Πρόοδος
--:--
>Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.100 τονοχιλιόμετρα.
2. 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3. 5.500 τονοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 2

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:
1. Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
2. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.

Ερώτηση 3

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

Ερώτηση 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 5

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Ηλεκτρικού κυκλώματος.
2. Επαγωγής.
3. Συμπίεσης αέρα.

Ερώτηση 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 7

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 8

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

Ερώτηση 9

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 10

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 11

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 12

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 13

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 14

Το σύστημα ΑLB είναι:
1. Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2. Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3. Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 15

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 16

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.

Ερώτηση 17

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Το μηχανόφρενο.
2. Ο υδραυλικός.
3. Ο ηλεκτρομαγνητικός.

Ερώτηση 18

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Είναι σταθερό.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.

Ερώτηση 19

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Μειώνεται.
2. Δεν αλλάζει.
3. Αυξάνεται.

Ερώτηση 20

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 7,5 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 4 τόνοι.

Ερώτηση 21

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 26.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 14.000 κιλα.

Ερώτηση 22

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το μεικτό βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 23

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 24

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.

Ερώτηση 25

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

Ερώτηση 26

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Υποδιπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Τετραπλασιάζεται.

Ερώτηση 27

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.

Ερώτηση 28

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:
1. Οι αστυνομικές αρχές.
2. Ο οδηγός του οχήματος.
3. Και οι δυο.

Ερώτηση 29

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:
1. Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2. Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3. Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

Ερώτηση 30

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.

Ερώτηση 31

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 9 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 11 ώρες.

Ερώτηση 32

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.

Ερώτηση 33

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «2ος οδηγός».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Άλλες εργασίες».

Ερώτηση 34

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Πριν από κάθε διαδρομή.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.

Ερώτηση 35

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
1. Μονό από τον μεταφορέα.
2. Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3. Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.

Ερώτηση 36

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:
1. Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.
2. Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
3. Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.

Ερώτηση 37

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
1. Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.
2. Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3. Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.

Ερώτηση 38

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.
2. Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3. Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.

Ερώτηση 39

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:
1. Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.
2. Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
3. Δεν φέρει ευθύνη.

Ερώτηση 40

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
1. Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.
2. Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3. Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.

Ερώτηση 41

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
1. Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.
2. Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3. Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.

Ερώτηση 42

Το Carnet Tir καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
1. Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
2. Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ.
3. Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.

Ερώτηση 43

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 44

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 45

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 46

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το φορτίο του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το ύψος του οχήματος.

Ερώτηση 47

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

Ερώτηση 48

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Λιγότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 49

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικες.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 50

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
1. Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2. Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3. Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.

Ερώτηση 51

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

Ερώτηση 52

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 53

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.

Ερώτηση 54

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.

Ερώτηση 55

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.

Ερώτηση 56

Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
1. Ασθένεια του πνεύματος.
2. Φυσική αντίδραση.
3. Ασθένεια του σώματος.

Ερώτηση 57

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Εντός των πόλεων.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Μεγάλης αξίας.

Ερώτηση 58

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
1. Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.
2. Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3. Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.

Ερώτηση 59

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 15 χρόνια.

Ερώτηση 60

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
1. Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.
2. Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3. Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.