Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1

Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
1. Αντιμετώπισης της ανεργίας.
2. Συντήρησης του οχήματος.
3. Οδικής ασφάλειας.

Ερώτηση 2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
1. Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
2. Στην εύρεση εργασίας.
3. Στον ανταγωνισμό.

Ερώτηση 3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 3

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για φορτηγά:
1. Άνω των 7 τόνων.
2. Κάτω των 3,5 τόνων.
3. Άνω των 3,5 τόνων.

Ερώτηση 4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 4

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
1. Που κινούνται εντός ακτίνας 60 km απο την βάση τους.
2. Που υποβάλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης.
3. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h.

Ερώτηση 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 5

Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
1. Παροχής οδικής βοήθειας τα οποία κινούνται σε ακτίνα μικρότερη των 200 km απο την βάση τους.
2. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορικών αγαθών.
3. Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.

Ερώτηση 6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 6

Δεν εξαιρούνται απο τον ευρωπαικό Κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας τα οχήματα:
1. Μεταφοράς φαρμακευτικού υλικού.
2. Που χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.
3. Που ξεπερνούν τους 7,5 τόνους και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη εμπορικών αγαθών.

Ερώτηση 7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 7

Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
1. Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
2. Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
3. Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.

Ερώτηση 8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 8

Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου φόρτωσης εμπορευμάτων εκτός δημόσια οδού θεωρείται:
1. Διάλειμμα.
2. Άλλη εργασία.
3. Χρόνος οδήγησης.

Ερώτηση 9 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 9

Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 12 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 10

Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
1. 12 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 8 ώρες.

Ερώτηση 11 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11

Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 56 ώρες.
2. 50 ώρες.
3. 45 ώρες.

Ερώτηση 12 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 12

Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
1. 112 ώρες.
2. 100 ώρες.
3. 90 ώρες.

Ερώτηση 13 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 13

Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
1. Της επόμενης Κυριακής.
2. Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
3. Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.

Ερώτηση 14 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 14

Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
1. Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
2. Γευματίζει.
3. Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.

Ερώτηση 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 15

Το διάλειμμα γίνεται:
1. Εντός ή εκτός του οχήματος.
2. Εντός του οχήματος μόνο.
3. Εκτός του οχήματος μόνο.

Ερώτηση 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 16

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
1. 15 ή 30 λεπτών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 17

Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
1. 10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
2. 30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
3. 15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.

Ερώτηση 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 18

Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
1. Τουλάχιστον 35 λεπτών.
2. Το πολύ 45 λεπιών.
3. Τουλάχιστον 45 λεπτών.

Ερώτηση 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 19

Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
1. Οδήγησης άλλου οχήματος.
2. Φυσικής άσκησης.
3. Άλλης εργασίας.

Ερώτηση 20 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 20

Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
1. Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
2. Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
3. Πρέπει να κοιμάται.

Ερώτηση 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 21

Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
1. 11 ώρες.
2. 10 ώρες.
3. 9 ώρες.

Ερώτηση 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 22

Κάτα την διάρκεια της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης , απαγορεύεται η εργασία:
1. Στον κλαδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών μόνο.
2. Σε οποιονδήποτε κλάδο εργασίας.
3. Στον κλάδο μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών , εκτός αν ο οδηγός είναι ιδιοκτήτης του οχήματος.

Ερώτηση 23 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 23

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
1. Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
2. Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
3. Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.

Ερώτηση 24 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 24

Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
2. Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
3. Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.

Ερώτηση 25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 25

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα:
1. Μίας ημερολογιακής ημέρας.
2. Μίας ημερολογιακής εβδομάδας.
3. 24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 26 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 26

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους:
1. 3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.

Ερώτηση 27 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 27

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δυο περιόδους ως εξής:
1. 2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2. 2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
3. 9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.

Ερώτηση 28 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 28

Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
1. Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
2. Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
3. Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.

Ερώτηση 29 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 29

Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δυο:
1. Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
2. Ημερολογιακών εβδομάδων.
3. Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.

Ερώτηση 30 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 30

Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μία περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον:
1. 45 ωρών.
2. 45 λεπτών.
3. 4,5 ωρών.

Ερώτηση 31 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 31

Η μειωμένη εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης είναι περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας μεταξύ:
1. 24 και 48 ωρών.
2. 24 και 45 ωρών.
3. 24 και 45 λεπτών.

Ερώτηση 32 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 32

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
1. Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
2. Οδηγεί το IX του.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.

Ερώτηση 33 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 33

Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ώρων περιόδων από:
1. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
2. Την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης.
3. Το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης.

Ερώτηση 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 34

Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
1. Επτά 24ωρα.
2. Έξι 24ωρα.
3. Πέντε 24ωρα.

Ερώτηση 35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 35

Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
1. Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
2. Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
3. Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.

Ερώτηση 36 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 36

Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
1. Καταγράφεται στον ταχογράφο.
2. Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
3. Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.

Ερώτηση 37 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 37

Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
1. Τουλάχιστον 57 ωρών.
2. Τουλάχιστον 33 ωρών.
3. Το πολύ 45 ωρών.

Ερώτηση 38 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 38

Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 39

Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
1. 50 ώρες.
2. 58 ώρες.
3. 56 ώρες.

Ερώτηση 40 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 40

Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
1. 90 ώρες.
2. 144 ώρες.
3. 112 ώρες.

Ερώτηση 41 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 42

Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
1. Ως ύπνος.
2. Ως ανάπαυση.
3. Ως άλλη εργασία.

Ερώτηση 42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 43

Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
1. Πάνω από 2 φορές.
2. Πάνω από 1 φορά.
3. Καθόλου.

Ερώτηση 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 44

Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημα του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούραση του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
1. Τα 30 λεπτά.
2. Τα 15 λέπια.
3. Τη 1 ώρα.

Ερώτηση 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 45

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
1. Μετά τα πρώτα 150 km της διαδρομής.
2. Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
3. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.

Ερώτηση 45 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 46

Σε περίπτωση δευτέρου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
1. 30 ωρών.
2. 24 ωρών.
3. 21 ωρών.

Ερώτηση 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 47

Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικό όριο οδήγησης του καθενός είναι οι:
1. 18 ώρες.
2. 9 ώρες.
3. 10 ώρες.

Ερώτηση 47 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 48

Σε περίπτωση δυο οδηγών:
1. Όποιος δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη.
2. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.
3. Μπορούν να εφαρμοστούν στον καθένα από αυτούς οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός.

Ερώτηση 48 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 49

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τις ώρες ύπνου.
2. Τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης.
3. Τις ώρες εργασίας.

Ερώτηση 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 50

Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
1. Τη χιλιομετρική θέση.
2. Τη διανυόμενη απόσταση.
3. Την ταχύτητα κίνησης.

Ερώτηση 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 51

Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένειτα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος:
1. Των 7 τόνων.
2. Των 3,5 τόνων.
3. Του 1,5 τόνου.

Ερώτηση 51 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 52

Στην Ελλάδα υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί απο :
1. 1/6/2006.
2. 1/5/2006.
3. 1/1/2006.

Ερώτηση 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 53

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
1. Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
2. Υποχρεωτικός.
3. Προαιρετικός.

Ερώτηση 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 54

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με:
1. Τον οδηγό και το όχημα.
2. Το όχημα μόνο.
3. Τον οδηγό μόνο.

Ερώτηση 54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 55

Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
1. Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
2. Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
3. Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.

Ερώτηση 55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 56

Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
1. Ως πιστωτική κάρτα.
2. Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
3. Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.

Ερώτηση 56 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 57

Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
1. Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
2. Ψηφιακό ρολόι.
3. «Έξυπνη κάρτα».

Ερώτηση 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 58

Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
2. Επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.

Ερώτηση 58 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 59

Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
1. Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
2. Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
3. Τη συσκευή του ταχογράφου.

Ερώτηση 59 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 60

Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
1. Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
2. Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
3. Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.

Ερώτηση 60 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 61

Η διαδικασία φόρτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
1. «Διαθεσιμότητα».
2. «Άλλη εργασία».
3. «Διάλειμμα».

Ερώτηση 61 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 62

Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
1. «Διάλειμμα».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.

Ερώτηση 62 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 63

Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
1. Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση του οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
2. Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
3. Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.

Ερώτηση 63 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 64

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 64 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 65

Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
1. «Άλλες εργασίες».
2. «Διαθεσιμότητα».
3. «2ος οδηγός».

Ερώτηση 65 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 66

Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
1. Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
2. Στη θέση «ανάπαυση».
3. Μόνο ιδιοχείρως.

Ερώτηση 66 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 67

Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να:
1. Διορθώσει ψηφιακά το λάθος.
2. Εκτυπώσει το σχετικό φύλλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος.
3. Απευθυνθεί άμεσα στις Αρμόδιες Αρχές.

Ερώτηση 67 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 68

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Μετά από κάθε επισκευή του.
2. Κάθε χρόνο.
3. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.

Ερώτηση 68 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 69

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
2. Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 69 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 70

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
2. Κάθε χρόνο.
3. Πριν από κάθε διαδρομή.

Ερώτηση 70 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 71

Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
1. Με κάθε αλλαγή οδηγού.
2. Μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος.
3. Με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών.

Ερώτηση 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 72

Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σε αυτές:
1. Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
2. Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
3. Πάντοτε.

Ερώτηση 72 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 73

Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
1. Η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας.
2. Η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα.
3. Η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια.

Ερώτηση 73 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 74

Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά:
1. Ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα.
2. Ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας.
3. Ευθύνεται πανιά ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος.

Ερώτηση 74 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 75

Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται:
1. Από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα.
2. Από τον αποστολέα και τον μεταφορέα.
3. Μονό από τον μεταφορέα.

Ερώτηση 75 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 76

Ποια στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στη φορτωτική;
1. Το όνομα και η κατοικία του μεταφορέα.
2. Το τηλέφωνο του παραλήπτη.
3. Το όνομα και το τηλέφωνο του αποστολέα.

Ερώτηση 76 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 77

Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
1. Διμερής μεταφορά.
2. Τριγωνική μεταφορά.
3. Τράνζιτ (transit) μεταφορά.

Ερώτηση 77 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 78

Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (tranzit):
1. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε Βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης.
2. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν Βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά Βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης.
3. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι’ ενός κράτους στο οποίο Βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης.

Ερώτηση 78 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 79

Οι διμερείς άδειες:
1. Χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Χρησιμοποιούνται νια διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
3. Χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ.

Ερώτηση 79 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 80

Η διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο ταξινομημένο σε χώρα της ΕΕ και σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης δυο διαφορετικά κράτη-μέλη διενεργείται:
1. Μόνο με άδεια ΕΔΥΜ.
2. Με άδεια διέλευσης κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών.
3. Με κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92.

Ερώτηση 80 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 81

Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
1. Στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση.
2. Στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης.
3. Στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος.

Ερώτηση 81 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 82

Η μέγιστη διάρκεια ισχύος της κοινοτικής άδειας του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 είναι:
1. 5 έτη.
2. 3 έτη.
3. 2 έτη.

Ερώτηση 82 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 83

Οι άδειες ΕΔΥΜ:
1. Ισχύουν για 3 έτη.
2. Ισχύουν για 2 έτη.
3. Είναι ετήσιας διάρκειας.

Ερώτηση 83 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 84

Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν:
1. Ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών.
2. Και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία.
3. Μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία.

Ερώτηση 84 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 85

Σε τι αναφέρεται η Διεθνής Σύμβαση CMR;
1. Προβλέπει μόνο τα έγγραφα που πρέπει να έχει ο μεταφορέας όταν πραγματοποιεί διεθνή μεταφορά.
2. Στα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων και στην ευθύνη του μεταφορέα.
3. Στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Ερώτηση 85 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 86

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Σε μεταφορές φαρμάκων.
2. Σε μεταφορές επίπλων.
3. Σε μεταφορές τροφίμων.

Ερώτηση 86 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 87

Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
1. Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων.
2. Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα.
3. Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα.

Ερώτηση 87 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 88

Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
1. Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα.
2. Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας.
3. Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.

Ερώτηση 88 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 89

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR):
1. Εκδίδεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο υπογράφει μόνο ο μεταφορέας.
2. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφει μόνο ο αποστολέας.
3. Εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας.

Ερώτηση 89 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 90

Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
1. Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη.
2. Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό Βάρος κτλ.
3. Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα.

Ερώτηση 90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 91

Το δελτίο παράδοσης (φορτωτική CMR) δεν περιέχει:
1. Τη χιλιομετρική απόσταση του τόπου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη.
3. Τις απαιτούμενες οδηγίες και τις τελωνιακές και λοιπές διατυπώσεις.

Ερώτηση 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 92

Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικό όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
1. Μόνο αν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί.
2. Ναι, σε κάθε περίπτωση.
3. Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά.

Ερώτηση 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 93

Πότε παύει η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη CMR;
1. Με την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.
2. Με την παράδοση των εμπορευμάτων και την ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη.
3. Με την άφιξη του οχήματος στο χώρο παράδοσης.

Ερώτηση 93 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 94

Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
1. Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει οίον τόπο παράδοσης.
2. Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη.
3. Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα.

Ερώτηση 94 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 95

Τι πρέπει να ελέγξει ο μεταφορέας κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Την ακρίβεια των στοιχείων του δελτίου CMR (αριθμό δεμάτων) και την κατάσταση των εμπορευμάτων, όπως και τη συσκευασία τους.
2. Να εμπιστευτεί τον αποστολέα και να μην προβεί σε κανέναν έλεγχο των εμπορευμάτων.
3. Μόνο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα εμπορεύματα που παρέλαβε, και να μη μετρήσει τα δέματα.

Ερώτηση 95 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 96

Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος σύμφωνα με τη CMR;
1. Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά.
2. Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος.
3. Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα.

Ερώτηση 96 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 97

Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
1. Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες.
2. Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα.
3. Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας.

Ερώτηση 97 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 98

Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, σύμφωνα με τη CMR;
1. Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα.
2. Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη Βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
3. Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 98 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 99

Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας:
1. Δεν φέρει ευθύνη.
2. Φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά.
3. Φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση.

Ερώτηση 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 100

Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητα τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, σύμφωνα με τη CMR:
1. Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει.
2. Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή.
3. Ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή.

Ερώτηση 100 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 101

Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
1. Να μην εκτελέσει τη μεταφορά.
2. Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.
3. Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη.

Ερώτηση 101 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 102

Σύμφωνα με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους:
1. Στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα.
2. Στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας.
3. Στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα.

Ερώτηση 102 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 103

Εάν ο παραλήπτης αρνείται να παραλάβει τα εμπορεύματα, τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας σύμφωνα με τη CMR;
1. Να παραδώσει τα εμπορεύματα και να αποστείλει με courier στον παραλήπτη το αντίγραφο CMR.
2. Να παραδώσει τα εμπορεύματα στον παραλήπτη, φωνάζοντας την αστυνομία για να αναγκαστεί ο παραλήπτης να παραλάβει το αντίγραφο CMR.
3. Δικαιούται να παραδώσει τα εμπορεύματα χωρίς να υποχρεούται να παραδώσει το δεύτερο αντίγραφο του δελτίου CMR.

Ερώτηση 103 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 104

Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
1. Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση.
2. Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη Βλάβη ή την καθυστέρηση.
3. Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη.

Ερώτηση 104 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 105

Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
1. Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία.
2. Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο.
3. Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας.

Ερώτηση 105 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 106

Τι είναι το Carnet Tir;
1. Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων.
2. Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοση τους.
3. Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη.

Ερώτηση 106 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 107

Το κάθε δελτίο TIR για πόσα δρομολόγια ισχύει;
1. Για ένα δρομολόγιο, με επιστροφή, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα ολοκληρωθεί σε μία εβδομάδα.
2. Για ένα μόνο δρομολόγιο.
3. Για ένα δρομολόγιο, μετ' επιστροφής.

Ερώτηση 107 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 108

Το Carnet Tir καλύπτει όλα τα μεταφερόμενα εμπορεύματα;
1. Δεν καλύπτει τα ευπαθή καθώς και υλικά που μεταφέρονται εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.
2. Δεν καλύπτει τη μεταφορά προϊόντων καπνού και αλκοόλ.
3. Όλα, εκτός από τα γαλακτοκομικά και τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Ερώτηση 108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 109

Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
1. Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
2. Ναι αλλά σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες.
3. Όχι, σε καμία περίπτωση.

Ερώτηση 109 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 110

Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
1. Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ.
2. Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη.
3. Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το Camet ATA.

Ερώτηση 110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 111

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών:
1. Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων.
2. Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές.
3. Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

Ερώτηση 111 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 112

Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη:
1. Μόνο για τις διεθνείς μεταφορές.
2. Τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές.
3. Μόνο για τις εθνικές μεταφορές.

Ερώτηση 112 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 113

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του EUR.1:
1. Δεν εκδίδεται αντίγραφο.
2. Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του αντιγράφου του πιστοποιητικού EUR.1.
3. Εκδίδεται αντίγραφο αυτού, το οποίο πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτότυπου πιστοποιητικού EUR.1.

Ερώτηση 113 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 114

Το πιστοποιητικό EUR.1:
1. Μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
2. Εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων.
3. Δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων.

Ερώτηση 114 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 115

Το Πιστοποιητικό Τ5 είναι:
1. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως καύσιμα κτλ.
2. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης ευπαθών τροφίμων.
3. Έγγραφο παρακολούθησης της διακίνησης αγροτικών προϊόντων.

Ερώτηση 115 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 116

Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας A.TR. (υπό ορισμένες προϋποθέσεις):
1. Οι ταχυδρομικές αποστολές, τα ευπαθή τρόφιμα και τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση.
2. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.
3. Τα εμπορεύματα που μεταφέρουν οι ταξιδιώτες και δεν προορίζονται για εμπορική χρήση, οι ταχυδρομικές αποστολές και τα ταχυδρομικά δέματα.