Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 01

Ποια από τις σημειούμενες πορείες πρέπει να ακολουθήσει ο μοτοσυκλετιστής για να στρίψει αριστερά από δρόμο διπλής κατευθύνσεως:
st01
1. Οποιαδήποτε από τις δύο πορείες.
2. Την πορεία 2.
3. Την πορεία 1.

Ερώτηση 2 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 02

Σε κανονική κυκλοφορία, όταν οι λωρίδες οριοθετούνται από διακεκομμένες γραμμές:
st02
1. Κινείσθε στο αριστερό άκρο της λωρίδας.
2. Οδηγείτε μέσα στα όρια της λωρίδας και κατά το δυνατόν στο μέσο της.
3. Κινείσθε εντελώς στο δεξιό άκρο της λωρίδας.

Ερώτηση 3 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 03

Για να στρίψετε αριστερά σε διασταύρωση από οδό διπλής κατευθύνσεως:
st03
1. Κινείσθε στο αριστερό άκρο της οδού.
2. Παραμένετε πλήρως προς τα δεξιά της οδού.
3. Κινείσθε προς τον άξονα της οδού που θα εγκαταλείψετε.

Ερώτηση 4 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 04

Σε κανονική πορεία, σε αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την ταχύτητά σας, οδηγείτε σωστά αν κινείσθε:
st04
1. Στην αριστερή λωρίδα.
2. Στη δεξιά λωρίδα.
3. Στη μεσαία λωρίδα.

Ερώτηση 5 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 05

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει στη σωστή θέση του οδοστρώματος και γιατί:
st05
1. Ναι, διότι έχει σταματήσει πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας της διαβάσεως των πεζών.
2. Όχι, διότι θα έπρεπε να πλησιάσει πιο κοντά, στο ύψος του φωτεινού σηματοδότη.

Ερώτηση 6 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 07

Σε έναν αυτοκινητόδρομο ή ένα δρόμο ταχείας κυκλοφορίας με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση ρυμουλκείτε ένα τροχόσπιτο:
st07
1. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριστερή λωρίδα για να προσπεράσετε.

Ερώτηση 7 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 08

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε ακόμη να στρίψετε αριστερά:
st08
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 8 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 10

Σε αυτήν την περίπτωση, τα δύο οχήματα που αναμένουν, θα στρίψουν αριστερά έχοντας το καθένα το άλλο όχημα στα δεξιά του:
st10
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 9 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 12

Στη φωτογραφία, οδηγείτε σε έναν αυτοκινητόδρομο με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση και κινείσθε με το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
st12
1. Κινείσθε στην αριστερή λωρίδα για να παρεμποδίσετε κάποιους να κινηθούν με ταχύτητα πάνω από το όριο.
2. Προσπερνάτε το φορτηγό και επανέρχεσθε στη δεξιά λωρίδα.
3. Παραχωρείτε τη δεξιά λωρίδα στα βαρέα οχήματα.

Ερώτηση 10 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 15

Τι πρέπει να κάνετε προκειμένου να αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας:
1. Τίποτε, εφόσον το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το δικό σας.
2. Να χρησιμοποιήσετε τους δείκτες κατευθύνσεως μόνο όταν το όχημα που ακολουθεί βρίσκεται κοντά σας.
3. Να ελέγξτε με τους καθρέπτες και να κάνετε εγκαίρως γνωστή την πρόθεσή σας στους ακολουθούντες, χρησιμοποιώντας τους δείκτες κατευθύνσεως.

Ερώτηση 11 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 16

Όταν σε δρόμο διπλής κατευθύνσεως θελήσετε να στρίψετε αριστερά, ποια θέση θα πάρετε επάνω στο οδόστρωμα:
1. Στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.
2. Επάνω στη γραμμή που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.
3. Κοντά στον άξονα του οδοστρώματος, δηλαδή κοντά στη γραμμή που χωρίζει τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ερώτηση 12 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 17

Όταν δρόμος διπλής κατευθύνσεως, που διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση, είναι τελείως ελεύθερος σε ποια λωρίδα επάνω σε αυτόν επιτρέπεται να κινείσθε:
1. Στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
2. Σε οποιαδήποτε από τις δύο λωρίδες της δεξιάς κατευθύνσεως.
3. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 13 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 18

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζουν τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δύο λευκές συνεχείς γραμμές, επιτρέπεται η υπέρβασή τους:
1. Ναι, εάν το προπορευόμενο όχημα κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα.
2. Ναι, εάν έχετε ορατότητα και ελέγχετε την απέναντι κατεύθυνση.
3. Όχι, σε καμιά περίπτωση.

Ερώτηση 14 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 19

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να περάσετε αντίθετα προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας σε μονόδρομο:
1. Σε καμιά περίπτωση.
2. Όταν με το όχημά σας μεταφέρετε άτομο που έχει ανάγκη άμεσης βοήθειας.
3. Όταν ο μονόδρομος είναι τελείως ελεύθερος.

Ερώτηση 15 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 20

Σε ένα δρόμο με πυκνή κυκλοφορία έχετε πάρει θέση για να στρίψετε αριστερά. Επάνω στη διασταύρωση διαπιστώνετε ότι έπρεπε να είχατε στρίψει δεξιά. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Προειδοποιείτε τους άλλους συμμετέχοντες στην κυκλοφορία με τα ηχητικά όργανα, ανάβετε το δεξί φλας και μετά στρίβετε δεξιά.
2. Στρίβετε αριστερά.
3. Σταματάτε και προσπαθείτε με οπισθοπορεία να τοποθετηθείτε σωστά (στο οδόστρωμα).

Ερώτηση 16 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 22

Αν σε ένα οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως, χωρίζει τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας λευκή συνεχής γραμμή, επιτρέπεται η υπέρβασή της:
1. Ναι, αν είναι να προσπεράσετε άλλο όχημα που κινείται με μικρή ταχύτητα.
2. Όχι, σε καμιά περίπτωση.
3. Ναι, εάν δεν βλέπετε να έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση οχήματα.

Ερώτηση 17 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 23

Όταν σταματάτε σε κόκκινο φανάρι, ποια είναι η σωστή θέση του οχήματός σας:
1. Σε οποιαδήποτε θέση πριν τη διασταύρωση.
2. Πριν το σηματοδότη και το μπροστινό μέρος του οχήματος να μην καλύπτει καθόλου τη γραμμή διακοπής πορείας πριν τη διάβαση των πεζών.
3. Στο ύψος του σηματοδότη.

Ερώτηση 18 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 24

Σε ποια περίπτωση μπορούν τα οχήματα να κινούνται επάνω στις γραμμές που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας των οδοστρωμάτων:
1. Σε καμιά περίπτωση.
2. Όταν οι γραμμές είναι διακεκομμένες.
3. Όταν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε παράλληλους στοίχους (σειρές).

Ερώτηση 19 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 25

Σε ποιους δρόμους κατοικημένων περιοχών επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων σε παράλληλους στοίχους:
1. Σε δρόμους διπλής κατευθύνσεως, με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας για κάθε κατεύθυνση και σε μονόδρομους με δύο τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας.
2. Σε δρόμους με μεγάλη πυκνότητα κυκλοφορίας.
3. Μόνο σε μονόδρομους.

Ερώτηση 20 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 27

Προσεγγίζετε σε μία διασταύρωση που το οδόστρωμα είναι διαγραμμισμένο με βέλη και γραμμές που επιτρέπουν την πορεία μόνο ευθεία, ενώ εσείς θέλετε να στρίψετε δεξιά. Πώς πρέπει να συμπεριφερθείτε:
1. Στρίβετε δεξιά.
2. Οδηγείτε ευθεία εμπρός.

Ερώτηση 21 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 28

Όταν βρίσκεσθε σε μονόδρομο με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας και έχετε πρόθεση να στρίψετε αριστερά, ποια λωρίδα θα ακολουθήσετε:
1. Τη δεξιά.
2. Την αριστερή.
3. Τη μεσαία.

Ερώτηση 22 ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ 14

Το αυτοκίνητο έχει σταματήσει σε σωστή θέση και γιατί:
st14
1. Ναι, διότι σταμάτησε σε σημείο επάνω στη διάβαση ώστε ο οδηγός να ελέγχει αν έρχονται οχήματα από δεξιά.
2. Όχι διότι δεν σταμάτησε πριν από την ειδική γραμμή διακοπής πορείας στη διάβαση των πεζών.