Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΤΑΣΗ 01

Εάν προτίθεσθε να σταματήσετε εδώ για λίγα λεπτά, έχετε δικαίωμα να το πράξετε:
h01
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 2 ΣΤΑΣΗ 02

Καμμία πινακίδα δεν σας απαγορεύει να σταθμεύσετε. Μπορείτε να σταθμεύσετε έτσι:
h02
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 3 ΣΤΑΣΗ 03

Όταν αφήνετε το όχημά σας κατά μήκος του πεζοδρομίου, όσο χρόνο χρειάζεστε για να φορτώσετε ή ξεφορτώσετε τις αποσκευές σας:
h03
1. Πρόκειται για στάθμευση.
2. Πρόκειται για μια στάση.

Ερώτηση 4 ΣΤΑΣΗ 04

Η στάση σε αυτό το σημείο:
h04
1. Είναι επικίνδυνη.
2. Δεν συνιστάται.
3. Είναι αποδεκτή αν είναι σύντομη.

Ερώτηση 5 ΣΤΑΣΗ 08

Μπορείτε να σταθμεύσετε κατά μήκος αυτού του πεζοδρομίου το μήνα Απρίλιο:
h08
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 6 ΣΤΑΣΗ 10

Μπορείτε να σταθμεύσετε αμέσως δεξιά της πινακίδας σε παράταξη (κάθετα στο πεζοδρόμιο) και γιατί:
h10
1. Ναι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση μετά από 10 m από αυτήν.
2. Όχι, διότι απαγορεύεται η στάθμευση σε απόσταση 10 m από αυτήν.

Ερώτηση 7 ΣΤΑΣΗ 11

Η στάση σε αυτό το μέρος:
h11
1. Είναι επικίνδυνη.
2. Δεν συνιστάται.
3. Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Ερώτηση 8 ΣΤΑΣΗ 12

Η στάση σε αυτό το σημείο:
h12
1. Δεν συνιστάται.
2. Είναι επικίνδυνη.
3. Είναι αποδεκτή εάν είναι σύντομη.

Ερώτηση 9 ΣΤΑΣΗ 13

Αυτό το όχημα βρίσκεται σε στάθμευση:
h13
1. Απαγορευμένη.
2. Επιτρεπόμενη.

Ερώτηση 10 ΣΤΑΣΗ 15

Το Ι.Χ. αυτοκίνητο, που έχει σταματήσει στα δεξιά του οδοστρώματος έχει παρανομήσει:
h15
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 11 ΣΤΑΣΗ 16

Εάν το όχημά σας έχει σταθμεύσει κατ' αυτόν τον τρόπο, τα φώτα θέσεως πρέπει να είναι αναμμένα:
h16
1. Συνιστώνται.
2. Είναι υποχρεωτικά.
3. Είναι προαιρετικά.

Ερώτηση 12 ΣΤΑΣΗ 18

Σε ποιο σημείο του οδοστρώματος επιτρέπεται η στάθμευση:
h18
1. Εκτός του μήκους που ορίζουν οι πινακίδες.
2. Μεταξύ των πινακίδων.

Ερώτηση 13 ΣΤΑΣΗ 19

Καμμία πινακίδα δεν σας απαγορεύει να σταθμεύσετε. Μπορείτε να σταθμεύσετε έτσι:
h19
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 14 ΣΤΑΣΗ 20

Καμμιά κίτρινη γραμμή δεν υπάρχει στο πεζοδρόμιο. Το επιβατηγό αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο καλά:
h20
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 15 ΣΤΑΣΗ 21

Το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο καλά:
h21
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 16 ΣΤΑΣΗ 22

Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια μέρα του Φεβρουαρίου. Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέξετε:
h22
1. Τη δεξιά.
2. Την αριστερή.

Ερώτηση 17 ΣΤΑΣΗ 23

Σε ποιο σημείο μπορείτε να σταθμεύσετε:
h23
1. Σε οποιαδήποτε θέση εκτός μπροστά από το στέγαστρο.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m από τη στάση του λεωφορείου.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τη στάση του λεωφορείου.

Ερώτηση 18 ΣΤΑΣΗ 24

Η απόσταση του επιβατηγού αυτοκινήτου από το σηματοδότη της φωτογραφίας είναι 15 m. Επιτρέπεται η στάθμευσή του στο σημείο στο οποίο βρίσκεται:
h24
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 19 ΣΤΑΣΗ 25

Σκοπεύετε να σταθμεύσετε στην οδό της φωτογραφίας κάποια ημέρα του Ιουλίου. Ποια πλευρά του οδοστρώματος θα επιλέξετε:
h25
1. Τη δεξιά.
2. Την αριστερή.

Ερώτηση 20 ΣΤΑΣΗ 26

Γιατί δεν μπορείτε να σταματήσετε στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος:
h26
1. Γιατί υπάρχει πινακίδα που απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση καθώς και συνεχής κίτρινη γραμμή στο άκρο του οδοστρώματος.
2. Γιατί το οδόστρωμα είναι διπλής κατευθύνσεως.

Ερώτηση 21 ΣΤΑΣΗ 27

Σε μονόδρομο, εάν το πλάτος της οδού επαρκεί, μπορείτε να σταθμεύσετε και στα αριστερά:
1. ΟΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 22 ΣΤΑΣΗ 28

Ακινητοποιείται το όχημά σας μπροστά στο ταχυδρομείο για να αγοράσετε γραμματόσημα:
1. Πρόκειται για στάθμευση.
2. Πρόκειται για μια στάση.

Ερώτηση 23 ΣΤΑΣΗ 29

Μια συνεχόμενη κίτρινη γραμμή στα άκρα του πεζοδρομίου:
1. Τονίζει πως απαγορεύεται να σταματάτε και να σταθμεύετε.
2. Καθορίζει την απαγόρευση να σταθμεύετε, αλλά σας επιτρέπει να σταματήσετε μερικά λεπτά.

Ερώτηση 24 ΣΤΑΣΗ 30

Σε πόση απόσταση από στάση λεωφορείων επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m.

Ερώτηση 25 ΣΤΑΣΗ 31

Όταν σταθμεύετε το επιβατηγό αυτοκίνητό σας τη νύκτα σε δρόμο που δεν φωτίζεται αρκετά, ποια φώτα του πρέπει να αφήσετε αναμμένα:
1. Τα εμπρός και πίσω φώτα θέσεως (μικρά) ή το φως σταθμεύσεως που βρίσκεται προς το μέρος της κυκλοφορίας.
2. Τα πίσω φώτα θέσεως (μικρά).
3. Το φως της πίσω πινακίδας του αριθμού κυκλοφορίας.

Ερώτηση 26 ΣΤΑΣΗ 32

Σε πόση απόσταση από διασταύρωση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση 15 m τουλάχιστον από το κέντρο της διασταυρώσεως.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m από τη νοητή προέκταση της πλησιέστερης οριογραμμής του κάθετου οδοστρώματος.
3. Σε απόσταση 1 m τουλάχιστον από τη διάβαση πεζών.

Ερώτηση 27 ΣΤΑΣΗ 34

Σε πόση απόσταση από φωτεινό σηματοδότη επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 m.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m.

Ερώτηση 28 ΣΤΑΣΗ 35

Σε πόση απόσταση πριν και μετά από ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m αν η διάβαση φυλάσσεται και των 20 m αν δεν φυλάσσεται.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 15 m.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 m.

Ερώτηση 29 ΣΤΑΣΗ 36

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται η στάθμευση αυτοκινήτου παραπλεύρως άλλου κανονικά σταθμευμένου κατά μήκος του δρόμου:
1. Μόνο αν το επιτρέπει ειδική σήμανση.
2. Όταν ο δρόμος δεν έχει μεγάλη κίνηση.
3. Όταν ο δρόμος είναι μιας κατευθύνσεως (μονόδρομος) και έχει τρεις τουλάχιστον λωρίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 30 ΣΤΑΣΗ 37

Σε ποια απόσταση από πυροσβεστικό κρουνό επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Δεν υπάρχει περιορισμός.
2. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 m.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 m.

Ερώτηση 31 ΣΤΑΣΗ 38

Σε ποια θέση σε μονόδρομο επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων, αν δεν υπάρχει απαγορευτική πινακίδα:
1. Και στην αριστερή και στη δεξιά άκρη του δρόμου.
2. Μόνο στην αριστερή άκρη του δρόμου.
3. Μόνο στη δεξιά άκρη του δρόμου.

Ερώτηση 32 ΣΤΑΣΗ 39

Σε ποια περίπτωση επιτρέπεται να σταθμεύσετε το όχημά σας επάνω σε πεζοδρόμιο:
1. Μόνο όταν ειδική σήμανση το επιτρέπει .
2. Όταν το τμήμα του πεζοδρομίου όπου θα σταθμεύσετε βρίσκεται μπροστά στο σπίτι σας ή το κατάστημά σας.
3. Όταν το πλάτος του πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 3,5 m.

Ερώτηση 33 ΣΤΑΣΗ 40

Σε ποια από τις ακόλουθες θέσεις απαγορεύεται να σταθμεύσετε το όχημά σας:
1. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 12 m από τις στάσεις των λεωφορείων.
2. Πάνω σε καμπύλες δρόμων.
3. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 m από φωτεινούς σηματοδότες.

Ερώτηση 34 ΣΤΑΣΗ 41

Ποια υποχρέωση έχετε όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας σε δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμια:
1. Να αφήνετε ελεύθερο χώρο, πλάτους 1 m τουλάχιστον, για να περνούν οι πεζοί.
2. Να τοποθετείτε το αυτοκίνητο κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην οικοδομική γραμμή.
3. Να μη σταθμεύετε μπροστά σε εισόδους σπιτιών ή καταστημάτων.

Ερώτηση 35 ΣΤΑΣΗ 43

Για να ξεκινήσετε με ασφάλεια από μια θέση σταθμεύσεως, σαν τελευταία ενέργεια πάντοτε να:
1. Δίνετε σήμα με το χέρι.
2. Κοιτάζετε λοξά πάνω από τον ώμο σας.
3. Χρησιμοποιείτε τα φλας.

Ερώτηση 36 ΣΤΑΣΗ 44

Θέλετε να αφήσετε το όχημά σας σταθμευμένο σε ένα δρόμο. Μπορείτε να αφήσετε τον κινητήρα αναμμένο και σε λειτουργία ώσπου να γυρίσετε:
1. Σε καμμία απολύτως περίπτωση.
2. Για να φορτίσετε μια αφόρτιστη μπαταρία.
3. Μόνο αν σταθμεύετε για λιγότερο από 5 λεπτά.

Ερώτηση 37 ΣΤΑΣΗ 45

Σταθμεύετε το όχημά σας στην πλευρά ενός δρόμου, με το μπροστινό μέρος σε ανηφορική κλίση. Θα πρέπει να βάλετε χειρόφρενο και να επιλέξετε:
1. Πρώτη ταχύτητα.
2. Νεκρά.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 38 ΣΤΑΣΗ 47

Σταθμεύετε το όχημά σας στην πλευρά ενός δρόμου, με το πίσω μέρος σε ανηφορική κλίση. Θα πρέπει να βάλετε χειρόφρενο και να επιλέξετε:
1. Πρώτη ταχύτητα.
2. Νεκρά.
3. Όπισθεν.

Ερώτηση 39 ΣΤΑΣΗ 50

Σε ένα παρκόμετρο υπάρχει ακόμη χρόνος για στάθμευση που περίσσεψε από το αυτοκίνητο που στάθμευσε ενωρίτερα. Πώς συμπεριφέρεσθε εάν θέλετε να σταθμεύσετε εκεί:
1. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπόλοιπο χρόνο, χωρίς να επέμβετε εκ νέου στο ρολόι.
2. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τον υπόλοιπο χρόνο.

Ερώτηση 40 ΣΤΑΣΗ 51

Σε ένα δρόμο διπλής κατευθύνσεως δεν απαγορεύεται η στάθμευση δεξιά και αριστερά αυτού, παράλληλα προς τον άξονα του δρόμου. Πού επιτρέπεται να σταθμεύσετε:
1. Μόνο δεξιά της πορείας σας.
2. Δεξιά και αριστερά της πορείας σας.

Ερώτηση 41 ΣΤΑΣΗ 52

Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να αφήσετε όταν σταθμεύετε ή σταματάτε εμπρός από διάβαση πεζών:
1. 12 m.
2. 5 m.
3. 1 m.

Ερώτηση 42 ΣΤΑΣΗ 53

Σε ποιες περιπτώσεις συνιστάται να ανάψετε τη νύκτα τα φώτα θέσεως:
1. Όταν οδηγείτε σε δρόμους με συνεχή και αρκετό φωτισμό.
2. Όταν το όχημα είναι σταθμευμένο εκτός κατοικημένης περιοχής.