ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:

f-33
Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:

f-52
Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Σε αυτήν την κατάσταση, εάν η οπισθοδρόμηση είναι απαραίτητη:

f-011
Το επιβατηγό υποχωρεί.
Το βαρύ όχημα υποχωρεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένα όχημα που κινείται αργά (βραδυπορεί), ακολουθείται από πολλά οχήματα τα οποία εξαιτίας της κυκλοφοριακής καταστάσεως δεν μπορούν να προσπεράσουν. Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός του οχήματος που βραδυπορεί:

Πρέπει να διατηρήσει την ταχύτητά του.
Πρέπει σε κατάλληλη θέση να ελαττώσει την ταχύτητά του, εν ανάγκη να περιμένει, έτσι ώστε τα οχήματα που ακολουθούν να μπορέσουν να προσπεράσουν.
Πρέπει να στρίψει στην επόμενη στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Μετά τη ζεύξη (σύνδεση) ενός αρθρωτού φορτηγού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) πρέπει να κάνετε ελέγχους:

Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί η ζεύξη (σύνδεση) να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ενεργειών.
Ναι, κυρίως στη σύνδεση, στην ασφάλιση της αρθρώσεως πλάκας - πίρου και στη λειτουργικότητα του συστήματος πεδήσεως και του ηλεκτρικού κυκλώματος του επικαθημένου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η άδεια οδηγήσεως Γ ή Γ+Ε κάθε πότε ανανεώνεται:

Κάθε τρία (3) χρόνια μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μετά το 65ο έτος της ηλικίας.
Κάθε πέντε (5) χρόνια μέχρι το 65ο έτος και κάθε τρία (3) χρόνια μετά το 65ο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Τι διοικητικές ποινές προβλέπονται, αν κάποιος οδηγεί όχημα, κατά τη διάρκεια που του έχει αφαιρεθεί η άδεια οδηγήσεως και γίνει υπαίτιος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο:

Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 10 έτη
Στέρηση του δικαιώματος επαναχορηγήσεως για 20 έτη.
Μέχρι και την οριστική στέρηση του δικαιώματος επαναποκτήσεως άδειας οδηγήσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:

Τον κύριο κίνδυνο.
Δευτερεύοντες κινδύνους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:

Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:

Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.
Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.
χρονος
Unknown outcome