Πρόοδος
--:--
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar
Progress bar

Χειρονομίες αφής

Ερώτηση 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1

Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
1. Χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα.
2. Μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ.
3. Χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές.

Ερώτηση 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2

Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις:
1. Θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές.
2. Συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές.
3. Οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ερώτηση 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 3

Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα:
1. Χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου.
2. Χαμηλού κόστους και μικρού όγκου.
3. Υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου.

Ερώτηση 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4

Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων:
1. Μεγάλης αξίας.
2. Κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων.
3. Εντός των πόλεων.

Ερώτηση 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 5

Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι:
1. Τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά.
2. Το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου.
3. Τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός.

Ερώτηση 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6

Οι αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν υψηλό μεταφορικό έργο μετρούμενο:
1. Σε επιβατοχιλιόμετρα.
2. Σε τονοχιλιόμετρα.
3. Σε χρηματικές μονάδες μεταφερόμενου εμπορεύματος επί τη διανυόμενη απόσταση.

Ερώτηση 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν το ισχυρό πλεονέκτημα:
1. Του υψηλού κόστους μεταφοράς.
2. Της υψηλής ταχύτητας μεταφοράς.
3. Του χαμηλού κόστους μεταφοράς.

Ερώτηση 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
1. Μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών.

Ερώτηση 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9

Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
1. Χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία.
2. Μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών.
3. Επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών.

Ερώτηση 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 10

Ο βασικός ανταγωνισμός των οδικών εμπορευματικών μεταφορών προέρχεται από:
1. Τις αναβαθμιζόμενες αεροπορικές μεταφορές.
2. Τις αναβαθμιζόμενες θαλάσσιες μεταφορές.
3. Τις αναβαθμιζόμενες σιδηροδρομικές μεταφορές.

Ερώτηση 11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 11

Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί:
1. Γενικότερη υποβάθμιση.
2. Γενικότερη αναβάθμιση.
3. Φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων.

Ερώτηση 12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 12

Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ:
1. Πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος.
2. Πόλεων του ίδιου νόμου όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς.
3. Διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας.

Ερώτηση 13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13

Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι:
1. Τα οδικά ατυχήματα.
2. Η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης.
3. Η οδική ασφάλεια.

Ερώτηση 14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 14

Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δυο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει:
1. Σύμβαση CMR.
2. Διμερή άδεια.
3. Κοινοτική άδεια.

Ερώτηση 15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15

Οι κοινοτικές άδειες ανανεώνονται κάθε:
1. 15 χρόνια.
2. 10 χρόνια.
3. 5 χρόνια.

Ερώτηση 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16

Υποχρέωση φύλαξης της κοινοτικής άδειας έχει:
1. Το Υπουργείο Μεταφορών του κράτους-μέλους της ΕΕ.
2. Ο μεταφορέας.
3. Ο οδηγός.

Ερώτηση 17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17

Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν:
1. Ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ.
2. Το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες.
3. Ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δυο διαφορετικές χώρες.

Ερώτηση 18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 18

Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως:
1. Το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων.
2. Τους όρους απόκτησης ΠΕΙ.
3. Την ευθύνη του οδικού μεταφορέα.

Ερώτηση 19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19

Η σύμβαση που διέπει τις διεθνείς οδικές μεταφορές και καθορίζει την ευθύνη του οδικού μεταφορέα είναι η σύμβαση:
1. TIR.
2. ADR.
3. CMR.

Ερώτηση 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 20

Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν:
1. Και τα δυο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες.
2. Αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές.
3. Αποκλειστικά εθνικές μεταφορές.

Ερώτηση 21 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 21

Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο:
1. Ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ.
2. Οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση.
3. Η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης.

Ερώτηση 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22

Νομική μορφή εταιρείας οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι η:
1. Συλλογική επιχείρηση.
2. Εταιρεία απεριόριστης ευθύνης.
3. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ερώτηση 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23

Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Κοινές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 24

Βάσει του τύπου της υπηρεσίας που προσφέρουν, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε:
1. Ιδιωτικές και συμβαλλόμενες.
2. Ειδικού και κοινού φορτίου.
3. Κοινές και συμβαλλόμενες.

Ερώτηση 25 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 25

Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα:
1. Δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας.
2. Δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.
3. Δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές.

Ερώτηση 26 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 26

Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών:
1. Για ανώφελους σκοπούς.
2. Για κοινωφελείς σκοπούς.
3. Χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς.

Ερώτηση 27 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 27

Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά:
1. Την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων.
2. Τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς.
3. Τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Ερώτηση 28 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 28

Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματα της υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια.
2. Η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό.
3. Ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών.

Ερώτηση 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 29

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε:
1. ΚΕΘΕΥΟ.
2. ΣΕΚΑΜ.
3. ΣΕΚΟΟΜΕΕ.

Ερώτηση 30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 30

Βασικές λειτουργίες των εταιρειών οδικών εμπορευματικών μεταφορών είναι:
1. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού και των διεθνών οργανισμών.
2. Η αποθήκευση και η φύλαξη των εμπορευμάτων από τους οδηγούς.
3. Η οικονομική διαχείριση, το marketing και οι πωλήσεις.

Ερώτηση 31 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31

Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε:
1. Δύο χρόνια.
2. Έξι μήνες.
3. Ένα χρόνο.

Ερώτηση 32 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32

Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε:
1. Δύο χρόνια.
2. Ένα χρόνο.
3. Έξι μήνες.

Ερώτηση 33 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 33

Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος:
1. Εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του.
2. Καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
3. Καθορίζεται από τη νομοθεσία.

Ερώτηση 34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34

Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να:
1. Προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.
2. Καταναλώσει χρόνο και χρήμα.
3. Εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα.

Ερώτηση 35 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 35

Για τη διενέργεια μιας σύνθετης μεταφοράς, εκδίδεται:
1. Ενιαίο έγγραφο.
2. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των εμπλεκόμενων μεταφορέων.
3. Αριθμός εγγράφων ίσος με τον αριθμό των ενδιάμεσων διαδοχικών τμημάτων της.

Ερώτηση 36 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 36

Σύνθετες μεταφορές είναι:
1. Διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς.
2. Οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές.
3. Διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές.

Ερώτηση 37 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 37

Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

Ερώτηση 38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 38

Η συνδυασμένη μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

Ερώτηση 39 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 39

Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται:
1. Σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
2. Στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα.
3. Στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα.

Ερώτηση 40 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 40

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με φορτηγό 12 τόνων. Έπειτα, μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.

Ερώτηση 41 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 41

Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.

Ερώτηση 42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 42

Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, τις μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι:
1. Μεικτή.
2. Συνδυασμένη.
3. Διαδοχική.

Ερώτηση 43 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 43

Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. Weigh in motion , sensors.
2. GPS, GIS.
3. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.

Ερώτηση 44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 44

Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
1. Weigh in motion , sensors.
2. GPS, GIS.
3. RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP.

Ερώτηση 45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 45

Το Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των οχημάτων του μεταφερόμενου φορτίου ή των εμπορευματοκιβωτίων με τη βοήθεια δορυφόρων. Το σύστημα αυτό λέγεται:
1. RDS.
2. GIS.
3. GPS.

Ερώτηση 46 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 46

Το σύστημα RDS/TMC είναι:
1. Ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες.
2. Ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών.
3. Σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας.

Ερώτηση 47 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 47

Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση:
1. Συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο.
2. Ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο.
3. Ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο.

Ερώτηση 48 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 48

Η τεχνολογία της Ζύγισης εν Κινήσει γίνεται:
1. μέσω διαδικτύου
2. με χρήση γεφυροπλάστιγγας
3. μέσω κατάλληλου συστήματος που βρίσκεται εγκατεστημένο στο οδόστρωμα