Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1

Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:
1. Η βλάβη του θερμοστάτη.
2. Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
3. Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση 2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2

Όταν τα καυσαέρια του πετρελαιοκινητήρα είναι πολύ μαύρα, ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Η χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
2. Η χαμηλή πίεση των κυλίνδρων.
3. Η ελαττωματική παροχή της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3

Διαπιστώνεται ότι ο πετρελαιοκινητήρας του αυτοκινήτου κατά τη λειτουργία του παρουσιάζει διακοπές. Ποια από τις τρεις παρακάτω μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
2. Χαμηλή θερμοκρασία του κινητήρα.
3. Κακή λειτουργία του εγχυτήρα καυσίμου (μπεκ).

Ερώτηση 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4

Γιατί πρέπει να ελέγχεται συχνά η κανονική πίεση των ελαστικών του φορτηγού:
1. Για να είναι περισσότερο άνετη η οδήγηση του αυτοκινήτου.
2. Για να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά των ελαστικών.
3. Για να αποφεύγεται γενικά η φθορά του αυτοκινήτου.

Ερώτηση 5 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 9

Όταν ο εκκινητής (μίζα) δεν τίθεται σε λειτουργία, ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία:
1. Δεν λειτουργεί καλά ο πολλαπλασιαστής.
2. Δεν έχει ρυθμισθεί καλά το διάκενο των επαφών του ηλεκτρικού διανομέα.
3. Ο συσσωρευτής δεν έχει την απαιτούμενη τάση ρεύματος.

Ερώτηση 6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10

Ο καθαρισμός του φίλτρου αέρα του κινητήρα επιβάλλεται:
1. Για τη μείωση της καταναλώσεως λαδιού.
2. Για τον καλύτερο καθαρισμό του αέρα.
3. Για τη διευκόλυνση αναρροφήσεως της κανονικής ποσότητας αέρα χωρίς εμπόδια.

Ερώτηση 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11

Όταν ο πετρελαιοκινητήρας εκπέμπει υπερβολική αιθάλη (κάπνα), τι πρέπει να κάνετε:
1. Να αλλάξετε το λάδι λιπάνσεως.
2. Να επισκευάσετε αμέσως τον κινητήρα.
3. Να ελέγξετε και να ρυθμίσετε την αντλία και τους εγχυτήρες καυσίμου (μπεκ) και να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα.

Ερώτηση 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 15

Όταν η αποσύμπλεξη είναι δύσκολη, ποια είναι η πιθανή αιτία:
1. Ο δίσκος να είναι κολλημένος στο σφόνδυλο (βολάν).
2. Τα υλικά τριβής (φερμουίτ) να έχουν υπερθερμανθεί.
3. Να υπάρχουν λάδια ή γράσο στα υλικά τριβής (φερμουίτ).

Ερώτηση 9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 18

Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:
1. Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
2. Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
3. Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 10 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19

Διαπιστώνετε ότι o πετρελαιοκινητήρας του φορτηγού σας, ενώ τίθεται σε λειτουργία, σταματά έπειτα από λίγες στροφές. Ποια μπορεί να είναι η αιτία γι' αυτό:
1. Η χαμηλή συμπίεση των κυλίνδρων.
2. Η έμφραξη του συστήματος τροφοδοσίας.
3. Ο κακός εσωτερικός χρονισμός της αντλίας εγχύσεως.

Ερώτηση 11 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 20

Εάν τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας έχουν πίεση μεγαλύτερη της κανονικής, πού θα παρουσιάσουν αυξημένη φθορά:
1. Στις πλευρές του πέλματος.
2. Στο μέσο (κέντρο) του πέλματος.
3. Μόνο στην εσωτερική πλευρά του πέλματος.

Ερώτηση 12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 23

Σε ένα φορτηγό εφοδιασμένο με σύστημα πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενα), πού κυρίως πρέπει να στρέφεται η προσοχή του οδηγού:
1. Στον τρόπο με τον οποίο ενεργούν τα φρένα.
2. Στην ένδειξη των μανομέτρων που βρίσκονται στον πίνακα οργάνων.
3. Στον τρόπο με τον οποίο, κατά το πάτημα, υποχωρεί ο ποδομοχλός των φρένων.

Ερώτηση 13 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 25

Διαπιστώνετε ότι ένα αεροφυλάκιο του συστήματος πεδήσεως με πεπιεσμένο αέρα (αερόφρενο) έχει τρυπήσει. Τι πρέπει να κάνετε:
1. Να φροντίσετε για την επισκευή του με συγκόλληση.
2. Να το απομονώσετε από το λοιπό κύκλωμα.
3. Να φροντίσετε για την άμεση αντικατάστασή του.

Ερώτηση 14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 26

Διαπιστώνετε ότι στα καυσαέρια ενός πετρελαιοκινητήρα υπάρχει άσπρος καπνός. Ποια πρέπει να είναι η πιθανή αιτία:
1. Να έχει εισέλθει νερό στους κυλίνδρους.
2. Να έχει υπερθερμανθεί ο πετρελαιοκινητήρας.
3. Να υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λαδιού.

Ερώτηση 15 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 29

Τι σημαίνει το άναμμα της ενδείξεως λαδιού στον πίνακα οργάνων κατά τη διάρκεια της κινήσεως του οχήματος:
1. Ότι η γεννήτρια (δυναμό) δεν φορτίζει τη μπαταρία.
2. Ότι η λίπανση είναι κανονική.
3. Ότι η πίεση του λαδιού είναι ανεπαρκής.

Ερώτηση 16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 30

Τι πρέπει να ελέγχετε περιοδικά ώστε να περιορίσετε την κατανάλωση καυσίμου:
1. Tο επίπεδο του υγρού ψύξεως του κινητήρα.
2. Tο βάθος του πέλματος των ελαστικών.
3. Tην πίεση των ελαστικών.

Ερώτηση 17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 31

Τι δείχνει το μανόμετρο του λαδιού που είναι τοποθετημένο στον πίνακα οργάνων του φορτηγού:
1. Tην πίεση του λαδιού των υδραυλικών φρένων.
2. Την πίεση του λαδιού του κινητήρα.
3. Την ποσότητα του λαδιού στο κάρτερ.

Ερώτηση 18 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 32

Ποια από τις παρακάτω αντενδείξεις μπορούν να παρουσιασθούν εξ αιτίας υπερβολικής φθοράς του βάθους πέλματος των ελαστικών (φαλακρά ελαστικά):
1. Ολίσθηση των τροχών κατά τη διάρκεια της πεδήσεως.
2. Υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.
3. Ανομοιόμορφη φθορά των γραναζιών του διαφορικού.

Ερώτηση 19 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 39

Τα φορτηγά άνω των 3.500 kg που ταξινομούνται ως μεταχειρισμένα υφίστανται τεχνικό έλεγχο:
1. Τον πρώτο έλεγχο, δύο χρόνια μετά την ταξινόμησή τους και μετά περιοδικά κάθε δύο χρόνια.
2. Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε ένα (1) χρόνο.
3. Τον πρώτο έλεγχο, προ της ταξινομήσεώς τους και μετά περιοδικά κάθε δύο (2) χρόνια.