Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 1

Σε αυτοκινητόδρομους με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.
2. Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 2

Σε οδούς με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, τα φορτηγά ή οι συνδυασμοί αυτών σε ποια ή σε ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:
1. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και για ελάχιστο χρόνο και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (προσπέρασμα κλπ.) στην αριστερή.
2. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Μόνο στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.

Ερώτηση 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 3

Σε οδούς μεγάλης κλίσεως, που η διέλευση δύο αντίθετα ερχομένων φορτηγών είναι αδύνατη ή δυσχερής, ποιος οδηγός είναι υποχρεωμένος να παραχωρήσει προτεραιότητα:
1. Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην ανωφέρεια.
2. Ο οδηγός του φορτηγού, που κινείται στην κατωφέρεια.

Ερώτηση 4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 5

Η στάθμευση των φορτηγών άνω των 3.500 kg σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών πόσες συνεχείς ώρες επιτρέπεται στην ίδια θέση:
1. Όσες ώρες θέλει ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του.
2. Μέχρι 24 ώρες.
3. Μέχρι 12 ώρες.

Ερώτηση 5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 7

Όταν ένα φορτηγό πάθει βλάβη εντός κατοικημένης περιοχής σε πόση απόσταση πρέπει ο οδηγός να τοποθετήσει το τρίγωνο προειδοποιήσεως:
1. Σε απόσταση το πολύ 20 m.
2. Σε απόσταση τουλάχιστον 20 m.
3. Σε απόσταση τουλάχιστον 50 m.

Ερώτηση 6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 8

Το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ΑΒS):
1. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα των τροχών, όταν φρενάρετε σε βρεγμένο δρόμο.
2. Αποτρέπει την ολίσθηση των τροχών κατά την επιτάχυνση.
3. Αποτρέπει το μπλοκάρισμα του διαφορικού στις στροφές.

Ερώτηση 7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 11

Έξω από τα αστικά κέντρα οι οδηγοί πρέπει να σβήνουν τα φώτα πορείας και να χρησιμοποιούν τα φώτα διασταυρώσεως ή ομίχλης:
1. Όταν κατά την πορεία δεν τηρούν την απόσταση ασφαλείας.
2. Μισή ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
3. Εάν υπάρχει κίνδυνος να θαμπώνουν τους οδηγούς των άλλων οχημάτων, που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση.

Ερώτηση 8 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 14

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 70 km/h.
3. 80 km/h.

Ερώτηση 9 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 16

Ποιο είναι το ανώτατο όριο ταχύτητας συνδυασμού φορτηγών εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται διαφορετικά με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 70 km/h.
3. 80 km/h.

Ερώτηση 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 19

Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:
1. 150 m.
2. 100 m.
3. 75 m.

Ερώτηση 11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 20

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, σε οδό ταχείας κυκλοφορίας με τρεις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:
1. Σε όλες τις λωρίδες κυκλοφορίας.
2. Μόνο στις δύο δεξιότερες λωρίδες κυκλοφορίας.
3. Μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Ερώτηση 12 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 21

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, προς την ίδια κατεύθυνση, επιτρέπεται να κινείται:
1. Και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας.
2. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας δεν επιτρέπεται να τη χρησιμοποιήσει σε καμιά περίπτωση.
3. Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Την αριστερή τη χρησιμοποιεί μόνο για προσπέρασμα ή άλλες ειδικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ερώτηση 13 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 22

Ένα φορτηγό αυτοκίνητο, κινούμενο σε οδικό δίκτυο με μία λωρίδα κυκλοφορίας, επιτρέπεται να κινείται:
1. Στο μέσον του οδοστρώματος.
2. Στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
3. Στο μέσον της λωρίδας κυκλοφορίας.

Ερώτηση 14 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 24

Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το προσπέρασμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο:
1. Όταν σε οδόστρωμα διπλής κατευθύνσεως με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση χρησιμοποιεί, για το προσπέρασμα, την αριστερή λωρίδα της κατευθύνσεώς του.
2. Όταν προσπερνά σε αυτοκινητόδρομο λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται.
3. Όταν το οδόστρωμα της κατευθύνσεώς του αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας και χρησιμοποιεί μέρος του οδοστρώματος της αντίθετης κυκλοφορίας.

Ερώτηση 15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 25

Ποιοι είναι οι λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνη την κίνηση των φορτωμένων φορτηγών αυτοκινήτων στις στροφές:
1. Οι κατάλληλοι χειρισμοί του οδηγού.
2. Η μείωση της ταχύτητας του φορτηγού.
3. Ο όγκος, το είδος και το βάρος του φορτίου.

Ερώτηση 16 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 26

Για να διασχίσει με ασφάλεια ένα φορτωμένο φορτηγό μια στροφή, πρέπει:
1. Να μειώσει ταχύτητα πριν τη στροφή και όχι πάνω σε αυτήν.
2. Να ανεβάσει τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μειώσει την ταχύτητα μέσα στη στροφή.

Ερώτηση 17 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 27

Ο οδηγός φορτηγού οχήματος (ειδικά αν είναι φορτωμένο) που πλησιάζει σε κάποιο δρόμο με μεγάλη κατηφορική κλίση πρέπει να ακολουθήσει την εξής σειρά ενεργειών:
1. Χρησιμοποιεί συνεχώς και όσο χρειάζεται τον ποδομοχλό των φρένων, είτε με συχνό εναλλασσόμενο πάτημα είτε με συνεχές και σταθερό πάτημα.
2. Συνεχίζει με την ταχύτητα που είχε και όταν διαπιστώσει ότι επιταχύνεται το όχημα, βάζει τον επιβραδυντή και στη συνέχεια κατεβάζει σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Πριν φθάσει στον κατηφορικό δρόμο κατεβάζει σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιεί τον επιβραδυντή, για να αποφεύγει το συχνό, σταθερό και μεγάλης διάρκειας φρενάρισμα.

Ερώτηση 18 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 30

Μετά τη ζεύξη (σύνδεση) ενός αρθρωτού φορτηγού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) πρέπει να κάνετε ελέγχους:
1. Ναι, κυρίως στη σύνδεση, στην ασφάλιση της αρθρώσεως πλάκας - πίρου και στη λειτουργικότητα του συστήματος πεδήσεως και του ηλεκτρικού κυκλώματος του επικαθημένου.
2. Όχι, δεν χρειάζεται, αρκεί η ζεύξη (σύνδεση) να γίνει σύμφωνα με την προβλεπόμενη σειρά ενεργειών.

Ερώτηση 19 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 15

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 Kg, εκτός κατοικημένων περιοχών, αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h
2. 70 km/h
3. 80 km/h

Ερώτηση 20 ΑΣΦΑΛΕΙΑ2 13

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των φορτηγών μικτού βάρους άνω των 3.500 kg σε αυτοκινητόδρομους αν αυτό δεν καθορίζεται με ειδικές πινακίδες:
1. 90 km/h.
2. 70 km/h.
3. 85 km/h.