Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
f-13
1. Αλλάζετε λωρίδα.
2. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Ερώτηση 2

Πώς θα ενεργήσετε στην περίπτωση αυτή:
f-05
1. Θα προχωρήσετε μέχρι τη γραμμή διακοπής πορείας, θα σταματήσετε και αφού ελέγξετε ότι δεν έρχονται σε κάθετη με σας πορεία άλλα οχήματα στα οποία πρέπει να παραχωρήσετε προτεραιότητα, θα προχωρήσετε.
2. Θα προχωρήσετε μέχρι το ύψος της πινακίδας STOP, θα σταματήσετε εκεί και θα παραχωρήσετε προτεραιότητα στα οχήματα που βλέπετε ότι κινούνται σε κάθετη με σας πορεία. Όταν δεν βλέπετε να έρχονται άλλα οχήματα, θα διασχίσετε τη διασταύρωση.

Ερώτηση 3

Όταν οδηγείτε σε παγωμένους δρόμους, η απόσταση που φυσιολογικά χρειάζεται για να σταματήσετε σε περίπτωση ανάγκης σε σύγκριση με αυτήν που απαιτείται σε στεγνό δρόμο είναι πιθανό να αυξηθεί κατά:
1. 2 φορές.
2. 5 φορές.
3. 10 φορές

Ερώτηση 4

Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 5

Σε οδούς με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή σε ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
2. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.

Ερώτηση 6

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 29.000 kg.
3. 32.000 kg.

Ερώτηση 7

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 33 υποδηλώνει:
f-022
1. Εύφλεκτα υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

Ερώτηση 8

Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα - ετικέτα, σχήματος:
1. Στρογγυλού.
2. Ρόμβου.
3. Τετραγώνου.

Ερώτηση 9

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι' αυτό επιβάλλεται:
1. Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.
2. O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).

Ερώτηση 10

Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:
1. Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.
2. Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.
3. Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.