Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η βλάβη του θερμοστάτη.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2

Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.
2. Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.
3. Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).
2. Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
3. Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:
1. Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.
2. Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
3. Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
1. Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.
2. Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.
3. Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10

Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:
1. Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.
2. Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.
3. Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 15

Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).
2. Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.
3. Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 18

Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:
1. Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
2. Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
3. Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Στις πλευρές του πέλματος.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
1. Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.
2. Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
3. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 30

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tην πίεση των ελαστικών.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:
1. Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.
2. Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
3. Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Ποια από τις παρακάτω αντενδείξεις μπορούν να παρουσιασθούν εξ αιτίας υπερβολικής φθοράς του βάθους πέλματος των ελαστικών (φαλακρά ελαστικά):
1. Ανομοιόμορφη φθορά των γραναζιών του διαφορικού.
2. Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
3. Ολίσθηση των τροχών κατά τη διάρκεια της πεδήσεως.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:
1. Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.
2. Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.
3. Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.