Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Τον τουρισμό.

Ερώτηση 2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Τις χώρες προέλευσης.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.

Ερώτηση 3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.

Ερώτηση 4 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 5 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 6

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Απέλαση.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.

Ερώτηση 7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 7

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 8 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 8

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 9 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 9

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Απαλλάσσεται.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.

Ερώτηση 10 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.

Ερώτηση 11 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 11

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
3. Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Ερώτηση 12 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
3. Θανατική ποινή.

Ερώτηση 13 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 13

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η δήμευση του οχήματος.

Ερώτηση 14 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 14

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.

Ερώτηση 15 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 15

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.

Ερώτηση 16 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 16

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.

Ερώτηση 17 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 17

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στην ευστάθεια του οχήματος.

Ερώτηση 18 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 18

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.

Ερώτηση 19 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 19

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.

Ερώτηση 20 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 20

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η άνεση.
2. Η ασφάλεια.
3. Η αύξηση της αποδοτικότητας.

Ερώτηση 21 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 21

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος των αυτιών.

Ερώτηση 22 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.

Ερώτηση 23 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 23

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το φορτίο του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το ύψος του οχήματος.

Ερώτηση 24 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 24

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Ο καφές και το νερό.
2. Οι χάρτες.
3. Τα γυαλιά ηλίου.

Ερώτηση 25 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 25

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:
1. Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.
2. «Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
3. Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.

Ερώτηση 26 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 26

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:
1. Ρολόι.
2. Πυξίδα.
3. Εκκρεμές.

Ερώτηση 27 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 27

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Οι έγκυες γυναίκες.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.

Ερώτηση 28 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 28

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

Ερώτηση 29 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 29

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.

Ερώτηση 30 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 30

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.

Ερώτηση 31 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 31

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Μείωσης του χρόνου κρούσης.

Ερώτηση 32 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 32

Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
1. 8cm.
2. 15cm.
3. 20cm.

Ερώτηση 33 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 33

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
1. Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.
2. Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3. Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.

Ερώτηση 34 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 34

Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
1. Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.
2. Ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος.
3. Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.

Ερώτηση 35 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 35

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Τα έργα υποδομής.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Ο άνθρωπος.

Ερώτηση 36 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 36

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 37 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 37

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μικρότερη.
2. Ίση.
3. Μεγαλύτερη.

Ερώτηση 38 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Λιγότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Περισσότερα θύματα.

Ερώτηση 39 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 39

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:
1. Λιγότερα οχήματα.
2. Ισάριθμα οχήματα.
3. Περισσότερα οχήματα.

Ερώτηση 40 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 40

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Νωτομετωπικες.
2. Μετωπικές.
3. Πλαγιομετωπικές.

Ερώτηση 41 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 41

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:
1. Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.
2. Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
3. Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 42 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 42

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
1. Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.
2. Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3. Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.

Ερώτηση 43 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 43

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ερώτηση 44 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 44

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:
1. Αυτοκινητόδρομους.
2. Διασταυρώσεις.
3. Χώρους στάθμευσης φορτηγών.

Ερώτηση 45 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.

Ερώτηση 46 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 46

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.

Ερώτηση 47 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 47

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
1. Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.

Ερώτηση 48 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 48

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
1. Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.
2. Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3. Όταν αυτό είναι εμφορτο.

Ερώτηση 49 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 49

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:
1. Της μάζας του προς την ισχύ.
2. Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Μεταφοράς φορτίου.

Ερώτηση 50 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 50

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
1. Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.
2. Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3. Της ευστάθειας του φορτίου.

Ερώτηση 51 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 51

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. «Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.

Ερώτηση 52 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 52

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

Ερώτηση 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 53

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
2. Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.

Ερώτηση 54 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 54

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
1. Η αποφυγή εμποδίου.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3. Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.