Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 01

Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:
st01
1. Την πορεία 1.
2. Την πορεία 2.
3. Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.

Ερώτηση 2 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 02

Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομμένες γραμμές:
st02
1. Κινείσθε εντελώς στο δεξιό άκρο της λωρίδας.
2. Οδηγείτε μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο της.
3. Κινείσθε στο αριστερό άκρο της λωρίδας.

Ερώτηση 3 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 03

Για να στρίψετε αριστερά σε διασταύρωση από οδό διπλής κατευθύνσεως:
st03
1. Κινείσθε προς τον άξονα της οδού που θα εγκαταλείψετε.
2. Παραμένετε πλήρως προς τα δεξιά της οδού.
3. Κινείσθε στο αριστερό άκρο της οδού.

Ερώτηση 4 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 04

Σε κανονική πορεία, σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ταχύτητά σας, οδηγείτε σωστά αν κινείσθε:
st04
1. Στη μεσαία λωρίδα.
2. Στη δεξιά λωρίδα.
3. Στην αριστερή λωρίδα.

Ερώτηση 5 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 05

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει στη σωστή θέση του οδοστρώματος και γιατί:
st05
1. Όχι, διότι θα έπρεπε να πλησιάσει πιο κοντά, στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη.
2. Ναι, διότι έχει σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας της διαβάσεως των πεζών.

Ερώτηση 6 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 07

Σε έναν αυτοκινητόδρομο ή ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση ρυμουλκείτε ένα τροχόσπιτο:
st07
1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.
2. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.

Ερώτηση 7 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 08

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε ακόμη να στρίψετε αριστερά:
st08
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 8 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 10

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο οχήματα που αναμένουν, θα στρίψουν αριστερά έχοντας το καθένα το άλλο όχημα στα δεξιά του:
st10
1. ΝΑΙ
2. ΟΧΙ

Ερώτηση 9 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 12

Στη φωτογραφία, οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και κινείσθε με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
st12
1. Παραχωρείτε τη δεξιά λωρίδα στα βαρέα οχήματα.
2. Προσπερνάτε το φορτηγό και επανέρχεσθε στη δεξιά λωρίδα.
3. Κινείσθε στην αριστερή λωρίδα για να παρεμποδίσετε κάποιους να κινηθούν με ταχύτητα πάνω από το όριο.

Ερώτηση 10 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 15

Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας:
1. Να ελέγξτε με τους καθρέπτες και να κάνετε εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή σας στους ακολουθούντες, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατευθύνσεως.
2. Να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες κατευθύνσεως μόνο όταν το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται κοντά σας.
3. Τίποτε, εφόσον το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δικό σας.

Ερώτηση 11 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 16

Όταν σε δρόμο διπλής κατευθύνσεως θελήσετε να στρίψετε αριστερά, ποια θέση θα πάρετε επάνω στο οδόστρωμα:
1. Κοντά στον άξονα του οδοστρώματος, δηλαδή κοντά στη γραμμή που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
2. Επάνω στη γραμμή που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
3. Στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.

Ερώτηση 12 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 17

Όταν δρόμος διπλής κατευθύνσεως, που διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση, είναι τελείως ελεύθερος σε ποια λωρίδα επάνω σε αυτόν επιτρέπεται να κινείσθε:
1. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Σε οποιαδήποτε από τις δύο λωρίδες της δεξιάς κατευθύνσεως.
3. Στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 13 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 18

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζουν τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δύο λευκές συνεχείς γραμμές, επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Όχι, σε καμιά περίπτωση.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.

Ερώτηση 14 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 19

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο:
1. Όταν ο μονόδρομος είναι τελείως ελεύθερος.
2. Όταν με το όχημά σας μεταφέρετε άτομο που έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας.
3. Σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 15 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 20

Σε ένα δρόμο με πυκνή κυκλοφορία έχετε πάρει θέση για να στρίψετε αριστερά. Επάνω στη διασταύρωση διαπιστώνετε ότι έπρεπε να είχατε στρίψει δεξιά. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Σταματάτε και προσπαθείτε με οπισθοπορεία να τοποθετηθείτε σωστά (στο οδόστρωμα).
2. Στρίβετε αριστερά.
3. Προειδοποιείτε τους άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία με τα ηχητικά όργανα, ανάβετε το δεξί φλας και μετά στρίβετε δεξιά.

Ερώτηση 16 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 22

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζει τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας λευκή συνεχής γραμμή, επιτρέπεται η υπέρβασή της:
1. Ναι, εάν δεν βλέπετε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση οχήματα.
2. Όχι, σε καμιά περίπτωση.
3. Ναι, αν είναι να προσπεράσετε άλλο όχημα που κινείται με μικρή ταχύτητα.

Ερώτηση 17 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 23

Όταν σταματάτε σε κόκκινο φανάρι, ποια είναι η σωστή θέση του οχήματός σας:
1. Στο ύψος του σηματοδότη.
2. Πριν το σηματοδότη και το μπροστινό μέρος του οχήματος να μην καλύπτει καθόλου τη γραμμή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση των πεζών.
3. Σε οποιαδήποτε θέση πριν τη διασταύρωση.

Ερώτηση 18 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 24

Σε ποια περίπτωση μπορούν τα οχήματα να κινούνται επάνω στις γραμμές που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας των οδοστρωμάτων:
1. Όταν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλους στοίχους (σειρές).
2. Όταν οι γραμμές είναι διακεκομμένες.
3. Σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 19 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 25

Σε ποιους δρόμους κατοικημένων περιοχών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε παράλληλους στοίχους:
1. Μόνο σε μονόδρομους.
2. Σε δρόμους με μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας.
3. Σε δρόμους διπλής κατευθύνσεως, με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση και σε μονόδρομους με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 20 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 27

Προσεγγίζετε σε μία διασταύρωση που το οδόστρωμα είναι διαγραμμισμένο με βέλη και γραμμές που επιτρέπουν την πορεία μόνο ευθεία, ενώ εσείς θέλετε να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:
1. Οδηγείτε ευθεία εμπρός.
2. Στρίβετε δεξιά.

Ερώτηση 21 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 28

Όταν βρίσκεσθε σε μονόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και έχετε πρόθεση να στρίψετε αριστερά, ποια λωρίδα θα ακολουθήσετε:
1. Τη μεσαία.
2. Την αριστερή.
3. Τη δεξιά.

Ερώτηση 22 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 14

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει σε σωστή θέση και γιατί:
st14
1. Όχι διότι δεν σταμάτησε πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας στη διάβαση των πεζών.
2. Ναι, διότι σταμάτησε σε σημείο επάνω στη διάβαση ώστε ο οδηγός να ελέγχει αν έρχονται οχήματα από δεξιά.