ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:

1.100 τονοχιλιόμετρα.
3.300 τονοχιλιόμετρα.
5.500 τονοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:

Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:

Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.
Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:

Από τον κινητήρα στους τροχούς.
Από το τιμόνι στους τροχούς.
Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):

Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:

Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:

Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:

Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:

Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:

Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:

Των κιλών του.
Της ύλης του.
Του όγκου του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:

26.000 κιλα.
22.000 κιλά.
14.000 κιλά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

Της καταπόνησης των τροχών.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της κατανάλωσης καυσίμου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Ευμενώς.
Δυσμενώς.
Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:

Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η ορθολογική οδήγηση:

Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:

Της ηχορύπανσης.
Της οικονομίας καυσίμου.
Στα τέλη κυκλοφορίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:

Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.
Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Το δίχτυ:

Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:

Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.
Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Όταν το όχημα είναι άδειο:

Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.
Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:

Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.
Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Άλλης εργασίας.
Φυσικής άσκησης.
Οδήγησης άλλου οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:

Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το IX του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:

Τον οδηγό μόνο.
Το όχημα μόνο.
Τον οδηγό και το όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:

Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.
Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):

Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.
Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;

Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.
Για ένα μόνο δρομολόγιο.
Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Δεν εκδίδεται αντίγραφο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Το πιστοποιητικό EUR.1:

Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:

Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:

Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
Η δήμευση του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:

Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:

Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:

Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του αφαιρέσετε τα ρούχα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

Το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά, συχνά παρατηρείται:

Μείωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Βελτίωση των οδηγικών τους ικανοτήτων.
Σταθερότητα στις οδηγικές τους ικανότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης του οδηγού ωθεί:

Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του.
Στη λήψη βεβιασμένων αποφάσεων.
Στο σχεδιασμό των επόμενων ενεργειών του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Απογευματινές.
Μεσημβρινές.
Πρώτες πρωινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:

Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:

Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.
Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:

Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.
Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Σύνθετες μεταφορές είναι:

Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:

Διαδοχική.
Συνδυασμένη.
Μεικτή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:

GPS.
GIS.
RDS.
χρονος
Unknown outcome