Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1

Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο:
1. Τον τουρισμό.
2. Την εγκληματικότητα.
3. Την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος.

Ερώτηση 2 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2

Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
1. Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
2. Τις χώρες προορισμού.
3. Τις χώρες προέλευσης.

Ερώτηση 3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 3

Ο όρος «λαθρομετανάστη» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τούς.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ερώτηση 4 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4

Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
1. Εξέρχονται από τη χώρα αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.
2. Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
3. Εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους.

Ερώτηση 5 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 5

Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Αποτελεί αδίκημα.

Ερώτηση 6 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 6

Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
1. Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
2. Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
3. Απέλαση.

Ερώτηση 7 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 7

Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
1. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
2. Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
3. Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.

Ερώτηση 8 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 8

Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
1. Αποτελεί αδίκημα.
2. Δεν αποτελεί αδίκημα.
3. Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ερώτηση 9 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 9

Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδο του στη χώρα, ο μεταφορέας:
1. Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
2. Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
3. Απαλλάσσεται.

Ερώτηση 10 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 10

Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
1. Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
2. Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
3. Μόνο χρηματικό πρόστιμο,.

Ερώτηση 11 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 11

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Ποινή κάθειρξης (Ο έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
3. Ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Ερώτηση 12 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 12

Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, ο λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει:
1. Θανατική ποινή.
2. Ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
3. Ποινή ισόβιας κάθειρξης και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ.

Ερώτηση 13 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 13

Παρεπόμενη ποινή της μεταφοράς λαθρομεταναστών είναι:
1. Η δήμευση του οχήματος.
2. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών.
3. Η ακινητοποίηση του οχήματος για διάστημα τουλάχιστον 90 ημερών.

Ερώτηση 14 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 14

Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
1. Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
2. Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσης τους.
3. Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.

Ερώτηση 15 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 15

Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ωβ στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
1. Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
2. Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
3. Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.

Ερώτηση 16 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 16

Η εργονομία ασχολείται με:
1. Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
2. Το εργατικό δίκαιο.
3. Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.

Ερώτηση 17 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 17

Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
1. Στην ευστάθεια του οχήματος.
2. Στη συντήρηση του οχήματος.
3. Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.

Ερώτηση 18 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 18

Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
1. Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
2. Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
3. Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.

Ερώτηση 19 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 19

Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλεια του. Εξαρτάται από:
1. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
2. Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
3. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.

Ερώτηση 20 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 20

Ο βασικός ρόλος του προσκέφαλου της θέσης του οδηγού είναι:
1. Η αύξηση της αποδοτικότητας.
2. Η ασφάλεια.
3. Η άνεση.

Ερώτηση 21 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 21

Το ιδανικό ύψος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι:
1. Στο πάνω μέρος των αυτιών.
2. Στο σαγόνι.
3. Στο πάνω μέρος του κεφαλιού.

Ερώτηση 22 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 22

Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
1. Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
2. Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
3. Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.

Ερώτηση 23 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 23

Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση:
1. Το ύψος του οχήματος.
2. Το ύψος του οδηγού.
3. Το φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση 24 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 24

Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
1. Τα γυαλιά ηλίου.
2. Οι χάρτες.
3. Ο καφές και το νερό.

Ερώτηση 25 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 25

Σε περίπτωση σύγκρουσης , η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας:
1. Είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου.
2. «Μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του.
3. Ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του.

Ερώτηση 26 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 26

Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν:
1. Εκκρεμές.
2. Πυξίδα.
3. Ρολόι.

Ερώτηση 27 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 27

Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας έχουν:
1. Άτομα που το βάρος τους είναι πάνω από 120 κιλά.
2. Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 μετρά.
3. Οι έγκυες γυναίκες.

Ερώτηση 28 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 28

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 29 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 29

Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού.
2. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.
3. Το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού.

Ερώτηση 30 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 30

Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980} είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή:
1. Ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
2. Τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας.
3. Ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι.

Ερώτηση 31 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 31

Η αρχή λειτουργίας του αερόσακου βασίζεται στην προσπάθεια:
1. Μείωσης του χρόνου κρούσης.
2. Μείωσης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.
3. Αύξησης του χρόνου που ο οδηγός Βιώνει τη σύγκρουση.

Ερώτηση 32 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 32

Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου:
1. 20cm.
2. 15cm.
3. 8cm.

Ερώτηση 33 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 33

Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν:
1. Το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007.
2. Ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας.
3. Η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα.

Ερώτηση 34 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 34

Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
1. Το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση.
2. Ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος.
3. Ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα.

Ερώτηση 35 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 35

Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
1. Ο άνθρωπος.
2. Οι καιρικές συνθήκες.
3. Τα έργα υποδομής.

Ερώτηση 36 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 36

Σε διεθνές επίπεδο, η εμπλοκή των φορτηγών σε θανατηφόρα ατυχήματα -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 37 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 37

Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με αυτή των IX επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
1. Μεγαλύτερη.
2. Ίση.
3. Μικρότερη.

Ερώτηση 38 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 38

Τα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα χωρίς εμπλοκή φορτηγών- έχουν:
1. Περισσότερα θύματα.
2. Ισάριθμα θύματα.
3. Λιγότερα θύματα.

Ερώτηση 39 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 39

Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών - σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων - εμπλέκονται:
1. Περισσότερα οχήματα.
2. Ισάριθμα οχήματα.
3. Λιγότερα οχήματα.

Ερώτηση 40 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 40

Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και IX επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
1. Πλαγιομετωπικές.
2. Μετωπικές.
3. Νωτομετωπικες.

Ερώτηση 41 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 41

Οι ανατροπές φορτηγών προκαλούνται συνήθως από δυο βασικούς τύπους ελιγμών:
1. Στροφή σταθερής ακτίνας με χαμηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με χαμηλή ταχύτητα.
2. Στροφή σταθερής ακτίνας με υψηλή ταχύτητα και ελιγμός αποφυγής εμποδίου με υψηλή ταχύτητα.
3. Προσπέραση σε οδό χωρίς φυσικό διαχωρισμό των κατευθύνσεων κυκλοφορίας και προσπέραση σε αυτοκινητόδρομο.

Ερώτηση 42 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 42

Τα κυρία χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό ευστάθειας του φορτηγού είναι:
1. Το πλάτος της οδού, το μεικτό βάρος του φορτηγού, η ηλικία του οδηγού και η ένταση του ανέμου.
2. Το ύψος του κέντρου βάρους του φορτίου, το πλάτος του φορτηγού, η ανάρτηση και οι ιδιότητες των ελαστικών.
3. Το ύψος του φορτηγού, το είδος του φορτίου και οι ιδιότητες του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

Ερώτηση 43 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 43

Στην Ευρώπη, οι δυο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι:
1. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
2. Οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
3. Ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες.

Ερώτηση 44 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 44

Στην Ευρώπη, τα σοβαρά (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχήματα με φορτηγά συμβαίνουν συχνότερα σε:
1. Χώρους στάθμευσης φορτηγών.
2. Διασταυρώσεις.
3. Αυτοκινητόδρομους.

Ερώτηση 45 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 45

Η πιο σημαντική ιδιότητα του οχήματος που σχετίζεται με την ευστάθεια είναι:
1. Η αντίσταση του έναντι ανατροπής.
2. Ο λόγος της μάζας του προς την ισχύ.
3. Ο λόγος του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.

Ερώτηση 46 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 46

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πΛευρά σε πΛευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου.

Ερώτηση 47 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 47

Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από:
1. Τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά.
2. Τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών.
3. Την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός.

Ερώτηση 48 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 48

Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού:
1. Όταν αυτό είναι εμφορτο.
2. Κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου.
3. Όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις.

Ερώτηση 49 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 49

Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο:
1. Μεταφοράς φορτίου.
2. Του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
3. Της μάζας του προς την ισχύ.

Ερώτηση 50 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 50

Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση:
1. Της ευστάθειας του φορτίου.
2. Της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού.
3. Της στατικής ευστάθειας φορτηγού.

Ερώτηση 51 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 51

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. «Εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα.

Ερώτηση 52 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 52

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.
3. Οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης.

Ερώτηση 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 53

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
1. Τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις.
2. Ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή.
3. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση.

Ερώτηση 54 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 54

Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι:
1. Οι διαφορές στην ταχύτητα κίνησης «ομάδας» οχημάτων.
2. Οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή εππάχυνση.
3. Η αποφυγή εμποδίου.