Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 30 υποδηλώνει:
f-012
1. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Εύφλεκτα υγρά.

Ερώτηση 2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2

Στο διπλανό σήμα ο αριθμός 33 υποδηλώνει:
f-022
1. Πολύ εύφλεκτα και τοξικά υγρά.
2. Πολύ εύφλεκτα υγρά.
3. Εύφλεκτα υγρά.

Ερώτηση 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3

Δέματα, κιβώτια, βαρέλια που περιέχουν επικίνδυνη ύλη, πρέπει, όταν μεταφέρονται, να επισημαίνονται με ειδική πινακίδα - ετικέτα, σχήματος:
1. Τετραγώνου.
2. Ρόμβου.
3. Στρογγυλού.

Ερώτηση 4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 4

Στα φορτηγά αυτοκίνητα και στις δύο πλευρές πρέπει να αναγράφονται:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το ωφέλιμο φορτίο και η έδρα του οχήματος.
2. Το μήκος και η απόσταση των αξόνων του φορτηγού.
3. Το ύψος και το πλάτος του φορτηγού.

Ερώτηση 5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5

Ένας συνδυασμός οχημάτων (συρμός ή αρθρωτό) πόσα τρίγωνα επισημάνσεως πρέπει να διαθέτει:
1. Τόσα όσα και τα οχήματα.
2. Ένα (1).

Ερώτηση 6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6

Τα φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3.500 kg και τα ρυμουλκούμενα πρέπει:
1. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του πίσω άξονα.
2. Να φέρουν λασπωτήρες σε όλους τους τροχούς.
3. Να φέρουν λασπωτήρες στους τροχούς του μπροστινού άξονα.

Ερώτηση 7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 7

Σφήνες αναστολής κυλίσεως (τάκους) πρέπει να φέρουν:
1. Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3.500 kg.
2. Τα φορτηγά με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο των 3.500 kg.
3. Όλα τα φορτηγά.

Ερώτηση 8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 8

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
1. Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
2. Το φορτίο να στοιβάζεται σε μία θέση ώστε να είναι εύκολη η φόρτωση και η εκφόρτωσή του.
3. Το φορτίο πρέπει να καταμερίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο ομοιόμορφα στην επιφάνεια του δαπέδου, για να χαμηλώνει το κέντρο βάρους.

Ερώτηση 9 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9

Ο σωστός τρόπος φορτώσεως ενός φορτηγού αυτοκινήτου είναι:
1. Σε οποιαδήποτε θέση διότι το βάρος του φορτίου δεν αλλάζει.
2. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος, ούτε στο πλάι.
3. Ένα βαρύ μεμονωμένο αντικείμενο πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος του οχήματος και κατά το δυνατόν στο πλάι.

Ερώτηση 10 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12

Το φορτίο που μεταφέρεται με ένα φορτηγό αυτοκίνητο, επιτρέπεται να προεξέχει από το πίσω μέρος του αμαξώματος μέχρι:
1. 30% του μήκους του αμαξώματος.
2. 40% του μήκους του αμαξώματος.
3. 50% του μήκους του αμαξώματος.

Ερώτηση 11 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13

Πότε ένα φορτίο που μεταφέρεται με φορτηγό αυτοκίνητο επισημαίνεται με πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 0,5 x 0,5 m λευκού χρώματος με διαγώνιες ερυθρές λωρίδες:
1. Όταν προεξέχει πάνω από 30% του μήκους του αμαξώματος.
2. Όταν προεξέχει πάνω από 0,40 m κατά το πλάτος από το εξωτερικό άκρο των φώτων του οχήματος.
3. Όταν προεξέχει πάνω από ένα (1) μέτρο από το εμπρόσθιο ή το οπίσθιο μέρος του οχήματος.

Ερώτηση 12 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 17

Αν με ένα φορτηγό όχημα μεταφέρονται περισσότερες της μιας επικίνδυνες ύλες, επισημαίνονται:
1. Με τόσες πινακίδες - ετικέτες (πίσω) όσες είναι και οι ύλες που παρουσιάζουν διαφορετικούς κινδύνους.
2. Με μία πινακίδα - ετικέτα στο πίσω μέρος.
3. Με μία πινακίδα «μεταφέρονται επικίνδυνες ύλες».

Ερώτηση 13 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 19

Τα οχήματα μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 7.500 kg και μήκους άνω των 13 m επιβάλλεται να φέρουν, για αναγνώρισή τους, στην πίσω πλευρά:
1. Δύο ή τέσσερις πινακίδες με αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος εκ των οποίων μία ή δύο με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες και μία ή δύο με ειδικά σύμβολα από φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος.
2. Μία ή δύο πινακίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος επί των οποίων αποτυπώνονται ειδικά σύμβολα.
3. Μία ή δύο μεταλλικές πινακίδες με εναλλασσόμενες λοξές λωρίδες με φθορίζον υλικό ερυθρού χρώματος και αντανακλαστικό υλικό κίτρινου χρώματος.

Ερώτηση 14 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αρκετά ατυχήματα όπου φορτηγά σφήνωσαν κάτω από γέφυρες ή προκλήθηκαν ατυχήματα επειδή το ύψος της γέφυρας είναι περιορισμένο ή η αντοχή της γέφυρας είναι για μικρότερο βάρος. Γι' αυτό επιβάλλεται:
1. O οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημα μέχρι το ανώτερο προβλεπόμενο ύψος και βάρος, αλλά επί πλέον να ελέγχει (από τις σχετικές πινακίδες) το ύψος κάθε γέφυρας (αν διέρχεται από κάτω) και το ανώτερο επιτρεπόμενο βάρος (αν τη διασχίζει).
2. Ο οδηγός του φορτηγού να φορτώσει το όχημά του μέχρι το ανώτερο επιτρεπόμενο ύψος και βάρος, για να μην προκαλέσει ατύχημα όταν διασχίζει γέφυρες ή περνά κάτω από αυτές.

Ερώτηση 15 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 21

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη στροφή, κινδυνεύει κυρίως:
1. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.
2. Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.

Ερώτηση 16 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 22

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει, ένα επικίνδυνα ανώμαλο οδόστρωμα, κινδυνεύει κυρίως:
1. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του.
2. Το αμάξωμα μπορεί να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.

Ερώτηση 17 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 23

Ένα φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο όταν διασχίζει μία επικίνδυνη κατωφέρεια (κατηφόρα) κινδυνεύει κυρίως:
1. Να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα παρασυρόμενο από το βάρος του, με συνέπεια την έντονη χρήση φρένων, την υπερθέρμανση αυτών και την απώλεια της αποτελεσματικότητάς τους.
2. Το αμάξωμα να αγγίξει το δρόμο και το φορτίο κινδυνεύει με το τράνταγμα να χάσει την ισορροπία του ή να καταστραφεί.
3. Να χάσει την ισορροπία του και το φορτίο του να αποσυνδεθεί, διότι το κέντρο βάρους του φορτηγού βρίσκεται αρκετά ψηλά.

Ερώτηση 18 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 24

Στα σήματα επισημάνσεως των κινδύνων μεταφοράς επικινδύνων υλών, ο πρώτος αριθμός φανερώνει:
1. Δευτερεύοντες κινδύνους.
2. Τον κύριο κίνδυνο.