Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 3

Σε ποιες περιοχές κυμαίνεται η μικρότερη επιτρεπόμενη πίεση πεπιεσμένου αέρα σε ένα πνευματικό σύστημα φρένων:
1. Περίπου 14-15 bar.
2. Περίπου 9 -10 bar.
3. Περίπου 5-6 bar.

Ερώτηση 2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 5

Ο σκοπός της αντλίας αντιπηκτικού σε ένα σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Να ψεκάζει με αντιπηκτικό υγρό τον πεπιεσμένο αέρα, για να μην παγώνουν τα διάφορα εξαρτήματα στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Να τροφοδοτεί το σύστημα με πεπιεσμένο αέρα για να διατηρούνται σταθερές οι τιμές της ανώτερης και κατώτερης πιέσεως λειτουργίας στα αεροφυλάκια.
3. Να διατηρεί σταθερή την πίεση στο σύστημα.

Ερώτηση 3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 6

Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:
1. Στα απότομα φρεναρίσματα.
2. Στις ανωφέρειες.
3. Στις κατωφέρειες.

Ερώτηση 4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 7

Ο προορισμός του διωστήρα (μπιέλα) είναι:
1. Να ανοιγοκλείνει τις βαλβίδες εισαγωγής ή εξαγωγής.
2. Να συνδέει το έμβολο με τον εκκεντροφόρο άξονα.
3. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο στροφαλοφόρο άξονα.

Ερώτηση 5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 9

Σε ένα σύστημα αναρτήσεως με αέρα τι χρησιμεύει το κύκλωμα υψηλής πιέσεως:
1. Παρέχει αέρα στους σερβομηχανισμούς του οχήματος.
2. Διατηρεί πάντα σταθερή την πίεση στις αερόσουστες.
3. Παρέχει πρόσθετο αέρα και αυξάνει την πίεση στις αερόσουστες, όταν το αυτοκίνητο φορτώνεται, για να διατηρείται πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Ερώτηση 6 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 10

Ποιος είναι ο προορισμός του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως για διάταξη με τον κινητήρα μπροστά και τους κινητήριους τροχούς πίσω:
1. Να μεταδίδει τη ροπή στρέψεως από το κιβώτιο ταχυτήτων στους κινητήριους τροχούς.
2. Να μεταφέρει την κίνηση από το διαφορικό στο κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Να μεταφέρει την κίνηση στους μπροστινούς τροχούς.

Ερώτηση 7 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 15

Το σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα) χρησιμοποιείται στα φορτηγά διότι:
1. Η εξωτερική φθορά στο δίκτυο σωληνώσεων και στους λοιπούς μηχανισμούς των αεροφρένων είναι σπάνια.
2. Το υδραυλικό σύστημα πεδήσεως δεν επαρκεί για την επιβράδυνση του οχήματος.
3. Είναι πιο άνετη η οδήγηση του οχήματος.

Ερώτηση 8 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 17

Το υδραυλικό σύστημα διευθύνσεως χρησιμοποιείται στα φορτηγά με σκοπό:
1. Να αυξήσει την πρόσφυση των ελαστικών στο δρόμο.
2. Να αυξήσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.
3. Να ελαττώσει το αποτέλεσμα της μυικής δυνάμεως του οδηγού κατά το στρίψιμο.

Ερώτηση 9 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 20

Εάν δεν υπάρχει σε όλους τους τροχούς η ίδια επενέργεια πεδήσεως, δημιουργείται κίνδυνος για την κυκλοφορία του οχήματος:
1. Πάντοτε, γιατί κατά την πέδηση το όχημα παρεκκλίνει της οδού.
2. Μόνον όταν ο δρόμος είναι ολισθηρός.
3. Μόνον όταν ο δρόμος έχει στροφές.

Ερώτηση 10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 22

Ο αεροσυμπιεστής:
1. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα ψύξεως.
2. Αναρροφά τον αέρα και τον στέλνει στο σύστημα αναρτήσεως.
3. Αναρροφά τον αέρα, τον συμπιέζει και τον εισάγει στα αεροφυλάκια.

Ερώτηση 11 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 24

Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως του κινητήρα:
1. Με τη βοήθεια του θερμοστάτη αναρροφά το ψυκτικό υγρό και το αποστέλλει στα υδροχιτώνια.
2. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον κάτω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με πίεση στα υδροχιτώνια του κινητήρα.
3. Αναρροφά το ψυκτικό υγρό από τον άνω υδροθάλαμο του ψυγείου και το αποστέλλει με φυσική ροή στα υδροχιτώνια του κινητήρα.

Ερώτηση 12 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 25

Ο αυτόματος ρυθμιστής πιέσεως (ΑΡΠ) είναι ένας μηχανισμός του συστήματος πεδήσεως, ο οποίος:
1. Διανέμει τον αέρα σε περισσότερα του ενός κυκλώματα.
2. Παράγει τον απαιτούμενο πεπιεσμένο αέρα.
3. Ρυθμίζει αυτόματα την πίεση στους κυλίνδρους πεδήσεως ανάλογα με τη φόρτιση του οχήματος.

Ερώτηση 13 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 27

Ο προορισμός του στροφαλοφόρου άξονα είναι:
1. Να μεταφέρει την κινητική ενέργεια του εμβόλου στο σύστημα μεταδόσεως της κινήσεως.
2. Να μετατρέπει με τη βοήθεια των στροφάλων την παλινδρομική κίνηση του εμβόλου σε περιστροφική.
3. Να μεταδίδει την κίνηση στο έμβολο.

Ερώτηση 14 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 29

Το σερβόφρενο με πεπιεσμένο αέρα έχει εφαρμογή:
1. Σε ηλεκτρικό σύστημα πεδήσεως.
2. Σε υδραυλικό-πνευματικό σύστημα πεδήσεως.
3. Σε μηχανικό σύστημα πεδήσεως.

Ερώτηση 15 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 34

Σε τι αποβλέπει η χρήση του μηχανόφρενου (κλαπέτου):
1. Στην ανακούφιση του κινητήρα.
2. Στο να περιορίζεται η χρήση του ποδόφρενου κατά την κίνηση του οχήματος σε κατωφέρεια.
3. Στην οικονομία καυσίμων.

Ερώτηση 16 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 35

Ποια είναι η κανονική κυκλοφορία του νερού στο σύστημα ψύξεως:
1. Ψυγείο-υδραντλία-υδροχιτώνια-θερμοστάτης-ψυγείο.
2. Ψυγείο-θερμοστάτης-υδροχιτώνια-υδραντλία-ψυγείο.
3. Ψυγείο-υδροχιτώνια-υδραντλία-θερμοστάτης-ψυγείο.

Ερώτηση 17 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 49

Ποια είναι η λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων στο σύστημα μεταδόσεως κινήσεως:
1. Μεταφέρει τη δύναμη του ζεύγους πινιόν-κορώνας στους τροχούς επιτρέποντας σε αυτούς να έχουν διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής.
2. Μεταβάλλει τη σχέση μεταξύ των στροφών του κινητήρα και των στροφών του κινητήριου άξονα και κατά συνέπεια των τροχών.
3. Επιτρέπει την προοδευτική σύμπλεξη και αποσύμπλεξη του κινητήρα με τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος.

Ερώτηση 18 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 51

Ποια είναι η λειτουργία του πρωτεύοντα άξονα στο κιβώτιο ταχυτήτων:
1. Λαμβάνει την κίνηση από τον κεντρικό άξονα και τη μεταφέρει στο δευτερεύοντα.
2. Μέσω του κεντρικού άξονα και των συνδέσμων, μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
3. Μέσω του συμπλέκτη λαμβάνει την κίνηση από τον κινητήρα.

Ερώτηση 19 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 54

Σε στροφόμετρο φορτηγού, που υπάρχουν χρωματισμένες κλίμακες (περιοχές ενδείξεων στροφών) με κίτρινο, πράσινο, κόκκινο χρώμα, σε ποια κλίμακα πρέπει να είναι ο δείκτης, για να έχετε καλή απόδοση του κινητήρα και περιορισμένη κατανάλωση καυσίμου:
1. Στην κόκκινη.
2. Στην πράσινη.
3. Στην κίτρινη.

Ερώτηση 20 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 13

Τα ελατήρια συμπιέσεως του εμβόλου έχουν προορισμό:
1. Να λιπαίνουν τις επιφάνειες εμβόλου - κυλίνδρου.
2. Να μην αφήνουν το λάδι της λιπάνσεως να φτάνει στο θάλαμο καύσεως.
3. Να μην αφήνουν τη διαφυγή των αερίων καύσεως προς το στροφαλοθάλαμο.