Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 1

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
1. Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
2. Μεγαλύτεροι όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
3. Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.

Ερώτηση 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 2

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, η διατήρηση του ελέγχου του οχήματος μπορεί να επιτευχθεί:
1. Με άναμμα του δεξιού φλας.
2. Με σταθερό κράτημα του τιμονιού.
3. Με άμεση και απότομη πέδηση.

Ερώτηση 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 3

Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να:
1. Ακινητοποιήσει με ασφάλεια το όχημα.
2. Κατευθυνθεί στο πλησιέστερο συνεργείο.
3. Ενεργοποιήσει το ΑΒ5.

Ερώτηση 4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 4

Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού , πρέπει να γίνεται έλεγχος των παξιμαδιών :
1. Σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό σφίξιμο τους.
2. Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο.
3. Μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους.

Ερώτηση 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 5

Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 6

Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από ίο ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 7 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 7

Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
1. 100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
2. 20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
3. 50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.

Ερώτηση 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 8

Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος:
1. Μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
2. Δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.
3. Αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης.

Ερώτηση 9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 9

Σε περίπτωση ατυχήματος και εάν είστε εσείς ο υπεύθυνος για τη διαχείριση της κατάστασης, πρέπει να:
1. Αποφασίσετε για τις ενέργειες σας μετά την παρέλευση του σοκ.
2. Αποφασίσετε τις επόμενες ενέργειες σας αμέσως μετά την εκδήλωση ατυχήματος.
3. Έχετε εκ των προτέρων προγραμματίσει τις ενέργειες σας.

Ερώτηση 10 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 10

Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας:
1. Αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης.
2. Απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.
3. Απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους.

Ερώτηση 11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 11

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης,:
1. Το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης.
2. Το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι.
3. Τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά.

Ερώτηση 12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 12

Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικοΰ συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου:
1. Η πνευματική πίεση μειώνεται.
2. Η αστοχία γενικεύεται.
3. Η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται.

Ερώτηση 13 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 13

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή:
1. Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
2. Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
3. Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.

Ερώτηση 14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 14

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
2. Απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
3. Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών.

Ερώτηση 15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 15

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
1. Διοξειδίου του άνθρακα.
2. Ξηράς κόνεως.
3. Νερού.

Ερώτηση 16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 16

Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
1. Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
2. Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
3. Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

Ερώτηση 17 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 17

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
2. Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
3. Το σβήσιμο του τσιγάρου.

Ερώτηση 18 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 18

Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
1. Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
2. Το σβήσιμο του κινητήρα.
3. Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.

Ερώτηση 19 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 19

Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
1. Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
2. Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
3. Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.

Ερώτηση 20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 20

Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
1. 911.
2. 112.
3. 100.

Ερώτηση 21 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 21

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
1. Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
2. Τους κρατάτε ζεστούς.
3. Τους μετακινήσετε άμεσα.

Ερώτηση 22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 22

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να:
1. Του εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα.
2. Του προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας.
3. Του αφαιρέσετε τα ρούχα.

Ερώτηση 23 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 23

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
1. Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
2. Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
3. Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.

Ερώτηση 24 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
1. Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
2. Το ανασηκώσετε.
3. Του ρίξετε παγωμένο νερό.

Ερώτηση 25 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 25

Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
1. Σε μόνιμες βλάβες.
2. Στη διάσωση του τραυματία.
3. Σε δύσπνοια.

Ερώτηση 26 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 26

Αν εμπλακείτε σε ατύχημα, πρέπει:
1. Να σταματήσετε μόνο αν δεν παρεμποδίζεται η υπόλοιπη κυκλοφορία.
2. Να καλέσετε άμεσα την Αρχή Πολιτικής Προστασίας.
3. Οπωσδήποτε να σταματήσετε.

Ερώτηση 27 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 27

Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
1. Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
2. Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
3. Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.

Ερώτηση 28 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 28

Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι:
1. Υποχρεωτική.
2. Προαιρετική αλλά χρήσιμη.
3. Ανώφελη.

Ερώτηση 29 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 29

Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
1. Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
2. Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
3. Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.

Ερώτηση 30 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 30

Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
1. Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
2. Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
3. Του προσφέρετε νερό.

Ερώτηση 31 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 31

Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
1. Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
2. Υψηλές τάσεις.
3. Υψηλές θερμοκρασίες (π. χ. πυρκαγιά).

Ερώτηση 32 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 32

Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
1. Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
2. Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
3. Φωτεινό σηματοδότη.

Ερώτηση 33 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 33

Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
1. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
2. Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
3. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.

Ερώτηση 34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 34

Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
1. Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
2. Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
3. Το ανθρώπινο σώμα και η γη.

Ερώτηση 35 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 35

Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
1. Υλικές ζημιές.
2. Νεκρό.
3. Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.

Ερώτηση 36 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 36

Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
1. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
2. Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
3. Είναι υπαίτιοι ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.

Ερώτηση 37 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 37

Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του εντύπου φιλικής δήλωσης ατυχήματος είναι:
1. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας.
2. Το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας.
3. Οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα.

Ερώτηση 38 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 38

Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
1. Τον τραυματιοφορέα.
2. Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
3. Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.

Ερώτηση 39 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 39

Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
1. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού.
2. Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού.
3. Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων.

Ερώτηση 40 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 40

Κατά την πρόκληση του ατυχήματος επήλθε θάνατος ή τραυμαησμός. Ποινικό δικαστήριο γίνεται οπωσδήποτε στην περίπτωση που ο υπαίτιος οδηγός:
1. Είναι επαγγελματίας.
2. Είχε καταναλώσει αλκοόλ.
3. Δεν είχε ασφάλιση.

Ερώτηση 41 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 41

Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει:
1. Το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως.
2. Η πρεσβεία της χώρας διαμονής του.
3. Το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Ερώτηση 42 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 42

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 43 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 43

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αναπηρίας είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.

Ερώτηση 44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 44

Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπεύθυνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια αστικής ευθύνης των επιβαινόντων από το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως είναι:
1. 2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος.
2. 4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.
3. 5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα.