ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:

f-031
Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Από ποιους παράγοντες εξαρτάται κυρίως το μήκος ακινητοποιήσεως:

Από το μήκος και βάρος του οχήματος και την πίεση που ασκείται στον ποδομοχλό των φρένων.
Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού, την κατάσταση των φρένων, την πίεση στον ποδομοχλό φρένων, την κατάσταση των ελαστικών, την επιφάνεια και κατάσταση του οδοστρώματος (βρεγμένο κλπ.).
Από το χρόνο αντιδράσεως του οδηγού και την ταχύτητα του ανέμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Πότε επιτρέπεται να κάνετε όπισθεν με το όχημά σας:

Κοντά σε ένα στύλο φωτισμού.
Όταν δεν είναι δυνατή η προς τα εμπρός κίνηση ή γίνεται ελιγμός σταθμεύσεως.
Από έναν κεντρικό σε ένα μικρό δρόμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Κάθε φορά που προσπερνάτε κάποιο όχημα, τη νύκτα, και επιτρέπεται να ανάψετε τα φώτα πορείας αυτό το κάνετε:

Λίγο πριν μεταφερθείτε προς τα αριστερά.
Όταν είστε στα αριστερά και πριν φθάσετε στο ύψος του.
Όταν είστε στο ύψος του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:

Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.
Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:

25.000 kg.
26.000 kg.
28.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:

28.000 kg.
29.000 kg.
32.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:

Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
Μικρότερο των 10.000 kg.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:

Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.
Το φορτίο να στοιβάζεται σε μία θέση ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και η εκφόρτωσή του.
Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:

85 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
χρονος
Unknown outcome