Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Ο πάγος:
f-07
1. Σχηματίζεται κυρίως τις ημέρες που έχει ομίχλη.
2. Σχηματίζεται κυρίως σε ορεινές περιοχές, σε γέφυρες και κοντά σε ρεύματα νερού.
3. Συνήθως έχει κατανεμηθεί ομοιόμορφα στο δρόμο.

Ερώτηση 2

Η στάθμευση των φορτηγών άνω των 3.500 kg σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται στην ίδια θέση:
1. Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.
2. Μέχρι 24 ώρες.
3. Μέχρι 12 ώρες.

Ερώτηση 3

Όταν ένα φορτηγό πάθει βλάβη εντός κατοικημένης περιοχής σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
1. Σε απόσταση το πολύ 20 m.
2. Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
3. Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.

Ερώτηση 4

Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να προληφθεί η κόπωση, σε πολύωρη οδήγηση:
1. Με στάσεις για ξεκούραση σε τακτά χρονικά διαστήματα.
2. Πίνοντας καφέ καθώς οδηγείτε.
3. Με καλύτερο αερισμό.

Ερώτηση 5

Το μέγιστο βάρος ενός αρθρωτού οχήματος αποτελούμενο από διαξονικό ρυμουλκό και τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 44.000 kg.
2. 38.000 kg.
3. 40.000 kg.

Ερώτηση 6

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
1. Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
2. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
3. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.

Ερώτηση 7

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:
1. Στα απότομα φρεναρίσματα.
2. Στις ανωφέρειες.
3. Στις κατωφέρειες.

Ερώτηση 8

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
1. Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
2. Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
3. Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

Ερώτηση 9

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
1. Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
2. Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
3. Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 10

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tην πίεση των ελαστικών.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.