Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 3

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 4

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 6

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 7

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.

Ερώτηση 8

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 9

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 10

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 11

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.

Ερώτηση 12

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.

Ερώτηση 13

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.

Ερώτηση 14

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.

Ερώτηση 15

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν είναι σε στάση.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν κινείται.

Ερώτηση 16

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.

Ερώτηση 17

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.

Ερώτηση 18

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.

Ερώτηση 19

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Εκτός κατοικημένων περιοχών.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Μέσα σε σήραγγες.

Ερώτηση 20

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

Ερώτηση 21

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 22

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
2. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
3. Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.

Ερώτηση 23

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Το πολύ 45 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Τουλάχιστον 57 ωρών.

Ερώτηση 24

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
1. Του 1,5 τόνου.
2. Των 3,5 τόνων.
3. Των 7 τόνων.

Ερώτηση 25

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Ως πιστωτική κάρτα.

Ερώτηση 26

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διαθεσιμότητα».

Ερώτηση 27

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
1. «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 28

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.

Ερώτηση 29

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από κάθε επισκευή του.

Ερώτηση 30

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.

Ερώτηση 31

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
1. Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.
2. Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
3. Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.

Ερώτηση 32

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
1. Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
2. Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3. Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.

Ερώτηση 33

Τι είναι το Carnet Tir;
1. Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.
2. Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
3. Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.

Ερώτηση 34

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):
1. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
2. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3. Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.

Ερώτηση 35

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 36

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

Ερώτηση 37

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Ερώτηση 38

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Μείωσης του χρόνου κρούσης.

Ερώτηση 39

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Τα έργα υποδομής.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Ο άνθρωπος.

Ερώτηση 40

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

Ερώτηση 41

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
1. Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

Ερώτηση 42

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.

Ερώτηση 43

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 44

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 45

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.

Ερώτηση 46

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών.
2. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.

Ερώτηση 47

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

Ερώτηση 48

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

Ερώτηση 49

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.

Ερώτηση 50

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.

Ερώτηση 51

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.

Ερώτηση 52

Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
1. Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
2. Πρέπει να αποφεύγεται.
3. Είναι θετική για την υγεία.

Ερώτηση 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:
1. 0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
2. 0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
3. 0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

Ερώτηση 54

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:
1. Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
2. Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
3. Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

Ερώτηση 55

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε επιβατοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 56

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Συλλογική επιχείρηση.

Ερώτηση 57

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
1. Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
2. Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3. Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.

Ερώτηση 58

Σύνθετες μεταφορές είναι:
1. Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
2. Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3. Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

Ερώτηση 59

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 60

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Διαδοχική.
2. Συνδυασμένη.
3. Μεικτή.