Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 1

Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους:
1. 5 τόνους.
2. 4,5 τόνους.
3. 3,5 τόνους.

Ερώτηση 2 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 2

Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που:
1. Είναι απορριμματοφόρο του Δήμου.
2. Ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία.
3. Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ερώτηση 3 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 3

Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών:
1. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας.
2. Δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών.
3. Πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια.

Ερώτηση 4 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 4

Διεθνείς μεταφορές μπορούν να εκτελούνται:
1. Από τα ΦΔΧ και από τα ΦΙΧ υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
2. Μόνο από τα ΦΙΧ.
3. Μόνο από τα ΦΔΧ.

Ερώτηση 5 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 5

Συρμός είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.
2. Ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου.
3. Ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου.

Ερώτηση 6 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 6

Αρθρωτό όχημα είναι ο συνδυασμός:
1. Ενός φορτηγού και δύο ρυμουλκούμενων.
2. Ενός ρυμουλκού και ενός ημιρυμουλκούμενου.
3. Ενός φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου.

Ερώτηση 7 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 7

Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από:
1. Ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο.
2. Ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο.
3. Ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο.

Ερώτηση 8 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 8

Τα κυριότερα μέρη ενός φορτηγού είναι:
1. Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
2. Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
3. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.

Ερώτηση 9 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 9

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση:
1. Από τους κινητήριους τροχούς στους διευθυντηρίους.
2. Από το τιμόνι στους τροχούς.
3. Από τον κινητήρα στους τροχούς.

Ερώτηση 10 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 10

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
1. Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
2. Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
3. Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.

Ερώτηση 11 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 11

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
1. Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
2. Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
3. Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.

Ερώτηση 12 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 12

Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
1. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
2. Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
3. Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.

Ερώτηση 13 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 13

Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
1. Συμπίεσης αέρα.
2. Επαγωγής.
3. Ηλεκτρικού κυκλώματος.

Ερώτηση 14 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 14

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
3. Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 15 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 15

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Προσφέρει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει υψηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Λειτουργεί σε μεγαλύτερο αριθμό στροφών.

Ερώτηση 16 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 16

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Είναι λιγότερο θορυβώδης.
2. Έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο.

Ερώτηση 17 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 17

Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
1. Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
2. Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
3. Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.

Ερώτηση 18 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 18

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.

Ερώτηση 19 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 19

Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
1. Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°C.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει ψυκτικό υγρό.

Ερώτηση 20 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 20

Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
3. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 21 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 21

Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
1. Το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
2. Γίνεται αλλαγή λαδιών.
3. Το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.

Ερώτηση 22 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 22

Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
1. Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
2. Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°C.
3. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό.

Ερώτηση 23 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 23

Ο συμπλέκτης παρεμβάλλεται μεταξύ:
1. Του κινητήρα και των τροχών.
2. Του τιμονιού και του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Του κινητήρα και του κιβωτίου ταχυτήτων.

Ερώτηση 24 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 24

Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
1. Μηχανικό σασμάν.
2. Αυτόματο σασμάν.
3. Υδροπνευματικό σασμάν.

Ερώτηση 25 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 25

Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»;
1. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
2. Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
3. Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.

Ερώτηση 26 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 26

Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 27 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 27

Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
1. Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
2. Ακουστεί θόρυβος.
3. Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.

Ερώτηση 28 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 28

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
1. Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
2. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
3. Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.

Ερώτηση 29 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 29

Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
1. Τον κινητήρα με το διαφορικό.
2. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
3. Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.

Ερώτηση 30 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 30

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) υποκαθιστά:
1. Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
2. Το ΑBS.
3. Τον αναστολέα διαφορικού.

Ερώτηση 31 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 31

Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ΑSR) παρεμβαίνει:
1. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
2. Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
3. Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.

Ερώτηση 32 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 32

Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
1. Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
2. Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
3. Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.

Ερώτηση 33 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 33

Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά:
1. Σταυρωτά και με αεροθάλαμο.
2. Σταυρωτά και χωρίς αεροθάλαμο.
3. Ακτινωτά και χωρίς αεροθάλαμο.

Ερώτηση 34 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 34

Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
1. Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
2. Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
3. Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.

Ερώτηση 35 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 35

Το μέγεθος της ροπής είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 36 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 36

Το μέγεθος της ισχύος είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 37 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 37

Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι:
1. Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
2. Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
3. Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.

Ερώτηση 38 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 38

Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 39 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 39

Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 40 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 40

Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ:
1. Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
2. Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
3. Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.

Ερώτηση 41 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 41

Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, αυτό συμβαίνει περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 42 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 42

Η ισχύς αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών του κινητήρα μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά αυτό συμβαίνει για αριθμό στροφών:
1. Μικρότερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
2. Ίσο με αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.
3. Μεγαλύτερο απο αυτόν που αντιστοιχεί στη μέγιστη ροπή.

Ερώτηση 43 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 43

Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα φορτηγά, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
1. Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
2. Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
3. Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.

Ερώτηση 44 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 44

Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
2. Το φορτίο και την ταχύτητα.
3. Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 45 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 45

Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
1. Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
2. Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
3. Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 46 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 46

Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
1. Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
2. Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
3. Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.

Ερώτηση 47 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 47

Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή.
2. Στην κίτρινη περιοχή.
3. Στην πράσινη περιοχή.

Ερώτηση 48 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 48

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
2. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.

Ερώτηση 49 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 49

Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
1. Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
2. Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
3. Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.

Ερώτηση 50 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 50

Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 51 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 51

Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 52 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 52

Σε κατωφέρειες, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 53 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 53

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, συνιστάται η οδήγηση:
1. Στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου.
2. Στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου.
3. Στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου.

Ερώτηση 54 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 54

Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και:
1. Εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση.
2. Η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αερίων ρύπων.
3. Εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 55 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 55

Η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
2. Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
3. Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.

Ερώτηση 56 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 56

Η απόσταση ακινητοποίησης ενός οχήματος:
1. Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
3. Δεν εξαρτάται από το φορτίο.

Ερώτηση 57 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 57

Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
1. Κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης.
2. Κύρια πέδη, ΑΒS, ποδομοχλό πέδησης.
3. ΑΒS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης.

Ερώτηση 58 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 58

Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κυρία πέδηση:
1. Έχει ίδια απόδοση.
2. Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
3. Έχει μικρότερη απόδοση.

Ερώτηση 59 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 59

Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
1. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
2. Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
3. Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.

Ερώτηση 60 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 60

Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
1. Του κινητήρα.
2. Των ελαστικών.
3. Των κυκλωμάτων πέδησης.

Ερώτηση 61 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 61

Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι:
1. Αποκλειστικά υδροπνευματικό.
2. Αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό.
3. Αποκλειστικά πνευματικό.

Ερώτηση 62 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 62

Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 63 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 63

Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
1. Σε καιρό βροχής.
2. Σε υψηλές θερμοκρασίες.
3. Σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ερώτηση 64 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 64

Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
1. Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
2. Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
3. Τη ροή υγρού φρένων.

Ερώτηση 65 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 65

Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
1. Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
2. Ο πεπιεσμένοι αέρας αντικαθίσταται από νερό.
3. Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.

Ερώτηση 66 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 66

Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 67 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 67

Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
1. Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
2. Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
3. Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 68 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 68

Το ΑΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 69 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 69

ΑSR είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου ‘μπλοκαρίσματος’ τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 70 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 70

Το ΕΒS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
1. Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
2. Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
3. Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.

Ερώτηση 71 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 71

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑΒS «μετρούν»:
1. Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
2. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
3. Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 72 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 72

Η ενεργοποίηση του ΑΒS γενικώς:
1. Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
2. Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
3. Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.

Ερώτηση 73 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 73

Όταν ενεργοποιείται το ΑΒS, ο οδηγός πρέπει:
1. Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
2. Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
3. Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.

Ερώτηση 74 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 74

Οι αισθητήρες ενός συστήματος ΑSR. «μετρούν»:
1. Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
3. Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.

Ερώτηση 75 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 75

Το σύστημα ΑLB είναι:
1. Χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας.
2. Αυτόματος ρυθμιστής πίεσης.
3. Αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας.

Ερώτηση 76 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 76

Το σύστημα ΑLB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
1. Την ταχύτητα.
2. Το συντελεστή πρόσφυσης.
3. Το φορτίο.

Ερώτηση 77 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 77

Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού:
1. Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
2. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκην.
3. Ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού.

Ερώτηση 78 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 78

Η αρχή λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της παροχής καυσίμου στον κινητήρα.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 79 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 79

Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
1. Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
2. Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
3. Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.

Ερώτηση 80 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 80

Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
1. Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
2. Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
3. Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.

Ερώτηση 81 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 81

Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
1. Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
2. Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
3. Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Ερώτηση 82 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 82

Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 83 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 83

Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύον του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 84 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 84

Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
1. Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
2. Έγχυση λαδιού.
3. Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.

Ερώτηση 85 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 85

Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 86 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 86

Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
1. Ο ηλεκτρομαγνητικός.
2. Ο υδραυλικός.
3. Το μηχανόφρενο.

Ερώτηση 87 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 87

Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
1. Απενεργοποιείται αυτόματα το ΑΒ5.
2. Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
3. Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.

Ερώτηση 88 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 88

Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω:
1. Πτώσης της θερμοκρασίας.
2. Πτώσης της πίεσης.
3. Αύξησης της θερμοκρασίας.

Ερώτηση 89 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 89

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
2. Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
3. Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Ερώτηση 90 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 90

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 91 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 91

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Προστατεύει το περιβάλλον.
2. Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
3. Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.

Ερώτηση 92 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 92

Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
1. Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
2. Πρέπει πάντοτε να προτιμάται,.
3. Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.

Ερώτηση 93 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 93

Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται:
1. Ακινητοποίηση.
2. Διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση.
3. Επιτάχυνση.

Ερώτηση 94 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 94

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου:
1. Τίθεται σε λειτουργία το ΑΒS.
2. Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
3. Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.

Ερώτηση 95 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 95

Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
1. Ο κινητήρας λειτουργεί.
2. Ο ταχογράφος λειτουργεί.
3. Ο κλιματισμός λειτουργεί.

Ερώτηση 96 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 96

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται:
1. Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
2. Στο κέντρο στροφής.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 97 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 97

Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
1. Στο κέντρο βάρους.
2. Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
3. Στον κινητήρα.

Ερώτηση 98 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 98

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται:
1. Θερμική.
2. Κινητική.
3. Ελκτική.

Ερώτηση 99 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 99

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
3. Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.

Ερώτηση 100 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 100

Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, μπορεί να είναι:
1. Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
2. Η ισχύς και η απόδοση.
3. Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.

Ερώτηση 101 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 101

Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
1. Θερμότητα.
2. Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
3. Αιολική ενέργεια.

Ερώτηση 102 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 102

Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
1. Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
2. Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
3. Έλκουν άλλα υλικά σώματα.

Ερώτηση 103 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 103

Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
1. Του όγκου του.
2. Της ύλης του.
3. Των κιλών του.

Ερώτηση 104 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 104

Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό:
1. Ελκτική δύναμη.
2. Φυγόκεντρος δύναμη.
3. Δύναμη βαρύτητας.

Ερώτηση 105 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 105

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 106 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 106

Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερό.

Ερώτηση 107 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 107

Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
1. Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
2. Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
3. Είναι σταθερή.

Ερώτηση 108 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 108

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 109 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 109

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 110 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 110

Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδραση της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
1. Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
2. Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
3. Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.

Ερώτηση 111 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 111

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Μείωση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 112 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 112

Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη:
1. Μείωση της απόστασης ακινητοποίησης.
2. Αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
3. Μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 113 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 113

Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
1. Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
2. Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση ‘καυσίμου’.
3. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.

Ερώτηση 114 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 114

Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης:
1. Αυξάνεται.
2. Δεν αλλάζει.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 115 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 115

Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
1. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
2. Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
3. Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.

Ερώτηση 116 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 116

Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
1. Μόνο όταν κινείται.
2. Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
3. Μόνο όταν είναι σε στάση.

Ερώτηση 117 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 117

Το μεικτό βάρος ενός φορτωμένου οχήματος είναι 16 τόνους και το απόβαρο του 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
1. 4 τόνοι.
2. 4,5 τόνοι.
3. 7,5 τόνοι.

Ερώτηση 118 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 118

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
1. Μεικτό βάρος.
2. Ωφέλιμο φορτίο.
3. Απόβαρο.

Ερώτηση 119 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 119

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26,000 κιλά. Το βάρος του φορτίου του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
1. 14.000 κιλά.
2. 22.000 κιλά.
3. 26.000 κιλα.

Ερώτηση 120 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 120

Ένα φορτηγό έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στα 26.000 κιλά . Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα:
1. 14.000 κιλα.
2. 22.000 κιλά.
3. 26.000 κιλά.

Ερώτηση 121 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 121

Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
1. Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
2. Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
3. Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.

Ερώτηση 122 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 122

«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.

Ερώτηση 123 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 123

«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
1. Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
2. Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
3. Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.

Ερώτηση 124 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 124

Η υπερφόρτωση προκαλεί:
1. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Μείωση της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 125 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 125

Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
1. Της κατανάλωσης καυσίμου.
2. Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
3. Της καταπόνησης των τροχών.

Ερώτηση 126 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 126

Τριβή ονομάζεται:
1. Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
2. Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
3. Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.

Ερώτηση 127 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 127

Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
1. Το μεικτό βάρος του οχήματος.
2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
3. Το είδος των επιφανειών που έρχονται οε επαφή.

Ερώτηση 128 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 128

Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
1. Ίδια.
2. Μικρότερη.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 129 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 129

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Αυξάνεται.
3. Μειώνεται.

Ερώτηση 130 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 130

Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος:
1. Δεν μεταβάλλεται.
2. Είναι εν γένει μικρότερη.
3. Είναι εν γένει μεγαλύτερη.

Ερώτηση 131 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 131

Η πρόσφυση δεν εξαρτάται:
1. Από τον όγκο του οχήματος.
2. Από το βάρος του οδηγού.
3. Από τις καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 132 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 132

Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
1. Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
2. Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
3. Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.

Ερώτηση 133 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 133

Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την στατική τριβή πρέπει να είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 134 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 134

Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την στατική τριβή σε:
1. Σε στροφή.
2. Σε κατωφέρεια.
3. Σε ανωφέρεια.

Ερώτηση 135 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 135

Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
1. Επιτάχυνση.
2. Στροφή.
3. Επιβράδυνση.

Ερώτηση 136 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 136

Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να:
1. Διαγράφει καμπύλη τροχιά.
2. Κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση.
3. Κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε.

Ερώτηση 137 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 137

Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
1. Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
2. Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
3. Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.

Ερώτηση 138 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 138

Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
1. Μεγαλύτερο.
2. Ίσο.
3. Μικρότερο.

Ερώτηση 139 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 139

Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
1. Τα φρένα.
2. Την ανάρτηση.
3. Τα ελαστικά.

Ερώτηση 140 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 140

Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 141 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 141

Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 142 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 142

Σε μία απότομη στροφή, η φυγόκεντρος δύναμη ωθεί τους επιβάτες προς:
1. Το εσωτερικό της στροφής.
2. Το εξωτερικό της στροφής.
3. Το δάπεδο του λεωφορείου.

Ερώτηση 143 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 143

Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
1. Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
2. Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.

Ερώτηση 144 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 144

Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
3. Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.

Ερώτηση 145 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 145

Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
1. Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησης του.
2. Το γινόμενο της μάζας του οχήματος επί την ταχύτητά του κάθε στιγμή.
3. Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.

Ερώτηση 146 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 146

Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται:
1. Και από την ορμή και από την αδράνεια.
2. Από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή.
3. Απο την ορμή αλλά όχι απο την αδράνεια.

Ερώτηση 147 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 147

Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς το εσωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 148 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 148

Η επιβράδυνση ωθεί το φορτίο:
1. Προς το εξωτερικό της στροφής.
2. Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
3. Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

Ερώτηση 149 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 149

Οι δυνατοί άνεμοι που πνέουν πλάγια στην κατεύθυνση ενός δρόμου είναι δυνατόν να επηρεάσουν την κίνηση των οχημάτων. Αυτό συμβαίνει συνήθως:
1. Μέσα σε σήραγγες.
2. Εντός κατοικημένων περιοχών.
3. Εκτός κατοικημένων περιοχών.

Ερώτηση 150 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 150

Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθεια του:
1. Ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού.
2. Δυσμενώς.
3. Ευμενώς.

Ερώτηση 151 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 151

Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
1. Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
2. Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών κινητήρα.
3. Αύξηση της ταχύτητας.

Ερώτηση 152 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 152

Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται:
1. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια.
2. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά.
3. Ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά.

Ερώτηση 153 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 153

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του:
1. Στους χειρισμούς του οδηγού.
2. Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
3. Στην ανατροπή.

Ερώτηση 154 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 154

Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
1. Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
2. Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
3. Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.

Ερώτηση 155 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 155

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 156 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 156

Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
1. Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
2. Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
3. Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.

Ερώτηση 157 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 157

Η ορθολογική οδήγηση:
1. Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
2. Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
3. Περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

Ερώτηση 158 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 158

Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
1. Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
2. Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
3. Μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Ερώτηση 159 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 159

Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης;
1. Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
2. Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
3. Της κλιματικής αλλαγής.

Ερώτηση 160 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 160

Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
1. Στα τέλη κυκλοφορίας.
2. Της οικονομίας καυσίμου.
3. Της ηχορύπανσης.

Ερώτηση 161 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 161

Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
1. 1 φορά το χρόνο.
2. 1 φορά το μήνα.
3. 1 φορά το εξάμηνο.

Ερώτηση 162 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 162

Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
1. Μείωση του κόστους συντήρησης.
2. Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ερώτηση 163 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 163

Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
1. Τετραπλασιάζεται.
2. Διπλασιάζεται.
3. Υποδιπλασιάζεται.

Ερώτηση 164 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 164

Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
1. Αυξάνεται.
2. Μειώνεται.
3. Παραμένει σταθερή.

Ερώτηση 165 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 165

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
1. Όπισθεν.
2. Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
3. Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.

Ερώτηση 166 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 166

Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
1. Να επιταχύνει ομαλά.
2. Να επιβραδύνει ομαλά.
3. Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.

Ερώτηση 167 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 167

Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με:
1. Διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης.
2. Χαμηλές στροφές του κινητήρα.
3. Υψηλές στροφές του κινητήρα.

Ερώτηση 168 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 168

Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
1. Ηχορύπανση.
2. Φθορά στο σύστημα πέδησης.
3. Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.

Ερώτηση 169 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 169

Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
1. Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
2. Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
3. Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.

Ερώτηση 170 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 170

Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να:
1. Μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα.
2. Φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του.
3. Αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος.

Ερώτηση 171 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 171

Το μεταφερόμενο φορτίο:
1. Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος.
2. Απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος.
3. Απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα.

Ερώτηση 172 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 172

Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος:
1. Για το Βάρος και την ασφάλιση του φορτίου.
2. Αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση.
3. Μονό για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου.

Ερώτηση 173 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 173

Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται:
1. Και οι δυο.
2. Ο οδηγός του οχήματος.
3. Οι αστυνομικές αρχές.

Ερώτηση 174 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 174

Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη:
1. Του υπεύθυνου της φόρτωσης.
2. Των αστυνομικών αρχών.
3. Του οδηγού.

Ερώτηση 175 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 175

Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές:
1. Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο.
2. Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές.
3. Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 176 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 176

Κατά τη φόρτωση ενός φορτηγού:
1. Το κέντρο βάρους του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ψηλότερα.
2. Τα βαριά κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα πλαϊνά τοιχώματα.
3. Καλό είναι να φορτώνουμε σε πλάτος και όχι σε ύψος.

Ερώτηση 177 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 177

Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο:
1. Τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.
2. Τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος.
3. Δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος.

Ερώτηση 178 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 178

Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν:
1. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου.
2. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.
3. Το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου.

Ερώτηση 179 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 179

Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε:
1. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς.
2. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης.
3. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά.

Ερώτηση 180 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 180

Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες:
1. Οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου.
2. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου.
3. Οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου.

Ερώτηση 181 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 181

Όταν οι κορμοί στηρίζονται με ορθοστάτες, οι άκρες των κορμών:
1. Θα πρέπει να προεξέχουν το πολύ 30 cm από τους ορθοστάτες.
2. Πρέπει να προεξέχουν πέρα από τους ορθοστάτες.
3. Θα πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 30 cm από τους ορθοστάτες.

Ερώτηση 182 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 182

Το δίχτυ:
1. Πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
2. Πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα.
3. Χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.

Ερώτηση 183 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 183

Κατά τη μεταφορά παλετών:
1. Πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα.
2. Πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα.
3. Το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα.

Ερώτηση 184 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 184

Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται:
1. Από τα σημεία αγκυρωσης.
2. Από την ταχύτητα του οχήματος.
3. Από τον τύπο και το Βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 185 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 185

Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία:
1. Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου.
2. Τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου.
3. Τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου.

Ερώτηση 186 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 186

Το άθροισμα της αντοχής των σημείων αγκύρωσης και στις δυο πλευρές του οχήματος:
1. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 1/4 του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
2. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
3. Δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 187 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 187

Το πλάτος της μετώπης:
1. Θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.
2. Δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος.
3. Θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης.

Ερώτηση 188 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 188

Όταν βρέχονται τα σχοινιά:
1. Μειώνεται η αντοχή τους.
2. Δεν πρέπει να στεγνώνουν με φυσικό τρόπο.
3. Δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.

Ερώτηση 189 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 189

Τα σχοινιά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση του φορτίου θα πρέπει να:
1. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 8 mm.
2. Είναι το πολύ τρίκλωνα.
3. Έχουν ελάχιστη διάμετρο 10 mm.

Ερώτηση 190 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 190

Η διάμετρος των συρματόσχοινων:
1. Δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο.
2. Πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm.
3. Πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm.

Ερώτηση 191 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 191

Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα:
1. Πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω.
2. Πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό.
3. Πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός.

Ερώτηση 192 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 192

Όταν το όχημα είναι άδειο:
1. Πρέπει να ασφαλίζονται και οι δύο πλευρές της κουρτίνας στο ένα άκρο του οχήματος.
2. Οι κουρτίνες ασφαλίζονται όπως και όταν το όχημα είναι γεμάτο.
3. Οι κουρτίνες δε χρειάζεται να ασφαλιστούν.

Ερώτηση 193 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 193

Οι κουρτίνες:
1. Ασφαλίζουν επαρκώς το φορτίο.
2. Προστατεύουν το φορτίο από τις καιρικές συνθήκες.
3. Χρησιμοποιούνται ως μέσο συγκράτησης του φορτίου.

Ερώτηση 194 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 194

Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο:
1. Είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο.
2. Αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα.
3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς.

Ερώτηση 195 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 195

Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα:
oo195
1. Αριστερά.
2. Δεξιά.
3. Κέντρο.

Ερώτηση 196 ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ 196

Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου:
oo196
1. Τέρμα πίσω.
2. Τέρμα μπροστά.
3. Μπροστά από τον πίσω άξονα.