Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1

Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων:
1. Ασκεί όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε).
2. Ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων.
3. Ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.

Ερώτηση 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2

Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
1. 5 χρόνια.
2. 7 χρόνια.
3. 5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.

Ερώτηση 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
1. Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ:
1. Οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
2. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
3. Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.

Ερώτηση 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Υποχρεούνται απόκτησης ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
1. Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
2. Που χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές εμπορευμάτων.
3. Που χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για τη λήψη ΠΕΙ.

Ερώτηση 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης:
1. Των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης.
2. Του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερομένου εμπορεύματος.
3. Του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.

Ερώτηση 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7

'Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε:
1. 1.100 τονοχιλιόμετρα.
2. 3.300 τονοχιλιόμετρα.
3. 5.500 τονοχιλιόμετρα.

Ερώτηση 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 8

Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκείμενου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
1. Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις.
2. Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
3. Δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.

Ερώτηση 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9

Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε:
1. 25 ώρες.
2. 35 ώρες.
3. 70 ώρες.