Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΗΜΑΝΣΗ 2

Όταν σε περιοχές έργων στον αυτοκινητόδρομο, η οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνει άσπρες και κίτρινες γραμμές ταυτόχρονα, σέβεστε:
f-02
1. Μόνο τις άσπρες γραμμές.
2. Τις άσπρες και τις κίτρινες γραμμές.
3. Μόνο τις κίτρινες γραμμές.

Ερώτηση 2 ΣΗΜΑΝΣΗ 3

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-031
1. Αναγγελία προσεγγίσεως σε ανισόπεδο κόμβο αυτοκινητόδρομου.
2. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση οδού ταχείας κυκλοφορίας.
3. Αναγγελία προσεγγίσεως σε διασταύρωση εθνικής οδού.

Ερώτηση 3 ΣΗΜΑΝΣΗ 11

Σε αυτήν την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να προσπεράσετε:
f-11
1. ΝΑΙ
2. ΌΧΙ

Ερώτηση 4 ΣΗΜΑΝΣΗ 13

Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:
f-13
1. Αλλάζετε λωρίδα.
2. Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Ερώτηση 5 ΣΗΜΑΝΣΗ 15

Αυτή η πινακίδα σας τονίζει:
f-15
1. Κίνδυνο για τα επόμενα 1.000 m του δρόμου.
2. Έναν κίνδυνο που βρίσκεται 1.000 m μετά την πινακίδα.

Ερώτηση 6 ΣΗΜΑΝΣΗ 19

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-19
1. Τα οχήματα που έχουν απόβαρο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους.
2. Τα οχήματα συνολικού βάρους που δεν υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 5 τόνους.

Ερώτηση 7 ΣΗΜΑΝΣΗ 21

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-21
1. Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
3. Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.

Ερώτηση 8 ΣΗΜΑΝΣΗ 22

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-22
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.
2. Έξοδος από περιοχή όπου το μέγιστο φορτίο ανά άξονα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 τόνους.
3. Απαγορεύεται το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από 3 τόνους.

Ερώτηση 9 ΣΗΜΑΝΣΗ 23

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-23
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ερώτηση 10 ΣΗΜΑΝΣΗ 30

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-30
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.
3. Οδός αποκλειστικής κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 11 ΣΗΜΑΝΣΗ 33

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-33
1. Τα οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
2. Τα οχήματα συνολικού μήκους που υπερβαίνει τα 3,5 m.
3. Τα οχήματα συνολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 m.

Ερώτηση 12 ΣΗΜΑΝΣΗ 36

Ποια οχήματα απαγορεύεται να εισέλθουν σε μία οδό με αυτήν τη σήμανση:
f-36
1. Τα οχήματα ωφέλιμου φορτίου 2 τόνων.
2. Τα οχήματα των οποίων το βάρος ανά άξονα υπερβαίνει τους 2 τόνους.
3. Τα οχήματα συνολικού βάρους μικρότερου από 2 τόνους.

Ερώτηση 13 ΣΗΜΑΝΣΗ 37

Για ποια οχήματα ισχύει η απόσταση ασφαλείας των 70 m που καθορίζει η πινακίδα αυτή:
f-37
1. Όλα τα οχήματα.
2. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα.
3. Μόνο τα επιβατηγά οχήματα χωρίς ρυμουλκούμενο όχημα.

Ερώτηση 14 ΣΗΜΑΝΣΗ 38

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-38
1. Απαγορεύεται η διέλευση στα φορτηγά.
2. Απαγορεύεται η διέλευση στα ρυμουλκά οχήματα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 15 ΣΗΜΑΝΣΗ 42

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-42
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα 10 m.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα μήκους μικρότερου των 10 m.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε φορτηγά αυτοκίνητα με απόσταση μεταξύ των αξόνων μεγαλύτερη των 10 m.

Ερώτηση 16 ΣΗΜΑΝΣΗ 43

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-56
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε βυτιοφόρα οχήματα.
2. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε βαρέα οχήματα επειδή κάτω από το οδόστρωμα υπάρχει αυλάκι με νερό.

Ερώτηση 17 ΣΗΜΑΝΣΗ 48

Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:
f-48
1. Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων να προσπερνούν άλλα οχήματα.
2. Τέλος απαγορεύσεως προσπεράσματος που είχε επιβληθεί στα φορτηγά αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα.
3. Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.

Ερώτηση 18 ΣΗΜΑΝΣΗ 51

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-51
1. Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Υποχρεωτική παρακαμπτήριος διαδρομή όλων των φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 19 ΣΗΜΑΝΣΗ 52

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-52
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 20 ΣΗΜΑΝΣΗ 53

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-53
1. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
2. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.
3. Απαγόρευση κατευθύνσεως πορείας οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.

Ερώτηση 21 ΣΗΜΑΝΣΗ 54

Ποια είναι η σημασία της πινακίδας αυτής:
f-54
1. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων φορτίων προς τα δεξιά.
2. Απαγορεύεται η πορεία προς τα δεξιά οχημάτων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
3. Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά όλων των φορτηγών οχημάτων.

Ερώτηση 22 ΣΗΜΑΝΣΗ 56

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-56
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 23 ΣΗΜΑΝΣΗ 57

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-38
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.

Ερώτηση 24 ΣΗΜΑΝΣΗ 58

Σε ποια οχήματα απευθύνεται το μήνυμα αυτής της πινακίδας:
f-58
1. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.
2. Σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.
3. Σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων φορτίων.