Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 01

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα σε άλλη θέση πλην κόμβου:
c001
1. Να περάσετε με προσοχή χωρίς να σταματήσετε.
2. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να ξεκινήσετε όταν μπορείτε να το πράξετε χωρίς κίνδυνο.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 02

Όταν συναντάτε αυτόν τον συνδυασμό πινακίδων, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c002
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 04

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c004
1. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 05

Σε αυτήν τη φωτογραφία, λωρίδες κυκλοφορίας είναι οι:
c005
1. 1 και 2
2. 2
3. 1

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 06

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
c006
1. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.
2. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
3. Μόνο τις άσπρες γραμμές.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 07

Το όχημά σας έχει μήκος 4,5 m. Αυτή η πινακίδα σας απαγορεύει την είσοδο:
c007
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 08

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c008
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.
2. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 09

Αυτό το σήμα καθορίζει:
c009
1. Διακλάδωση αριστερά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.
2. Μια προειδοποίηση για αδιέξοδο δρόμο στα αριστερά.
3. Μια περιοχή σταθμεύσεως αριστερά.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 10

Οι ειδικές λωρίδες για τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσωρινά:
c010
1. Από την κανονική κυκλοφορία.
2. Από τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Οδηγείτε με 90 km/h σε αυτόν το δρόμο όπου η ορατότητα είναι καλή:
c011
1. Η ελάχιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα είναι 90 km/h.
2. Να είσθε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας: μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που δεν έχετε ακόμα παρατηρήσει.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 12

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c012
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε εθνική οδό.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ κόμβου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων που τοποθετείται προ ανισόπεδου κόμβου σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Τι επιτρέπεται να κάνετε όταν υπάρχει το σήμα αυτό:
c013
1. Να σταθμεύσετε εφόσον δεν παρακωλύετε την είσοδο ή την έξοδο.
2. Να σταθμεύσετε επί πέντε λεπτά.
3. Να σταθμεύσετε εφόσον διαθέτετε το προβλεπόμενο αντίτιμο σταθμεύσεως.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 14

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c014
1. Βαθιά λακκούβα.
2. Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κλπ.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Συναντώ αυτήν την πινακίδα με αρίθμηση:
c015
1. Σε εθνική οδό.
2. Σε οδό πόλεως.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 17

Η ζώνη που προορίζεται για τη στάση λεωφορείων επισημαίνεται συνήθως με μια τεθλασμένη κίτρινη γραμμή (ζιγκ-ζαγκ). Μπορείτε:
c017
1. Να σταθμεύσετε σε εκείνο το σημείο.
2. Να σταματήσετε για κάποια στιγμή σε εκείνο το σημείο.
3. Να πατήσετε αυτήν τη γραμμή ενώ οδηγείτε.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 18

Αυτή η πινακίδα απαγορεύει την είσοδο:
c018
1. Μόνο στα μοτοποδήλατα.
2. Στα μοτοποδήλατα και τις μοτοσυκλέτες.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c019
1. Απαγορεύεται η είσοδος στους ποδηλάτες.
2. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 20

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c020
1. Έχετε προτεραιότητα μόνο στην επόμενη διασταύρωση.
2. Πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρμόζεται η προτεραιότητα από τα δεξιά.
3. Οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Αυτή η πινακίδα συμβολίζει την απαγόρευση να στρίψετε αριστερά:
c021
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c023
1. Έξοδος από περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.
2. Έξοδος από περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
3. Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 24

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c024
1. Οδός αποκλειστικής διελεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.
2. Χώρος σταθμεύσεως αναπηρικών αμαξιδίων.
3. Χώρος σταθμεύσεως οχημάτων ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 26

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c026
1. Διακόπτετε υποχρεωτικά την πορεία σας.
2. Παραχωρείτε την προτεραιότητα, δεξιά και αριστερά.
3. Σέβεστε μόνο την προτεραιότητα από τα δεξιά.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 27

Κάθε φορά που συναντάτε αυτήν την πινακίδα, απαγορεύεται η είσοδος:
c027
1. Σε όλα τα ποδήλατα και τα αγροτικά μηχανήματα.
2. Σε μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Σε κάθε όχημα.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 28

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c028
1. Επικίνδυνες στροφές.
2. Ολισθηρό οδόστρωμα.

Ερώτηση 25 ΣΗΜΑΝΣΗ 29

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c029
1. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών.
2. Απαγόρευση εισόδου στους πεζούς.
3. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.

Ερώτηση 26 ΣΗΜΑΝΣΗ 31

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
c031
1. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.
2. Αλλάζετε λωρίδα.

Ερώτηση 27 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c033
1. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 30 km/h.
2. Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας 30 km/h.
3. Απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 30 km/h.

Ερώτηση 28 ΣΗΜΑΝΣΗ 34

Όταν συναντάτε αυτήν την πινακίδα, οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα:
c034
1. OXI
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 29 ΣΗΜΑΝΣΗ 35

Αυτή η πινακίδα σημαίνει κίνδυνο λόγω:
c035
1. Ισχυρού μετωπικού ανέμου λόγω προσεγγίσεως σε αεροδρόμιο.
2. Συχνού ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμουρίου).

Ερώτηση 30 ΣΗΜΑΝΣΗ 36

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c036
1. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διακλάδωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Ερώτηση 31 ΣΗΜΑΝΣΗ 37

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c037
1. Αδιέξοδο.
2. Προσέγγιση σε κυκλικό κόμβο.
3. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δυο κατευθύνσεις.

Ερώτηση 32 ΣΗΜΑΝΣΗ 40

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
c040
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 33 ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c042
1. Τέλος τουριστικής περιοχής.
2. Τέλος περιοχής κατοικίας.
3. Τέλος αρχαιολογικού χώρου.

Ερώτηση 34 ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Ποιά από αυτές τις πινακίδες σημαίνει «Μονόδρομος»:
c043
1. Η πινακίδα (Β)
2. Η πινακίδα (Α)

Ερώτηση 35 ΣΗΜΑΝΣΗ 44

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c044
1. Περιοχή περιορισμένης σταθμεύσεως.
2. Περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
3. Περιοχή επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 36 ΣΗΜΑΝΣΗ 45

Έχομε 14 Μαΐου. Μπορείτε να σταθμεύσετε στην πλευρά της οδού όπου έχει τοποθετηθεί αυτή η πινακίδα:
c045
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 37 ΣΗΜΑΝΣΗ 46

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c046
1. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, στους εμπρόσθιους τροχούς του αυτοκινήτου.
2. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, στους πίσω τροχούς του αυτοκινήτου.
3. Να τοποθετήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιού, σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 38 ΣΗΜΑΝΣΗ 47

Αυτή η πινακίδα σημαίνει:
c047
1. Επιτρέπεται η διέλευση μόνον όσων πεζών συνοδεύουν παιδιά.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως πεζών και απαγόρευση διελεύσεως οχημάτων πλην αυτών άμεσης ανάγκης και για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες.
3. Κίνδυνος λόγω συχνής διελεύσεως πεζών.

Ερώτηση 39 ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c048
1. Αρχαιολογικός χώρος.
2. Τουριστική περιοχή.
3. Αρχή περιοχής κατοικίας.

Ερώτηση 40 ΣΗΜΑΝΣΗ 49

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c049
1. Υποχρεωτική προτεραιότητα στην επόμενη διασταύρωση.
2. Υποχρεωτική πορεία κατ' ευθείαν εμπρός.
3. Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν μπορούν να περιγραφούν με άλλες πινακίδες).

Ερώτηση 41 ΣΗΜΑΝΣΗ 50

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:
c050
1. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.
2. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.

Ερώτηση 42 ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Σε αυτήν την εικονογράφηση, όπου κινείσθε κατά τη φορά του βέλους η οριογραμμή του οδοστρώματος αντιστοιχεί στο σημείο:
c053
1. 2
2. 1

Ερώτηση 43 ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να επιχειρήσετε προσπέρασμα:
c056
1. OXI
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 44 ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c057
1. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
2. Επικίνδυνη αριστερή στροφή.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.

Ερώτηση 45 ΣΗΜΑΝΣΗ 58

Τι δείχνει η πινακίδα αυτή:
c058
1. Αριστερά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
2. Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.
3. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.

Ερώτηση 46 ΣΗΜΑΝΣΗ 60

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c060
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας διτρόχων οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσυκλέτες.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 47 ΣΗΜΑΝΣΗ 61

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c061
1. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους πέντε τόνους.
2. Τα οχήματα βάρους ανά άξονα που δεν υπερβαίνει τους δύο τόνους.
3. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους πέντε τόνους.

Ερώτηση 48 ΣΗΜΑΝΣΗ 62

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c062
1. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
2. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
3. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).

Ερώτηση 49 ΣΗΜΑΝΣΗ 63

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c063
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς και μοτοποδήλατα.
2. Η κάθε κατηγορία χρηστών πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν την κατηγορία.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων και πεζών.

Ερώτηση 50 ΣΗΜΑΝΣΗ 64

Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
c064
1. Τρεις εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
2. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας σε απόσταση 200 m.
3. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 200 m.

Ερώτηση 51 ΣΗΜΑΝΣΗ 65

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c065
1. Έξοδος από χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Μονόδρομος.
3. Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.

Ερώτηση 52 ΣΗΜΑΝΣΗ 66

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c066
1. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Ερώτηση 53 ΣΗΜΑΝΣΗ 67

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c067
1. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
2. Επικίνδυνη δεξιά στροφή.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.

Ερώτηση 54 ΣΗΜΑΝΣΗ 68

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c068
1. Κινητή γέφυρα.
2. Προσοχή! Γέφυρα χωρίς κάγκελα.
3. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα.

Ερώτηση 55 ΣΗΜΑΝΣΗ 69

Τι δείχνει το σήμα αυτό:
c069
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε περισσότερα από τρία οχήματα.
2. Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση.
3. Υποχρεωτική πορεία σε μία σειρά.

Ερώτηση 56 ΣΗΜΑΝΣΗ 70

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c070
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας ποδηλάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.

Ερώτηση 57 ΣΗΜΑΝΣΗ 71

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c071
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.

Ερώτηση 58 ΣΗΜΑΝΣΗ 73

Η πινακίδα σας προειδοποιεί για:
c073
1. Καμμία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας.
2. Δύο εξόδους από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.
3. Μία έξοδο από την οδό ταχείας κυκλοφορίας, σε απόσταση 400 m από την πινακίδα.

Ερώτηση 59 ΣΗΜΑΝΣΗ 74

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c074
1. Νοσοκομείο.
2. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
3. Αγροτικό Ιατρείο.

Ερώτηση 60 ΣΗΜΑΝΣΗ 75

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c075
1. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.

Ερώτηση 61 ΣΗΜΑΝΣΗ 76

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c076
1. Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.
2. Δεν προσπερνάτε σε καμμία περίπτωση.
3. Προσπερνάτε τα προπορευόμενα οχήματα.

Ερώτηση 62 ΣΗΜΑΝΣΗ 77

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c077
1. Δρόμος κλειστός για όλα τα οχήματα.
2. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μια σειρά.
3. Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.

Ερώτηση 63 ΣΗΜΑΝΣΗ 78

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c078
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 64 ΣΗΜΑΝΣΗ 79

Τι υποδεικνύει ο συνδυασμός των πινακίδων αυτών:
c079
1. Κατεύθυνση προς χώρο σταθμεύσεως ταξί.
2. Η στάθμευση στα ταξί απαγορεύεται.
3. Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για τα ταξί.

Ερώτηση 65 ΣΗΜΑΝΣΗ 80

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c080
1. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.
2. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
3. Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.

Ερώτηση 66 ΣΗΜΑΝΣΗ 81

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c081
1. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
2. Παραχώρηση προτεραιότητας.
3. Κινείσθε σε οδό προτεραιότητας.

Ερώτηση 67 ΣΗΜΑΝΣΗ 82

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα για να κατευθυνθείτε προς την Αθήνα:
c082
1. Να στρίψετε αριστερά.
2. Να συνεχίσετε ευθεία.
3. Να στρίψετε δεξιά.

Ερώτηση 68 ΣΗΜΑΝΣΗ 83

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c083
1. Συνεργείο επισκευής βλαβών.
2. Τηλέφωνο.
3. Αγροτικό Ιατρείο.

Ερώτηση 69 ΣΗΜΑΝΣΗ 84

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c084
1. Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.
2. Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.
3. Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.

Ερώτηση 70 ΣΗΜΑΝΣΗ 85

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c085
1. Συνεχίζετε με την ίδια ταχύτητα.
2. Φρενάρετε και κατεβάζετε ταχύτητα.
3. Φρενάρετε.

Ερώτηση 71 ΣΗΜΑΝΣΗ 86

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c086
1. Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διαβάσεως ποδηλατιστών
2. Προσέγγιση σε ποδηλατοδρόμιο.
3. Η κυκλοφορία των ποδηλατιστών έχει προτεραιότητα.

Ερώτηση 72 ΣΗΜΑΝΣΗ 87

Ποιά πινακίδα επισημαίνει κίνδυνο λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής γραμμής χωρίς κινητά φράγματα:
c087
1. Η πινακίδα Γ.
2. Η πινακίδα Β.
3. Η πινακίδα Α.

Ερώτηση 73 ΣΗΜΑΝΣΗ 88

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c088
1. Επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε ζωήλατα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε ζωήλατα οχήματα.
3. Κίνδυνος λόγω κυκλοφορίας ζωηλάτων οχημάτων.

Ερώτηση 74 ΣΗΜΑΝΣΗ 89

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c089
1. Απαγορεύεται η στάθμευση χειραμαξών.
2. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα εκτός των χειραμαξών.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.

Ερώτηση 75 ΣΗΜΑΝΣΗ 90

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c090
1. Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.
2. Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.
3. Υποχρεωτική κίνηση των οχημάτων σε μία σειρά.

Ερώτηση 76 ΣΗΜΑΝΣΗ 92

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c092
1. Δεξιά της οδού υπάρχει χώρος σταθμεύσεως οχημάτων.
2. Διακλάδωση δεξιά με αγροτική οδό που οδηγεί σε οικισμό.
3. Προειδοποίηση για αδιέξοδη οδό δεξιά.

Ερώτηση 77 ΣΗΜΑΝΣΗ 93

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c093
1. Νοσοκομείο.
2. Αναψυκτήριο.
3. Τηλέφωνο.

Ερώτηση 78 ΣΗΜΑΝΣΗ 94

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c094
1. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km/h.
2. Συνιστώμενη ταχύτητα 60 km/h.
3. Ανώτατη ταχύτητα 60 km/h.

Ερώτηση 79 ΣΗΜΑΝΣΗ 95

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c095
1. Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.
2. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι δεξιά.
3. Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές στροφές από τις οποίες η πρώτη είναι αριστερά.

Ερώτηση 80 ΣΗΜΑΝΣΗ 96

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c096
1. Τελωνείο.
2. Τουριστικές πληροφορίες.
3. Αστυνομία.

Ερώτηση 81 ΣΗΜΑΝΣΗ 98

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c098
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας πεζών.
2. Κίνδυνος λόγω διαβάσεως πεζών.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.

Ερώτηση 82 ΣΗΜΑΝΣΗ 99

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c099
1. Οδός αποκλειστικής κινήσεως αγροτικών μηχανημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.
3. Η κυκλοφορία των αγροτικών μηχανημάτων έχει προτεραιότητα.

Ερώτηση 83 ΣΗΜΑΝΣΗ 100

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c100
1. Απαγορεύεται η στάθμευση στους διαδρόμους σταθμού Διοδίων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος στο σταθμό Διοδίων.
3. Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού Διοδίων.

Ερώτηση 84 ΣΗΜΑΝΣΗ 101

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c101
1. Περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
2. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση.

Ερώτηση 85 ΣΗΜΑΝΣΗ 102

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c102
1. Έξοδος από την περιοχή της Κατάρας.
2. Κατεύθυνση προς Κατάρα.
3. Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1, 2, 3, της πινακίδας.

Ερώτηση 86 ΣΗΜΑΝΣΗ 103

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c103
1. Αεροδρόμιο.
2. Πρατήριο καυσίμων.
3. Αγροτικό Ιατρείο.

Ερώτηση 87 ΣΗΜΑΝΣΗ 104

Ποιά είναι η ανώτατη ταχύτητα εκτός κατοικημένης περιοχής που επιβάλλει η πινακίδα αυτή:
c104
1. 120 km/h.
2. 90 km/h.
3. 50 km/h.

Ερώτηση 88 ΣΗΜΑΝΣΗ 105

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c105
1. Φρενάρετε.
2. Κατεβάζετε ταχύτητα.
3. Επιταχύνετε.

Ερώτηση 89 ΣΗΜΑΝΣΗ 106

Πώς ενεργείτε βλέποντας το σήμα αυτό:
c106
1. Αυξάνετε την ταχύτητα του αυτοκινήτου.
2. Κινείσθε στο αριστερό μέρος του δρόμου.
3. Αποφεύγετε απότομο φρενάρισμα.

Ερώτηση 90 ΣΗΜΑΝΣΗ 107

Κινείσθε σε αυτοκινητόδρομο, εμπρός από ένα εργοτάξιο και συναντάτε αυτό το σήμα. Τι πρέπει να περιμένετε:
c107
1. Προτεραιότητα της αντίθετης κυκλοφορίας.
2. Θάμβωση λόγω της αντίθετης κυκλοφορίας τη νύκτα.
3. Μεταφορά του ρεύματος κυκλοφορίας σας σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας.

Ερώτηση 91 ΣΗΜΑΝΣΗ 108

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c108
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 92 ΣΗΜΑΝΣΗ 109

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c109
1. Απαγορεύεται η είσοδος επιβατηγών αυτοκινήτων, ζωηλάτων οχημάτων και μοτοσυκλετών.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση μηχανοκινήτων και ζωηλάτων οχημάτων.

Ερώτηση 93 ΣΗΜΑΝΣΗ 110

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c110
1. Ναύσταθμος.
2. Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.
3. Λιμάνι.

Ερώτηση 94 ΣΗΜΑΝΣΗ 112

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c112
1. Αδιέξοδη οδό εμπρός.
2. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να αποφύγετε εμπόδια εμπρός σας.
3. Την πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε υποχρεωτικά για να στρίψετε αριστερά στην επόμενη διασταύρωση όπου απαγορεύεται η στροφή αριστερά.

Ερώτηση 95 ΣΗΜΑΝΣΗ 113

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c113
1. Νοσοκομείο.
2. Πρώτων Βοηθειών
3. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.

Ερώτηση 96 ΣΗΜΑΝΣΗ 114

Ποιά οχήματα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας:
c114
1. Ταξί και λεωφορεία ή τρόλεϊ.
2. Όλα τα οχήματα.
3. Λεωφορεία ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 97 ΣΗΜΑΝΣΗ 115

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c115
1. Πρέπει να κινείσθε μόνο στο μέσον του δρόμου.
2. Επικίνδυνη στένωση και από τις δύο πλευρές.
3. Επικίνδυνα ερείσματα και στις δύο πλευρές.

Ερώτηση 98 ΣΗΜΑΝΣΗ 116

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c116
1. Δρόμος κλειστός λόγω κατολισθήσεων.
2. Έξοδος εργοταξίου.
3. Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.

Ερώτηση 99 ΣΗΜΑΝΣΗ 117

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c117
1. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά.
2. Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διακλάδωση με λοξή οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από αριστερά.

Ερώτηση 100 ΣΗΜΑΝΣΗ 118

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c118
1. Υποχρεωτική διακοπή πορείας.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.
3. Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και από τις δύο κατευθύνσεις.

Ερώτηση 101 ΣΗΜΑΝΣΗ 119

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c119
1. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 102 ΣΗΜΑΝΣΗ 120

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c120
1. Απαγορεύεται η στροφή αριστερά.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.
3. Επικίνδυνη στροφή αριστερά.

Ερώτηση 103 ΣΗΜΑΝΣΗ 121

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c121
1. Απαγορεύεται η στάθμευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Τέλος αποκλειστικής διελεύσεως λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 104 ΣΗΜΑΝΣΗ 122

Ποια λωρίδα κυκλοφορίας θα επιλέξετε προκειμένου να στρίψετε αριστερά:
c122
1. Την (Α).
2. Τη (Γ).
3. Τη (Β).

Ερώτηση 105 ΣΗΜΑΝΣΗ 123

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c123
1. Πληροφορίες.
2. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
3. Εστιατόριο.

Ερώτηση 106 ΣΗΜΑΝΣΗ 124

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c124
1. Ανώτατη ταχύτητα 100 km/h.
2. Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 107 ΣΗΜΑΝΣΗ 125

Ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει κόκκινο φως και δίπλα ανάβει πράσινο βέλος. Τι σημαίνει αυτό:
c125
1. Ότι όλα τα οχήματα πρέπει να σταματήσουν.
2. Ότι μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους μόνο τα οχήματα που θα στρίψουν δεξιά.
3. Ότι όλα τα οχήματα πρέπει υποχρεωτικά να στρίψουν δεξιά.

Ερώτηση 108 ΣΗΜΑΝΣΗ 126

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c126
1. Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία, γήπεδα κλπ.).
2. Υποχρεωτική στάση πριν από την αμέσως επόμενη διάβαση.
3. Η κυκλοφορία των μαθητών έχει προτεραιότητα.

Ερώτηση 109 ΣΗΜΑΝΣΗ 127

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c127
1. Κινείσθε σε ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιονιού.

Ερώτηση 110 ΣΗΜΑΝΣΗ 128

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c128
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε επιβατηγά αυτοκίνητα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσυκλετών.

Ερώτηση 111 ΣΗΜΑΝΣΗ 129

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
c129
1. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από δύο τόνους.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους δύο τόνους.
3. Τα οχήματα ωφελίμου φορτίου δύο τόνων.

Ερώτηση 112 ΣΗΜΑΝΣΗ 130

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c130
1. Κατηφορικό τμήμα του δρόμου δεξιά.
2. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από τη δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά.

Ερώτηση 113 ΣΗΜΑΝΣΗ 131

Θέλοντας να κατευθυνθείτε προς Οίτυλο, πώς θα ενεργήσετε βλέποντας αυτήν την πινακίδα:
c131
1. θα συνεχίσετε την πορεία εμπρός.
2. Θα στρίψετε αριστερά.
3. Θα στρίψετε δεξιά.

Ερώτηση 114 ΣΗΜΑΝΣΗ 132

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c132
1. Αναψυκτήριο ή Καφενείο.
2. Ξενοδοχείο ή Μοτέλ.
3. Εστιατόριο.

Ερώτηση 115 ΣΗΜΑΝΣΗ 133

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c133
1. Ελάχιστη ταχύτητα 60 km/h.
2. Ελάχιστα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.
3. Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 116 ΣΗΜΑΝΣΗ 134

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c134
1. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος, λόγω της επικίνδυνης στενώσεως στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.
2. Φροντίζετε να εξασφαλίσετε προτεραιότητα σε όλα τα οχήματα της δεξιάς λωρίδας.
3. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος, λόγω της επικίνδυνης στενώσεως στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος.

Ερώτηση 117 ΣΗΜΑΝΣΗ 135

Πώς κινείσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c135
1. Επιταχύνετε για να απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή, λόγω ενδεχόμενης πτώσεως βράχων.
2. Κινείσθε στο αριστερό μέρος του δρόμου, για να αποφύγετε την πτώση βράχων.
3. Συνεχίζετε την πορεία σας εντείνοντας την προσοχή σας, λόγω πιθανής πτώσεως βράχων στο οδόστρωμα.

Ερώτηση 118 ΣΗΜΑΝΣΗ 136

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c136
1. Υποχρεωτική στροφή δεξιά.
2. Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διακλάδωση με λοξή οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.

Ερώτηση 119 ΣΗΜΑΝΣΗ 137

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 μέτρων που καθορίζει το σήμα αυτό:
c137
1. Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
2. Μόνο για τα επιβατηγά οχήματα.
3. Για όλα τα οχήματα.

Ερώτηση 120 ΣΗΜΑΝΣΗ 138

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c138
1. Κατηφορικό τμήμα του δρόμου αριστερά.
2. Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας αριστερά.

Ερώτηση 121 ΣΗΜΑΝΣΗ 139

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c139
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
3. Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.

Ερώτηση 122 ΣΗΜΑΝΣΗ 140

Θέλοντας να κατευθυνθείτε προς Ηράκλειο, πώς θα ενεργήσετε βλέποντας αυτήν την πινακίδα:
c140
1. Θα συνεχίσετε την πορεία εμπρός.
2. Θα στρίψετε αριστερά.
3. Θα στρίψετε δεξιά.

Ερώτηση 123 ΣΗΜΑΝΣΗ 141

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c141
1. Θέση για κατασκηνώσεις.
2. Θέση για παραμονή εκδρομέων.
3. Απαγορεύεται η κοπή των δέντρων.

Ερώτηση 124 ΣΗΜΑΝΣΗ 142

Πόσες λωρίδες κυκλοφορίας έχει στην πινακίδα αυτή το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας:
c142
1. Τρεις.
2. Δύο.
3. Μία.

Ερώτηση 125 ΣΗΜΑΝΣΗ 143

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c143
1. Υποχρεωτική στροφή αριστερά.
2. Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.
3. Διασταύρωση με κάθετη οδό όπου ισχύει η προτεραιότητα από αριστερά.

Ερώτηση 126 ΣΗΜΑΝΣΗ 144

Τι δείχνει το σήμα αυτό:
c144
1. Δεξιά από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
2. Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.
3. Τον τρόπο σταθμεύσεως του οχήματος.

Ερώτηση 127 ΣΗΜΑΝΣΗ 145

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c145
1. Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή 180°).
2. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή προς τα δεξιά.

Ερώτηση 128 ΣΗΜΑΝΣΗ 146

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c146
1. Καμιά κατεύθυνση.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Η κατεύθυνση α-β.

Ερώτηση 129 ΣΗΜΑΝΣΗ 147

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c147
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση δεξιά.
2. Κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
3. Κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ερώτηση 130 ΣΗΜΑΝΣΗ 148

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c148
1. Σημείο ενάρξεως περιπάτου.
2. Πεζόδρομος.
3. Επιτρέπεται η ορειβασία.

Ερώτηση 131 ΣΗΜΑΝΣΗ 149

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c149
1. Παραχωρείτε, στην αμέσως επόμενη διασταύρωση, προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.
2. Είστε έτοιμοι για φρενάρισμα.
3. Μειώνετε την ταχύτητά σας.

Ερώτηση 132 ΣΗΜΑΝΣΗ 150

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c150
1. Συνεχίζετε, διότι έχετε προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
2. Παραχωρείτε την προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.

Ερώτηση 133 ΣΗΜΑΝΣΗ 151

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c151
1. Επιτρέπεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο σε μήκος 1 km.
2. Μετά από 1 km απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο.
3. Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκινήτων οχημάτων πλην των διτρόχων μοτοσυκλετών χωρίς κάνιστρο για τα επόμενα 1.000 m.

Ερώτηση 134 ΣΗΜΑΝΣΗ 152

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c152
1. Απαγορεύεται η στροφή δεξιά.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.
3. Επικίνδυνη στροφή δεξιά.

Ερώτηση 135 ΣΗΜΑΝΣΗ 153

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c153
1. Έξοδος από περιοχή όπου ισχύει ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h.
2. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
3. Είσοδος σε περιοχή όπου απαγορεύεται η ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερης των 50 km/h.

Ερώτηση 136 ΣΗΜΑΝΣΗ 154

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c154
1. Αρίθμηση αγροτικών οδών.
2. Αρίθμηση εθνικών αρτηριών.
3. Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.

Ερώτηση 137 ΣΗΜΑΝΣΗ 155

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c155
1. Θέση για κατασκηνώσεις.
2. Προσέγγιση σε σήραγγα.
3. Απαγορεύεται η κατασκήνωση.

Ερώτηση 138 ΣΗΜΑΝΣΗ 156

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c156
1. Κατεύθυνση οχημάτων προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Κατεύθυνση προς σταθμό Μετρό.
3. Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση κοντά σε σταθμό Μετρό.

Ερώτηση 139 ΣΗΜΑΝΣΗ 157

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c157
1. Παραχωρείτε προτεραιότητα στην αντίθετη κυκλοφορία.
2. Κινείσθε στο μέσον του δρόμου.
3. Προσαρμόζετε την ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 140 ΣΗΜΑΝΣΗ 158

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c158
1. Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσεως της οδού.
2. Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα προς τις δύο ακραίες πλευρές του.
3. Επικίνδυνο αυλάκι προς τη δεξιά πλευρά του δρόμου.

Ερώτηση 141 ΣΗΜΑΝΣΗ 159

Πώς συμπεριφέρεσθε βλέποντας αυτό το σήμα:
c159
1. Συνεχίζετε χωρίς να στρίψετε, διότι επιτρέπεται μόνο η κίνηση εμπρός.
2. Συνεχίζετε, έχοντας προτεραιότητα ως προς τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.
3. Συνεχίζετε, παραχωρώντας την προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα.

Ερώτηση 142 ΣΗΜΑΝΣΗ 160

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c160
1. Υποχρεωτική σταθερή ταχύτητα 50 km/h.
2. Το ανώτατο όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 50 km/h.
3. Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα 50 km/h.

Ερώτηση 143 ΣΗΜΑΝΣΗ 161

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c161
1. Επιτρέπεται η κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.
2. Υποχρεωτική διέλευση αριστερά ή δεξιά του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά ή δεξιά.

Ερώτηση 144 ΣΗΜΑΝΣΗ 162

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c162
1. Μήκος των οδών.
2. Χιλιομέτρηση οδών.
3. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Ερώτηση 145 ΣΗΜΑΝΣΗ 163

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c163
1. Θέση για τροχόσπιτα.
2. Κινητό συνεργείο επισκευής βλαβών.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση τροχόσπιτων.

Ερώτηση 146 ΣΗΜΑΝΣΗ 164

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c164
1. Κατεύθυνση οχημάτων προς χώρο επιτρεπόμενης σταθμεύσεως.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.
3. Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε πλατεία.

Ερώτηση 147 ΣΗΜΑΝΣΗ 165

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c165
1. Ολισθηρό οδόστρωμα.
2. Επικίνδυνα υπερυψωμένο οδόστρωμα.
3. Κίνδυνος από εμπόδιο μπροστά σας.

Ερώτηση 148 ΣΗΜΑΝΣΗ 166

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c166
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε λεωφορεία.
2. Χώρος σταθμεύσεως λεωφορείων.
3. Στάση λεωφορείου ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 149 ΣΗΜΑΝΣΗ 167

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c167
1. Είσοδος σε τετράγωνη πλατεία.
2. Τέλος όλων των απαγορεύσεων
3. Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση 150 ΣΗΜΑΝΣΗ 169

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c169
1. Να κατευθυνθείτε δεξιά, στη διασταύρωση προ του σήματος.
2. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από αριστερά.

Ερώτηση 151 ΣΗΜΑΝΣΗ 170

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c170
1. Απαγορεύεται η είσοδος ζώων ιππασίας.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως εφίππων (απαγορευμένης της διελεύσεως άλλων εκτός εφίππων που χρησιμοποιούν την οδό).
3. Είσοδος ιπποδρόμου.

Ερώτηση 152 ΣΗΜΑΝΣΗ 171

Τι υποδεικνύει το σήμα αυτό:
c171
1. Αρίθμηση αγροτικών οδών.
2. Επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.
3. Χιλιομέτρηση οδών.

Ερώτηση 153 ΣΗΜΑΝΣΗ 172

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c172
1. Ορεινό καταφύγιο.
2. Θέση για τροχόσπιτα.
3. Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσπιτα.

Ερώτηση 154 ΣΗΜΑΝΣΗ 173

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c173
1. Εμπόδιο κινητό λόγω έργων επί της οδού.
2. Κατεύθυνση - επισήμανση επικινδύνων καμπυλών.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.

Ερώτηση 155 ΣΗΜΑΝΣΗ 174

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c174
1. Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών που προσγειώνονται ή απογειώνονται.
2. Κίνδυνος λόγω θαμβώσεως από τους προβολείς αεροπλάνου.
3. Προσέγγιση σε αεροδρόμιο.

Ερώτηση 156 ΣΗΜΑΝΣΗ 175

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c175
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων των τροχών μεγαλύτερη των 10 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με καρότσα μήκους μεγαλύτερου των 10 m.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Ερώτηση 157 ΣΗΜΑΝΣΗ 176

Ποιες απαγορέυσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c176
1. Όλες οι τοπικές απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες.
2. Απαγόρευση προσπεράσματος μόνον.
3. Απαγόρευση σταθμεύσεως μόνον.

Ερώτηση 158 ΣΗΜΑΝΣΗ 177

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c177
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.

Ερώτηση 159 ΣΗΜΑΝΣΗ 178

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c178
1. Κίνδυνος λόγω διελεύσεως ποδηλατιστών.
2. Οδός υποχρεωτικής διελεύσεως ποδηλάτων (απαγορεύεται η διέλευση άλλων οχημάτων).
3. Aπαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.

Ερώτηση 160 ΣΗΜΑΝΣΗ 179

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c179
1. Τοπωνυμία.
2. Προσέγγιση σε πρωτεύουσα νομού.
3. Αρχή κατοικημένης περιοχής.

Ερώτηση 161 ΣΗΜΑΝΣΗ 180

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c180
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως οχημάτων λόγω έργων.
3. Διαδοχικά βέλη κατευθύνσεως τοποθετούμενα σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.

Ερώτηση 162 ΣΗΜΑΝΣΗ 181

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c181
1. Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τρίχρωμη φωτεινή σηματοδότηση.
2. Προσέγγιση σε φωτεινό σηματοδότη που δεν λειτουργεί.
3. Είσοδος σε δρόμο με προτεραιότητα.

Ερώτηση 163 ΣΗΜΑΝΣΗ 182

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα πριν από διασταύρωση:
c182
1. Να σταματήσετε μόνο αν έρχεται κάθετα άλλο όχημα.
2. Να σταματήσετε στη γραμμή υποχρεωτικής διακοπής πορείας ή αν δεν υπάρχει στη νοητή γραμμή προέκτασης του πεζοδρομίου ώστε να έχετε πλήρη ορατότητα της διασταύρωσης και να παραχωρήσετε προτεραιότητα.
3. Να σταματήσετε στο ύψος της πινακίδας και να παραχωρήσετε προτεραιότητα.

Ερώτηση 164 ΣΗΜΑΝΣΗ 183

Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c183
1. Απαγόρευση προσπεράσματος.
2. Απαγόρευση σταθμεύσεως.
3. Απαγόρευση κινήσεως σε παράλληλη σειρά.

Ερώτηση 165 ΣΗΜΑΝΣΗ 184

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c184
1. Έξοδος από περιοχή σταθμεύσεως περιορισμένης χρονικής διάρκειας.
2. Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης σταθμεύσεως.
3. Τέλος όλων των τοπικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με πινακίδες.

Ερώτηση 166 ΣΗΜΑΝΣΗ 185

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c185
1. Απαγορεύεται η συνέχιση της πορείας εμπρός.
2. Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά, είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας δεξιά ή αριστερά.

Ερώτηση 167 ΣΗΜΑΝΣΗ 186

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c186
1. Απαγορεύεται η διέλευση από το κέντρο της πόλεως.
2. Τέλος κατοικημένης περιοχής.
3. Περιοχή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.

Ερώτηση 168 ΣΗΜΑΝΣΗ 187

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c187
1. Θέση για κατασκηνώσεις.
2. Τηλέφωνο.
3. Τουριστικές πληροφορίες.

Ερώτηση 169 ΣΗΜΑΝΣΗ 188

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c188
1. Κινητό εμπόδιο επί της οδού λόγω έργων.
2. Κατεύθυνση - επισήμανση επικινδύνων καμπυλών.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση οχημάτων.

Ερώτηση 170 ΣΗΜΑΝΣΗ 189

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c189
1. Κίνδυνος από πτώση βράχων στο οδόστρωμα.
2. Προσοχή! Εκτίναξη λάσπης.
3. Επικίνδυνη εκτίναξη χαλικιών.

Ερώτηση 171 ΣΗΜΑΝΣΗ 190

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c190
1. Προσέγγιση σε ζωολογικό κήπο.
2. Απαγορεύεται το κυνήγι ελαφιών.
3. Κίνδυνος από διέλευση αγρίων ζώων.

Ερώτηση 172 ΣΗΜΑΝΣΗ 191

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c191
1. Τέλος αυτοκινητόδρομου.
2. Ανακοπή ταχύτητας, λόγω διέλευσης από ανισόπεδη διάβαση.
3. Απαγορεύεται η διέλευση κάτω από την αερογέφυρα.

Ερώτηση 173 ΣΗΜΑΝΣΗ 192

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c192
1. Η στάση και η στάθμευση απαγορεύονται στην απέναντι πλευρά της οδού.
2. Από το σημείο αυτό παύουν οι απαγορεύσεις της στάσεως και της σταθμεύσεως
3. Από το σημείο αυτό απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση.

Ερώτηση 174 ΣΗΜΑΝΣΗ 193

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c193
1. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, οχημάτων με ζυγό αριθμό κυκλοφορίας.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση και στις δύο πλευρές του δρόμου.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τους ζυγούς μήνες.

Ερώτηση 175 ΣΗΜΑΝΣΗ 194

Τι πρέπει να κάνετε βλέποντας αυτό το σήμα:
c194
1. Να κατευθυνθείτε αριστερά στη διασταύρωση προ του σήματος.
2. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα σε αυτόν που έρχεται από δεξιά.

Ερώτηση 176 ΣΗΜΑΝΣΗ 195

Πώς ενεργείτε βλέποντας αυτό το σήμα:
c195
1. Σταματάτε επάνω στη διάβαση πεζών.
2. Επιταχύνετε προκειμένου να περάσετε πριν από τους πεζούς.
3. Πλησιάζετε με προσοχή τη διάβαση πεζών και παραχωρείτε την προτεραιότητα στους πεζούς που τη διασχίζουν.

Ερώτηση 177 ΣΗΜΑΝΣΗ 196

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c196
1. Θέση για κατασκηνώσεις.
2. Περιοχή κολυμβήσεως.
3. Απαγορεύεται η κολύμβηση.

Ερώτηση 178 ΣΗΜΑΝΣΗ 197

Ποιες απαγορεύσεις παύουν να ισχύουν με αυτό το σήμα:
c197
1. Απαγόρευση εισόδου οχήματος που το συνολικό βάρος του υπερβαίνει τους 40 τόνους.
2. Απαγόρευση οδηγήσεως οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 40 m από το προπορευόμενο όχημα.
3. Απαγόρευση υπερβάσεως του ορίου ταχύτητας των 40 km/h.

Ερώτηση 179 ΣΗΜΑΝΣΗ 198

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c198
1. Περιοχή διελεύσεως πλοίων.
2. Λιμάνι.
3. Ναυπηγείο.

Ερώτηση 180 ΣΗΜΑΝΣΗ 199

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c199
1. Προσέγγιση σε εκτροφεία οικοσίτων ζώων.
2. Κίνδυνος από πιθανή διέλευση κοπαδιών αγελάδων.
3. Κίνδυνος από διέλευση οικοσίτων ζώων.

Ερώτηση 181 ΣΗΜΑΝΣΗ 200

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c200
1. Οδός όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων εκτός λεωφορείων ή τρόλεϊ.
2. Προσέγγιση σε στάση λεωφορείων ή τρόλεϊ.
3. Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλεϊ.

Ερώτηση 182 ΣΗΜΑΝΣΗ 201

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c201
1. Σταθμός Πρώτων Βοηθειών.
2. Νοσοκομείο (για αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορύβου).
3. Αγροτικό Ιατρείο.

Ερώτηση 183 ΣΗΜΑΝΣΗ 202

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c202
1. Εγκαταστάσεις υγιεινής.
2. Ξενοδοχείο.
3. Θέση για τροχόσπιτα.

Ερώτηση 184 ΣΗΜΑΝΣΗ 203

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c203
1. Προσέγγιση σε ανηφορικό τμήμα της οδού.
2. Υποχρεωτική πορεία κατ' ευθείαν εμπρός.
3. Μονόδρομος.

Ερώτηση 185 ΣΗΜΑΝΣΗ 204

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c204
1. Κατοικημένη περιοχή.
2. Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.
3. Προσέγγιση σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ερώτηση 186 ΣΗΜΑΝΣΗ 205

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c205
1. Κατεύθυνση εξόδου από οδό ταχείας κυκλοφορίας.
2. Κατεύθυνση εξόδου από κατοικημένη περιοχή.
3. Κατεύθυνση εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 187 ΣΗΜΑΝΣΗ 206

Ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει πράσινο φως. Προς ποια κατεύθυνση επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας:
c206
1. Μόνο δεξιά ή αριστερά.
2. Προς κάθε κατεύθυνση, εφόσον δεν απαγορεύεται με άλλη σήμανση.
3. Μόνο κατ' ευθείαν εμπρός.

Ερώτηση 188 ΣΗΜΑΝΣΗ 207

Ποια κατεύθυνση πορείας έχει προτεραιότητα:
c207
1. Καμιά κατεύθυνση.
2. Η κατεύθυνση α-γ.
3. Η κατεύθυνση α-β.

Ερώτηση 189 ΣΗΜΑΝΣΗ 208

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c208
1. Επικίνδυνη στροφή δεξιά.
2. Υποχρεωτική πορεία δεξιά.
3. Μονόδρομος.

Ερώτηση 190 ΣΗΜΑΝΣΗ 209

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c209
1. Σιδηροδρομικός σταθμός.
2. Διάβαση τρένου.
3. Σήραγγα.

Ερώτηση 191 ΣΗΜΑΝΣΗ 210

Πού πρέπει να αναμένετε ότι θα δείτε την πινακίδα αυτή:
c210
1. Σε εθνική οδό, πριν από διασταύρωση.
2. Σε αυτοκινητόδρομο, μετά από ανισόπεδο κόμβο.
3. Σε αυτοκινητόδρομο, πριν από ανισόπεδο κόμβο.

Ερώτηση 192 ΣΗΜΑΝΣΗ 211

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c211
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που κινούνται με υγραέριο.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα με φορτίο που εξέχει από τις πλευρές του.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 193 ΣΗΜΑΝΣΗ 212

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c212
1. Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.
2. Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσεως αεροσκαφών.
3. Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 194 ΣΗΜΑΝΣΗ 213

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c213
1. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
2. Οδός ταχείας κυκλοφορίας.
3. Χώρος σταθμεύσεως επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση 195 ΣΗΜΑΝΣΗ 214

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c214
1. Περιοχή διελεύσεως αεροσκαφών.
2. Ελικοδρόμιο.
3. Αεροδρόμιο.

Ερώτηση 196 ΣΗΜΑΝΣΗ 215

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c215
1. Προειδοποίηση εισόδου σε οδό ταχείας κυκλοφορίας.
2. Προειδοποίηση κατευθύνσεως εισόδου σε αυτοκινητόδρομο.
3. Προειδοποίηση εξόδου από αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 197 ΣΗΜΑΝΣΗ 216

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c216
1. Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.
2. Δεξιά του δρόμου υπάρχει παραλία.
3. Δρόμος χωρίς προφυλακτικά κάγκελα.

Ερώτηση 198 ΣΗΜΑΝΣΗ 217

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c217
1. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, οχημάτων με μονό αριθμό κυκλοφορίας.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τις μονές ημέρες.
3. Απαγορεύεται η στάθμευση, στην πλευρά που είναι η πινακίδα, τους μονούς μήνες.

Ερώτηση 199 ΣΗΜΑΝΣΗ 218

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c218
1. Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.
2. Απαγορεύεται η στάθμευση επιβατηγών αυτοκινήτων.
3. Απαγορεύεται η διέλευση επιβατηγών αυτοκινήτων.

Ερώτηση 200 ΣΗΜΑΝΣΗ 220

Που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c220
1. Προ ισοπέδου σιδηροδρομικής διαβάσεως.
2. Σε έξοδο από όδο ταχείας κυκλοφορίας.
3. Πριν από τη λωρίδα επιβραδύνσεως αυτοκινητοδρόμου.

Ερώτηση 201 ΣΗΜΑΝΣΗ 221

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c221
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
2. Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
3. Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Ερώτηση 202 ΣΗΜΑΝΣΗ 222

Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
c222
1. Αυτοκινητόδρομος.
2. Προσέγγιση σε ανισόπεδη διασταύρωση οδών.
3. Προσέγγιση σε σταθμό διοδίων.

Ερώτηση 203 ΣΗΜΑΝΣΗ 223

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c223
1. Προσέγγιση σε παιδική χαρά.
2. Αρχή περιοχής κατοικίας που έχει χαρακτηρισθεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 204 ΣΗΜΑΝΣΗ 224

Πώς οδηγείτε αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή:
c224
1. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 km/h.
2. Με πολύ χαμηλή ταχύτητα που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 km/h.

Ερώτηση 205 ΣΗΜΑΝΣΗ 225

Σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε περιοχές που συναντάτε αυτήν την πινακίδα:
c225
1. Ναι, αν είσθε κάτοικος της περιοχής.
2. Όχι, εκτός αν υπάρχει ειδική σήμανση που επιτρέπει τη στάθμευση.
3. Ναι, αν δεν υπάρχει πινακίδα απαγορεύσεως σταθμεύσεως.

Ερώτηση 206 ΣΗΜΑΝΣΗ 226

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c226
1. Ρύθμιση κυκλοφορίας από Σχολικό Τροχονόμο.
2. Ρύθμιση κυκλοφορίας από Τροχονόμο.

Ερώτηση 207 ΣΗΜΑΝΣΗ 227

Αν συναντήσετε την πινακίδα αυτή, για τι πρέπει να προετοιμάζεστε:
c227
1. Είσθε κοντά σε σχολείο και τις ώρες προσελεύσεως και αποχωρήσεως μαθητών Σχολικός Τροχονόμος μπορεί να ρυθμίζει την κυκλοφορία.
2. Είσθε κοντά σε σχολείο και όλες τις ώρες της ημέρας μπορεί να συναντήσετε Σχολικό Τροχονόμο.

Ερώτηση 208 ΣΗΜΑΝΣΗ 229

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c229
1. Επιτρέπεται η κίνηση συνδυασμού οχημάτων (ρυμουλκό μετά ρυμουλκούμενου).
2. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και τα οχήματα των παραβατών μετακινούνται.
3. Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Ερώτηση 209 ΣΗΜΑΝΣΗ 230

Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου μπορεί να συναντήσετε αυτήν την πινακίδα:
c230
1. Σε διασταυρώσεις οδών ή και σε οδούς που διέρχονται μέσα μαζικής μεταφοράς και η στάθμευση οχημάτων δυσκολεύει ή καθιστά αδύνατη τη διέλευση αυτών.
2. Σε οδούς διελεύσεως λεωφορείων.
3. Σε οδούς που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.

Ερώτηση 210 ΣΗΜΑΝΣΗ 231

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c231
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Ερώτηση 211 ΣΗΜΑΝΣΗ 232

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c232
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Ερώτηση 212 ΣΗΜΑΝΣΗ 233

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c233
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Ερώτηση 213 ΣΗΜΑΝΣΗ 234

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c234
1. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε αυτοκινητόδρομο.
2. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
3. Προειδοποιητική κατευθύνσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.

Ερώτηση 214 ΣΗΜΑΝΣΗ 235

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c235
1. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 215 ΣΗΜΑΝΣΗ 236

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c236
1. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Ερώτηση 216 ΣΗΜΑΝΣΗ 237

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c237
1. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Ερώτηση 217 ΣΗΜΑΝΣΗ 238

Ποιά είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
c238
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά, οχημάτων που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Απαγορεύεται η κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.

Ερώτηση 218 ΣΗΜΑΝΣΗ 239

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c239
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 219 ΣΗΜΑΝΣΗ 240

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c240
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 220 ΣΗΜΑΝΣΗ 241

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
c241
1. Σε φορτηγά οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 221 ΣΗΜΑΝΣΗ 243

Τι σημαίνει πράσινο φανάρι σε σχήμα κατακόρυφου βέλους με φορά προς τα κάτω:
c243
1. Δεν επιτρέπετε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
2. Μπορείτε να κυκλοφορείτε στη λωρίδα κυκλοφορίας πάνω από την οποία βρίσκεται το φανάρι.
3. Μπορείτε να κυκλοφορείτε σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας του οδοστρώματος.

Ερώτηση 222 ΣΗΜΑΝΣΗ 244

Φτάνοντας στο σηματοδότη με ταχύτητα 50 km/h, το φανάρι γίνεται κίτρινο:
1. Επειδή είστε πολύ κοντά στο σηματοδότη, περνάτε για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους από το απότομο σταμάτημα.
2. Φρενάρετε δυνατά και σταματάτε σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 223 ΣΗΜΑΝΣΗ 245

Λωρίδα επιταχύνσεως συναντάτε μόνο στον αυτοκινητόδρομο:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 224 ΣΗΜΑΝΣΗ 246

Σε διασταύρωση όπου ο σηματοδότης της πορείας σας δείχνει κόκκινο φως κυκλικής μορφής το οποίο αναβοσβήνει, ποια υποχρέωση έχετε:
1. Να ακινητοποιήσετε το όχημά σας.
2. Να παραχωρήσετε προτεραιότητα στους πεζούς.
3. Να ανακόψετε ταχύτητα και να προχωρήσετε με προσοχή.

Ερώτηση 225 ΣΗΜΑΝΣΗ 247

Πινακίδες με μπλε κυκλικό φόντο υποδηλώνουν:
1. Απαγόρευση.
2. Αναγγελία επικινδύνων θέσεων.
3. Υποχρέωση.

Ερώτηση 226 ΣΗΜΑΝΣΗ 248

Αν δεν λειτουργούν οι δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του οχήματός σας, με ποιο τρόπο θα προειδοποιήσετε ότι έχετε πρόθεση να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα αριστερά:
1. Χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα φώτα τροχοπεδήσεως.
2. Υψώνοντας τον αριστερό βραχίονα κατακόρυφα.
3. Εκτείνοντας τον αριστερό βραχίονα.

Ερώτηση 227 ΣΗΜΑΝΣΗ 254

Σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση που το κόκκινο φως αναβοσβήνει και το κινητό φράγμα δεν έχει κατεβεί ακόμη, πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Διασχίζετε τη σιδηροδρομική διάβαση όσο δεν φαίνεται να έρχεται κανένα τρένο.
2. Περιμένετε εμπρός από την προειδοποιητική πινακίδα.
3. Συνεχίζετε την πορεία σας, όσο είναι ακόμη ανοικτό το φράγμα διόδου.

Ερώτηση 228 ΣΗΜΑΝΣΗ 255

Ένας αστυνομικός ρυθμίζει την κυκλοφορία σε μία διασταύρωση, στην οποία υπάρχουν επίσης και πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα. Πώς συμπεριφέρεστε:
1. Ακολουθείτε τα σήματα του αστυνομικού.
2. Ακολουθείτε αποκλειστικά τις πινακίδες που ρυθμίζουν την προτεραιότητα.

Ερώτηση 229 ΣΗΜΑΝΣΗ 256

Αν ο τροχονόμος κινεί τη νύκτα ένα κόκκινο φως προς την κατεύθυνσή σας, ποια υποχρέωση έχετε:
1. Να αλλάξετε κατεύθυνση προς τα δεξιά.
2. Να συνεχίσετε την πορεία σας προς τα εμπρός.
3. Να σταματήσετε.

Ερώτηση 230 ΣΗΜΑΝΣΗ 257

Τι υποχρέωση έχετε στις υποδείξεις τροχονόμων:
1. Πρέπει να τις ακολουθείτε σε κάθε περίπτωση.
2. Πρέπει να τις ακολουθείτε όταν συμφωνούν με τη σήμανση.

Ερώτηση 231 ΣΗΜΑΝΣΗ 258