Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 02

Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας που αφήνετε ακολουθώντας κάποιο όχημα αντιστοιχεί:
1. Στο χρόνο αντδράσεως επί τρία.
2. Στο χρόνο αντιδράσεως επί δύο.
3. Στο χρόνο αντιδράσεως επί ένα.

Ερώτηση 2 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 05

Εάν είστε πολύ προσεκτικός, μηδενίζεται ο χρόνος αντιδράσεως:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 3 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 06

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της στιγμής που αντιλαμβάνεστε κάποιο σήμα και της στιγμής που αποφασίζετε είναι ίσο με:
1. Δύο δευτερόλεπτα.
2. Ένα δευτερόλεπτο.
3. Μισό δευτερόλεπτο.

Ερώτηση 4 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 07

Η δραστηριότητα της οδηγήσεως συγκροτείται ως εξής:
1. Απόφαση, αντίληψη, ανάλυση, ενέργεια.
2. Αντίληψη, ανάλυση, απόφαση, ενέργεια.
3. Ενέργεια, αντίληψη, ανάλυση, απόφαση.

Ερώτηση 5 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 08

Η απόσταση ακινητοποιήσεως αντιστοιχεί στον αριθμό των μέτρων που διήνυσε το όχημά σας κατά τη διάρκεια των χρόνων αντιδράσεως και πεδήσεως:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 6 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 09

Η απόσταση πεδήσεως, είναι:
1. Η απόσταση που διανύει το όχημά σας από τη στιγμή που το πόδι σας πάτησε το φρένο μέχρι την ακινητοποίησή του.
2. Η αναγκαία απόσταση για να ακινητοποιήσετε το όχημά σας από τη στιγμή που είδατε το εμπόδιο.

Ερώτηση 7 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 10

Ποια απόσταση έχετε υποχρέωση να αφήνετε από προπορευόμενο όχημα:
1. 5 m τουλάχιστον, αν το προπορευόμενο όχημα είναι επιβατηγό ή μηχανοκίνητο δίκυκλο και 10 m τουλάχιστον αν είναι φορτηγό ή λεωφορείο.
2. Τόση ώστε να εξασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η έγκαιρη ακινητοποίηση του οχήματός σας για να αποφύγετε σύγκρουση.
3. 5 m τουλάχιστον.

Ερώτηση 8 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 11

Ο χρόνος αντιδράσεώς σας σε απότομο φρενάρισμα είναι 1 sec και το όχημά σας κινείται με ταχύτητα 50 km/h. Πόση περίπου απόσταση θα έχετε διανύσει κατά το χρόνο αντιδράσεως:
1. 25 m.
2. 15 m.
3. 20 m.

Ερώτηση 9 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 13

Ο όρος «απόσταση αντιδράσεως» αναφέρεται:
1. Στην απόσταση 1 m για κάθε km ταχύτητας.
2. Στην απόσταση που ένας οδηγός πιστεύει ότι θα χρειασθεί για να σταματήσει.
3. Στην απόσταση που διανύετε από τη στιγμή που θα δείτε κάποιο εμπόδιο μέχρι τη στιγμή που θα πατήσετε το φρένο.

Ερώτηση 10 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 14

Ταξιδεύετε με 120 km/h. Κάθε δευτερόλεπτο, το αυτοκίνητό σας διανύει περίπου απόσταση σε μέτρα ίση με:
1. 36 m.
2. 30 m.
3. 24 m.

Ερώτηση 11 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 15

Ταξιδεύετε σε στεγνό δρόμο με ένα καλοσυντηρημένο όχημα με ταχύτητα 90 km/h. Είστε σε επαγρύπνηση και χρειάζεται να φρενάρετε για μια επείγουσα κατάσταση. Δεν μπορείτε να σταματήσετε σε λιγότερο από:
1. 100 m.
2. 49 m.
3. 81 m.

Ερώτηση 12 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 16

Πλησιάζετε ένα αντίθετα κινούμενο όχημα. Τόσο εσείς όσο και το άλλο όχημα κινείστε με ταχύτητα 90 km/h. Η απόσταση ανάμεσά σας κλείνει με ταχύτητα:
1. 185 km/h.
2. 150 km/h.
3. 180 km/h.

Ερώτηση 13 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 17

Οδηγείτε και διπλασιάζετε την ταχύτητα του οχήματός σας. Όταν το κάνετε αυτό η απόσταση ακινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα θα:
1. Τετραπλασιασθεί.
2. Τριπλασιασθεί.
3. Διπλασιασθεί.

Ερώτηση 14 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 18

Βρέχει και ακολουθείτε ένα όχημα. Θα πρέπει να αφήσετε απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον:
1. 4 δευτερόλεπτα.
2. 3 δευτερόλεπτα.
3. 2 δευτερόλεπτα.

Ερώτηση 15 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 19

Όταν οδηγείτε τη νύκτα με ομίχλη και ακολουθείτε ένα άλλο όχημα θα πρέπει να:
1. Οδηγείτε με αναμμένα τα φώτα πορείας (μεγάλα).
2. Κρατάτε απόσταση που μόλις σας επιτρέπει να το βλέπετε.
3. Διατηρείτε τόση απόσταση ώστε να μπορείτε να το αποφύγετε με ασφάλεια αν χρειασθεί.

Ερώτηση 16 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 20

Όταν περνάτε από σταματημένα οχήματα θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να αφήνετε:
1. Όχι λιγότερο από 3 m.
2. Όχι λιγότερο από 2 m.
3. Χώρο τουλάχιστον όσο το πλάτος της πόρτας ενός αυτοκινήτου.

Ερώτηση 17 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 21

Πόση είναι η απόσταση ακινητοποιήσεως κατά τον εμπειρικό κανόνα, όταν κινείστε με μία ταχύτητα 50 km/h επάνω σε επίπεδο στεγνό οδόστρωμα:
1. 20 m.
2. 15 m.
3. 25 m.

Ερώτηση 18 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 23

Ο χρόνος αντιδράσεώς σας είναι 1 sec. Πόσο μήκος θα διανύσει, κατά τον εμπειρικό κανόνα, το όχημά σας τρέχοντας με ταχύτητα 100 km/h κατ' αυτόν το χρόνο (της αντιδράσεως):
1. 100 m.
2. 50 m.
3. 30 m.

Ερώτηση 19 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 24

Πλησιάζετε με ταχύτητα περίπου 40 km/h μία διασταύρωση που έχει φωτεινή σηματοδότηση. Περίπου 40 m προ της γραμμής του STOP αλλάζει η φωτεινή σηματοδότηση από πράσινη σε κίτρινη. Πώς συμπεριφέρεσθε:
1. Συνεχίζετε την πορεία σας.
2. Σταματάτε.

Ερώτηση 20 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 25

Τι πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα ως οδηγός ενός επιβατηγού με πλήρως φορτωμένο ρυμουλκούμενο που δεν έχει δικά του φρένα:
1. Η ικανότητα επιταχύνσεως θα αυξηθεί.
2. Η απόσταση ακινητοποιήσεως θα γίνει μικρότερη.
3. Το μήκος φρεναρίσματος θα γίνει μεγαλύτερο.

Ερώτηση 21 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 26

Οδηγείτε νύκτα με φώτα διασταυρώσεως (μεσαία) σε μία επαρχιακή οδό. Σε πόση απόσταση πρέπει να μπορείτε να σταματήσετε το αργότερο:
1. Όσο το διπλάσιο μήκος της δέσμης των μεσαίων φώτων.
2. Όσο και το μήκος της δέσμης των μεσαίων φώτων.

Ερώτηση 22 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 27

Οδηγείτε και πρέπει να σταματήσετε. Σε πόση απόσταση πρέπει να σταματήσετε το αργότερο:
1. Σε διπλάσια απόσταση αυτής του πεδίου ορατότητας.
2. Στην απόσταση του πεδίου ορατότητας.

Ερώτηση 23 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 29

Ο χρόνος αντιδράσεως ποικίλλει ανάλογα με:
1. Τη φυσική σας κατάσταση (κούραση, μέθη, άγχος, εκνευρισμός).
2. Την κατάσταση του οχήματός σας.
3. Τις εξωτερικές συνθήκες (ομίχλη κλπ.).

Ερώτηση 24 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 30

Ο χρόνος αντιδράσεως ποικίλλει ανάλογα με:
1. Την ηλικία σας.
2. Την κατάσταση του οχήματός σας.
3. Τις εξωτερικές συνθήκες (ομίχλη κλπ.).

Ερώτηση 25 ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 31

Πόσες φορές μεγαλύτερη θα γίνει η απόσταση πεδήσεως κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εάν διπλασιάσετε την ταχύτητα:
1. 6 φορές μεγαλύτερη.
2. 2 φορές μεγαλύτερη.
3. 4 φορές μεγαλύτερη.