Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:
f-012
1. Εύφλεκτα υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

Ερώτηση 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 33 υποδηλώνει:
f-022
1. Εύφλεκτα υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.

Ερώτηση 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3

Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα - ετικέτα, σχήματος:
1. Στρογγυλού.
2. Ρόμβου.
3. Τετραγώνου.

Ερώτηση 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4

Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές πρέπει να αναγράφονται:
1. Το ύψος και το πλάτος του φορτηγού.
2. Το μήκος και η απόσταση των αξόνων του φορτηγού.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το ωφέλιμο φορτίο και η έδρα του οχήματος.

Ερώτηση 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5

Ένας συνδυασμός οχημάτων (συρμός ή αρθρωτό) πόσα τρίγωνα επισημάνσεως πρέπει να διαθέτει:
1. Ένα (1).
2. Τόσα όσα και τα οχήματα.

Ερώτηση 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6

Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:
1. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.
2. Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
3. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.

Ερώτηση 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7

Σφήνες αναστολής κυλίσεως (τάκους) πρέπει να φέρουν:
1. Όλα τα φορτηγά.
2. Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο των 3.500 kg.
3. Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3.500 kg.

Ερώτηση 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
1. Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.
2. Το φορτίο να στοιβάζεται σε μία θέση ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και η εκφόρτωσή του.
3. Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.

Ερώτηση 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
1. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.
2. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
3. Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.

Ερώτηση 10 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12

Το φορτίο που μεταφέρεται με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, επιτρέπεται να προεξέχει από το πίσω μέρος του αμαξώματος μέχρι:
1. 50% του μήκους του αμαξώματος.
2. 40% του μήκους του αμαξώματος.
3. 30% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση 11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13

Πότε ένα φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό αυτοκίνητο επισημαίνεται με πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x 0,5 m λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες:
1. Όταν προεξέχει πάνω από ένα (1) μέτρο από το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος του οχήματος.
2. Όταν προεξέχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτος από το εξωτερικό άκρο των φώτων του οχήματος.
3. Όταν προεξέχει πάνω από 30% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση 12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17

Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
1. Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».
2. Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
3. Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.

Ερώτηση 13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 19

Τα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 7.500 kg και μήκους άνω των 13 m επιβάλλεται να φέρουν, για αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά:
1. Μία ή δύο μεταλλικές πινακίδες με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος.
2. Μία ή δύο πινακίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος επί των οποίων αποτυπώνονται ειδικά σύμβολα.
3. Δύο ή τέσσερις πινακίδες με αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος εκ των οποίων μία ή δύο με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες και μία ή δύο με ειδικά σύμβολα από φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος.

Ερώτηση 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι' αυτό επιβάλλεται:
1. Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.
2. O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).

Ερώτηση 15 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη στροφή, κινδυνεύει κυρίως:
1. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
2. Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.

Ερώτηση 16 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει, ένα επικίνδυνα ανώμαλο οδόστρωμα, κινδυνεύει κυρίως:
1. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
2. Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.

Ερώτηση 17 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη κατωφέρεια (κατηφόρα) κινδυνεύει κυρίως:
1. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.
2. Το αμάξωμα να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του, με συνέπεια την έντονη χρήση φρένων, την υπερθέρμανση αυτών και την απώλεια της αποτελεσματικότητάς τους.

Ερώτηση 18 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 24

Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:
1. Τον κύριο κίνδυνο.
2. Δευτερεύοντες κινδύνους.