ΕΡΩΤΗΣΗ 1

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:

Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.
Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:

5.500 τονοχιλιόμετρα.
3.300 τονοχιλιόμετρα.
1.100 τονοχιλιόμετρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:

Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Μόνο από τα ΦΙΧ.
Μόνο από τα ΦΔΧ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:

Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:

Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:

Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:

Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:

Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:

Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:

Σε καιρό βροχής.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:

Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:

Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κλιματισμός λειτουργεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:

Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:

Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 16

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:

Αυξάνεται.
Δεν αλλάζει.
Μειώνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:

Μόνο όταν κινείται.
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν είναι σε στάση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:

Μεικτό βάρος.
Ωφέλιμο φορτίο.
Απόβαρο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 19

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:

Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:

Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:

Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:

Μέσα σε σήραγγες.
Εντός κατοικημένων περιοχών.
Εκτός κατοικημένων περιοχών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 23

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:

Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.
Δυσμενώς.
Ευμενώς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 24

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:

Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
Αύξηση της ταχύτητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 25

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:

1 φορά το χρόνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το εξάμηνο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 26

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:

Ηχορύπανση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 27

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:

Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.
Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 28

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:

Και οι δυο.
Ο οδηγός του οχήματος.
Οι αστυνομικές αρχές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 29

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:

Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:

Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 31

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:

Άνω των 7 τόνων.
Κάτω των 3,5 τόνων.
Άνω των 3,5 τόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:

112 ώρες.
100 ώρες.
90 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:

Μίας ημερολογιακής ημέρας.
Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:

2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:

50 ώρες.
58 ώρες.
56 ώρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:

30 ωρών.
24 ωρών.
21 ωρών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:

Με κάθε αλλαγή οδηγού.
Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:

Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
Μονό από τον μεταφορέα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:

Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΗ 40

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:

Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41

Η εργονομία ασχολείται με:

Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:

Στην ευστάθεια του οχήματος.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 43

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:

Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 44

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:

Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.
Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 45

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:

Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.
Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 46

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:

Της ευστάθειας του φορτίου.
Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 47

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:

Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:

Η πνευματική πίεση μειώνεται.
Η αστοχία γενικεύεται.
Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 49

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:

Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.

ΕΡΩΤΗΣΗ 50

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:

Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
Το ανασηκώσετε.
Του ρίξετε παγωμένο νερό.

ΕΡΩΤΗΣΗ 51

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:

Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 52

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς λεωφορείων είναι:

0,50 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53

Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι:

Ο ολιγόλεπτος ύπνος.
Ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού.
Ο δυνατός καφές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 54

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:

Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ 55

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:

Σύμβαση CMR.
Διμερή άδεια.
Κοινοτική άδεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ 56

Σύνθετες μεταφορές είναι:

Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.

ΕΡΩΤΗΣΗ 57

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:

Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 58

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:

Μεικτή.
Συνδυασμένη.
Διαδοχική.

ΕΡΩΤΗΣΗ 59

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:

Weigh in motion , sensors.
GPS, GIS.
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.

ΕΡΩΤΗΣΗ 60

Το σύστημα RDS/TMC είναι:

Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.
χρονος
Unknown outcome