Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:
1. Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
2. Μόνο από τα ΦΙΧ.
3. Μόνο από τα ΦΔΧ.

Ερώτηση 2

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

Ερώτηση 3

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 4

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 5

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 6

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 7

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
1. Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
2. Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
3. Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 8

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 9

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 10

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 11

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 12

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 13

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή υγρού φρένων.

Ερώτηση 14

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 15

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 16

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 17

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.

Ερώτηση 18

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 19

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 20

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στο κέντρο βάρους.
2. Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 21

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 22

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 23

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τον όγκο του οχήματος.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 24

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το εσωτερικό της στροφής.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το δάπεδο του λεωφορείου.

Ερώτηση 25

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.

Ερώτηση 26

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 27

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Στα τέλη κυκλοφορίας.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Της ηχορύπανσης.

Ερώτηση 28

Το δίχτυ:
1. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.

Ερώτηση 29

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στον ανταγωνισμό.

Ερώτηση 30

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 31

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.

Ερώτηση 32

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ερώτηση 33

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
2. Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

Ερώτηση 34

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 35

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από κάθε επισκευή του.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

Ερώτηση 36

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
2. Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3. Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.

Ερώτηση 37

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 38

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το ύψος του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 39

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 40

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:
1. Μεταφοράς φορτίου.
2. Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Της μάζας του προς την ισχύ.

Ερώτηση 41

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
1. Της ευστάθειας του φορτίου.
2. Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3. Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.

Ερώτηση 42

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 43

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.

Ερώτηση 44

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
2. Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3. Το σβήσιμο του τσιγάρου.

Ερώτηση 45

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
1. Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
2. Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3. Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

Ερώτηση 47

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 48

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.

Ερώτηση 49

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
1. Η κόπωση του οδηγού.
2. Η κόπωση του συσσωρευτή.
3. Η κόπωση του κινητήρα.

Ερώτηση 50

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
1. Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.
2. Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.

Ερώτηση 51

Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
1. Η πρόληψη του.
2. Τα ηρεμιστικά χάπια.
3. Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.

Ερώτηση 52

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 53

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
1. Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
2. Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3. Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ερώτηση 54

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 15 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 55

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
1. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
2. Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3. Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.

Ερώτηση 56

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Δύο χρόνια.
2. Ένα χρόνο.
3. Έξι μήνες.

Ερώτηση 57

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. Weigh in motion , sensors.
2. GPS, GIS.
3. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.

Ερώτηση 58

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. Weigh in motion , sensors.
2. GPS, GIS.
3. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.

Ερώτηση 59

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
1. RDS.
2. GIS.
3. GPS.

Ερώτηση 60

Το σύστημα RDS/TMC είναι:
1. Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
2. Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
3. Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.