Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού φορτηγού, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 16.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός διαξονικού ρυμουλκούμενου οχήματος, για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 16.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 3 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 3

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα ζεύγος μη διευθυντηρίων αξόνων με απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από ένα (1) μέτρο και μικρότερη ή ίση με δύο (2) μέτρα, για εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 17.000 kg.
2. 20.000 kg.
3. 22.000 kg.

Ερώτηση 4 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 4

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο μήκος φορτηγού για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές είναι:
1. 11,5 m.
2. 12 m.
3. 12,5 m.

Ερώτηση 5 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή χωρίς κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 6 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 6

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο πλάτος φορτηγού (με υπερκατασκευή με κλιματισμό) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 2,50 m.
2. 2,55 m.
3. 2,60 m.

Ερώτηση 7 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 7

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το μέγιστο ύψος φορτηγού, για εθνικές ή διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 3,80 m.
2. 4,00 m.
3. 4,20 m.

Ερώτηση 8 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 8

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός διαξονικού φορτηγού που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 16.000 kg.
2. 18.000 kg.
3. 19.000 kg.

Ερώτηση 9 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 9

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 25.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 10 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 10

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού με διπλά ελαστικά στον κινητήριο άξονα και ανάρτηση πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 25.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 11 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 11

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου κάθε κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και το μέγιστο βάρος σε κάθε άξονα δεν υπερβαίνει τα 9.500 kg, είναι:
1. 25.000 kg.
2. 26.000 kg.
3. 28.000 kg.

Ερώτηση 12 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 12

Το μέγιστο βάρος ενός τριαξονικού αρθρωτού οχήματος που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 28.000 kg.
2. 29.000 kg.
3. 32.000 kg.

Ερώτηση 13 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 13

Το μέγιστο βάρος ενός αρθρωτού οχήματος αποτελούμενο από διαξονικό ρυμουλκό και τριαξονικό ημιρυμουλκούμενο που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 40.000 kg.
2. 38.000 kg.
3. 44.000 kg.

Ερώτηση 14 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 14

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί εθνικές μεταφορές, είναι:
1. 11.500 kg.
2. 12.000 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 15 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 15

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κινητήριου άξονα ενός διαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές, είναι:
1. 12.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 16 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 16

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού με μηχανική ανάρτηση, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m, είναι:
1. 18.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 17 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 17

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ενός απλού άξονα μη διευθυντήριου και μη κινητήριου σε ένα φορτηγό για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 10.000 kg.
2. 11.500 kg.
3. 13.000 kg.

Ερώτηση 18 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 18

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές, είναι:
1. 18.000 kg.
2. 19.000 kg.
3. 20.000 kg.

Ερώτηση 19 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 19

Η εγκατάσταση και χρήση της διατάξεως του περιορισμού της ταχύτητας σύμφωνα με την οδηγία 92/6/EE εφαρμόζεται σε φορτηγά, των οποίων το μικτό βάρος είναι:
1. Μεγαλύτερο των 12.000 kg.
2. Μεγαλύτερο των 10.000 kg.
3. Μικρότερο των 10.000 kg.

Ερώτηση 20 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 20

Η μέγιστη επιτρεπόμενη φόρτιση του οδοστρώματος από ένα διευθυντήριο άξονα (κινητήριο ή όχι) για εθνικές μεταφορές είναι:
1. 7.500 kg.
2. 8.000 kg.
3. 7.000 kg.