ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:

Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:

5.500 τονοχιλιόμετρα.
3.300 τονοχιλιόμετρα.
1.100 τονοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:

Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:

Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;

Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:

Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Το μέγεθος της ισχύος είναι:

Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:

Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:

Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:

Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:

Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:

Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:

Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,.
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:

Αυξάνεται.
Δεν αλλάζει.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:

Της κατανάλωσης καυσίμου.
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της καταπόνησης των τροχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):

Ίδια.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:

Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:

Προς το εσωτερικό της στροφής.
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Η ορθολογική οδήγηση:

Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Κατά τη μεταφορά παλετών:

Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.
Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:

Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:

Διάλειμμα.
Άλλη εργασία.
Χρόνος οδήγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:

Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:

Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:

45 ωρών.
45 λεπτών.
4,5 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ως πιστωτική κάρτα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:

Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:

Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.
Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:

Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
Μονό από τον μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;

Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:

Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:

Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Το πιστοποιητικό EUR.1:

Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:

Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:

Η αύξηση της αποδοτικότητας.
Η ασφάλεια.
Η άνεση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:

20cm.
15cm.
8cm.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:

Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:

Πλαγιομετωπικές.
Μετωπικές.
Νωτομετωπικες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:

Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.
Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
«Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:

Με άναμμα του δεξιού φλας.
Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
Με άμεση και απότομη πέδηση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:

Η πνευματική πίεση μειώνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:

Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Το ανασηκώσετε.
Του ρίξετε παγωμένο νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:

Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:

Υποχρεωτική.
Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
Ανώφελη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:

Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:

Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.
Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
Το Επικουρικό Κεφάλαιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:

Πουλερικών ή/και ψαριών.
Νερού.
Φρούτων και λαχανικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:

Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:

Πρώτες πρωινές.
Μεσημβρινές.
Απογευματινές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Μακροπρόθεσμο και έντονο άγχος μπορεί να προκαλέσει:

Διαρκή κόπωση.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διαρκή ευφορία.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:

Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:

Μεγάλης αξίας.
Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
Εντός των πόλεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:

Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:

Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Καθορίζεται από τη νομοθεσία.
χρονος
Unknown outcome