Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 2

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
f-02
1. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.
2. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
3. Μόνο τις άσπρες γραμμές.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-031
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.
2. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
f-11
1. ΌΧΙ
2. ΝΑΙ

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
f-13
1. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.
2. Αλλάζετε λωρίδα.

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:
f-15
1. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.
2. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-19
1. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.
2. Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-21
1. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 22

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-22
1. Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από 3 τόνους.
2. Έξοδος από περιοχή όπου το μέγιστο φορτίο ανά άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 τόνους.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-23
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 30

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-30
1. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-33
1. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 36

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
1. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 37

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
1. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.
2. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
3. Όλα τα οχήματα.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 38

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-38
1. Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
3. Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-42
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-56
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-48
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.
2. Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
3. Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 51

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-51
1. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή όλων των φορτηγών οχημάτων.
2. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 52

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-52
1. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-53
1. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 54

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-54
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.
2. Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-56
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-38
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 58

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-58
1. Σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.