κυκλοφορίας τη νύκτα.
3. Προτεραιότητα της αντίθετης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 91 ΣΗΜΑΝΣΗ 108

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c108
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 92 ΣΗΜΑΝΣΗ 109

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c109
1. Απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκινήτων και ζωηλάτων οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος επιβατηγών αυτοκινήτων, ζωηλάτων οχημάτων και μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 93 ΣΗΜΑΝΣΗ 110

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c110
1. Λιμάνι.
2. Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.
3. Ναύσταθμος.

Ερώτηση 94 ΣΗΜΑΝΣΗ 112

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c112
1. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να στρίψετε αριστερά στην επόμενη διασταύρωση όπου απαγορεύεται η στροφή αριστερά.
2. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να αποφύγετε εμπόδια εμπρός σας.
3. Αδιέξοδη οδό εμπρός.

Ερώτηση 95 ΣΗΜΑΝΣΗ 113

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c113
1. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
2. Πρώτων Βοηθειών
3. Νοσοκομείο.

Ερώτηση 96 ΣΗΜΑΝΣΗ 114

Ποιά οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας:
c114
1. Λεωφορεία ή τρόλεϊ.
2. Όλα τα οχήματα.
3. Ταξί και λεωφορεία ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 97 ΣΗΜΑΝΣΗ 115

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c115
1. Επικίνδυνα ερείσματα και στις δύο πλευρές.
2. Επικίνδυνη στένωση και από τις δύο πλευρές.
3. Πρέπει να κινείσθε μόνο στο μέσον του δρόμου.

Ερώτηση 98 ΣΗΜΑΝΣΗ 116

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c116
1. Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.
2. Έξοδος εργοταξίου.
3. Δρόμος κλειστός λόγω κατολισθήσεων.

Ερώτηση 99 ΣΗΜΑΝΣΗ 117

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c117
1. Διακλάδωση με λοξή οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από αριστερά.
2. Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά.

Ερώτηση 100 ΣΗΜΑΝΣΗ 118

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c118
1. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
3. Υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Ερώτηση 101 ΣΗΜΑΝΣΗ 119

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c119
1. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 102 ΣΗΜΑΝΣΗ 120

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c120
1. Επικίνδυνη στροφή αριστερά.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
3. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά.

Ερώτηση 103 ΣΗΜΑΝΣΗ 121

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c121
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 104 ΣΗΜΑΝΣΗ 122

Ποια λωρίδα κυκλοφορίας θα επιλέξετε προκειμένου να στρίψετε αριστερά:
c122
1. Τη (Β).
2. Τη (Γ).
3. Την (Α).

Ερώτηση 105 ΣΗΜΑΝΣΗ 123

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c123
1. Εστιατόριο.
2. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
3. Πληροφορίες.

Ερώτηση 106 ΣΗΜΑΝΣΗ 124

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c124
1. Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ανώτατη ταχύτητα 100 km/h.

Ερώτηση 107 ΣΗΜΑΝΣΗ 125

Ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως και δίπλα ανάβει πράσινο βέλος. Τι σημαίνει αυτό:
c125
1. Ότι όλα τα οχήματα πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν δεξιά.
2. Ότι μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους μόνο τα οχήματα που θα στρίψουν δεξιά.
3. Ότι όλα τα οχήματα πρέπει να σταματήσουν.

Ερώτηση 108 ΣΗΜΑΝΣΗ 126

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c126
1. Η κυκλοφορία των μαθητών έχει προτεραιότητα.
2. Υποχρεωτική στάση πριν από την αμέσως επόμενη διάβαση.
3. Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ.).

Ερώτηση 109 ΣΗΜΑΝΣΗ 127

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c127
1. Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιονιού.
2. Κινείσθε σε ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 110 ΣΗΜΑΝΣΗ 128

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c128
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επιβατηγά αυτοκίνητα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση 111 ΣΗΜΑΝΣΗ 129

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c129
1. Τα οχήματα ωφελίμου φορτίου δύο τόνων.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους δύο τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από δύο τόνους.

Ερώτηση 112 ΣΗΜΑΝΣΗ 130

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c130
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά.
2. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Κατηφορικό τμήμα του δρόμου δεξιά.

Ερώτηση 113 ΣΗΜΑΝΣΗ 131

Θέλοντας να κατευθυνθείτε προς Οίτυλο, πώς θα ενεργήσετε βλέποντας αυτήν την πινακίδα:
c131
1. Θα στρίψετε δεξιά.
2. Θα στρίψετε αριστερά.
3. θα συνεχίσετε την πορεία εμπρός.

Ερώτηση 114 ΣΗΜΑΝΣΗ 132

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c132
1. Εστιατόριο.
2. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
3. Αναψυκτήριο ή Καφενείο.

Ερώτηση 115 ΣΗΜΑΝΣΗ 133

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c133
1. Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km/h.

Ερώτηση 116 ΣΗΜΑΝΣΗ 134

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c134
1. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος, λόγω της επικίνδυνης στενώσεως στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος.
2. Φροντίζετε να εξασφαλίσετε προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα της δεξιάς λωρίδας.
3. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος, λόγω της επικίνδυνης στενώσεως στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.

Ερώτηση 117 ΣΗΜΑΝΣΗ 135

Πώς κινείσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c135
1. Συνεχίζετε την πορεία σας εντείνοντας την προσοχή σας, λόγω πιθανής πτώσεως βράχων στο οδόστρωμα.
2. Κινείσθε στο αριστερό μέρος του δρόμου, για να αποφύγετε την πτώση βράχων.
3. Επιταχύνετε για να απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή, λόγω ενδεχόμενης πτώσεως βράχων.

Ερώτηση 118 ΣΗΜΑΝΣΗ 136

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c136
1. Διακλάδωση με λοξή οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.
2. Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.

Ερώτηση 119 ΣΗΜΑΝΣΗ 137

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 μέτρων που καθορίζει το σήμα αυτό:
c137
1. Για όλα τα οχήματα.
2. Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα.
3. Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.

Ερώτηση 120 ΣΗΜΑΝΣΗ 138

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c138
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας αριστερά.
2. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Κατηφορικό τμήμα του δρόμου αριστερά.

Ερώτηση 121 ΣΗΜΑΝΣΗ 139

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c139
1. Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.
2. Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 122 ΣΗΜΑΝΣΗ 140

Θέλοντας να κατευθυνθείτε προς Ηράκλειο, πώς θα ενεργήσετε βλέποντας αυτήν την πινακίδα:
c140
1. Θα στρίψετε δεξιά.
2. Θα στρίψετε αριστερά.
3. Θα συνεχίσετε την πορεία εμπρός.

Ερώτηση 123 ΣΗΜΑΝΣΗ 141

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c141
1. Απαγορεύεται η κοπή των δέντρων.
2. Θέση για παραμονή εκδρομέων.
3. Θέση για κατασκηνώσεις.

Ερώτηση 124 ΣΗΜΑΝΣΗ 142

Πόσες λωρίδες κυκλοφορίας έχει στην πινακίδα αυτή το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας:
c142
1. Μία.
2. Δύο.
3. Τρεις.

Ερώτηση 125 ΣΗΜΑΝΣΗ 143

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c143
1. Διασταύρωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από αριστερά.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Υποχρεωτική στροφή αριστερά.

Ερώτηση 126 ΣΗΜΑΝΣΗ 144

Τι δείχνει το σήμα αυτό:
c144
1. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.
2. Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.
3. Δεξιά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Ερώτηση 127 ΣΗΜΑΝΣΗ 145

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c145
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή προς τα δεξιά.
2. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
3. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).

Ερώτηση 128 ΣΗΜΑΝΣΗ 146

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c146
1. Η κατεύθυνση α-β.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Καμιά κατεύθυνση.

Ερώτηση 129 ΣΗΜΑΝΣΗ 147

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c147
1. Κατεύθυνση προς Αθήνα.
2. Κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση δεξιά.

Ερώτηση 130 ΣΗΜΑΝΣΗ 148

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c148
1. Επιτρέπεται η ορειβασία.
2. Πεζόδρομος.
3. Σημείο ενάρξεως περιπάτου.

Ερώτηση 131 ΣΗΜΑΝΣΗ 149

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c149
1. Μειώνετε την ταχύτητά σας.
2. Είστε έτοιμοι για φρενάρισμα.
3. Παραχωρείτε, στην αμέσως επόμενη διασταύρωση, προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

Ερώτηση 132 ΣΗΜΑΝΣΗ 150

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c150
1. Παραχωρείτε την προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
2. Συνεχίζετε, διότι έχετε προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.

Ερώτηση 133 ΣΗΜΑΝΣΗ 151

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c151
1. Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο για τα επόμενα 1.000 m.
2. Μετά από 1 km απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.
3. Επιτρέπεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο σε μήκος 1 km.

Ερώτηση 134 ΣΗΜΑΝΣΗ 152

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c152
1. Επικίνδυνη στροφή δεξιά.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
3. Απαγορεύεται η στροφή δεξιά.

Ερώτηση 135 ΣΗΜΑΝΣΗ 153

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c153
1. Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.
2. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
3. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.

Ερώτηση 136 ΣΗΜΑΝΣΗ 154

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c154
1. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.
2. Αρίθμηση εθνικών αρτηριών.
3. Αρίθμηση αγροτικών οδών.

Ερώτηση 137 ΣΗΜΑΝΣΗ 155

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c155
1. Απαγορεύεται η κατασκήνωση.
2. Προσέγγιση σε σήραγγα.
3. Θέση για κατασκηνώσεις.

Ερώτηση 138 ΣΗΜΑΝΣΗ 156

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c156
1. Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση κοντά σε σταθμό Μετρό.
2. Κατεύθυνση προς σταθμό Μετρό.
3. Κατεύθυνση οχημάτων προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 139 ΣΗΜΑΝΣΗ 157

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c157
1. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος.
2. Κινείσθε στο μέσον του δρόμου.
3. Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.

Ερώτηση 140 ΣΗΜΑΝΣΗ 158

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c158
1. Επικίνδυνο αυλάκι προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου.
2. Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα προς τις δύο ακραίες πλευρές του.
3. Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσεως της οδού.

Ερώτηση 141 ΣΗΜΑΝΣΗ 159

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c159
1. Συνεχίζετε, παραχωρώντας την προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
2. Συνεχίζετε, έχοντας προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
3. Συνεχίζετε χωρίς να στρίψετε, διότι επιτρέπεται μόνο η κίνηση εμπρός.

Ερώτηση 142 ΣΗΜΑΝΣΗ 160

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c160
1. Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h.
2. Το ανώτατο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 50 km/h.
3. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.

Ερώτηση 143 ΣΗΜΑΝΣΗ 161

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c161
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.
2. Υποχρεωτική διέλευση αριστερά ή δεξιά του εμποδίου.
3. Επιτρέπεται η κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.

Ερώτηση 144 ΣΗΜΑΝΣΗ 162

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c162
1. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
2. Χιλιομέτρηση οδών.
3. Μήκος των οδών.

Ερώτηση 145 ΣΗΜΑΝΣΗ 163

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c163
1. Απαγορεύεται η στάθμευση τροχόσπιτων.
2. Κινητό συνεργείο επισκευής βλαβών.
3. Θέση για τροχόσπιτα.

Ερώτηση 146 ΣΗΜΑΝΣΗ 164

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c164
1. Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε πλατεία.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.
3. Κατεύθυνση οχημάτων προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 147 ΣΗΜΑΝΣΗ 165

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c165
1. Κίνδυνος από εμπόδιο μπροστά σας.
2. Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα.
3. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 148 ΣΗΜΑΝΣΗ 166

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c166
1. Στάση λεωφορείου ή τρόλεϊ.
2. Χώρος σταθμεύσεως λεωφορείων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε λεωφορεία.

Ερώτηση 149 ΣΗΜΑΝΣΗ 167

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c167
1. Τέλος οδού προτεραιότητας.
2. Τέλος όλων των απαγορεύσεων
3. Είσοδος σε τετράγωνη πλατεία.

Ερώτηση 150 ΣΗΜΑΝΣΗ 169

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c169
1. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από αριστερά.
2. Να κατευθυνθείτε δεξιά, στη διασταύρωση προ του σήματος.

Ερώτηση 151 ΣΗΜΑΝΣΗ 170

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c170
1. Είσοδος ιπποδρόμου.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως εφίππων (απαγορευμένης της διελεύσεως άλλων εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδό).
3. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων ιππασίας.

Ερώτηση 152 ΣΗΜΑΝΣΗ 171

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c171
1. Χιλιομέτρηση οδών.
2. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
3. Αρίθμηση αγροτικών οδών.

Ερώτηση 153 ΣΗΜΑΝΣΗ 172

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c172
1. Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.
2. Θέση για τροχόσπιτα.
3. Ορεινό καταφύγιο.

Ερώτηση 154 ΣΗΜΑΝΣΗ 173

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c173
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.
2. Κατεύθυνση - επισήμανση επικινδύνων καμπυλών.
3. Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.

Ερώτηση 155 ΣΗΜΑΝΣΗ 174

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c174
1. Προσέγγιση σε αεροδρόμιο.
2. Κίνδυνος λόγω θαμβώσεως από τους προβολείς αεροπλάνου.
3. Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών που προσγειώνονται ή απογειώνονται.

Ερώτηση 156 ΣΗΜΑΝΣΗ 175

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c175
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με καρότσα μήκους μεγαλύτερου των 10 m.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων των τροχών μεγαλύτερη των 10 m.

Ερώτηση 157 ΣΗΜΑΝΣΗ 176

Ποιες απαγορέυσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c176
1. Απαγόρευση σταθμεύσεως μόνον.
2. Απαγόρευση προσπεράσματος μόνον.
3. Όλες οι τοπικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες.

Ερώτηση 158 ΣΗΜΑΝΣΗ 177

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c177
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Ερώτηση 159 ΣΗΜΑΝΣΗ 178

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c178
1. Aπαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως ποδηλάτων (απαγορεύεται η διέλευση άλλων οχημάτων).
3. Κίνδυνος λόγω διελεύσεως ποδηλατιστών.

Ερώτηση 160 ΣΗΜΑΝΣΗ 179

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c179
1. Αρχή κατοικημένης περιοχής.
2. Προσέγγιση σε πρωτεύουσα νομού.
3. Τοπωνυμία.

Ερώτηση 161 ΣΗΜΑΝΣΗ 180

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c180
1. Διαδοχικά βέλη κατευθύνσεως τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως οχημάτων λόγω έργων.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.

Ερώτηση 162 ΣΗΜΑΝΣΗ 181

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c181
1. Είσοδος σε δρόμο με προτεραιότητα.
2. Προσέγγιση σε φωτεινό σηματοδότη που δεν λειτουργεί.
3. Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.

Ερώτηση 163 ΣΗΜΑΝΣΗ 182

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα πριν από διασταύρωση:
c182
1. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να παραχωρήσετε προτεραιότητα.
2. Να σταματήσετε στη γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας ή αν δεν υπάρχει στη νοητή γραμμή προέκτασης του πεζοδρομίου ώστε να έχετε πλήρη ορατότητα της διασταύρωσης και να παραχωρήσετε προτεραιότητα.
3. Να σταματήσετε μόνο αν έρχεται κάθετα άλλο όχημα.

Ερώτηση 164 ΣΗΜΑΝΣΗ 183

Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c183
1. Απαγόρευση κινήσεως σε παράλληλη σειρά.
2. Απαγόρευση σταθμεύσεως.
3. Απαγόρευση προσπεράσματος.

Ερώτηση 165 ΣΗΜΑΝΣΗ 184

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c184
1. Τέλος όλων των τοπικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με πινακίδες.
2. Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης σταθμεύσεως.
3. Έξοδος από περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.

Ερώτηση 166 ΣΗΜΑΝΣΗ 185

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c185
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά ή αριστερά.
2. Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας εμπρός.

Ερώτηση 167 ΣΗΜΑΝΣΗ 186

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c186
1. Περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
2. Τέλος κατοικημένης περιοχής.
3. Απαγορεύεται η διέλευση από το κέντρο της πόλεως.

Ερώτηση 168 ΣΗΜΑΝΣΗ 187

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c187
1. Τουριστικές πληροφορίες.
2. Τηλέφωνο.
3. Θέση για κατασκηνώσεις.

Ερώτηση 169 ΣΗΜΑΝΣΗ 188

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c188
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.
2. Κατεύθυνση - επισήμανση επικινδύνων καμπυλών.
3. Κινητό εμπόδιο επί της οδού λόγω έργων.

Ερώτηση 170 ΣΗΜΑΝΣΗ 189

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c189
1. Επικίνδυνη εκτίναξη χαλικιών.
2. Προσοχή! Εκτίναξη λάσπης.
3. Κίνδυνος από πτώση βράχων στο οδόστρωμα.

Ερώτηση 171 ΣΗΜΑΝΣΗ 190

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c190
1. Κίνδυνος από διέλευση αγρίων ζώων.
2. Απαγορεύεται το κυνήγι ελαφιών.
3. Προσέγγιση σε ζωολογικό κήπο.

Ερώτηση 172 ΣΗΜΑΝΣΗ 191

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c191
1. Απαγορεύεται η διέλευση κάτω από την αερογέφυρα.
2. Ανακοπή ταχύτητας, λόγω διέλευσης από ανισόπεδη διάβαση.
3. Τέλος αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 173 ΣΗΜΑΝΣΗ 192

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c192
1. Από το σημείο αυτό απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση.
2. Από το σημείο αυτό παύουν οι απαγορεύσεις της στάσεως και της σταθμεύσεως
3. Η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται στην απέναντι πλευρά της οδού.

Ερώτηση 174 ΣΗΜΑΝΣΗ 193

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c193
1. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τους ζυγούς μήνες.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, οχημάτων με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.

Ερώτηση 175 ΣΗΜΑΝΣΗ 194

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c194
1. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από δεξιά.
2. Να κατευθυνθείτε αριστερά στη διασταύρωση προ του σήματος.

Ερώτηση 176 ΣΗΜΑΝΣΗ 195

Πώς ενεργείτε βλέποντας αυτό το σήμα:
c195
1. Πλησιάζετε με προσοχή τη διάβαση πεζών και παραχωρείτε την προτεραιότητα στους πεζούς που τη διασχίζουν.
2. Επιταχύνετε προκειμένου να περάσετε πριν από τους πεζούς.
3. Σταματάτε επάνω στη διάβαση πεζών.

Ερώτηση 177 ΣΗΜΑΝΣΗ 196

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c196
1. Απαγορεύεται η κολύμβηση.
2. Περιοχή κολυμβήσεως.
3. Θέση για κατασκηνώσεις.

Ερώτηση 178 ΣΗΜΑΝΣΗ 197

Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c197
1. Απαγόρευση υπερβάσεως του ορίου ταχύτητας των 40 km/h.
2. Απαγόρευση οδηγήσεως οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 40 m από το προπορευόμενο όχημα.
3. Απαγόρευση εισόδου οχήματος που το συνολικό βάρος του υπερβαίνει τους 40 τόνους.

Ερώτηση 179 ΣΗΜΑΝΣΗ 198

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c198
1. Ναυπηγείο.
2. Λιμάνι.
3. Περιοχή διελεύσεως πλοίων.

Ερώτηση 180 ΣΗΜΑΝΣΗ 199

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c199
1. Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.
2. Κίνδυνος από πιθανή διέλευση κοπαδιών αγελάδων.
3. Προσέγγιση σε εκτροφεία οικοσίτων ζώων.

Ερώτηση 181 ΣΗΜΑΝΣΗ 200

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c200
1. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Οδός όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 182 ΣΗΜΑΝΣΗ 201

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c201
1. Αγροτικό Ιατρείο.
2. Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).
3. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.

Ερώτηση 183 ΣΗΜΑΝΣΗ 202

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c202
1. Θέση για τροχόσπιτα.
2. Ξενοδοχείο.
3. Εγκαταστάσεις υγιεινής.

Ερώτηση 184 ΣΗΜΑΝΣΗ 203

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c203
1. Μονόδρομος.
2. Υποχρεωτική πορεία κατ' ευθείαν εμπρός.
3. Προσέγγιση σε ανηφορικό τμήμα της οδού.

Ερώτηση 185 ΣΗΜΑΝΣΗ 204

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c204
1. Προσέγγιση σε ραδιοφωνικό σταθμό.
2. Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
3. Κατοικημένη περιοχή.

Ερώτηση 186 ΣΗΜΑΝΣΗ 205

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c205
1. Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.
2. Κατεύθυνση εξόδου από κατοικημένη περιοχή.
3. Κατεύθυνση εξόδου από οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 187 ΣΗΜΑΝΣΗ 206

Ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως. Προς ποια κατεύθυνση επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας:
c206
1. Μόνο κατ' ευθείαν εμπρός.
2. Προς κάθε κατεύθυνση, εφόσον δεν απαγορεύεται με άλλη σήμανση.
3. Μόνο δεξιά ή αριστερά.

Ερώτηση 188 ΣΗΜΑΝΣΗ 207

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c207
1. Η κατεύθυνση α-β.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Καμιά κατεύθυνση.

Ερώτηση 189 ΣΗΜΑΝΣΗ 208

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c208
1. Μονόδρομος.
2. Υποχρεωτική πορεία δεξιά.
3. Επικίνδυνη στροφή δεξιά.

Ερώτηση 190 ΣΗΜΑΝΣΗ 209

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c209
1. Σήραγγα.
2. Διάβαση τρένου.
3. Σιδηροδρομικός σταθμός.

Ερώτηση 191 ΣΗΜΑΝΣΗ 210

Πού πρέπει να αναμένετε ότι θα δείτε την πινακίδα αυτή:
c210
1. Σε αυτοκινητόδρομο, πριν από ανισόπεδο κόμβο.
2. Σε αυτοκινητόδρομο, μετά από ανισόπεδο κόμβο.
3. Σε εθνική οδό, πριν από διασταύρωση.

Ερώτηση 192 ΣΗΜΑΝΣΗ 211

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c211
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα με φορτίο που εξέχει από τις πλευρές του.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που κινούνται με υγραέριο.

Ερώτηση 193 ΣΗΜΑΝΣΗ 212

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c212
1. Αεροδρόμιο.
2. Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών.
3. Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.

Ερώτηση 194 ΣΗΜΑΝΣΗ 213

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c213
1. Χώρος σταθμεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
3. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση 195 ΣΗΜΑΝΣΗ 214

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c214
1. Αεροδρόμιο.
2. Ελικοδρόμιο.
3. Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.

Ερώτηση 196 ΣΗΜΑΝΣΗ 215

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c215
1. Προειδοποίηση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.
3. Προειδοποίηση εισόδου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 197 ΣΗΜΑΝΣΗ 216

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c216
1. Δρόμος χωρίς προφυλακτικά κάγκελα.
2. Δεξιά του δρόμου υπάρχει παραλία.
3. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.

Ερώτηση 198 ΣΗΜΑΝΣΗ 217

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c217
1. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τους μονούς μήνες.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τις μονές ημέρες.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, οχημάτων με μονό αριθμό κυκλοφορίας.

Ερώτηση 199 ΣΗΜΑΝΣΗ 218

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c218
1. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
3. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 200 ΣΗΜΑΝΣΗ 220

Που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c220
1. Πριν από τη λωρίδα επιβραδύνσεως αυτοκινητοδρόμου.
2. Σε έξοδο από όδο ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προ ισοπέδου σιδηροδρομικής διαβάσεως.

Ερώτηση 201 ΣΗΜΑΝΣΗ 221

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c221
1. Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.
2. Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Ερώτηση 202 ΣΗΜΑΝΣΗ 222

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c222
1. Προσέγγιση σε σταθμό διοδίων.
2. Προσέγγιση σε ανισόπεδη διασταύρωση οδών.
3. Αυτοκινητόδρομος.

Ερώτηση 203 ΣΗΜΑΝΣΗ 223

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c223
1. Αρχή περιοχής κατοικίας που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.
2. Προσέγγιση σε παιδική χαρά.

Ερώτηση 204 ΣΗΜΑΝΣΗ 224

Πώς οδηγείτε αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή:
c224
1. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 km/h.
2. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 km/h.

Ερώτηση 205 ΣΗΜΑΝΣΗ 225

Σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c225
1. Ναι, αν δεν υπάρχει πινακίδα απαγορεύσεως σταθμεύσεως.
2. Όχι, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που επιτρέπει τη στάθμευση.
3. Ναι, αν είσθε κάτοικος της περιοχής.

Ερώτηση 206 ΣΗΜΑΝΣΗ 226

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c226
1. Ρύθμιση κυκλοφορίας από Τροχονόμο.
2. Ρύθμιση κυκλοφορίας από Σχολικό Τροχονόμο.

Ερώτηση 207 ΣΗΜΑΝΣΗ 227

Αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή, για τι πρέπει να προετοιμάζεστε:
c227
1. Είσθε κοντά σε σχολείο και όλες τις ώρες της ημέρας μπορεί να συναντήσετε Σχολικό Τροχονόμο.
2. Είσθε κοντά σε σχολείο και τις ώρες προσελεύσεως και αποχωρήσεως μαθητών Σχολικός Τροχονόμος μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία.

Ερώτηση 208 ΣΗΜΑΝΣΗ 229

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c229
1. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
2. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.
3. Επιτρέπεται η κίνηση συνδυασμού οχημάτων (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου).

Ερώτηση 209 ΣΗΜΑΝΣΗ 230

Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου μπορεί να συναντήσετε αυτήν την πινακίδα:
c230
1. Σε οδούς που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
2. Σε οδούς διελεύσεως λεωφορείων.
3. Σε διασταυρώσεις οδών ή και σε οδούς που διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς και η στάθμευση οχημάτων δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη διέλευση αυτών.

Ερώτηση 210 ΣΗΜΑΝΣΗ 231

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c231
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Ερώτηση 211 ΣΗΜΑΝΣΗ 232

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c232
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 212 ΣΗΜΑΝΣΗ 233

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c233
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 213 ΣΗΜΑΝΣΗ 234

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c234
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 214 ΣΗΜΑΝΣΗ 235

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c235
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 215 ΣΗΜΑΝΣΗ 236

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c236
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 216 ΣΗΜΑΝΣΗ 237

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c237
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 217 ΣΗΜΑΝΣΗ 238

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c238
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Απαγορεύεται η κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά, οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 218 ΣΗΜΑΝΣΗ 239

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c239
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 219 ΣΗΜΑΝΣΗ 240

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c240
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 220 ΣΗΜΑΝΣΗ 241

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c241
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
3. Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Ερώτηση 221 ΣΗΜΑΝΣΗ 243

Τι σημαίνει πράσινο φανάρι σε σχήμα κατακόρυφου βέλους με φορά προς τα κάτω:
c243
1. Μπορείτε να κυκλοφορείτε σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας του οδοστρώματος.
2. Μπορείτε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
3. Δεν επιτρέπετε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.

Ερώτηση 222 ΣΗΜΑΝΣΗ 244

Φτάνοντας στο σηματοδότη με ταχύτητα 50 km/h, το φανάρι γίνεται κίτρινο:
1. Φρενάρετε δυνατά και σταματάτε σε κάθε περίπτωση.
2. Επειδή είστε πολύ κοντά στο σηματοδότη, περνάτε για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους από το απότομο σταμάτημα.

Ερώτηση 223 ΣΗΜΑΝΣΗ 245

Λωρίδα επιταχύνσεως συναντάτε μόνο στον αυτοκινητόδρομο:
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 224 ΣΗΜΑΝΣΗ 246

Σε διασταύρωση όπου ο σηματοδότης της πορείας σας δείχνει κόκκινο φως κυκλικής μορφής το οποίο αναβοσβήνει, ποια υποχρέωση έχετε:
1. Να ανακόψετε ταχύτητα και να προχωρήσετε με προσοχή.
2. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα στους πεζούς.
3. Να ακινητοποιήσετε το όχημά σας.

Ερώτηση 225 ΣΗΜΑΝΣΗ 247

Πινακίδες με μπλε κυκλικό φόντο υποδηλώνουν:
1. Υποχρέωση.
2. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων.
3. Απαγόρευση.

Ερώτηση 226 ΣΗΜΑΝΣΗ 248

Αν δεν λειτουργούν οι δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας, με ποιο τρόπο θα προειδοποιήσετε ότι έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά:
1. Εκτείνοντας τον αριστερό βραχίονα.
2. Υψώνοντας τον αριστερό βραχίονα κατακόρυφα.
3. Χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα φώτα τροχοπεδήσεως.

Ερώτηση 227 ΣΗΜΑΝΣΗ 254

Σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση που το κόκκινο φως αναβοσβήνει και το κινητό φράγμα δεν έχει κατεβεί ακόμη, πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Συνεχίζετε την πορεία σας, όσο είναι ακόμη ανοικτό το φράγμα διόδου.
2. Περιμένετε εμπρός από την προειδοποιητική πινακίδα.
3. Διασχίζετε τη σιδηροδρομική διάβαση όσο δεν φαίνεται να έρχεται κανένα τρένο.

Ερώτηση 228 ΣΗΜΑΝΣΗ 255

Ένας αστυνομικός ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, στην οποία υπάρχουν επίσης και πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα. Πώς συμπεριφέρεστε:
1. Ακολουθείτε αποκλειστικά τις πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα.
2. Ακολουθείτε τα σήματα του αστυνομικού.

Ερώτηση 229 ΣΗΜΑΝΣΗ 256

Αν ο τροχονόμος κινεί τη νύκτα ένα κόκκινο φως προς την κατεύθυνσή σας, ποια υποχρέωση έχετε:
1. Να σταματήσετε.
2. Να συνεχίσετε την πορεία σας προς τα εμπρός.
3. Να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα δεξιά.

Ερώτηση 230 ΣΗΜΑΝΣΗ 257

Τι υποχρέωση έχετε στις υποδείξεις τροχονόμων:
1. Πρέπει να τις ακολουθείτε όταν συμφωνούν με τη σήμανση.
2. Πρέπει να τις ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 231 ΣΗΜΑΝΣΗ 258